12 operačních modů

Dle zodiakálního klíče sestavené operační mody magické přípravy a praxe. Každý opravdový mág by měl umět operovat s každým z nich, stejně jako řemeslník musí umět používat různé nástroje.

1. Calcinatio (Aries) - Magia Purificativa
V magii je každá nečistota smrtící. Proto se vždy oddělovalo profánní (nečisté) od rituálního či sakrálního (čistého). Magikova čistota se neomezuje na hygienu, ale také na čistotu mentální. Magia Purificativa obsahuje tyto body:
- 2x denně menší zaž.pent.rit.
- očištování míst purif.kuřidly (např. tymian, jalovec, kadidlo, šalvěj)
- čištění pomocí akáš.principu (astrální fialové světlo)
- životospráva (nic nepřehánět)
- stabilizace charakteru, vyjasnění životních pojmů
- emocionální stabilita
- vytrvalost a odhodlanost
- vyhýbání se kontaktu s profánními (hrozí že se jim začne podobat)
V podstatě jde o pokračování fáze "albedo"

2. Congelatio (Taurus) - Magie Divina

Magie zvědná či divinační. Prospektivní (budoucnost), retrospektivní (minulost) a perspektivní (současnost).
Prospektivní je vcelku problematická, jelikož žádná pevně stanovená budoucnost neexistuje. Ta se tvoří prozřetelností, osudem a svobodnou vůlí. Cikánské výklady budoucnosti nezřídka fungují proto, že většina lidí se nechává pasivně táhnout svým osudem bez zjevného působení své vůle a také díky sugesci ze strany mentální silnějšího vykladače, který budoucím situacím "utvoří" příčinu v mysli toho, komu vykládá.
Retrospektivní je principiálně možná.
Perepsektivní je pro magika nejdůležitější, jelikož mu skýtá možnost nahlížet na skryté souvislosti a získávat nejrůznější informace, které nelze vyčíst z knih. Jako hlavní pomůcka slouží magické zrcadlo. Podmínkou pro fuknčnost zrcadla je samozřejmě dosažení "rubeda".
Do Magie Divina se řadí také astrální cestování, jehož techniky si magik musí osvojit. Pomocí imaginace, vůle a různých signatur by se měl umět dostat tam, kam potřebuje a zjisti to, co chce. Pozornost je také třeba věnovat obyvatelům astrálu, korespondencím, hierarchiím apod.

3. Fixatio (Gemini) - Magia Mentalis

Jde o nejjednoduší praktiku, která umožňuje ovlivňování astrálu. Ve zvulgarizované formě je známá jako "pozitivní myšlení" apod. Neboli pevná víra v úspěch podpořená intenzivní imaginací často vede k úspěchu. Cílem mentálně-magické operace je vytvoření elementára, který na astrální rovině působí v magikových intencích. Vytvoření probíhá rituálním způsobem s využítím analogií. Nevýhoda MM je v tom, že není vždy až tak účinná jak by si magik přál. Mentální magik nemá prostě jen štěstí, ačkoli navenek to tak může vypadat, nýbrž si svým konáním příznivé okolnosti sám vytváří. Vůle padá jako kladivo a imaginace ostrá jak břitva umožňuje pokročilému magikovi zbavit se do značné míry závislosti na magických pomůckách nebo je alespoň minimalizovat. Expertem MM byl A.O.Spare (sigilární magie). V MM je velmi důležité sebeovládání, jelikož to jsou právě afekty, které vůli dynamizují. Odstartování přání v astrálu musí proběhnout ve změněném stavu vědomí a následně jakoby zapomenout. Možnost tvorby tzv. spiritus familiaris (služebný duch), jež je vrcholem MM.

4. Solutio (Cancer) - Magia Principiorum

Je třeba si osvojit práci se třemi principy, nazývané hermetiky mercurius, sulphur a sal. 

Rtuť (mercurius) Síra (sulphur) Sůl (sal)
kovní, tavitelný hořlavý nehořlavý, stálý
prchavý princip fixní princip výskyt v popelu
alkoholický olejnatý, mastný slaný, zemitý
duch duše tělo
sattva  radžas tamas
dýka důtky řetěz
     

Analogie tří principů v rostlinné, minerální a živočišné říši: viz Veselý/Magie I. Rituál tří principů: viz Veselý/Magie II. Bytosti tří principů: viz Veselý/Magie III.

Práce se třemi principy otevírá magikovi nový vhled do struktury Bytí a dává mu k dispozici operační možnosti, který by jinak zůstaly nevyužity. V umírněné formě se Magia Principiorum uplatňuje všude tam, kde je zapotřebí dosáhnout neselektivního působení na větší počet osob, jako kupříkladu při získávání zákazníků a klientů. 

5. Digestio (Leo) - Magia Elementorum

Živlová magie se na rozdíl od magie 3 principů těší velké oblibě. Živly = 4 praformy, energeticky diferencované prasubstance přírodních sil.

Ž.oheň: rodí se z vyvrcholení, reakce a spojení tepla se suchem, které jej činí prudkým a činným. Oheň sám je prudký, aktivní, ničivý, spalující a rozptylující. Ž.vzduch: povstává z působení tepla na vlhko, které roztahuje, vzrušuje a zprchavuje. Vzduch sám je harmonický, plodivý, zmírňující a přivozující zrání. Ž. voda: vzniká z působení chladna na vlhko, které zhuštuje, zadržuje a ztěžuje. Voda sama je trpná, zředující, nestálá, rozkladná, rozptylující a příjímavá. Ž. země: vzniká z působení sucha na chladno, které rozděluje a odporuje srážení svojí reaktivní povahou. Země jsama je nehybná, neutrální, soustředivá, vysušující a pohlcující.

6. Destillatio (Virgo) - Magia Planetaris

7. Sublimatio (Libra) - Magia Zodiacalis

8. Separatio (Scorpius) - Magia Sexualis

9. Inceratio (Sagittarius) - Magia Invocativa

10. Fermentatio (Capricornius) - Magia Necromantica

11. Multiplicatio (Aquarius) - Magia Evocativa

12. Proiectio (Pisces) - Theurgia

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)

Tři stupně magické adaptace

Každé magické praxi předchází období tzv. magické adaptace a přípravy. Někdy si člověk uvědomí toto období až zpětně při retrospekci. Většinou ovšem musí třemi stupni projít vědomě a cíleně. Bez předchozí adaptace není magická praxe možná. Resp. možná je, ale končí buď nijak nebo tragicky. Než člověk vyrazí do divočiny, měl by mít základní znalosti sebe i okolí, aby se nerozplakal hned první noc, nebloudil v kruhu či ho nesežrala divá zvěř. (Dov)

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter