90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Invokační kontakt probíhá dle standardu viz ZDE.


90 GÉNIŮ VENUŠSKÉ SFÉRY

Signatury se kreslí zelenou barvou, časové vlivy dle zodiaku u každé signatury, invokační formule a konkrétnější kompetence budeme postupně doplňovat dle našich praktických zjištění.

1) Omah, 2) Odujo, 3) Obideh, 4) Onami, 5) Osphe, 6) Orif, 7) Obaneh, 8) Odumi.  
Těchto 8 inteligencí venušské sféry má jeden a týž rozsah moci. Všechny tyto inteligence jsou vynikajícími iniciátory erotiky a veškerých sexuálních mystérií, ovládají dokonale elektrické a magnetické fluidum, zejména ve vztahu k magii lásky. Mág se může od těchto inteligencí dovědět, jak se pomocí těchto fluid dá sexuálně-magicky pracovat, jak se nabíjí volty a talis-many, zhotovují amulety lásky, jakým způsobem je možno utvořit vibrace venušské sféry. Ještě o mnohých jiných magických praktikách poskytnou tyto inteligence mágovi velmi rády informaci.

9) Orula, 10) Osoa, 11) Owina, 12) Obata, 13) Ogieh, 14) Obche, 15) Otra.
Inteligence 9 až 15 jsou iniciátory plodnosti u muže a ženy, jsou zástupci míru a manželského štěstí. Pomocí těchto inu h gencí nechá mága mezi mužem a ženou vzplanout lásku, zajistil přízeň u žen a mužů a dosáhne všeho, co souvisí s láskou a tvořením.

16) Alam, 17) Agum, 18) Albadi, 19) Aogum, 20) Acolom, 21) Achadiel, 22) Adimil, 23) Aser.
Tato z osmi inteligencí sestávající skupina má za úkol bdít nad Božskými idejemi filosofie, nad inspirací, uměním, krásou hudbou, i nade všemi ostatními talenty, všechny je podporovat a podle pokynů Božské Prozřetelnosti dbát o jejich uskutečnění.

24) Aahum, 25) Acho, 26) Arohim, 27) Ardho, 28) Asam, 29) Astoph, 30) Aosid.
K rozsahu moci těchto sedmi inteligencí (24 až 30) náleží osvojování magických schopností, dosažení osobní krásy, přitažlivosti, znalost mumiální magie ve vztahu k lásce apod. Mágovi poskytnou tyto inteligence rády informaci o tom, jakým způsobem se dají magií lásky dosáhnout různé magické schopnosti. Jmenované inteligence inspirují ve vztahu k lásce a její realizaci nejen bytosti naší nadzemské zóny, ale i bytosti jiných sfér.

31) Iseh, 32) Isodeh, 33) Idmuh, 34) Irumiah, 35) Idea, 36) Idovi, 37) Isill, 38) Ismee.
Tato skupina 8 inteligencí 31 až 38 naučí mága umění dosáhnout pomocí magie a kabaly, jakož i vhodnými riutály, obřady a gesty ve všech sférách a úrovních přátelství, lásky a sympatie.

32.Isodeh, 5-8st.lev: Volací formule: AXBIM ISODEH UWAMING LYT RENCEB SEGWAR MECHRAHOD CHALUQ; kompetence: vyloženě mezilidské vztahy v jejich pozitivní formě (Dov)

38. Ismee, 29st.lev-1st.panna: Volací formule: PHENGWEY ISMEE DEGGOT FWOFIDAYO RENCEB CHO HEFLUBESQAD; kompetence: drobné fyzické projevy lásky (sex už ne), strhávání pozornosti k sekundárním pohlavním znakům (muži koukající na ženská prsa apod.), vztahy k rodovým kořenům

39) Inea, 40) Ihom, 41) Iomi, 42) Ibladi, 43) Idioh, 44) Ischoa, 45) Igea.
Tato se sedmi inteligencí venušské sféry (39 až 45) sestávající skupina má za úkol vzbudit a zdvihnout intelektuální schopnosti, dále učit pochopení krásy, harmonie a proměnění toho všeho do všech intelektuálních řečí. Do rozsahu moci těchto inteligencí spadá i bdění nad uměním a nad všemi druhy vynálezů, dále úkol vkládat smysl pro umění a starat se o jeho uskutečnění.

46) Orro, 47) Oposah, 48) Odlo, 49) Olo, 50) Odedo, 51) Omo, 52) Osaso.
Těchto sedm inteligencí (46 až 52) ovládá zákony harmonie ve světě rostlin a zvířat. Mágovi vysvětlí vlivy venušské sféry na tyto dvě říše nejen na naší zemské planetě, ale na všech planetách našeho univerza. Do rozsahu vědění a moci těchto inteligencí spadá i dozor a řízení plodnosti a úrodnosti na všech planetách.

53) Ogego, 54) Okaf, 55) Ofmir, 56) Otuo, 57) Ohoah, 58) Ocher, 59) Otlur, 60) Ogileh.
Těchto osm inteligencí (53 až 60) seznámí mága s technickými vynálezy bytostí žijících na venušské planetě i na jiných planetách. Kromě toho se mág od nich dozví vše bližší o všech záko-nech na venušské planetě.

61) Gega, 62) Gema, 63) Gegega, 64) Garieh, 65) Gesa, 66) Geswi, 67) Godea, 68) Guru.
Inteligence (61 až 68) zasvětí mága do principu plusu a minusu. Poučí ho také o účinnosti Božských Ctností na venušské planetě a sféře. Mimo to svěří mágovi zvláštní metody, jejichž  pomocí  může  dosáhnout  mumifikováním  vibrace venušské sféry magicko-kabalistickou cestou přízeň bytostí venušské sféry a také přízeň bytostí všech ostatních sfér.  Tyto inteligence upozorní mága ještě na leckterou jinou teorii a praxi v magii a kabale.
 
69) Gomah, 70) Goldro, 71) Gesdri, 72) Gesoah, 73) Gescheh, 74) Gehela, 75) Gercha.      
Inteligence (69 až 75) nechají mága nahlédnout do dílny Božské Prozřetelnosti, takže mág pozná účinnost Božské Prozřetelnosti čili akášického principu na venušské planetě a sféře. Pomocí těchto inteligencí může mág shlédnout skrze akášický princip celé vývojové dění venušské planety a sféry. I o kabale mohou tyto venušské inteligence mága poučit.

76) Purol, 77) Podme, 78) Podumar, 79) Pirr, 80) Puer, 81) Pliseh, 82) Padcheh, 83) Pehel.
Tato skupina osmi inteligencí (76 až 83) učí kosmické řeči a jejímu upotřebení na venušské sféře. Mág pozná zároveň vzájemné vlivy jednotlivých sfér na venušskou planetu a její sféru a je poučen i o tom, jak může tyto znalosti v magii a kabale prakticky upotřebit.

84) Pomanp, 85) Pitofil, 86) Pirmen, 87) Piomal, 88) Piseph, 89) Pidioeh, 90) Pimel.
Inteligence (84 až 90) poučí mága o Božském světovém řádu v univerzu, zejména ve venušské sféře, o jejich zákonitosti, symbolickém způsobu vyjádření apod. Zároveň mohou tyto inteligence zasvětit mága do sférické kabalistické magie ve vztahu k lásce. Upotřebením kabaly a magie, které mají ve venušski sféře své uplatnění, se mág naučí vyvolávání stavu blaženosii a stavu vytržení v lásce. Mága, který je s nimi v kontaktu, mohou tyto inteligence seznámit ještě s mnohým jiným uměním.

Zdroj: František Bardon: Praxe magické evokace; Praha 2000


90 PROTIGÉNIŮ VENUŠSKÉ SFÉRY

Signatury se kreslí modro-zelenou barvou, časové vlivy dle zodiaku pozitivního génia, invokační formule a konkrétnější kompetence budeme postupně doplňovat dle našich praktických zjištění.

32. Idmir, 5-8st.lev. Volací formule: KUDEX NIMRUNG IDMIR HECTIH CHO OXO THOFP; kompetence: pornografie, závislost na sexu, vytváření smyslově nabitých klamných a zdánlivých obrazů.

38. Idfif, 29st.lev-1st.panna: Volací formule: DAHZOO IDFIF LOHIXOZ HEV SEGWAR SONPEBREI CULUKEH; kompetence: vířící tma chaosu, komplikace přinášející žen.menstr.cyklus mužům, slučování solárních a lunárních věcí.

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)