Emblematury

Freher, D. A. / Principy Jacoba Boehma, 1764

Tato série, kterou D. A. Freher navrhl na počátku 18. století k ilustraci filosofických principů Jacoba Boehma, bylo zařazeno jako celostránkové rytiny v edici Boehmových prací od Williama Lawa z roku 1764-81. Tyto ilustrace se zvláště zabývají kosmologií a zejména emanací ducha a jeho spojení se hmotou prostřednictvím Adama a posléze působením Krista v duchovním vývoji.

Ecker / Alchymické emblémy Zlatého a Růžového kříže, Amsterdam 1779

Tato série 12-ti rytin (Hejonagogerus Nugir), vytištěná ke konci 18.století v knize Hans Karl von Ecker - Freymäurerische Versammlungsreden der Gold- und Rosenkreutzer des alten Systems Amsterdam, 1779.

Beccafumi, Domenico / Beccafumi series, Siena 1525

Starší série dřevorytů Domenicia Beccafumiho, známého také jako Meracino nebo Mecuccio. Pracoval na počátku 16. století v Sieně. Tyto dřevoryty se datují do období 1525-1540. Zobrazují proces ve kterém alchymista začíná Dílo nalezením sedmi kovů personifikovanými jako řečtí bohové, které shromažduje a vede skrze transformační proces v laboratoři. Toto dílo patří mezi nejstarší tištěné vyobrazení alchymistických metafor.

Mylius, J.D. / Philosophia Reformata, Frakfurt 1622

Tato slavná série dřevorytů byla poprvé tisknuta roku 1550. V roce 1622 byla Lucasem Jennisem ve Frankfurtu vydána Philosophia Reformata od J.D.Myliuse. Toto dílo obsahuje 3 série rytin od Balthazara Schwana, z nichž jedna se skládá z přepracovaných dřívějších dřevorytů, ale v novém symbolickém jazyce. Tyto rytiny byly použity v díle Daniela Stolcia Varidarium Chemicum, knize emblémů z roku 1624.

 

Book of Lambspring, 1625

Book of Lambspring je dobře známa jako jedna z gem z díla Musaeum Hermeticum vydaného roku 1625 Lucasem Jennisem ve Frankfurtu. Zdá se, že tato kniha byla poprvé vydána pod titulem De Lapide PhilosophicoTriga Chemicum (Praha 1599) sestavená francouzem Nicolasem Barnaudem, alchymistou z okruhu Rudolfa II. 

 

Mutus Liber, La Rochelle 1677

Mutus Liber (z lat.: Tichá kniha) je alchymické dílo vydané ve Francii v druhé polovině 17.století. Mystickými ilustracemi popisuje výrobu Kamene mudrců. Poprvé byla vytištěna 1677 v La Rochelle v edici Pierra Savoureta.

 

Kelly, Edward / The Theatre of Terrestrial Astronomy, Hamburg 1676

Toto dílo je připisováno Edwardu Kellym a je součástí díla Tractatus duo egregii, de Lapide Philosophorum, una cum Theatro astronomić terrestri, cum Figuris, in gratiam filiorum Hermetis nunc primum in lucem editi, curante J. L.M.C. [Johanne Lange Medicin Candidato]., Hamburg, 1676.

 

Maier, Michael / Atalanta Fugiens, 1617

Atalanta Fugiens neboli prchající Atalanta, nejkrásnější kniha o alchymii z času pozdní renesance. Celá kniha ke stažení ZDE.

Aktuality

23.3.2019

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!