Magické abecedy (jazyky)

Akkadština a Česko-Starobabylónský slovníček

Akkadština je mrtvý semitský jazyk (člen širší afroasijské jazykové rodiny), kterým se hovořilo v oblasti starověké Mezopotámie. Tento nejstarší doložený semitský jazyk k zápisu používal klínové písmo, převzaté ze starší sumerštiny (nepříbuzný, izolovaný jazyk, rozšířený na stejném území). Termín akkadština je odvozen od hlavního města Akkadu, které vybudoval kolem roku 2340 př. n. l. panovník Sargon a které bylo kulturním centrem starověké Mezopotámie.

Sumerština a Sumersko-Český slovníček

Sumerština je starověký vymřelý jazyk používaný v jižní části Mezopotámie od 4. tisíciletí př. n. l. Kolem 1900 př. n. l. byla v běžné mluvě nahrazena akkadštinou, jazykem náboženským a vědeckým však zůstala po dvě další tisíciletí. Sumerština není příbuzná s žádným jiným jazykem a řadí se stejně jako například baskičtina mezi izolované jazyky.
Sumerština je prvním známým psaným jazykem. Používané písmo, zvané klínové, později převzaly další jazyky jako akkadština, ugaritština, ale i chetitština.

Řečtina

Řecké písmo bych zařadil také mezi "magické" abecedy. Jednak proto, že první překlad bible (Septuaginta) byl do řečtiny, Nový zákon byl sepsán originálně již v řečtině a v podstatě celá kultura Evropy vznikla díky řeckému vlivu a překladům z řečtiny. Při magických rituálech navazujících na starořecké tradice (adorace božstev apod.) se toto písmo jeví jako vhodné. (Dov)

Hebrejština

Hebrejština je nejvýznamější "magický" jazky a každý povinností každého hermetika je tento jazyk částečně ovládat. Tím samozřejmě nemyslím, aby si uměl objednat pivo v zapadlé hospůdce v Safedu, ale spíše umět číst a psát a znát symboliku znaků. Je velikou výhodou umět si napsat jména entit, či přečíst jejich jména ze starých pantaklů a grimoárů. Pro zájemce o studium ZDE. (Dov)

Uranská barbarština

Znalost této "řeči" obdržel chaosmagik Peter Carroll (autor: Liber Null a psychonaut) v letech 1989-1990 ve stavech "gnostického transu". Na propracování se podíleli Ian Read a Phil Hine (!) - IOT. Intonování pomocí tzv. barbarských jmen má prostřednictvím excitace nevědomí navodit u mága změněný stav vědomí, v němž je schopen komunikovat s transempirickými bytostmi. Neboli: za pomoci slov, která vědomé mysli nejsou známa, lze obejít psychickou cenzuru, která člověku za normálního stavu brání v efekt.mag. konání. UB má samozřejmě i svojí abecedu.

Futhark

Runy byly vždy chápány nejen jeko písmo, nýbrž i jako magické znaky (viz níže). Runová magie byla dávno zapomenuta, dnešní pokusy jsou spíše jen moderní rekonstrukcí (úspěšnou). R. magie je charakteristická používáním run. V Čechách není příliš rozšířena. (Dov)

Henochiánština

Systém h.magie vypracoval 1581-1607 John Dee za pomoci "média" Edwarda Kellyho. Je to jeden z nejkomplikovanějších pracovních modelů, z kterého je cítit určitý "mimolidský" původ. Systém má svoji řeč a písmo. Jazyk byl získán v podobě 19ti klíčových formulí, tzv. h.klíčů (originál vic Tyson - Tetragrammaton, Praha 1997). (Dov)

Féničtina

Fénické písmo je nejstarší hláskové písmo, ze kterého se vyvinulo cca 80% ze všech dnešních písem světa (vč. hebrejštiny, řečtiny, arabštiny apod.). Písmo obsahuje jistý archetypický magický náboj. V dnešní době s ním bohužel téměř nikdo nepracuje. (Dov)

Hlaholice

Hlaholice je neprávem opomíjené písmo. Vzhledem ke svému stáří, lokálností, podvědomou rezonancí a nádhernou grafickou podobou si zaslouží místo v magických písmech. Samozřejmě se hodí obzvláště dobře pro "slovanskou magii", kterou načrtnul Jozef Karika a do které bychom chěli v naší lóži proniknout hlouběji. (Dov) Hlaholice jako font do PC ke stažení ZDE.

Aktuality

23.3.2019

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!