Pohan

Duchovní svět amazonského pralesa

Amazonští indiáni jsou duchovně založení a věří, že okolní živá i neživá příroda je obdařena vlastní inteligencí, životem - duší. Vše, co je obklopuje, není pouze profánní, ale má posvátný charakter a parametry. Jejich stavby, výrobky, geometrické obrazce na předmětech i na těle, vše má svůj kosmický, mytologický pravzor, má svůj symbolický význam a je zhotovováno na základě posvátných principů.

Traktát o Rýbrcoulovi

Svůj dnešní více méně ustálený vzhled dostal horský duch v průběhu 19. a 20. století. Odpovídá tvrzení starších povídaček, že prý ho lidé v téhle podobě často v horách potkávali. Přicházel k nim ale ještě v jiných podobách, třeba jako mnich, důstojník nebo změněn ve zvíře. Že jde o vládce hor lidé zprvu nepoznali. Často jim souvislosti zapadly, až když zase odešel. Prokázaly to teprve jeho činy. Zejména znenadání měnil počasí. Pomáhal také lidem, obdarovával je, ale i trestal. 

Video: Vánoce - pohanský rituál oběti

Vánoce byly (a jsou) součástí  dávných pohanských rituálů k oslavě zrození nového roku. Bohové měli sestoupit do podsvětí a bojovat se silami tmy a chaosu a skze oběti dát lidem pokoj. Výborný dokument mapující celou historii oslav Slunovratu a pozadí jednoho z nejdůležitějších pohanských svátků - dnešních "Vánoc". 

 

Sexuální rituály australských domorodců

Původní obyvatelé Austrálie, černí Austrálci, byli skutečně až do doby příchodu bělochů před dvěma stoletími zdaleka nejjednoduššími obyvateli celé zeměkoule. Když pohlížím na jejich hmotnou a duchovní kulturu, mohu je plným právem - aniž bych je tímto označením jakkoli urážel - nazvat "lidmi kamenného věku". I v době kamenné existoval vztah mezi mužem a ženou, milostné hry, prostě to, čemu říkáme sex. Z žádného jiného místa zeměkoule však o tom, jaký byl sexuální život lidí doby kamenné, nemáme zprávy.

Vision Quest (cesta za vizí)

Součástí filosofie přírodních národů je snaha každého jedince o nalezení svého posvátného snu, životní vize, smyslu svého života, toho, s čím duše přichází na tento svět, aby to zde naplnila. Původní Američané mají pro posvátný rituál hledání své vize název Vision Quest.

Mak či

Jedna z nejhezčích skladeb původních amerických národů. Tato je v jazyce Tutelo/Saponi (jedno z nářečí Lakotů) z oblasti dnešního Ohio a Virginia. Fonetický přepis do češtiny (angličtiny) - překlad - video.

Lékaři a kouzelníci starých Slovanů

Staré slovanské a germánské národy měly široké znalosti přírodní medicíny. Ošetřování zranění, zlomenin a sečných ran vyžadovalo speciální znalosti, trepanace byla ještě náročnější. Tyto dovednosti patrně doprovázelo kouzelnictví, zaříkávání a magie, které vnějším efektem přispívaly k zlepšení psychického stavu pacienta, jenž je pro uzdravení velmi důležitý. 

Aktuality

23.3.2019

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!