Centra síly a kabalistický strom

Éterické tělo obsahuje víry nesmírné magické energie, které přitahují a soustřeďují v sobě kosmické síly z vnějšího vesmíru. Tyto víry mají vztah k hlavním endokrinním žlázám umístěným v hmotném těle, z nichž sedm má z okultního hlediska prvořadý význam. Tyto víry rovněž odpovídají sedmi čakrám či okultním centrům. Žlázy samotné sytí tělo jemnohmot-nými výrony, které do nich prýští z akumulátorů kosmické i nekosmické energie vyzařující z planet, hvězd a sluncí. Endokrinní žlázy. (Dov)

Nejvyšší středisko energie - sahasráračakra - není vůbec umístěno v hmotném těle, nýbrž v oblasti nad lebečním švem, kde, obrazně řečeno, rozkvétá lotos nekonečného světla a smáčí svou vůní jemnohmotnou anatomii člověka. Sahasráračakra je sídlem átmanu, pravého Já v člověku, jemuž na kosmické úrovni odpovídá pojem brahma. Sahasráračakra je Šivovým příbytkem a na zemi ji ztělesňuje posvátná hora Arunáčala v jižní Indii. Je to kultovní středisko nejhlubší duchovní cesty, která je nyní přístupná lidstvu, tj. cesty advaitamárgy neboli cesty neduality.
O Arunáčale, nejstarší hoře na světě, se říká, že existuje už od doby Lemurie. Ze sahasráračakry vyzařuje světlo ryzí moudrosti, diňána. Množství okvětních lístků sahasráračakry rozptyluje toto světlo do tisíce směrů. Do jemnohmotných těl odtud neustále odkapává nektar a dodává energii dolním čakrám. Každá čakra pohlcuje a přeměňuje trochu tohoto světla v souladu se stupněm duchovního vývoje jedince.
Prvními dvěma takto oživovanými žlázami jsou šišinkapodvěsek mozkový. Šišinka se nachází uprostřed hlavy hmotného těla a jejím úkolem je podněcovat proudění světla ve zbývajících centrech a usměrňovat jeho rozdělování z odpovídajících čaker v éterickém těle. V pozadí šišinky je ádžňáčakra, která kdysi tvořila třetí oko čili Oko Šivovo. Je přímým řečištěm duchovní energie, a i když po pubertě je obyčejně uzavřená, lze ji znovu otevřít vytrvalým sebezkoumáním (átmavičárou), to je správnou meditací nebo od myšlenek oproštěným vědomím. Átmavičára není duševním procesem, protože se týká beztvaré roviny čistého Bytí, z něhož je však - obrazně řečeno - jedno místo vyňato.
Ádiňáčakře slouží dvě žlázy, šišinka a podvěsek mozkový. Čelní lalok podvěsku mozkového stimuluje duševní činnost v čelním laloku mozku. Hřbetní lalok podvěsku mozkového působí na základnu mozku, kde se nacházejí centra schopná vytvářet básnickou inspiraci a vznešené cíle. Tyto výtrysky tvořivosti a činorodosti řídí právě toto centrum, které tvoří druhý ze dvou okvětních lístků lotosu ádzňáčakry - druhé oční víčko třetího oka. Tímto centrem proudí směs vibrací astroéterických a nižších duševních rovin a připojuje se tam ke světlu silou ducha (átmanu). 
Na zemském povrchu se ádžňické centrum, které vyvažuje jižně položenou Arunáčalu, nachází v severní a transhimálajské oblasti pouště Gobi. Někdy se o něm hovoří jako o Šambale, odkud prostřednictvím osob takzvaných skrytých mistrů, v jejichž čele v současném aeonu stojí Aiwaz, vyzařuje okultně zhuštěná kosmická vůle.
V pozadí štítné žlázy, která se nachází v oblasti hrtanu, je višuddhačakra. Činnost této žlázy zvyšuje citlivost a někdy způsobuje individuální přecitlivělost vůči všem druhům tělesných, astrálních a duševních vjemů. Při nadměrné stimulaci této žlázy vzniká nebezpečí megalomanie, protože její vibrace přitahují kosmické entity, které se prostřednictvím působení manter a slov snaží ovládnout zemskou sféru. V současném aeonu se kultovní středisko odpovídající této čakře nachází v Káhiře, kde se ozval Aiwazův hlas a nadiktoval Knihu Zákona.
Tato hlavní trojice čaker, sestávající ze sahasráračakry, ádzňáčakry a višuddhačakry, koresponduje s nejvyšší trojicí sefir v kabalistickém systému, tj. s Keter, Chochmou a Binou, prvními třemi sefirami Stromu života. Ádžňáčakra a višuddhačakra spojují vlivy tří emanací z šišinky, podvěsku mozkového a štítné žlázy, a soustřeďují je v čakře vyššího vědění, kterou ztělesňuje jedenáctá sefira - Daat -, jež zahrnuje Chochmu a Binu. Těmto dvěma sefirám odpovídají planetární síly Merkuru a Saturnu: Slovo a jeho vyjádření v hmotě (Slovo učiněné tělem).
Brzlík a slinivká břišní jsou přiřazeny anáhatačakře. Brzlík, který se nachází v hrudníku, je řečištěm, jímž vyšší vědění (Daat) stéká dolů a zaplavuje čakry pod srdečním centrem. Je to centrum Tiferet. Na zemském povrchu zrcadlí jeho energie dvě kultovní střediska. Říká se, že jedno z těchto tajných středisek se nachází na hoře zatopené mořem, která je vzdálená asi sto mil od pobřeží Peru v andské oblasti. Tato hora koresponduje s Arunáčalou, která se nachází přesně na opačné straně zeměkoule, takže kdyby se planeta protnula přímkou, tvořila by Arunáčala jeden konec nejvyšší duchovní osy. Tato osa je makrokosmickým vyjádřením pojítka mezi Keter a Tiferet čili sahasráračakrou a anáhatačakrou - hlavou a srdcem.
Druhé z těchto dvou kultovních středisek je v Glastonbury, v ohnisku západní tajné tradice, která tvrdí, že tato oblast byla okultním silovým centrem dávno předtím, než se stala tajnou pevností Svatého grálu. Dion Fortuneová založila své Bratrstvo vnitřního světla v Glastonbury, a obnovila tak jisté aspekty tohoto starého kultu v naší době.
V oblasti sluneční pleteně, kousek pod anáhatačakrou, je slinivka břišní, která hraje významnou roli v tom, co je ve skutečnosti mozkem těla. Sluneční pleteň, v jejímž pozadí je manipúračakra, registruje vjemy přicházející z nesčetných bodů jemnohmotné sítě souhrnu kosmických energií. Jasnovidnost nebo vidění prostřednictvím sluneční pleteně je dobře ověřeným úkazem. Jasnosluch pochází také odsud. Jeho příčinou je to, že základnou astrálního těla jsou - prostřednictvím svého éterického obalu - játra, a že tímto orgánem protékají silnější éterické proudy.
Centrum sluneční pleteně se nachází ve slezině. Tento orgán je posilován slunečním zářením, které se šíří éterem. Toto záření vyvolává emoční napětí, která vybíjejí své výrony v komplexu nižší osobnosti. Nejsou-li tyto výrony pomocí vůle usměrněny a přeměněny v duchovní sílu, přitahují larvální fantomy, zdržující se na hřbitovech a v seančních místnostech.
V pozadí nadledvinek je svádhišthánačakra, která tvoří dolů směřující vrchol druhého trojúhelníku čaker v psychosomatickém organismu. Sahasráračakra - ádzňáčakra - višuddhačakra tvoří první, višuddhačakra - anáhatačakra - manipúračakra druhý, manipúračakra - svádhišthánačakra - múladháračakra třetí trojúhelník. Svádhišthánačakra je ohniskem sil, jež vyživují tělesnou a pudovou přirozenost. Nadledvinky, které vylučují do krevního oběhu adrenalin, jsou malé žlázy, které se nacházejí nad ledvinami. V kabalistickém systému s nimi koresponduje sefira či energetický vír Jesod. To je ona posvátná spirála jezídů, jíž se přiřazuje kultovní středisko v Sumeru, o němž Crowley tvrdí, že si tam člověk poprvé uvědomil sebe sama jako individualizovanou jednotku či ducha. Složité studium symbolů tohoto střediska je hlavním tématem této knihy. Je to centrum Slunce a Luny, centrum lunární magie a IX°, zatímco poslední centrum - Malchut - je Zemí a Saturnem a tajemstvím XI°.
Nejnižší bod této třetí trojice představují v hmotném těle pohlavní orgány, v jejichž pozadí v éterickém těle je múladháračakra. Pohlavní orgány jsou zapojené přímo v procesu psychofyzického tvoření a pohlavního rozmnožování. Vyzařují mocné kaly či emanace, které dynamicky působí všude v oblasti svého dosahu. Jejich vyzařování nacházejí použití v každém inspirovaném a psychomagicky tvořivém díle, stejně jako v tajnějších metodách astrální a tělesné regenerace. V této oblasti spí v jemnohmotném těle prvotní hadí síla, kundaliní. Ta soustřeďuje „ohně" tělesné roviny, veškeré elektromagnetické proudy „slepé" síly, které jsou nanejvýš nebezpečné, pokud nebyly polarizovány ovládnutím světla, vyzařujícího z nejvyššího centra v oblasti horní trojice. Na zemském povrchu jsou energie této nejnižší čakry - múladháračakry - soustředěny v tajném středisku v Kalifornii, které se teprve nyní stává aktivním. V průběhu vývoje jak člověka, tak této planety v současném Horově aeonu se ukáže, že je zásobníkem ohromné síly.
V pozadí pohlavních orgánů je múladháračakra, Malchut kabalistic-kého systému. Stejně jako Luna Jesodu vládne tvořivě sexuálnímu aspektu kundaliní, jsou tyto zemské proudy ztělesněné sférou Malchut - sefirou „Nevěsty". Je to sféra nejhmotnějších emanací světla a souvisí s tajnými metodami obnovení či vzkříšení prostřednictvím XI°. Číslem Malchut je 10, tj. sloup a vejce. A číslem Keter, nejvyššího světla, je jednička neboli Jednota. Malchut spolu s Keter dávají číslo 11, číslo magie a číslo jede-náctipísmenného Slova, které je učiněno tělem prostřednictvím sexuálně--magické metody, kterou praktikovali jezídé, a na niž ve svých nejstarších svatých knihách narážejí Arabové. Existuje kabalistické pořekadlo: „Keter je v Malchut a Malchut je v Keter, ale jiným způsobem," a jeho smysl by se měl hledat v tajemstvích XF.
Protože lidské tělo je akumulátorem energií a přesnou zmenšenou kopií makrokosmu, uvidíme, jak důkladně propletená jsou všechna tato ohniska, centra, čakry či víry. Tělo je vytvořeno či zformováno kolem sedmi hlavních center, jimiž proudí kosmická záření a působí na jejich vlastní elektromagnetické výrony. Staří Egypťané znali přibližnou polohou těchto center v lidském těle a, jak bylo již zmíněno, symbolizovali tato centra jistými župami země, kterou obývali. Lékařská věda pomalu začíná uvažovat o možnosti vlivu kosmických záření, přicházejících z oblastí za hranicemi naší sluneční soustavy, na endokrinní žlázy, a vzhledem k prvořadému významu posvátného čísla 11 v Crowleyho kultu je důležité, že sama sluneční soustava (s naším sluncem jako srdcem) dýchá jako lidské tělo ohromným dechovým cyklem, jemuž trvá jedenáct let, než projde svým srdcem, sluncem.
Čakry byly tématem, jímž se Crowley důkladně zabýval, stejně jako se jím zabývali i jiní okultisté. Provedl rozsáhlý výzkum hlavních čaker a rovněž věnoval pozornost neméně tajemným centrům, o nichž se klasické učebnice jógy nezmiňují. V jednom dopisu (z roku 1916) adresovaném Bratru jménem Keefra, jehož skutečnou totožnost neznáme, Crowley napsal:

Velmi mě zaujaly tvé postřehy o třech dolních čakrách, a když jsi odjel, strávil jsem nějakou dobu bádáním.
Zdá se, že lotos múladháračakry vyživuje zvláštní spleť nádí [nervů], jako by tento lotos měl tři kořeny. Zdroj těchto kořenů je v oněch třech centrech, o nichž ses zmiňoval. Nejsou to však lotosy stejného druhu, jako je posvátná Sedmice (13). To proto, že nejsou chráněny páteří a nefigurují v této symbolice. Mají se k Sedmici tak, jako se mají bezobratlí k obratlovcům ve zvířecí říši, anebo jako se mají houby ke květinám v rostlinné říši.
Anální lotos má osm okvětních lístků, je temně karmínový a při podráždění září barvou vlčího máku. Jeho střed je sytě rembrandtovsky zlatavě hnědý. Tento lotos obsahuje jisté tajemství apanaváju [živoucího vzduchu].
Lotos prostaty je jako olivín, mimořádně průsvitný a průzračný. Jeho střed je čirý jako diamant. Okvětních lístků má mnoho, myslím, že dvaatřicet.
Třetí lotos je v žaludu penisu, blízko základny na spodnímu povrchu ve střední linii. Je překvapivě sytě purpurový se září v barvě lila, která přechází do ultrafialové. Střed je zlatý jako slunce a střídavě v něm hrají a míhají se odlesky šarlatové nebo modré. V tomto zlatém středu je tmavý bod infračervených paprsků. Důkladné soustředění na tento bod je mimořádně obtížné kvůli jeho násilnosti. (Toto neobvyklé slovo tuto skutečnost dobře vyjadřuje.) Neměl jsem čas tam jaksepatří proniknout.
Nemyslím si, že by oživení těchto tří lotosů bylo nějak nebezpečné, jestliže člověk předtím probudil vyšší centra, a zvláště pokud vedl kun-daliní k tomu, aby denně svlažovala svádhišthánačakru. Nicméně by mohlo být nevhodné začít pracovat s nimi, a vskutku, jak jsem ti řekl, myslím si, že je lepší nezačínat s ničím pod anáhatačakrou, i když probudit kundaliní tímto způsobem je obtížnější.
P. S. U žen tyto tři lotosy rovněž existují, ale vypadají úplně jinak. Pouze anální lotos je stejný jako u muže, je však menší a méně zářivý.
Druhá z čaker se nachází mezi močovou trubicí a děložním hrdlem. Je to hodně veliký lotos s nesčetnými okvětními lístky, poněkud neo-hraničený a podobný kapustě. Má neutrálně šedou barvu, ale v těhotenství se stává zářivě oranžovým a podobným květu. Je mimořádně citlivý a pohlcující a pro ženy představuje největší nebezpečí. Snadno jej napadají cizí vlivy a způsobují hysterii a posedlost. Během menstruace je plný červených a hnědých proužků a vypadá jako zrezivělý.
Třetí lotos je v základně poštěváčku. Je malý, ale neobyčejně zářivý. Čítá devětačtyřicet okvětních lístků, sedm řad po sedmi. Jeho základní barvou je sytá olivová zeleň, občas smaragdově planoucí. Lístky jsou protkané jasně ultramarínově modrými žilkami a jsou lemované perlami a purpurem. Střed je růžově karmínový se zlatými bliznami na opeřených, bělavých čnělkách

13) Crowley je popisuje v Book Four, část II, strany 70, 71.

Zdroj: Grant, Kenneth - Magické obrození (Praha 2014)

© Zpracoval:  Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), www.luzs.cz

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Pierre de Lasenic: Desatera

Slavné "Lasenikovo desatero", o kterém Jan Kefer ve své knize Theurgie řekl: „Tyto morálky byly ztělesněny v ideál, boha a tak ve stejném pořadí můžeme uvažovati náboženství Venušino, Mariovo, Apollonovo, Mitrovo, Brahmovo, Isidino, Dionysovo, Saturnovo, Jahveho, Kristovo. .... Nelze pokračován v uvádění desater ostatních; desatero Mojžíšovo zkamenělo a nachází se dodnes v našich chrámech a ostatní by příliš urážela líné mozky svým kacířstvím." Níže plné znění Desatera. (Dov)

Weinfurter - příběh mystika II.

Dokončení článku: Weinfurter - příběh mystika I.

Weinfurter - příběh mystika I.

Na Weinfurtera se chodilo, jako se chodí na populární hvězdy showbyznysu. Jako zakladatel české mystické školy se stal známým i za hranicemi naší země, jeho základní dílo bylo přeloženo do několika jazyků a domácími i zahraničními autory ezoterní literatury je dodnes citováno jako zdroj. Uctíván i opovrhován vedl mystický spolek, který s různými přestávkami trvá dodnes. 

Universalia

Universalia nyní Univerzalia je společnost českých hermetiků. Byla založena nejprve jako Volné sdružení pracovníků okkultních roku 1920. Volné sdružení bylo vedeno Pierrem de Lasenic a poté jej vedl Karel Mach. 24.června 1927 bylo ustanoveno členy kroužku volné sdružení Universalia. Jeho prvním předsedou se stal Jan Řebík, poté však tuto funkci převzal Jan Kefer. Universalia prováděla v období 1. republiky bohatou ediční činnost. Jejím prostřednictvím byla vydáno množství hermetické literatury a díla Eliphase Léviho, Paracelsa, Petra z Abana, také díla členů a několik grimoárů. 

Malostranský ďábel Jiří Arvéd Smíchovský

Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu v rozhovoru na téma J.A.Smíchovský na radiu Wave. Celý příspěvek k poslechu v detailu článku. (Dov)

Jazyk symbolů (A-G)

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Azrael - 73. génius, anděl smrti a posledního soudu

Prof. Jan Iglauer ve své samizdatové knize Kabalitická astrologie uvádí i 73. génia - "toho jehož jméno není radno vyslovit". Jde o anděla smrti a posledního soudu, který se nazývá Melech ha-Mavet.

Kašpárek se ani čerta nebojí

Krásný text k loutkovému divadlu z roku 1929.  (Kašpárek se ani čerta nebojí : žert ve 3 jednáních / Frant. Čech. -- Praha : A. Münzberg, 1929. -- 32 s. ; 16 cm. -- (Knihovna našich loutek ; č. 22)

PhDr. Jan Kefer - Odvolání ke Krajskému soudu ze dne 15.3.1941

Krajskému soudu trestnímu  v Praze.
Ve věci trestního oznámení, které na mne p. ing. Luň u tohoto soudu učinil, odvolávám se na svoji písemnou obhajobu ze dne 10. března 1941 a ve lhůtě mi povolené předkládám k provedení odstavce C. zmíněné obhajoby vědecký popis a výklad provedených prací.

Černé slunce

Tajemné Černé slunce ... talisman, archetyp, signatura či klíč? Černé slunce je známé již od starověku. Černé slunce uctíval i řád SS - Thule.

Hermetická symbolika

Hermetická symbolika je základní znalostí adepta. Co nelze vyjádřit slovy, lze jednoduše říci symbolem. Jazyk symboliky je důležitý jak pro vhled a pochopení hermetických věd, tak pro otevření tzv. hermetických smyslů (kdo má oči k vidění a uši k slyšení). Lóže U Zeleného Slunce vytvořila tuto obsáhlou, ucelenou a u nás ojedinělou tabulku. Dov.

Postavení mága v univerzu

Níže prezentuji obrázek Roberta Fludda zobrazující postavení člověka v nebeské hierarchii.

72 géniů (Šem haMeforaš)

*Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi - Bueg). 

Pojednání o Goetii

Každá magická evokace je vlastně evokací démonickou,chápeme-li slovo démon v jeho původním významu,to jest vystihující astrální bytost dobrou i zlou z hlediska mravního,dokonalou nebo nedokonalou z hlediska magického.

Seznam mytologických předmětů

Legendární mytologické předměty z legend, bájesloví, posvátných textů, mytologií, folklóru a náboženství celého světa. Text je v angličtině.

Nekromancie (Necromancy)

Nekromancie (z řeckého νεκρομαντία, nekromantía, ze slov νεκρός – nekrós – mrtvý a μαντεία – manteia – věštění) je forma magické evokace. Jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu. V literatuře se vyskytují i tvary nigromantie či nigromancie, odvozené z latinského niger -černý a řeckého μαντεία – manteia – věštění, jedná se však o nesprávný tvar, vzniklý ve středověku zkomolením původního řeckého slova νεκρομαντία. Z tvaru nigromant pak zřejmě vznikl ve slovanských jazycích kalkem výraz černokněžník. Článek je prozatím v angličtině. 

Jan Kefer - Theurgie

Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer. (Praha, 7. července 1938). Theurgie náleží do oboru hermetických věd. Je to jakási nejvyšší hermetická věda. Praví-li se, že hermetismus byl vědou chrámovou, tedy kat exochén to platí o theurgii.

Rozcestí duchovní pouti

Projevy psychospirituální krize mohou být velice různorodé a jejich formy i intenzita velmi individuální. Jedná se o síly, které se nedají jednoduše zařadit do přesných určujících tabulek, proto i uvedené rozlišení a další kategorizaci berte jako orientační, nikoli jako jediný možný popis.

Ladislav Klíma - Cogitata

Podařilo se nám získati z pozůstalosti jednoho z nejpůvodnějších českých filosofů nové doby, zemřelého Ladislava Klímy několik archů jeho dosud neuveřejněných soukromých literárních zápisků. Vzhledem k tomu, že Klímova filosofie přes jeho naturalistickou originalitu podání, dotýká se metafysických problémů mnohdy více a bezprostředněji, než mnohá z děl hermetické filosofii přímo věnovaných a jako taková titulovaných, domníváme se, že se zavděčíme svým čtenářům, publikováním několika ukázek Klímových poznámek, tak, jak si je autor psal ve formě deníku; jsou, obrazně řečeno, malým' okénkem do dílny, tohoto průkopníka nového a bezesporně originálního směru a dávají mnoho námětů k  přemýšlení.

 

Pierre de Lasenic - Egypt

Mnozí z mnohých t. zv. „adeptů a osvícenců", odvažují se označovati jednu z nejstarších nám známých esoterních kultur — Egypt, za mrtvou, neuvažujíce o tom, že všechno nové, co navazuje na tradici spojuje se přímo na moudrost země Khemi, jež proniká svými závratnými ideami až k základům všech náboženských systémů dneška, křesťanství nevyjímaje. 

Pověst o Faustově domě

Pro odlehčení naší těžké černé magie níže zveřejnuji dvě strany z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí týkající se našeho oblíbeného Fausta.

Howard, R.E. - Černý kámen (komiks)

Pro zajímavost zde reprodukuji část komiksové povídky Netvor z monolitů (na motivy R.E.H.) zobrazující krvavý obřad přivolání démona včetně signatur (náramek). Jak jistě všichni víme, R.E.H. se zajímal o okultismus a jeho přátelství s H.P.Lovercraftem také není náhodné (krom toho byli oba psychicky labilní). Podobnost s Cthulhu je očividná. (Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Endokrinní systém - žlázy s vnitřní sekrecí

Endokrinní žláza je žláza s vnitřní sekrecí, která nemá vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve. Jde o složitou soustavu navzájem funkčně propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu. Tento článek je doplňkem ke článku "Centra síly". (Dov)

Filmy a seriály s magickou tématikou

Postupně doplňovaný seznam filmů a seriálů, kde hraje nějakou roli magie, griomoáry, slavné magické osobnosti, změněné stavy vědomí apod. Seznam je ryze subjektivní, takže pravděpodobně s některými filmy nebudete souhlasit. Stejně tak i kvalita (posouzení nechám na každém). Název každého filmu funguje zároveň jako odkaz na detailní popis na ČSFD. (Dov)

Čtyři filosofické koncepty magie

Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. (Dov)

Současné diskurzivní koridory magie

Níže reprodukuji zajímavou tabulku sestavenou Jozefem Karikou a poskytující dobrý základ-přehled ke studiu. Upozorňuji, že pro magickou celistvost a jistého postmoderně-magického "neulpívání" by měl mít současný hermetik povědomí a přehled o všech těchto "směrech". (Dov)

Magie a synchronicita

V životě někdy dochází k velmi zvláštním shodám okolností. Tyto shody se materialisticky orientovanému pozorovateli zdají být náhodné, avšak jejich nepravděpodobnost leckdy přiměla hloubavější jedince k zamyšlení nad tím, zda se v pozadí těchto událostí neskrývá nějaká zákonitost či řád. 

Východy a západy slunce

 Souřadnice místa: E016°42’, N49°09’ (Brno); Pozor. Světový čas = ! Léto: + 2 h; Zima: + 1 h !

Hermetická časová osa

Časová osa důležitých osobností a děl od 13.stol.př.n.l. do konce 20.století. (neúplné)