Čertův Hrádek

Před dávnými časy sídlily na Skalce blízko Čeřínku víly ve svém kamenném dvoře, z něhož se dosud v těchto místech povaluje mnoho kamenů. V těchto pohádkových dobách panovala nad svými družkami štíhlá černovlasá Kraťa s hlubokým planoucím okem.

Víly, žijící v kamenném dvorci, lákaly a obluzovaly zbloudilé myslivce a pocestné, a tkaly před jejich užaslými zraky pavoučí niť k jejich srdcím. Když zmámení vešli do kamenného dvorce na Skalce, našli později lidé jejich mrtvá těla, pohozená v nedaleko rokli. Proto se odedávna lidé těmto místům vyhýbali. Darmo sedávaly víly za měsíšních nocí na Skalce a lákaly zbloudilce svým zpěvem. Jedné noci měla táborový oheň s velkým kotlen na starosti půvabná Kraťa. Její družky již odešly k odpočinku, jen ona sama přikládala pilně pod kotel, který stál na nádvoří pod hvězdnatým nebem. 

Hledíc snivě do dáli, přála si Kraťa, aby prožila svádivou kratochvíli se synem člověka. Co tak stála v hlubokém zadumámí, přikradla se k ní černá postava a usedla si vedle ní k ohni. Nezvaný host začal své vypravování. Luciper jej poslal stavět hrad nedaleko odtud, protože si s čerty a jejich bujností nevěděl již rady. Čert se přiznal, že je stavitelem a že přišel hledati kámen na svůj hrad. Zdáli se ozvalo rachocení, to jak čerti nedaleko lámali a nosili kámen. Víla prchla do kamenného dvora, ale čertovský stavitel Hadra, jak se nazýval, také nemeškal. Usmyslel si, že k získání Kratiny lásky mu pomůže kouzelný nápoj. Hlučně zadupal a vznesl se v ohnivém oblaku na blízký vrch Čeřínek. Utrhl ze země zvláštní koření a připravil z něj nápoj. Pak se opět vznesl nad Kamenný dvorec a vmžiku, když Kraťa přiládala pod kotel, vlil z výše kouzelný nápoj do kotle. Z kotle pak začala vystupovat omamná dráždivá vůně. Kraťa neodolala, přistoupila ke kotli a napila se. Ihned pocítila kouzelné účinky nápoje lásky, tančila a skotačila, až kotel převrhla. Na místě pak vytryskl pramen, jehož voda způsobuje dosud ony kouzelné účinky čertova nápoje v lidském těle. Kraťa pak byla neodolatelně vábena ke svému huňatému společníku, který zapomněl na své stavitelské povinnosti a nechal čerty stavět pod dozorem nejstaršího z nich. Zatím noc valně pokročila, dunivé rachocení lámaného kamene ustalo, neboť jedenáct Luciperových vyslanců stavělo zdi. Celý pevný kamenný hrad v pustých lesích Vysočiny měl být hotov dříve, než kohout ráno zakokrhá.

Čerti se činili seč mohli, ale stavitel jim chyběl a proto pro něj poslali. Našli jej v objetí Kratině, a protože se obávali, že nebudou dorána hotovi, začli mu klnouti. Nastal lomoz a řev. Čerti vzteky bušili do kamene až nástroj ztupili. Pak teprve nebylo možno v práci pokračovat. Zlostí celí diví rozběhli se znovu pro stavitele. V tom však v Batelově zakokrhal kohout. Rázem se vše utišilo. Čerti v okamžení prchli i se stavitelem Hadrou k Luciperovi do pekla. Jejich stížnost na čertovského stavitele nedokončeného čertova hrádku došla sluchu knížete pekel. Jak dopadla není známo, ale čerti už druhé noci nepřišli své dílo dokončiti, a proto Čertův hrádek dosud stojí nedokončen.

Zdroj:
Lidové pověsti z Jihlavy a okolí (Karel Polák, 1993)
http://www.zjihlavy.cz/


© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Pověst o jihlavském Blaníku

Nedaleko Jihlavy směrem na sever vypíná se všem obyvatelům Jihlavy a okolí známý, pověstmi opředený kopec Rudný (Schatzberg).

Kaple sv. Antonína

Na výšině v hlubokých lesích nad vesničkou Rounek stojí dnes opuštěná kaplička sv. Antoníčka. O jejím vzniku se vypráví tato pověst:

Zaječí skok

Romantická zákoutí nám na své pouti nabízí řeka Jihlava. Na obou březích najdeme tichá místa pod starými olšemi, vodní tůně v nichž se ještě nedávno promenádila vydra a její stopy v blátě na břehu jen pomalu smýval déšť. Snad právě tady postává čas delší chvíli než kdekoliv jinde. Prostými slovy řečeno, je tady krásně.

Václav Hájek z Libočan a Jihlava

Autor známé Kronyky Czeské pocházel ze staré vladycké rodiny. Narodil se někdy na počátku 16. století. Ačkoliv byl vychováván ve víře podobojí, stal se kolem roku 1524 katolickým knězem.

Dopis Augustina Hubera ďáblu

Přátelský pozdrav a službu vzkazuji nejprve, nejmocnější bože Lucifere, zároveň nejmocnější pane a kníže tohoto světa, také nejmocnější pane a princi v Orientě, mocný pane a Bože od Východu až k Západu!

Zvon Zuzana

Dne 18. května 1523 vypukl ve městě obrovský požár. Padly mu za oběť lidé, domy i zvony na věži kostela svatého Jakuba. 

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter