Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)

Phalaris arundinacea (dříve nazývaná Baldigera arundinacea) je vlhkomilná travina. Má sivozelený oddenek plazivý, článkovaný, šupinatý. Stébla jsou přímá, 0,5-2m (výjimečně až 3m) dlouhá, pevná, hladká, na bázi šupinatá. Tmavozelené listy mají 10-35 cm dlouhé a 0,6-2 cm široké, ploché a dlouze zašpičatělé čepele. 

Pochvy listů jsou hladké, úzké, dolní někdy drsné, bílé blanitě lemované, jazýček 0,6-1cm, dřípený. Lata je úzce podlouhlá 10-25 cm velká, laločnatá často načervenalá, zřetelně větvená, větévky až 5 cm dlouhé, drsné, za květu rozestálé, klásky jsou 5-6,5mm velké, kratičce stopkaté, zploštělé s jedním květem. Obilky jsou okoralé asi 1,7mm velké.

Phalaris arundinacea je rozšířena téměř po celém světě mimo polární oblasti. V Evropě, Severní a Východní Asii (částečně i v centrální Asii), v Severní i Jižní Americe a také na Novém Zélandě. Roste jak již bylo uvedeno dříve ve vlhkých prostředích, tj. na březích vod, mokrých loukách, v říčních rákosinách a u nás v lužních lesech (Pálava) na mokrých, neutrálních, humózních, písčitohlinitých půdách, ale může se vyskytovat i na skalistých březích jezer a řek (někdy i u moře).

OBSAH
Phalaris arundinacea obsahuje zřejmě jen krátkodobě působící tryptamin N,N-dimethyltryptamin (DMT), Phalaris aquatica obsahuje navíc 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin (5-Me-DMT) a 5-hydroxy-N,N-dimethyltryptamine (5-OH-DMT neboli bufotenin).
Obsah alkaloidů v těchto rostlině se pohybuje od 5-178 mg / 100 g drogy (v Phalaris arundinacea průměrně 60 mg DMT/100 g). Proto také intenzita účinku drogy může být značně rozdílná (100 g drogy tak může vystačit na 4 tripy a nebo naopak nemusí být ani 1/10 potřebné dávky).

PĚSTOVÁNÍ
Při pěstování chrastice, ať už doma za oknem, nebo venku na zahrádce je možné několika způsoby zvýšit obsah alkaloidů. Je to stresování stříháním, stíněním a suchem.
Stříhání - počkej až budou rostliny alepoň 10 cm vysoké, pak ustřihni vrcholky listů, zpomalí se tím růst, ale obsah DMT se zvedne o 50 až 400%
Stínění - občasné stínění (o 10-20% méně běžného světla) zpomalí růst a zvýší obsah DMT asi o 30% -> nemá velkého významu.
Sucho - nezalévej asi 10 dnů, nebo dokud nezačnou usychat špičky listů, zvýší obsah DMT asi na dvojnásobek.
Půda příliš bohatá na minerály a dusičnany má přímo fatální důsledek na obsah alkaloidů v rostlině. Jejich nedostatek ale zase způsobuje pomalý růst a malý vzrůst. Nejvhodnější je málo výživná půda a hnojení pouze v počáteční fázi pěstování a to hnojivem dobře rozpustným ve vodě.

 

DMT 
Je jedním z nejrychleji a nejintenzivněji působících halucinogenů. Objekty ztrácí veškerou formu, rozpadají se na hru vibrací, lze zažít transport do jiného vesmíru, setkání s cizími formami života, hudby, jazyků. Nejlepší pro trip je světlý pokoj, nikoli však přímé sluneční světlo (barvy jsou jinak neuvěřitelně intenzivní). Po návratu z hyperprostoru je dobré začít mluvit, myšlenky si případně zaznamenat na magnetofon. DMT bylo objeveno r. 1931, jeho halucinogenní efekty 1956. Nachází se v mnoha rostlinách, např. Mimosa hostilis (z jejích kořenů se dělá halucinogenní nápoj Jarema) nebo Ayahuasca (má psychotropní účinky, produkuje stavy s telepatickou zkušeností). Při intoxikaci se objevují mydriáza (rozšíření zorniček), tachykardie (zvýšený tlukot srdce), je těžké vyjádřit myšlenky a koncentrovat se. DMT značí N,N-dimetyl-tryptamin. Je podobný bufoteninu, blízký psilocybinu. Po svalové injekci dojde k náhlému rauši, který trvá 1 - 2 hodiny. Injekce do žíly nebo kouření působí ještě rychleji Průběh může být někdy zlý. Dávky se při inhalaci pohybují mezi 20 a 30 mg pro slabší a mezi 50 - 60 mg pro intenzivní trip, při kterém mohou už vstávat vlasy na hlavě. Měly by být přesně odváženy. DMT není bez inhibitorů orálně aktivní, je nutné jej kouřit a věnovat tomu náležitou pozornost, jinak je polovina pokusů neúspěšná a jako psychonaut se do hyperprostoru neprolomíte, uvidíte jen určité chryzantémové vzory. Je třeba mít DMT ve formě volné báze, nikoliv hydrochlorid a nejlépe použít uzavřenou skleněnou dýmku, ve které se kuličky roztaví. Pokud nestačí 30 s kouření, nemá cenu pokračovat (až po nejméně 1 h). Již při inhalaci se objevují intenzivní telesné pocity a slabost (výpary chutnají jako hořící plastik čí rybí olej a nutí ke kašli), je vhodné sedět a mít kolegu pro další manipulaci s dýmkou. Trip začíná v prvních sekundách, vrcholí za 5 až 20 minut a trvá asi půl hodiny. Po jeho skončení lze aplikovat další halucinogen perorálně (LSD, MDM, MDA, psilocybin), jeho účinky se znásobí a umožní lépe porozumět vizím z DMT. 


EXTRAKCE SMĚSI ALKALOIDŮ OBSAHUJÍCÍ DMT Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

1. - co možná nejdokonaleji rozmělni listy, je zapotřebí rozbít buněčnou strukturu rostliny 
    - dobrá metoda je zmrazení na několik hodin a rozmrazení (opakovat 3x) 
    - ještě zmrazené vloží do mixéru nebo jiného rozmělňovače
2. - před otevřením nech usadit prach nebo přijdeš o ty nejmenší a na alkaloidy nejbohatší částice
    - pak přidej tolik vody aby vznikla tekutá směs (kaše)
3. - do kaše pridávej po troškách nějakou slabou kyselinu dokud nedosáhneš PH okolo 5, dá se použít kyselina citronová (běžne dostupná v potravinách, nebo v drogerii), kyselina octová (ocet)
    - PH kontroluj lakmusovými papírky (taktéž relativně běžné v drogeriích)
    - kyselina reaguje s alkaloidy v listech a převádí na jejich sůl, pro podpoření reakce je možné směs zahřát na 50 stupňů a pak nechat reagovat přes noc, nebo zahřívat celou noc ale s pokličkou, aby jsi neztrácel tekutiny
4. - promačkej kaši přes plátno a kapalinu ještě přefiltruj přes papírový filtr na kávu, nebo jiný hustý papírový filtr
    - zbytky na plátně a na filtru můžeš zahodit, všechny alkaloidy jsou nyní ve vodném roztoku
5. - přidej malé množství (asi 1/10 objemu tvého roztoku) odmašťovacího rozpouštědla (methylen chlorid, ether, chloroform, toluen,...)
    - všechny nežádoucí tuky a oleje obsažené v roztoku se rozpustí v rozpouštědle
    - důkladně protřepávej směs několik minut a pak nech odstát dokud nevzniknou dvě vrstvy, vodní a rozpouštědlo
6. - v další fázi se hodí oddělovačka (k dostání v obchodech s laboratorním sklem)
    - je zapotřebí oddělit vodní fázi (obsahující alkaloidy) od rozpouštědla, které můžeš zahodit
7. - nyní se přidá do roztoku zásada
    - můžeš použít hydroxid amonný (čpavková voda), nebo roztok hydroxidu sodného, draselného ...
    - přidávej zásadu po malých troškách, důkladně zatřepej a kontroluj PH dokud nedosáhněs hodnoty 9-10
    - nyní se alkaloidy převedly na formu ve vodě nerozpustnou avšak rozpustnou v rozpouštědle
8. - přidej asi 1/10 objemu výše uvedeného organického rozpuštědla a důkladně, velmi důkladně protřepávej několik minut v dobře uzavřené nádobě
    - nech stát 24 hodin a poté odděl vrstvu rozpuštědla, která obsahuje alkaloidy
    - ve vodném roztoku ještě stále něco zbylo, takže je možné extrakci opakovat (až 3x), ovšem je zapotřebí směs nechat déle stát (asi týden) a protřepávat alespoň 2x denně
9. - v poslením kroku dej získané rozpouštědlo do mělké nádoby a nech odpařit na otevřeném mí

stě. Zbytek co zůstane na dně je DMT.

UŽITÍ A ÚČINKY
Takto připravené DMT je vhodné ke kouření. Neexistuje ale jednoduchý způsob jak zjistit kolik ho je ve výsledné směsi obsaženo. Začínej tedy s malými dávkami (asi 25 mg), a zvojnásobuj dokud nedosáhneš žádaného efektu. Kouří se buť ve speciální dýmce (jako na THC olej), nebo se rozpustí v alkoholu a napustí se do nějakého rostlinného materiálu jako je tabák, bylinky, oregáno, tráva ... 
Samotné DMT není aktivní orálně. Je zapotřebí nějaký MAO inhibitor. Nejvhodnějším se zdá být harmalin obsažený s semenech syrské routy (Peganum Harmala). Stačí normální dávka DMT užitá spolu se třemi gramy semen routy a směs se stane aktivní orálně, účinky se prodlouží asi na 4 až 6 hodin.
Tato droga vyvolává intenzivní vizuální halucinace, které jsou relativně krátkodobé. Další projevy intoxikace jsou záškuby svalstva s mírnými křečemi a omezenou svalovou koordinovaností, později nevolnost a neklidným spánkem.

ZDROJE
http://philez.visions.cz/intervision/DROGY/PILULKA/pilulka1.html
http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rphl.html

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Kalendář sběru léčivých rostlin

Přepis nádherného seznamu z malé knížečky "Léčivé rostliny, příruční atlas a kalendář sběru" z roku 1941. 

Parcha saflorová - Maral (Leuzea carthamoides, Rhaponticum carthamoides)

Maralí kořen je tradiční posilující a omlazující bylina pocházející z Altaje. Bylina působí především jako: adaptogen - zvyšuje fyzickou i psychickou odolnost a odstraňuje únavu a afrodiziakum - posiluje pohlavní orgány a prohlubuje milostný prožitek

Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis)

Šišák je nenápadná léčivá bylinka, která pochází z Dálného východu. Bylina šišák je velice oblíbená v tradiční čínské medicíně. Léčivých účinků se využívají v tibetské medicíně a taková tradiční ruská přírodní medicína si ji velmi považuje. 

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea)

Zlatý kořen je naprosto výjimečná rostlina. Po dlouhých výzkumech došli odborníci k závěru, že jako adaptogen je Rhodiola rosea mnohem účinnější než jiné adaptogeny, včetně sibiřského žen-šenu – Panax ginsengu, Shiandry a Aralii. 

Kapradí (Dryopteris Filis-mas)

"O Beltainu utrhněte listy kapradí, které jsou ještě svinuté do spirál a usušte je nad beltainovým ohněm. Získáte mocný talisman pro následující rok." Slované věřili v zázračný květ kapradí, který činil svého majitele neviditelným a zprostředkoval mu všechna tajemství přírody. 

Zásady práce s magickým drogami

H. E. Douval, který se intenzivně zabýval prací s magickými drogami, stanovil následující základní pravidla pro jejich používání.

Mochomůrka červená (Amanita Muscaria)

Posvátná houba muchomůrka červená se nejčastěji spojovala s rituály sibiřských šamanů. Nové výzkumy ale ukazují, že psychotropní účinky muchomůrek byly známy již od doby kamenné v celé Asii i Evropě, odkud se znalost rituálního použití muchomůrek rozšířila do mnoha oblastí Ameriky. Podle legendy Korjaků vznikly muchomůrky ze slin nejvyššího boha, a proto je prý na místě je jako boží dar přijímat. Po požití čerstvých, sušených nebo vařených muchomůrek upadne šaman do jasnovidného transu během kterého je schopen cestovat jinými světy, komunikovat s duchy předků nebo navázat kontakt s těmi entitami, jejichž pomoc potřebuje. Může nahlédnout do budoucnosti nebo minulosti, najít východisko z ohrožující situace a podobně.

Pelyněk pravý (Artemisia absinthium)

Pelyněk pravý (Artemisia absinthium) je vytrvalá, až 120 cm vysoká dřevnatějící bylina s listnatými lodyhami, zakončenými volnými latami žlutých úborů, náležející do čeledi hvězdnicovité (Asteraceae).

Podběl lékařský (Tussilago farfara)

Podběl lékařský (Tussilago farfara), někdy také podběl obecný, je vytrvalá léčivá rostlina s dlouhým plazivým oddenkem. Listy začínají růst až po odkvětu. Vyskytuje v celé Evropě a v Asii. U nás se roste převážně na vlhkých místech, na polích, u vody, na loukách, na březích potoků a v příkopech.

Jalovec obecný (Juniperus communis)

Jalovec obecný (Juniperus communis) je keřovitá až stromovitá dřevina z čeledi cypřišovité (Cupressaceae) rostoucí jako podrost jehličnatých (obzvláště borových) lesů, na pastvinách a stráních. Na území České republiky je vinou úbytku přirozených stanovišť a brutálního sběru jalovcových šištic (nepravý plod) dnes již v některých krajích velice vzácný a je proto řazen mezi ohrožené druhy flóry ČR. Jeho aromatické plody se nazývají jalovčinky.

Bolehlav plamatý (Conium maculatum)

Jednoletá až dvouletá, až 2,5 m vysoká bylina páchnoucí při vadnutí po myšině. Lodyha přímá, bohatě větvená, rýhovaná, dutá, lysá, ojíněná, v dolní části červeně skvrnitá. Listy zpeřené, v obrysu trojúhelníkovité, až 50 cm dlouhé, dolní řapíkaté, horní pochvovitě přisedlé, lístky řapíčkaté. 

Blín černý (Hyoscyamus niger)

Jednoletá až dvouletá, žláznatě chlupatá, nepříjemně páchnoucí, 20 až 90 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, téměř oblá, hustě chlupatá, zelená. Listy v přízemní růžici dlouze řapíkaté, v obrysu vejčité, chobotnatě peřeně zubaté, záhy odumírající, lodyžní listy střídavé, sbíhavou bází přisedlé, poloobjímavé, žláznatě chlupaté, tvarem podobné listům přízemním. 

Rulík zlomocný (Atropa Bella-Donna)

Vytrvalá, 50 až 180 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, větvená, oblá, plná, kratičce pýřitá, fialově naběhlá. Listy střídavé, na květonosných větvích zdánlivě vstřícné, kopinatě vejčité, vejčité nebo eliptické, klínovitě zúžené v řapík, celokrajné, zejména na žilkách krátce pýřité. 

Durman obecný (Datura stramonium)

Jednoletá bylina rozložitého vzrůstu. Lodyha 20 až 140 cm vysoká, bohatě větvená. Listy řapíkaté, čepel vejčitá, chobotnatě laločnatá, nepříjemně páchnoucí. Jednotlivé květy vyrůstají v místech větvení lodyhy, koruna nálevkovitá, bílá nebo světle fialová, otvírá se večer mezi 19. a 20. hodinou, za deště zůstávají zavřené. 

Čarodějná mast (Unguentum sabbati)

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis Linné)

Původním domovem šalvěje je Středomoří. Šalvěj byla odpradávna velmi ceněna bylinka, což je patrné již z latinského „salve“, tedy léčit. Sypala se také na hroby, nebo se vysazovala na znamení upřímné vzpomínky. Používá se také v mnoha kulturách jako velmi silný purifikační činitel. Součástí fluidických kondenzátorů. (Dov)

Andělika lékařská (Angelica archangelica)

Tato vysoká bylina se řadí k nejcennějším léčivým rostlinám. Jejich léčebných vlastností využívali již starověcí mniši, kteří ji pěstovali v klášteře jako lék proti moru. Přidávala se také do koupelí proti cizí kletbě či uřknutí. Používá se do fluidických kondenzátorů. (Dov)

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter