Codex Medicina Antiqua

Jedna z nejobdivovanějších lékařských knih středověku. Kompendium textů z pozdní antiky z 6. století, vydaných v jižní Itálii v první polovině 13. století. Obsahuje spisy o léčivých rostlinách a Materiu Medicu od autorů vycházejících převážně z prací Plinia a Dioscorida. Kniha je plná nádherných ilustrací rostlin, živočichů a lékařských postupů v živých barvách. Fotky níže. Dov

Vídeňský rukopis Medicina antiqua, je jedním z nejvýznamnějších rukopisů svého druhu. Jde o komplexní lékařský a farmaceutický rukopis v latině, vydaný v 1. polovině 13. století v jižní Itálii. Komendium textů různých autorů jdoucí až do pozdního starověku 5. - 6. století. Celý rukopis je bohatě ilustrován v živých barvách. Téměř každá strana obsahuje velmi jemné kresby rostlin, živočichů a lékařských postupů. Kresby fascinují svým hrubým realismem, často na hranici karikatury - umělec musel být v každém případě velmi dobře obeznámen s provozem ordinace středověkého lékaře.
Texty odkazují otevřeně či skrytě ke klasickým dílům jako je například Materia Medica Dioscorida, známého řeckého botanika a lékaře 1. století, nebo k Natural History od Plinia staršího.

Obsah díla:
1. Precationes (Precatio terrae and Precatio omnium herbarum)
2. Letter of Hippocrates of Maecenas
3. Antonius Musa, De herba vettonica
4. Pseudo-Apuleius, Herbarius (fols. 18-118r)
5. De taxone liber
6. Sextus Placitus, Liber medicinae ex animalibus et avibus (fols. 119-132v)
7. Pseudo-Dioscorides, Ex herbis feminis (fols. 133-158v)
8. Epistola Apollonis de implastris podagrico

Rukopis je na některých místech poškozen díky pozdějším křesťanským čtenářům, kteří se snažili vymazat stopy pohnaských prvků z rukopisu. Takže modlitba k Dea Sancta Tellus (Svaté Matce Zemi) a modlitba k rostlinám byla poškozena mazáním. Žena Země se musela změnit na Otce Boha - text nebyl jen vymazán, ale též přepisován. Krom toho prezence Phalloi byla vymazána na mnoha místech v celém rukopisu. 

Materia Medica byla určena hlavně pro laiky, je skeptická ohledně lékařského povolání a jeho integrity, doporučuje samoléčení. Hlavní záměr tohoto díla tedy není vědecký, i podle standardů této doby. 
Jednotlivé texty jsou inspirovány více ideemi magie než vědeckou teorií (ačkoliv autoři občas odkazují na soudobou lékařskou literaturu).

Víděňský rukopis, bohatě ilustrovaný, představuje velmi vzácny objekt pro výzkum historicko-umělecký a také neocenitelný zdroj pro historii lékařství. V neposlední řadě ilustrace poskytují zajímavé podrobnosti o středověkém oblečení, nábytku, a nástrojích. 

Plinius starší doporučuje každému vlastní léčbu a nedůvěru vůči klasickým lékařům. Zdůrazňuje zázračný proces jakéhokoliv hojení a velké bohatství magických prostředků.

Zdroje a odkazy:
Medicina Antiqua. Codex Vindobonensis 93. Vienna, Österreichische National-bibliothek
https://de.wikipedia.org/wiki/Medicina_antiqua_(Wiener_Fassung)
http://www.facsimilefinder.com/facsimiles/medicina-antiqua-facsimile

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2/2017

Další obsah této kategorie

Kalendář sběru léčivých rostlin

Přepis nádherného seznamu z malé knížečky "Léčivé rostliny, příruční atlas a kalendář sběru" z roku 1941. 

Ajurvéda (poznání života)

Snížení koncentrace alkoholu

Tabulka k výpočtu množství vody 15 °C teplé, které je nutno přidati ke 100 litrům koncentrovaného lihu o teplotě 15 °C, aby se obdržela lihovina požadované nižší koncentrace.

Thomé, Otto Wilhelm - Flora von Deutschland Osterreich und der Schweiz (1885)

Nádherná botanická kniha s celobarevnými listy téměř 700 rostlin střední Evropy. Níže krátké seznámení s autorem a velmi obsáhlá galerie botanických listů. (Dóv)

John, Jan - Atlas rostlin (I.L.Kobel v Praze 1899)

Skvěle zpracovaný botanický atlas, přehledné informace doprovázené četnými ilustracemi. Níže celá kniha v galerii a ZDE odkaz ke stažení v pdf. (Dóv)

Šír, Vladislav - Herbář (M. Knapp v Praze 1889)

Nauka o rostlinách, jejich skladbě a předvším seznam léčivých rostlin, jejich vlastnosti i léčivé účinky, využití a pěstování. Níže komplet kniha v galerii. Dóv

Už vím proč - Rostliny léčí

Jedna kapitola z legendární knihy manželů Škodových a kreslíře Vojtěch Kubašty - Už vím proč, tentokrát o léčivých rostlinách. Zmiňuje Kazi, Avicennu, Paracelsa, Hájka, glykosidy i alkaloidy...Nostalgická vzpomínka. 

Lékaři a kouzelníci starých Slovanů

Staré slovanské a germánské národy měly široké znalosti přírodní medicíny. Ošetřování zranění, zlomenin a sečných ran vyžadovalo speciální znalosti, trepanace byla ještě náročnější. Tyto dovednosti patrně doprovázelo kouzelnictví, zaříkávání a magie, které vnějším efektem přispívaly k zlepšení psychického stavu pacienta, jenž je pro uzdravení velmi důležitý. 

Zaklínání rostlin při sběru

Každý, kdo chce s rostlinami magicky pracovat by měl mít svůj vlastní rituál sběru s ohledem na osobnost a zaměření.  Níže prvky rituální sklizně magických rostlin v několika bodech a několik zaklínacích (modlitebních) použitelných textů. 

 

O moci Rosičky podle Jana Izáka Holanda

Když Petr Ondřej Mathioli dokončoval práci na svém později velmi proslulém Herbáři, dostal od Jana Izáka Holanda, dvorního učence Petra Voka z Rožmberka darem pojednání o rosičce, tedy naší baheništní rostlině rosnatce okrouhlolisté, protože si přál, aby se znalost této výjimečné rostliny rozšířila.

Texty, citáty a inspirace

Do tohoto článku budu postupně přidávat různé texty různých autorů, které považuji za klíčové a velmi inspirativní. Dobře formulovaná a napsaná myšlenka mnohdy vyjasní pohled posílí k další práci. Hlavně nepřestávat, jít dál, zkoušet, číst a pracovat. (Dóv)

Historie přírodního léčitelství I.

Prehistorický člověk; Zvířata a rostliny; Magie vůní; Metoda pokusu a omylu; Vzdálené civilizace - podobné léčivé rostliny; Pocta vědmám; Císař Šen-nung a Kniha klasických bylin; Dživaka a Védy; 10 000 léčivých bylin

Historie přírodního léčitelství II.

Imhotep a údolí Nilu; Od Aeskulapa k Hippokratovi; Římští bylináři: Dioskorides, Plinius, Galen; Byliny a travičství: od Mithridata k „theriakům"; Avicenna a počátek lékárnictví; Kláštery a léčivé likéry; Od léčitelek k čarodějnicím 

Historie přírodního léčitelství III.

Koření a mezinárodní obchod; Paracelsus a teorie znaků; Věk herbářů; Nicholas Culpeper - Robin Hood v bylinářství; Nemocní kolonisté a zdraví původních obyvatel Ameriky