Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)

Váhal jsem, zda nejprve zařadit článek "Magická kvalifikace", jež je pod tímto seznamem, či jako první seznam literatury. Zvolil jsem takto, neč případným zájemcům velmi doporučuji si tento článek přečíst též (je vcelku krátký)!


MAGIE

• Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius: Okultní filosofie I. - IV.  
• Bardon, František: Brána k opravdovému zasvěcení
• Bardon, František: Praxe magické evokace

• Bennett, Allan: Rituál pro evokaci velkého ducha Taftartarata, aby se viditelně zjevil (down)
• Carroll, Peter J.: Liber null & psychonaut
• Crowley, Aleister: Liber Agape
• Crowley, Aleister: Kniha Thothova
• Crowley, Aleister: Liber 777 (down)
• Dürr, Josef: Experimentální démonologie (down)
• Frater V. D.: Praktická sigilická magie
• Guaita, Stanislas de: Eseje o prokletých vědách - Na prahu tajemství
• Guaita, Stanislas de: Had Genese I. - Chrám Satanův
• Guaita, Stanislas de: Had Genese II. - Klíč k černé magii
• Guaita, Stanislas de a Wirth, Oswald: Had Genese III. - Problém zla
• Goodrick-Clarke, Nicholas:  Západní esoterické tradice
• Hine, Paul: Prachaos
• Hulse, David Allen: Magické klíče - encyklopedický průvodce posvátnými jazyky a magickými systémy světa. Kniha I. - Mysteria Východu. Kniha II. - Mysteria Západu
• Kabelák, František: Kabalistické zasvěcení
• Kabelák, František: Kniha tajemství velikého šému
• Kabelák, Františekk: Magia nigrae
• Kabelák, František: Magia divina
• Kabelák, František: Herbář hermetikův 
• Karika, Jozef: Zóny stínu
• Karika, Jozef: Brány Meonu
• Kefer, Jan: Syntetická magie
• Kefer, Jan: Theurgie magické evokace
• Lévi, Eliphas: Dogma a rituál vysoké magie
• Lévi, Eliphas: Dějiny magie
• Lévi, Eliphas: Zasvěcovací dopisy do vysoké magie a mystiky čísel
• Lévi, Eliphas: Věda duchů, Kniha moudrých
• Nakonečný, Milan: Lexikon magie
• Nakonečný, Milan: Magie v historii, teorii a praxi
• Nakonečný, Milan: Smaragdová deska Herma Trismegista

• Nema: Maat Magick (down)
• Papus: Základy praktické magie
• Paracelsus: Archidoxa magica - Základy magie
• Přednášky pro Universalii a Horev-klub (Bibliotheca Horev)
• Quintscher, Rah Omir: Adonistická kabala I.
• Tyson, Donald: Tetragrammaton - tajemství vyvolání andělských sil a klíč k Apokalypse
• Veselý, Josef: Magie (I)
• Veselý, Josef: Magie (II) - Magie pro pokročilé
• Veselý, Josef: Magie (III) - Příručka vysoké magie

• Veselý, Josef: Mariánská zjevení z hlediska hermetismu
• Veselý, Josef: Slavné grimoáry minulosti
• Veselý, Josef: Z čarodějovy knihovny
• Veselý, Josef: Učení mistrů
• Veselý, Josef: Sedm pekelných inteligencí
• Veselý, Josef: Lucifer a Lilit
• Veselý, Josef: Zoolatrie a zoofilie z hlediska okultního
• Veselý, Josef: Techniky magie na pozadí alchymie
• Veselý, Josef: Daňová přiznání vybraných obyvatel planety Marsu
• Veselý, Josef: O podobách démonů

ASTROLOGIE

• Banzhaf, Hajo a Haebler, Anna: Klíč k astrologii
• Fagan, Cyril: Kořeny astrologie
• Goese, Tatjana Husek: Astrologie a sebepoznání
• Hadés, Alain Yaouanc: Učebnice vědecké a tradiční astrologie
• Juřík, Zdeněk: Astrologie především v obrazech
• Kefer, Jan: Praktická astrologie, aneb umění předvídání a boje proti osudu
• Meyer, Hermann: Astrologie a psychologie
• Moore, Thomas: Planety v nás - Astrologická psychologie Marsilia Ficina
• Špůrek, Milan: Encyklopedie západní astrologie
• Turnovský, Pavel: Rozloučení s tradiční astrologií

ALCHYMIE

• Alleau, René: Hermés a dějiny věd
• Bor, D. Ž.: Napříč říší královského umění
• Burckhardt, Titus: Alchymie - Tradiční věda o kosmu a duši
• Canseliet, Eugene: Alchymie vysvětlená na svých klasických textech
• Fulcanelli: Tajemství katedrál
• Fulcanelli: Příbytky filosofů I. + II.

• Gebelein, Helmut: Alchymie - magie hmoty
• Hlaváček, Jakub a Purš, Ivo: Alchymická mše
• Kabelák, František: Praktická spagyrie
• Kabelák, František: Herbář hermetikův
• Lexikon alchymie a hermetických věd (ed. Claus Priesner, Karin Figala)
• Marshall, Peter: Kámen mudrců - Výprava za tajemstvím alchymie
• Mavéric, Jean: Hermetické lékařství rostlinné
• Paracelsovo lékařství (autoři: Max Amann, Margaret Madejsky, Patricia Ochsner, Christian Rätsch a Olaf Rippe)
• Purš, Ivo a Karpenko, Vladimír: Alchymie a Rudolf II. (jde o nejobsažnější dílo k historii alchymie u nás)
• Roger, Bernard: Objevování alchymie - Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech

HERMETICKÁ FILOSOFIE

• Bamford, Christopher: Nekončící stezky Sofie. O vášnivém hledání moudrosti na Západě
• Ebeling, Florian: Tajemství Herma Trismegista - Dějiny hermetismu
• Chlup, Radek: Proklos
• Chlup, Radek: Corpus Hermeticum
• Kratochvíl, Zdeněk: Délský potápěč k Hérakleitově Řeči
• Neubauer, Zdeněk a Škrdlant, Tomáš : Skrytá pravda Země - Živly jako archetypy ekologického myšlení
• Platón: Timaios
• Vítek, Tomáš: Empedoklés I. - III. (Studie, Zlomky, Komentář)
• Grof, Stanislav: Kosmická hra

PRAMENNÉ ALCHYMICKÉ SPISY

• Bor, D. Ž.: O kamenu filosofů. Obsahuje Pojednání o filosofickém kamenu (Lambsprinck), Mutus liber (Altus), O kamenu filosofů (A. Libavius).
• Bor, D. Ž.: Alchymická tvrz (Symbolika alchymie a kabaly). Obsahuje: Heinrich Khunrath: Filosofický kámen (z Amphitheatrum Sapientiae Aeternae + rytiny). Stephan Michelspacher: Kabala, zrcadlo umění a přírody. Hortulanův komentář ku Smaragdové desce Herma Trismegista.
• Bor, D. Ž.r: Zrcadlo alchymie (Symbolika alchymie a kabaly). Obsahuje: Vysvětlení Smaragdové desky. H. Reusner: Pandora. J.D.Mylius: Pečeti filosofů + Philosophia reformata.
• Nakonečný, Milan: Smaragdová deska Herma Trismegista.
• Maier, Michael: Atalanta fugiens.
• Trismosin, Salomon: Splendor Solis aneb Sluneční záře.
• Sfondrati, Celestino: Obhájení nevinnosti bohorodičky (Innocentia vindicata Deiparae).
• Astr, C.: Elixír mudrcův.
• Homérův zlatý řetěz (Aurea catena Homeri).
• Helmond, Johannes: Alchymie jako cesta zasvěcení.
• Tajné figury Rosekruciánů ze XVI. a XVII. století.
• Maien, J. P. : Odkaz bratrstva zlatého a růžového kříže.
• edice "Knižnice Logosu" (z nakladatelství Trigon):
# 0: Otec filosofů Hermés Trismegistos. Obsahuje: Otec filosofů a alchymistů (D.Ž. Bor), Poimandrés Hermetis Trismegisti, Corpus hermeticum (12 vybraných traktátů), Hortulanův komentář ku Smaragdové desce, Vysvětlení Smaragdové desky (anonym), Zlatý traktát Herma Trismegista (rozdělený do sedmi kapitol a opatřený výkladem od neznámého autora - Dominicus Gnosius?).
# 1: Záhadný alchymista Abraham Eleazar Žid a jemu připisované texty a obrazy. Obsahuje: Vysvětlení hieroglyfických obrazů (Nicolas Flamel). R. Abrahama Eleazara Pradávné chemické dílo, Eš Mecaref aneb Oheň tyglíku (zlatnického).
# 2: Černá Sulamit a studnice zdraví a bohatství. Obsahuje: Donum Dei (Samuel Baruch), Klenot filosofie (Nicolas Flamel), Veliké vysvětlení kamene mudrců (Nicolas Flamel), O kameni mudrců (Synesios), O tajném umění a kameni mudrců (Artephius).
# 3: Zázračná studánka hraběte Bernharda z Marku a Tarvis. Obsahuje: Bernhard Trevisanus, jeho následníci a Bavor Rodovský z Hustiřan (D.Ž. Bor). Vo hermesové filozofiji, včetně poznámky a slovníčku (Bernhard z Marku a Tarvis; staročeský překlad latinského spisu, který pořídil nejznámější český alchymista z času Rudolfa II., Pan Bavor Rodovský z Hustiřan), Rozhovor o kameni mudrců mezi učitelem Jiřím a žákem Albertem (Joachim Tanckius), Fontana Bernhardi Revelata (Carl Hermann Gravelius), O velkém fyzickém kamenu: o kamenu mudrců (Bernhard z Trevis), Zvláštní traktát Bernharda z Treviru O kamenu mudrců, Symbolum Bernhardi čili Vyznání víry hraběte Bernharda z Trevis.
# 4: Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníků. Obsahuje: Úvodní text Polární záře nad Německem (D.Ž. Bor), Dvanáct klíčů, O velkém kamenu předků, O malém světě lidského těla, Via veritatis čili Jediná cesta k pravdě (vše Basilius Valentinus), Filosofická axiomata dvanácti bran (Georgius Ripleu), Poučky filosofa Alana o filosofickém kameni (Alanus de Insulis), Arcanum hermeticae philosophiae opus (Johannes d’Espagnet).
# 5: O obtížnosti alchymie a konečné harmonické shodě. Obsahuje: Kniha o obtížnosti alchymie (Theobald von Hoghelande Mittelburgensis), Harmonická shoda alchymických filosofů (Davidis Langei D. Medici), Tajemství alchymie(C.H. Gravel).
# 6: Michael Sendivogius a jeho následníci. Obsahuje: Michał Sędziwój ze Skorska a Lukavice (Rafał T. Prinke), Dvanáct traktátů o kamenu filosofů (Michael Sendivogius), Colloquium hermetico-spagyricum, O síře, Hermetický triumf čili Vítězný filosofický kámen (vše Limoyon de Saint Didier), Prastará rytířská válka, Otevřený vchod do kdysi uzavřeného královského paláce (vše Philaletha-Ireneus).
# 7: Philaletha-Starkey a jeho následníci. Obsahuje: Úvodní text Byl alchymista George Starkey Eirenaus Philaletha? (D.Ž. Bor). Obsah: Liquor alcahest (George Starkey), Dopisy (George Starkey), Podstata světla (Joaquin Pérez-Pariente), Dopis pravým žákům Hermovým (Limoyon de Saint Didier), Filosofický dopis o pravém kameni mudrců (Anonym), Anima magica abscondita čili Skrytá magická duše (Eugenius Philaletha), Euphrates čili Voda od východu (Eugenius Philaletha), Coelum terra čili Nebesa země (Eugenius Philaletha). Anthroposophia Magica (Eugenius Philaletha), O třetím počátku minerálních věcí (Josaphat Friederich Hautnorton Svecus), Bantaleonis bifolium metallicum. 
# 8: Sněm filosofů. Obsahuje: O lunárním Blasu, Turba filosofů, O kamenu filosofů (vše Libavius), Hercules Pio-chymicus (Petrus Johannes Faber), Isagoges (Julius Sperber).
# 9: Palladium spagyricum (Pierre Jean Fabre).
# 10: Aurora consurgens aneb Jitřní záře. Obsahuje: D. Ž. Bor: Záře aurory na východním obzoru, Aurora Consurgens sv. Tomáše Akvinského a připojený druhý díl, Baron Urbiger: Aforismy o Velkém Elixíru filosofů, Raymond Lullus: Apertorium o složení Kamene mudrců a Majoricani Elucidarium, Hieronymus Reusner: Pandora, to je boží dar, Johann de Monte Raphaim: Poučky pro žáky přírody
# 11: Drahocenná perla v růžové zahradě. Obsahuje: Úvodní text Růžové zahrádky alchymických filosofů (Ivo Purš), Marie prorokyně, sestra Mojžíšova: Praxe umění alchymického, Arnald de Villanova: Rosarius philosophorum, Flos florum, John Dastin: Rosarium, Vidění J. Dastina, Petrus Bonus, Janus Lacinius: Pretiosa Margarita novella.

KABALA
• Chamša Chumšej Tora - 5 knih Mojžíšových
• Dluhoš, Marek: Kabalistická teurgie
• Eisenberg,  Isaac: Sefer Raziel haMalach - praktická teurgie a mystika kabalistická
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Vesmír v kabale
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Adam a kabalistický strom
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Psychologie a kabala
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Strom života - úvod do kabaly
• Idel, Moše: Kabala - nové pohledy
• Kabala a kabalisté (obsahuje: Erich Bischoff: Kabala, Moše Kordovero: Pojednání o duši, Výbor z Knihy Zohar, Abraham Žid: Eš Maceref)
• Kaplan, Aryeh: Sefer Jecira
• Kaplan, Aryeh: Kniha Bahir
• Laitman, Michael: Kniha Zohar

• Lenain: Věda kabalistická
• Moučka, Ladislav: Sefer Jecira Pražská - 5 kapitol o vztazích Knihy utváření a Genesis (I. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Cesta pouští - Sefer Jecira a Tarot (II. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy (III. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Šest dnů stvoření aneb světlo světa Beriah (IV. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: 72 talismanů merkurské sféry (V. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka) 
• Moučka, Ladislav: Apokalypsa - Brána ráje - Skrytá osnova Zjevení svatého Jana
• Moučka, Ladislav: Apokalypsa a tarot - Sedmdesát osm obrazů tarotu ve Zjevení svatého Jana
• Moučka, Ladislav: Nachaš – Had Mojžíšovy knihy Genesis. O počátku a konci biblického času, o Stromu života a naději
• Neubauer, Zdeněk - Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních
• Papus (Encausse, Gérard): Kabala
• Sadek, Vladimír: Židovská mystika
• Scholem, Gershom: Kabala a její symbolika
• Scholem, Gershom: Počátky kabaly
• Scholem, Gershom: O mystické podobě božství - Studie k základním pojmům kabaly
• Souzenelle, Annick de: Symbolismus lidského těla
• Weinreb, Friedrich - Symbolika biblického jazyka (Úvod do struktury hebrejštiny)
• Zóhar - Svatá kniha kabaly (přel. Mirko Beneš)

TAROT

• Abba,  Theofanus: Dopisy Paracelsovi (Z odkazu proroků III.)
• Banzhaf, Hajo: Základní kniha o tarotu
• Banzhaf, Hajo: Klíč k Tarotu s četnými vykládacími metodami
• Lasenic, Pierre de: Tarot - Klíč k iniciaci
• Neubauer, Zdeněk a Hlaváček, Jakub: Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu
• Vurm, Bohumil: Tarot a hledání smyslu života - Tarot jako metoda zasvěcení a cesta sebepoznání
• Vurm, Bohumi: Tajemství karet, encyklopedie Tarotu - historie, původ, souvztažnosti, vykládání
• Wirth, Oswald: Tarot a středověká obraznost

GRIMOÁRY (down)

• Grimoire of Armadel
• Secret Grimoire of Turiel
• Grimoire of Honorius
• Enchiridion Leonis Papae
• DuQuette, Lon Milo: Illustrated Goetia
• Lucifierian Goetia
• The Lesser Key of Solomon (Legemeton I) (Goetia) 
• The Lesser Key of Solomon (Legemeton II) (Teurgia- Goetia)
• Ars Paulina (Legemeton III)
• Ars Almadel (Legemeton IV) 
• Ars Nova (Legemeton V)
• Heptameron by Peter de Abano
• Grimoirum Verum
• Černý drak
• The Black Pullett
• Necronomicon (Simon)
• Necronomicon Spellbook
• d'Alveydra, Saint-Yves: Archeometr
• Picatrix 
• Faust - Magia Innaturalis; Slabikář Doktora Johanna Fausta I.
• Edice Grimoire Occulte (OLDM):
# 1: Samuel Liddell MacGregor Mathers: Abramelinova magie
# 2: Samuel Liddell MacGregor Mathers: Goetia
# 3: Samuel Liddell MacGregor Mathers: Clavicula Salomonis
# 4: Necronomicon a zaklínací kniha (se Simonovým úvodem)
# 5: Grimoire Nexus (sborník různých grimoárů)
• Goetie čili Menší klíčky Šalamounovy (Bibliotheca Horev)
• Necronomicon podle Murahawy
• Johanna Fausta kniha mirákulí, uměn a divů neboli Trojnásobné pekelné zaříkání
• Papežská magie (Okultní praktiky v katolické církvi)

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ DŮLEŽITÁ LITERATURA

• Greene, Brian: Elegantní vesmír : superstruny, skryté rozměry a hledání finální teorie
• Feder, Richard: Hasafah haivrit = Učebnice hebrejštiny (down)
• Bible. S.Z. Pentateuch. Česky & Hebrejsky: Chamiša chumšej Tora (překlad: Efraim Sidon)
• Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou
• Sefer Tehilim: im peruš Raši = Kniha Žalmů : s Rašiho výkladem (překlad: Viktor Fischl)
• Brehm, Alfred: Život zvířat
• Jung, Carl Gustav: Duše moderního člověka
• Jung, Carl Gustav: Červená kniha
• Jung, Carl Gustav: Tajemství zlatého květu
• Lexa, František, 1876-1960: Staroegyptské čarodějnictví 
• Leo Fr. Saska, Fr. Groh: Mythologie Řeků a Římanů
• Ezop & Hollar: Bajky 
• Banzhaf, Hajo: Živly jako obraz člověka
• Becker, Udo: Slovník symbolů 
• Biedermann, Hans: Lexikon symbolů
• Graves, Robert: Řecké mýty.
• Antonín, Luboš: Bestiář
• Dus, Jan A. a Pokorný, Petr: Neznámá evangelia (Novozákonní apokryfy I) 
• Dus, Jan A.: Příběhy apoštolů (Novozákonní apokryfy II)
• Dus, Jan A.: Proroctví a apokalypsy (Novozákonní apokryfy III)
• Oerter, Wolf B. a Pokorný, Petr: Rukopisy z Nag Hammádí 1
• Oerter, Wolf B. a Vítková, Zuzana: Rukopisy z Nag Hammádí 2
• Oerter, Wolf B.: Rukopisy z Nag Hammádí 3
• Kratochvíl, Zdeněk: Evangelium Pravdy
• Pokorný, Petr: Píseň o perle
• Rudolph, Kurt: Gnóze

Zpracoval: Dov, Tabris

 

Magie zasahuje do mnoha lidských oborů, proto by mág měl mít všeobecné znalosti. V dřívějších dobách byl hermetismus výsadou pouze nejinteligentnějších, resp. nejvzdělanějších lidí své doby. Je až s podivem, s jak ubohým vzděláním (nemluvím zde o titulech) jsou lidé schopní se pouštět do hermetické práce (v lepším případě samozřejmě s neúspěchem). Proto jsem se rozhodl sem zařadit i výtah z knihy p. Veselého, jež poměrně hezky shrnuje znalostní předpoklady. (Dov)


 

MAGICKÁ KVALIFIKACE (Magie / Josef Veselý)

O magikových vlastnostech zde tedy snad již bylo řečeno dost. Věnujme nyní pozornost znalostem, které by si magik měl osvojit. Nároky, jež se v tomto směru na studenta kladou, shrnul F. Kabelák, který sice hovoří o studiu kabaly, ale vzhledem k tomu, že kabala je teoretickou základnou hermetismu a zvláště pak magie, lze tyto požadavky vztáhnout i na studium magie. Kabelák rozděluje potřebné znalosti do dvanácti oddílů. Přejímám zde toto rozděleni ve formě stručných charakteristik, které jsem místy doplnil odkazy na příslušnou odbornou literaturu a občasnými komentáři.
1. Hebrejská gramatika (nauka o přízvuku, tvarosloví a syntax)
Magik se neobejde bez alespoň základní znalosti hebrejštiny. Výbornou příručkou - kromě učebnic a dobrého slovníku (např. Geseniova) - je Crowleyho kniha 777 and other Qabalistic Writings, která obsahuje, mimo jiné, soupis hesel, uspořádaných podle jejich numerických hodnot. Bez znalosti hebrejštiny by např. D. Tyson nemohl vytvořit pracovní model Křídel větrů, jehož analýzou se zabývám na jiném místě.
2. Jazyky (aramejština, arabština, perština, koptština, řečtina a latina)
Tyto jazyky jsou potřebné pro studium starých hermetických textů. Zvláště při výkladu těžkých míst může srovnávací jazykověda prokázat studentovi hermetismu cenné služby.
3. Překlady bible: Septuaginta (zajímavá hlavně svými chybami), Aquilův
překlad, targumy, Vulgáta
To, že znalost překladů bible není pro hermetika samoúčelná, ukázal ve svém díle Had Genese S. de Guaita.
4. Přísloví a výroky
Tento způsob vyjadřování je starými autory často užíván k charakteristice osob i věcí.
5. Život a zvyky starověkých národů
Bez jejich znalosti jsou mnohé pasáže v hermetických textech dnešnímu čtenáři nesrozumitelné.
6. Mýty a pověsti
Pro hermetika jsou významné hlavně mýty a pověsti, které se týkají stvoření světa a člověka, života význačných osob i přírodních jevů, dále pak legendy náboženské, vztahující se k dogmatice, kultu a etice.
7. Bajky, alegorie, podobenství, symboly
Podle Kabeláka je bajka vyprávěním, ve kterém se lidu činí přístupnou životní moudrost za pomoci obrazů vzatých z fyzického světa, přičemž se nehledí přísně na hranice skutečnosti. Alegorie je obrazným vyjádřením ideje. Alegorickým výkladem se dosahuje odhalení a očištění ideje z jejího obalu. Podobenství se užívá k porovnání ideového a hmotného, aby jejich nápadnou analogií se idea stala zřejmou a byla tak přiblížena chápání. Předmět užitý k porovnání může být vzat ze skutečnosti nebo i vybájen, avšak v tomto případě nesmí přesahovat rámec možností a musí se držet hranic skutečnosti, čímž se podobenství odlišuje od bajky. O mimořádném významu symbolů v magii jsem již hovořil na jiném místě.
8. Zeměpis, především zeměpis starověkých geografů
Nutno studovat ze stejného důvodu jako život a zvyky starověkých národů.
9. Přírodní vědy: zoologie, botanika, mineralogie, fyzika, chemie, astronomie a lékařství
Bez jejich pomoci, jak uvádí Kabelák, nelze studovat posvátné texty ve vztahu v Velikým Dílům hermetismu. Znalost těchto oborů nemusí být na vědecké urovni. Magik nemusí např. umět určit jednotlivé druhy drabčíků nebo křísů, ale nemůže, stoje pod javorem, tvrdit, že je to lípa. (Příklad je vzat ze skutečnosti, nestal se však na území ČR; ani v tomto ohledu jsme dosud - naštěstí evropského standardu nedosáhli.) Při studiu zoologie, botaniky a mineralogu se magik procvičuje ve znalosti analogií, které by měl umět nazírat. Pro povšechné studium zoologie doporučuji Brehmův Život zvířat. Rostliny a přípravky z nich se v praktické magii často používají. Magik je musí znát, poznat n vědět kde rostou. Výbornou příručkou botaniky, která může zároveň sloužit jlko klíč k určování, je Květena ČR a samozřejmě i slavný Mathioliho herbář, jakož i Polívkovy Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí. Magik také Bašto pracuje s různými minerály. Musí je dovést rozlišit a v případě potřeby i najít v přírodě. V tom případě pak potřebuje vědět, kde je hledat. Z oboru mineralogie je na trhu řada hodnotných a krásně vypravených děl. Znalost fyzikálních zákonů a jejich projevů je potřebná, aby magik dokázal rozlišit jevy „přirozené" od „nadpřirozených". Pokropíme-li rozpálené máslo svěcenou vodou a ono vyprskne, jedná se o fyzikální úkaz, nikoli o projev nevole prchajícího satanáše. Nezapomínejte při své praxi na fyzikální zákony! Je s podivem, kolik lidí je schopno škrtnout sirkou, aby se podívali, mají-li v nádrži dost benzínu. Magik by měl znát i teorii chaosu, která je pro něj zajímavá svým nekonvenčním pohledem na dříve sice známá, ale přehlížená fakta; může se zde ke svému prospěchu přiučit určitému způsobu myšlení a nazírání na svět. Měl by např. umět rozpoznat, je-li někde nablízku tzv. podivný atraktor. Vzhledem k tomu, že moderní fyzika se svými postoji stále více přibližuje hermetickým vědám, je třeba sledovat i vývoj a nové objevy v tomto oboru (hlavně ve fyzice elementárních částic). Neméně důležitá je i znalost chemie, jelikož magik často pracuje s různými organickými i anorganickými látkami; potřebuje proto znát jejich vlastnosti. Velmi užitečnou chemickou příručkou je The Merck Index of Chemicals and Drugs, opětovně vydávaný ve stále doplňovaných vydáních americkou firmou Merck & CO., Inc. Z tuzemských pramenů je velice dobrý Vydrželův CODEX AGROL, kde lze najít poučení i o vlastnostech přírodních látek, které se dnes již v průmyslu ani v lékárenství nepoužívají. Mnoho zajímavého lze objevit i ve staré Pharmakopoei a ve starých učebnicích pro drogisty. Vynikající příručkou je také Jandovo dílo Nomina atque Synonyma pharmaceutica et technica. Velmi potřebná je i znalost toxikologie, protože magik někdy pracuje s jedovatými substancemi. Je dobré předem prostudovat příslušné pasáže z Klinické toxikologie od Riedla, Vondráčka a kol. Bez znalosti astronomie nelze dobře porozumět astrologii. Znalost lékařství by měla být zaměřena hlavně na historickou medicínu, pochopitelně je však třeba rozuměl též základním funkcím lidského organismu a znát pravidla pro poskytování první pomoci. Mnozí velcí magikové byli občanským povoláním lékaři.
10. Filosofie
Pro hermetika jsou zajímavé především filosofické systémy, které vytvořilo setkání Řecka, Egypta, Palestiny a Persie, tj. škola alexandrijská, novoplato-nismus, křesťanství a gnóze. Zanedbávat by však neměl ani filosofické směry indické a čínské. Aby se magik uměl vyvarovat myšlenkových chyb, měl by si také prostudovat Aristotelovo dílo O sofistických důkazech a Schopenhauero-vu Eristickou dialektiku.
11. Matematika
Má význam zejména pro studium kabaly, neboť idea je nejlépe vyjádřitelná číslem, Kabelák doporučuje hlavně díla polského matematika Hoene-Wronskiho.
12. Tradice
Kabelák zde má na mysli tradici v biblickém smyslu, tj. výklady k psanému zákonu, zjevené již Mojžíšovi i s jejich exegetickými pravidly a normami, pro které nejsou v Tóře náznaky ani důkazy. Osobně doporučuji magikovi také studium lidových tradic a zvyků různých národů, které mu mohou osvětlit mnohé otázky.

Kromě zde uvedeného by měl být magik obeznámen ještě s psychologií, psychopatologií, psychoanalýzou a analytickou psychologií. Duševní poruchy a choroby jsou, jak již bylo řečeno, mezi okultisty častým jevem. Je třeba znát symptomy těchto chorob, dokázat je včas rozpoznat a chorým jedincům se vyhnout. Znalost psychoanalýzy je zase potřebná pro odlišení pravých vizí od vizí falešných, který bývají pouhými projekcemi operatérova nevědomí. Analytická psychologie je pro hermetika cenná hlavně svým učením o archetypech. Magik je musí umět poznat, když na ně při své praxi narazí; stejně tak musí porozumět i symbolice individuačního procesu, neboť tento proces se ho bezprostředně dotýká.
Podle Crowleyho je též zapotřebí, aby žák usiloval vyniknout v nějakém sportu. Tento sport by měl být vybraný co nejlépe tak, aby udržoval jeho tělo zdravé.*) Dále by měl mít „základní znalosti klasiků, matematiky a vědy, a právě tak dostatečné všeobecné znalosti moderních jazyků a informace o prostředcích života, které mu umožní cestovat jistě a pohodlně do kterékoliv části světa."
S těmito požadavky - uznávám, že poněkud maximalistickými - ostře kontrastuje skutečnost, že někteří současní mladí zájemci o hermetismus nejen, že naprostou většinu výše vyjmenovaných znalostí a dovedností postrádají, ale pokoušejí se proniknout do nejzazších tajů Universa navzdory tomu, že jim zůstaly skryty taje českého pravopisu, ba i znalost skloňování podstatných jmen. Kabelák znalost mateřského jazyka ve svém výčtu sice neuvádí, nepochybně však proto, že v jeho době byla tato znalost běžná i mezi profánními lidmi; byla u nás ostatně poměrně rozšířená ještě v osmdesátých letech. Stav našeho školství však není pro jeho ubohé produkty omluvou. Hermetik musí být schopen sebevzdělávání. Na námitku, že pravopis je „staroaeonská konvence" odpovídám, že i Crowley byl plně gramotný. (Na svoji čest prohlašuji, že jsem si tuto námitku nevymyslel, ale že jsem se s tímto způsobem argumentace opravdu setkal. Jsem si vědom toho, že tato informace je ze všech údajů obsažených v této knize nejméně uvěřitelná, nicméně je přesto pravdivá.) Ale všechno je relativní. Ostatně i na mě by při mojí nedokonalé znalosti hebrejštiny, mizivé znalosti aramejštiny a latiny a téměř naprosté neznalosti řečtiny a arabštiny hleděl takový Athanasius Kircher jako na analfabeta.
Z výčtu potřebných znalostí hermetika je zřejmé, že magik musí o své vzdělání pečovat sám. Vysoké školy mu mohou být nápomocny pouze v omezené míře (např. astrologie, jejíž alespoň průměrná znalost se u magika automaticky předpokládá, se ve školách nevyučuje) a žádná vysoká škola věd hermetických u nás neexistuje. Kdyby existovala (jako kdysi ve Francii), představoval by obsah této knihy zhruba objem učiva, které by uchazeč musel znát, aby úspěšně složil přijímací zkoušku na fakultu magie.
Nemá-li člověk příslušné vlastnosti a postrádá-li potřebné znalosti, nejsou mu nic platná žádná cvičení a nepomohou mu žádné meditace: mystické vzdychání mu na odvaze nepřidá a z civění na vlastní pupek nezmoudří. Pokud by se čtenářům zdálo, že požadavky zde kladené na magika jsou přehnané, dovoluji si připomenout tento Crowleyho výrok: „Magik musí všechno co má vestavět do své pyramidy, a když má tato dosáhnout až ke hvězdám, jak široká musí být její základna! Není žádné vědění a žádná moc, která by pro magika byla neužitečná. Lze téměř říci, že v celém Universu není materiál, který by magik mohl postrádat. Jeho posledním nepřítelem je Velký Mág, který všechny iluze Universa stvořil, a aby se mu magik mohl vzepřít v boji tak, aby z něj něco zbylo, musí mu být zcela roven."
Těm, kteří nejsou ochotni nebo nedokážou vyhovět nárokům, které jsem v této kapitole uvedl, či o to alespoň poctivě usilovat, a chtěli by přistupovat k magii lehkověrně nebo pragmaticky, jsou určeny nezapomenutelné řádky, které jako vážně míněné varování napsal již před více než sto lety Papus: „Zpátky, lidé profánní a profanující! Ať jsi kdokoli, ty, jenž chceš vésti svá bádání až k praxi, uvažuj dobře a obáváš-li se předsudku, posměšku anebo šílenství, uvrhni do ohně tyto počerněné stránky! Vzpomeň si, že - pán svých pohnutí a znalý tajů hvězd - nesmíš nikdy dovolit víru ženství, aby ovládl tvou bytost. Přistupuješ-li k magii v naději, že zničíš své soky, jsi pouhým otrokem a jen páni mají právo vniknouti do mystického chrámu. Přistupuješ-li k magii v naději, že ukojíš své chtíče dosažením bohatství, jsi pouhým sluhou osudu, jehož ovládají přeludy hmoty a nedojdeš nikdy míru, jenž plyne z pohrdání tím, co jest nízkého. Otrok či sluha, vrať se ke svým láskám aneb ke svým pozlaceným okovům, ale neotvírej dále souhrn vědy jiného věku, zůstane navždy skrytou tvým nízkým chtíčům. Pokrč rameny aneb vysměj se nahlas, nazvi žáky Hermovy šarlatány a hallucinovanými, ale nesnaž se dále provádět tyto bizarní obřady: jsouť smrtonosný duchům chabým a podobny temným jedům, léčí jen ty, kdož jich dovedou pochopiti a s nimi zacházeti."

*) Doporučuji hlavně kondiční sporty: pro muže posilování, pro ženy kalanetiku. Udržu-je-li se ve formě tělo, drží lépe „fazónu" i duch. Pro obě pohlaví se hodí jóga. Crowley dokázal zaujmout některé ásany i ve vysokém věku, ačkoliv, jak sám přiznával, „hanebně vyšel z formy". Vhodná jsou i asijská bojová umění, šerm nebo střelba, jimiž se posilují vlastnosti jako je schopnost rychle a pohotově reagovat, odvaha a zodpo-vědnost. Paracelsus uměl obratně zacházet s kordem. Nejeden dnešní hermetik je dobrým střelcem.

Zdroj: Magie / Josef Veselý. -- 3. vyd.. -- Praha : Vodnář, 2008. -- 608 s. : il., faksim. ; 22 cm (strana 158-162)

© Zpracoval: Dov & Tabris, Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Universální hermetický výcvik I. - mistr

Spis neznámého autora z počátku minulého století (snad pan Horský), ze kterého čerpalo mnoho pozdějších hermetiků (např. Theofanus Abba). V této první části: MAGICKÝ VÝCVIK – III. stupeň – MISTROVSKÝ.

Universální hermetický výcvik II. - tovaryš

Spis neznámého autora z počátku minulého století (snad pan Horský), ze kterého čerpalo mnoho pozdějších hermetiků (např. Theofanus Abba). V této první části: MAGICKÝ VÝCVIK – II. stupeň – TOVARYŠ.

Universální hermetický výcvik I. - učedník

Spis neznámého autora z počátku minulého století (snad pan Horský), ze kterého čerpalo mnoho pozdějších hermetiků (např. Theofanus Abba). V této první části: MAGICKÝ VÝCVIK – I. stupeň. UČEDNÍK (neofyt).

12 operačních modů

Dle zodiakálního klíče sestavené operační mody magické přípravy a praxe. Každý opravdový mág by měl umět operovat s každým z nich, stejně jako řemeslník musí umět používat různé nástroje.

Tři stupně magické adaptace

Každé magické praxi předchází období tzv. magické adaptace a přípravy. Někdy si člověk uvědomí toto období až zpětně při retrospekci. Většinou ovšem musí třemi stupni projít vědomě a cíleně. Bez předchozí adaptace není magická praxe možná. Resp. možná je, ale končí buď nijak nebo tragicky. Než člověk vyrazí do divočiny, měl by mít základní znalosti sebe i okolí, aby se nerozplakal hned první noc, nebloudil v kruhu či ho nesežrala divá zvěř. (Dov)

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!