Dovův živlový kříž a otevření prostoru

POUŽITÍ KŘÍŽE
- otevření a vymezení obřadního prostoru před každým rituálem či vzýváním
- nabití (naplnění) prostoru čtyřmi živly, popř. akášou
- evokace příslušných živlových pocitů
- duchovní naladění na práci v "nekaždodenní skutečnosti"
- brána do sféry Yetzirah

SYMBOLIKA 
(symbol živlu, Boží jméno, archanděl, vládce elementu, král živlových duchů, démonský král, ABIJA, znak, část duše, předmět, kámen)
1, VÝCHOD
- vzduch, JHVH יהוה, Rafael רפאל, Ariel אריאל, Paralda, Oriens, Yetzirah יצירה, Ruach רוח, Ruach רוח, ptačí pero, lapislazuli
2, SEVER
- voda, El אל, Gabriel גבריאל, Tharsis תרשיס, Niksa, Ariton, Briah בריאה, Majim מים, Neshamah נשמה, roh s vodou, malachit
3, JIH
- oheň, Elohim אלהים, Michael מיכאל, Seraph שרף, Djin, Paimon, Aciluth אצילות, Éš אש , Chiah חיה, svíčka (vosková), karneol
4, ZÁPAD
- země, Adonaj אדני, Uriel אוריאל, Kerub כרוב, Ghob, Amaimon, Assiah עשיה, Arec  ארץ , Nephesh נפש, lebka, jaspis
5, STŘED
- akáša, pentagram, člověk, ametyst, + zapálit 5 svíček do tvaru pentagramu (hrot JV)


RITUÁL
1, PŘÍPRAVA PROSTORU
- umístění kříže dle skutečné orientace světových stran
- umístit symbolické předměty (viz výše)
- kadidelnice s jakýmkoliv očistným kuřidlem (šalvěj, kadidlo, kopál, palosanto, levandule, tymián, nebo co vám voní)
2, OTEVŘENÍ PROSTORU
- začíná se čelem k Východu
- několikrát se prodýchat, nejlépe dech 8-4-8-4
- Evokační adorace
"Ó pane Universa a stvořiteli Přírody. Ty jediný jsi a není ničeho kromě Tebe! Kdo může Tě proto nechválit. Ó Pane Universa, nemajíc sobě rovna, jenž bytuješ vně nebes a kteréhož chrám uvnitř srdce jest. Ó Bože, mocný Veliký a nepatrný Malý. Tys ve všech věcech a všechny věci jsou v Tobě! Ó Přírodo! Ty samotný z ničeho! V sobě samém nejsem než sebou, v Tobě jsem sebou ničeho. Žij ve mně a přiveď mě k tajemství, které jest v Tobě!"
3, VZÝVÁNÍ ŽIVLŮ
- po směru hodinových ručiček
- Vzduch - Východ
"Volám vás, vy mocní duchové  a bytosti živlu vzduchu. Rafael, Ariel, Paralda i Oriens a všechny podřízené Sylfy. 
Lehký a teplý, modrý, jarní, vědoucí a všudypřítomný. 
Naplňte tento prostor svými kvalitami. Volám vás!  Volám vás!  Volám vás!"
- Oheň - Jih
"Volám vás, vy mocní duchové  a bytosti živlu ohně. Michael, Seraph, Djin i Paimon a všichni podřízení Salamandři.
Horký a suchý, ohnivý, letní, chtějící a výbušný. 
Naplňte tento prostor svými kvalitami. Volám vás!  Volám vás!  Volám vás!"
- Země - Západ
"Volám vás, vy mocní duchové  a bytosti živlu země. Uriel, Kerub, Ghob i Amaimon a všichni podřízení Gnómové.
Těžký a chladný, černý, podzimní, mlčenlivý a nehnutý. 
Naplňte tento prostor svými kvalitami. Volám vás!  Volám vás!  Volám vás!"
- Voda - Sever
"Volám vás, vy mocní duchové  a bytosti živlu vody. Gabriel, Tharsis, Niksa i Ariton a všechny podřízené Undiny.
Vlhká a chladná, zelená, zimní, odvážná a hluboká. 
Naplňte tento prostor svými kvalitami. Volám vás!  Volám vás!  Volám vás!"

4, VZÝVÁNÍ AKÁŠI
"Ó, ty mocný fluidický hade, který ovíjíš Zemi!
Ty univerzální činiteli a plasmatický prostředníku,
jenž jsi tmelem tohoto světa.
Ty kniho zapečetěná, v níž jsou znamenány všechny naše skutky
a z níž se bude číst v den Posledního soudu!
Ty Azothe Mudrců, ty Akášo Indů, ty Velký Duchu Země!
Zapřísahám tě ve všech třech tvých podobách:
holubice, havrana a hada;
jony, herebu a nachaše;
odu, obu a oru,
abys naplnil toto místo svou hustou přítomností."

5, DOKONČENÍ
- po směru hodinových ručiček 4x obejít živlový kříž

POZNÁMKA
- pro lepší účinnost celého rituálu a naplnění prostoru živly je lepší po každém vzývání v jednotlivých kvadrantech učinit 4x příslušný pozismus daného živlu (viz Lasenic - Kniha prací prvního stupně)

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Jazyk symbolů K-

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie.

Jazyk symbolů H-J

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Jazyk symbolů (A-G)

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

72 géniů (Šem haMeforaš)

*Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi - Bueg). 

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Rituál nezrozeného (Bornless ritual), Akefalon

Velmi starý ritus egyptsko-řeckého původu. Původně šlo pravděpodobně o rituál exorcismu. Znovuobjeven Aleisterem Crowleym, který ho též poupravil dle svého. Vinou chyb, přepisů a překladů byl text poškozen a zkreslen (a v této podobě uváděn jako "předběžná goetická evokace"). Výslovnost jmen dle původní řečtiny (česká výslovnost řečtiny je velmi dobrá narozdíl od zkomolenin v angličtině). Jména se vyzpívávají! Zde tedy původní řecké, staro-gnostické znění a fonetický přepis do češtiny. (Tabris, Dov)

Obrana proti černé magii II.

Základní techniky prevence proti negativním astrálním vlivům. Černá magie je záměrná manipulace s vědomím druhého člověka v sefirotické úrovni Jecira.  "Magie jest užití dynamisované lidské vůle k rychlejšímu vývinu živoucích sil Přírody" (Papus).

OBSAH:
7.    OBRANA - MAGICKÉ SYMBOLY A PANTAKLY
8.    OBRANA - MAGICKÉ OCHRANNÉ ROSTLINY, PRYSKYŘICE A NEROSTY
9.    OBRANA - MAGICKÉ ZBRANĚ
10.  OBRANA - OČISTNÉ, OCHRANNÉ A POSILUJÍCÍ RITUÁLY
11.  BIBLIOGRAFIE
12.  OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Obrana proti černé magii I.

Základní techniky prevence proti negativním astrálním vlivům. Černá magie je záměrná manipulace s vědomím druhého člověka v sefirotické úrovni Jecira.  "Magie jest užití dynamisované lidské vůle k rychlejšímu vývinu živoucích sil Přírody" (Papus).
OBSAH:
1.    DRUHY MALEFICUM
2.    PROJEVY MAGICKÉHO ÚTOKU
3.    PRAVIDLA A ZÁSADY
4.    PREVENCE - MAGICKÁ ZPŮSOBILOST
5.    PREVENCE - LIDSKÉ TĚLO
6.    OBRANA - MAGICKÉ FORMULE A OCHRANNÉ MODLITBY

Hvězdný safír (Liber XXXVI)

(Rituál A.•.A.•., Aleister Crowley, LIBER XXXVI - kniha MAGICK, book 4)

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Modrý topaz

Vymítací rituál Modrý Topaz byl napsán fr. Shimonem HaNotzahem v roce 1986. Původně byl publikován nakladatelstvím "Rising Aeon Camp (O.T.O.) ve čtvrtletníku "Early Warning".

Dovovy ucelené planetární korespondence

Planetární korespondence ucelené, zjednodušené, tak aby měl začínající hermetik použitelný učební text, ke kterému se může neustále vracet. Ke stažení také ZDE. (Dov)

Malý rituál Hexagramu (Hexagramový rituál)

Rituál A.·.A.·., Aleister Crowley, LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE SVB FIGVRÂ VI

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 ("Book of Lies"). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál! (Dov)

Centra síly a kabalistický strom

Éterické tělo obsahuje víry nesmírné magické energie, které přitahují a soustřeďují v sobě kosmické síly z vnějšího vesmíru. Tyto víry mají vztah k hlavním endokrinním žlázám umístěným v hmotném těle, z nichž sedm má z okultního hlediska prvořadý význam. Tyto víry rovněž odpovídají sedmi čakrám či okultním centrům. Žlázy samotné sytí tělo jemnohmot-nými výrony, které do nich prýští z akumulátorů kosmické i nekosmické energie vyzařující z planet, hvězd a sluncí. Endokrinní žlázy. (Dov)