Duchovní svět amazonského pralesa

Amazonští indiáni jsou duchovně založení a věří, že okolní živá i neživá příroda je obdařena vlastní inteligencí, životem - duší. Vše, co je obklopuje, není pouze profánní, ale má posvátný charakter a parametry. Jejich stavby, výrobky, geometrické obrazce na předmětech i na těle, vše má svůj kosmický, mytologický pravzor, má svůj symbolický význam a je zhotovováno na základě posvátných principů.

Indiáni spatřují v přírodě řád, kterým se řídí i jejich společnost. Přírodu uctívají, respektují a prokazují jí vděk. Svět je osídlen nejen bytostmi ve formě duší zvířat, rostlin nebo míst, ale také plejádou nadpřirozených bytostí. K těm nej-rozšířenějším a nejznámějším patří Matka pralesa v podobně gigantického hada Sachamamy a ochránce pralesa zvaný Chullachaqui nebo Kurupirá, jenž trestá lovce nerespektující zásady lovu tím, že je zmate, oni se ztratí v pralese a zešílí nebo zahynou. Tunchi je zase zbloudilou duší mrtvého, který buď nežil ctnostným životem, nebo zemřel za podivných okolností. Ten obchází lidská obydlí, píská a snaží se vylákat někoho ven, aby ho vylekal a on onemocněl a zemřel. Yacurunové jsou zase vodní bytosti sloužící mocnému šamanovi, jehož lidé znají v podobě tzv. bufeo colorado - růžové formy delfínovce amazonského.

Šamanismus
V Amazonii je šamanismus stále živou součástí kultury a jedním z jejích hlavních znaků. Úlohou šamana je ochraňovat svou komunitu, přinášet jí zdraví, prosperitu, úspěchy v lovu, dobrou úrodu i počasí, určovat správnou dobu zemědělských a jiných prací, loveckých i válečných výprav, předvídat budoucí události a řídit tradiční slavnosti. V některých komunitách zároveň bývá nositelem tradiční moudrosti, znalcem mytologie daného etnika, duchovní autoritou a učitelem, který je povinen orální tradici kmene předávat mladým. A naopak - musí být silný a nelítostný vůči nepřátelům a těm umět způsobit nemoci, neštěstí i smrt. Proto je šaman ambivalentní osobností s transcenden-tálním přesahem - je prostředníkem komunikace mezi světem lidí a světy nadpřirozených sil a umí se mezi těmito světy pohybovat. Zároveň se dokáže převtělovat a dokáže vidět pravou podstatu - „duše" - okolní přírody a komunikovat s ní. Ve stavech transu navozených substancemi měnícími vědomí (tabák, koka, ayahuasca, yopo, toé, virola a další), ale i zpěvem a hudbou se dostává do spojení s dalšími bytostmi a s nimi vyjednává, žádaje o pomoc, radu nebo se od nich učí dalším dovednostem.
Šamani i adepti na ně musí podstupovat tvrdé zkoušky - půsty v odloučení v nitru pralesa, kde se koncentrují na spojení se světem nadpřirozených sil, učí se od rostlin-učitelek, zdokonalují se v přípravě magických substancí a absolvují další náročné výcviky.

Pachamama
Pachamama (z keěuanštiny - Matka Země) byla v mytologii Inků bohyní plodnosti, ale byla uctívána dávno v pfedincké době, zřejmé v období chavínské kultury, a andští indiáni ji uctivší dodnes. Mysteriózní jezero Titicaca je podle legend velkou dělohou, z které se zrodila i sama Pachamama- V incké době byl jejím mužem bůh slunce Inti a v synkretismem naplněném andském náboženství je ztotožňována s Pannou Marií. Pachamama je všudypřítomná a indiáni věří, že k tomu, aby udržela rovnováhu, potřebuje získávat sílu z duchovní i materiální potravy. Proto jí obětují první sousto jídla a kapku nápoje a na oběti pro ni nezapomínají při žádném náboženském obřadu, z nichž nejvýznamnější je Pago a Pachamama (obřad uctění Matky Země).

Posvátný symbol kruhu
V kultuře obyvatel plání a prérií byl kladen velký důraz na symbolické vyjádření celku spojujícího všechny složky světa lidí a přírody. Tuto celistvost a vzájemnou zodpovědnost vyjadřovalo kruhové uspořádání.
V mnoha obřadech účastníci sedí nebo tančí v kruhu, protože ten symbolizuje koloběh života. Při obřadu kouření dýmka koluje a přítomní šiji předávají se slovy „všechny bytosti světa". Každý musí být všemi vyslechnut. Jde o projev vzájemnosti. Kruh je pojímán zároveň v termínech čtyř světových stran a obvykle i nebe (nahoře) a země (dole). 

 

Zdroj: Náprskovo muzeum (http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Naprstkovo-muzeum-asijskych-africkych-a-americkych-kultur.html)

PACHAMAMA

OLTÁŘ MATCE ZEMI

Další obsah této kategorie

Traktát o Rýbrcoulovi

Svůj dnešní více méně ustálený vzhled dostal horský duch v průběhu 19. a 20. století. Odpovídá tvrzení starších povídaček, že prý ho lidé v téhle podobě často v horách potkávali. Přicházel k nim ale ještě v jiných podobách, třeba jako mnich, důstojník nebo změněn ve zvíře. Že jde o vládce hor lidé zprvu nepoznali. Často jim souvislosti zapadly, až když zase odešel. Prokázaly to teprve jeho činy. Zejména znenadání měnil počasí. Pomáhal také lidem, obdarovával je, ale i trestal. 

Video: Vánoce - pohanský rituál oběti

Vánoce byly (a jsou) součástí  dávných pohanských rituálů k oslavě zrození nového roku. Bohové měli sestoupit do podsvětí a bojovat se silami tmy a chaosu a skze oběti dát lidem pokoj. Výborný dokument mapující celou historii oslav Slunovratu a pozadí jednoho z nejdůležitějších pohanských svátků - dnešních "Vánoc". 

 

Sexuální rituály australských domorodců

Původní obyvatelé Austrálie, černí Austrálci, byli skutečně až do doby příchodu bělochů před dvěma stoletími zdaleka nejjednoduššími obyvateli celé zeměkoule. Když pohlížím na jejich hmotnou a duchovní kulturu, mohu je plným právem - aniž bych je tímto označením jakkoli urážel - nazvat "lidmi kamenného věku". I v době kamenné existoval vztah mezi mužem a ženou, milostné hry, prostě to, čemu říkáme sex. Z žádného jiného místa zeměkoule však o tom, jaký byl sexuální život lidí doby kamenné, nemáme zprávy.

Vision Quest (cesta za vizí)

Součástí filosofie přírodních národů je snaha každého jedince o nalezení svého posvátného snu, životní vize, smyslu svého života, toho, s čím duše přichází na tento svět, aby to zde naplnila. Původní Američané mají pro posvátný rituál hledání své vize název Vision Quest.

Mak či

Jedna z nejhezčích skladeb původních amerických národů. Tato je v jazyce Tutelo/Saponi (jedno z nářečí Lakotů) z oblasti dnešního Ohio a Virginia. Fonetický přepis do češtiny (angličtiny) - překlad - video.

Lékaři a kouzelníci starých Slovanů

Staré slovanské a germánské národy měly široké znalosti přírodní medicíny. Ošetřování zranění, zlomenin a sečných ran vyžadovalo speciální znalosti, trepanace byla ještě náročnější. Tyto dovednosti patrně doprovázelo kouzelnictví, zaříkávání a magie, které vnějším efektem přispívaly k zlepšení psychického stavu pacienta, jenž je pro uzdravení velmi důležitý. 

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter