Ekodny Olomouc 2015 (24.-26.4.2015) - program

25. ročník tradičního festivalu v nové krajině. Lidmi tvořené krajiny, krajiny obývané lidmi. Příběhy komponovaných kulturních krajin. Co člověk v krajině tvoří, to se zrcadlí v jeho duši. Lidé – Krajina – Domov – Nitro.
LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE se samozřejmě zúčastní. UPOZORŇUJEME především na velmi zajímavé besedy!!

putování krajinou EDO
 

pátek, 17. dubna 2015  17.30
centrum Sluňákov
Kvákání na Sluňákově
Den, kdy se na Sluňákově zastaví obojživelníci při své náročné cestě ze zimovišť do vodních tůní, jezer, rybníků a nádrží. Pokud přijdete také můžete se   >>
sobota, 18. dubna 2015  08.00
Genius pocit: Dům přírody Litovelského Pomoraví, park Nové Zámky a křížová cesta v Rudě
Výlet autobusem z Horky se třemi zastaveními v místech ovlivněných člověkem. Sraz v 8:00 před nízkoenergetickým domem (Sluňákov) v Horce nad Moravou. Nutno se přihlásit do 10. 4. na emailu jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz, případně na tel. 585 378 345.   >>
sobota, 18. dubna 2015  10.00
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou
Den snů v živelné krajině 
Autoři expozice Domu přírody čekají na návštěvníky společně se svými přáteli, aby je potěšili programem snů. Dopoledne komentované prohlídky areálu Domu přírody.   >>
neděle, 19. dubna 2015  08.30
Vranovsko – křtinský lichtensteinský areál., průvodce Martin Golec
Poutní Křtiny, Býčí skála zevnitř, opékání vlastních buřtů před Býčí skálou, pěší přechod přes jeskyni Jáchymku na Starou huť u Adamova, muzeum Stará huť u Adamova,  >>
sobota, 25. dubna 2015  07.00
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou
Vítání ptačího zpěvu
Jarní procházka novým areálem DPLP kolem rybníčků, tůněk a řeky a v jejím průběhu povídání (nejen) o ptácích   >>
sobota, 25. dubna 2015  10.00
ZOO Olomouc na Sv. Kopečku
Velká cesta psouních brášků – Den Země v ZOO Olomouc
Akce pro rodiče a děti inspirovaná zvířaty chovanými v olomoucké ZOO, na 7 stanovištích pobaví i poučí malé i   >>
pátek, 1. května 2015  06.00
sraz u mostu přes Mlýnský potok – v Olomouci-Řepčíně na konci Martinovy ulice
Vítání ptačího zpěvu 
Ranní vycházka za pozorováním ptáků a poslechem jejich hlasů. Ukázka odchytu ptáků a kroužkování. Ukončení   >>
sobota, 2. května 2015  08.00
sraz Žižkovo náměstí
Zvláštní ptáčci v olomouckém parku
Vítání ptačího zpěvu v Bezručových sadech. Pozorování ptáků, ptačí hlasy skutečné i nahrané. Ukázka odchytu a kroužkování. Vede Vojtěch Brlík. Pořádá Moravský ornitologický spolek a Česká společnost ornitologická.


besedy EDO
 

sobota, 18. dubna 2015  14.00
Filmový sál, Konvikt – Umělecké centrum UP 
Jan Zrzavý a Jaroslav Flegr: Všechno co se rodí, spěje k zániku, jen život trvá… a sobecké geny jej udržují v kondici
Rozprava na pozadí příběhu o bludu, který tvrdí, že existuje nějaké aktivní, svobodné „já“.   >>
ubytování na Sluňákově
Pro návštěvníky programu EDO je připravena možnost levného ubytování v nízkoenergetické budově Sluňákova v Horce nad Moravou. Doprava městskou hromadnou dopravou. Přespání ve vlastních karimatkách a spacácích za 50 Kč na noc. Případně ve dvoulůžkových pokojích 150 Kč na noc. Pouze pro přihlášené: jana.vyhnakova@slunakov.cz
pátek, 24. dubna 2015  16.30
Muzeum moderního umění – sál Divadlo hudby
Stanislav Komárek: Cultura – vzdělávání krajin a vzdělávání lidí
Latinský pojem "cultura" - původně nejdůležitější statek zemědělské společnosti vůbec - pozdější rozšíření pojmu - "vzdělat roli" - míra násilí   >>
pátek, 24. dubna 2015  18.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Jiří Sádlo: Suburbie, domov můj. 
Venkov je mrtev, nezbývá než milovat a zušlechťovat to, co zbylo: všudypřítomnou suburbánní zónu s jadérky sídel a enklávami směšně   >>
pátek, 24. dubna 2015  19.30
Divadlo hudby Olomouc
David Storch: Krajina není! Aneb proč je krajinná ekologie tak strašně nudná? 
Krajina vypadá jako excelentní téma pro ekologii, poněvadž všechny důležité procesy se odehrávají v krajině a krajina svým horizontem poukazuje k   >>
sobota, 25. dubna 2015  10.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Josef Jařab: Ralph Waldo Emerson a jeho příroda
V září roku 1836 uveřejnil uznávaný kritik, esejista a básník Emerson svůj první esej „Příroda“ (Nature) a s dalšími stejně smýšlejícími intelektuály založil   >>
sobota, 25. dubna 2015  13.30
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Zdeněk Pinc: Domov – krajina, kterou nosíme v sobě.
Jazyk, náboženství, či snad ještě něco jiného? O náboženství, které má stejně konstitutivní vazbu k lidství jako řeč. Zatímco řeč, jazyk nám otevírá   >>
sobota, 25. dubna 2015  15.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Jan Tábor: Krajina jako touha a iluze
Titul přednášky je neúplný. K touze a iluzi chybí vhodné atributy. Například: ideologická touha a romantická iluze. Nebo erotická touha a metafyzická   >>
sobota, 25. dubna 2015  16.30
Petra Hanáková : České moře – imaginární prostor, do kterého se promítají národní touhy a frustrace
„České moře“ zde figuruje jako výchozí metafora, ale také, a především, jako prostor národní sémiozy – tedy imaginární, vysněné a vytoužené místo,   >>
sobota, 25. dubna 2015  17.30
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Petr Pokorný: Místa, která mají kule
Tentokrát to nebude žádná věda, natož nějaká filosofie. Bude to povídání o silných místech, o jejich (většinou pradávné) historii a o vzájemném proplétání   >>
sobota, 25. dubna 2015  18.30
Zdeněk Kratochvíl : Krajina nás obklopuje co nás obklopuje je nadlidské
Jsme součástí krajiny, utváříme ji podle našich potřeb, pěstujeme ji podobně jako sebe, kazíme ji podobně jako sebe, zanedbáváme jako někdy sebe. Paměť   >>
sobota, 25. dubna 2015  20.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Martin Škabraha: Babička, matka, macecha – krajina českého filmu 
Zastavení u ukázek několika českých filmů a na pozadí venkovské krajiny pozorovat české osudy v druhé polovině 20. století. K vidění bude krajina symbolizující   >>
neděle, 26. dubna 2015  10.00
Václav Bělohradský: O výrokových krajinách
Tradiční nedělní rozprava s Václavem Bělohradským.
neděle, 26. dubna 2015  13.30
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Pavel Barša: Evropa a muslimové
Obvykle bývá napětí mezi Evropou a její největší náboženskou menšinou přičítáno na vrub neslučitelnosti dvou kultur či civilizací - západokřesťanské   >>
neděle, 26. dubna 2015  15.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadla hudby
Alena Wagnerová: Sidonie nádherná aneb o smyslu bezúčelnosti
Sidonie Amalie svobodná paní Nádherná z Borutína byla vzdělanou a nesmírně zajímavou ženou, přítelkyní básníka  >>
neděle, 26. dubna 2015  16.30
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Jiří Zemánek: O kosmologické dimenzi krajiny a „novém příběhu“ vesmíru podle Thomase Berryho a Briana Swimma
Spojeno s promítáním dokumentárního filmu Briana Swimma „Cesta vesmíru“. „Člověk je spíš určitým rozměrem země   >>
neděle, 26. dubna 2015  18.00
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
Alena Oberfalzerová: Tradiční vztah mongolských nomádů k přírodě a rodnému kraji a současné proměny ve společnosti
Obraz světa u mongolských nomádů a jejich vztah k přírodě, kterou vnímají jako živoucí. Rodný kraj je pro kočovného Mongola nejdůležitějším místem a je   >>
neděle, 26. dubna 2015  19.30
Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo hudby
V jednání: Ministerský potlach o naší krajině
V jednání ministři ŽP, zemědělství a dopravy.
29. 4. – 30. 4. 2015, Aula Pedagogické fakulty UPOL
Konference Města s dobrou adresou
Konference se zaměřuje na inspiraci pro vznik „měst s dobrou adresou“. Zdravá mobilita, veřejná diskuse, prostor pro příjemný aktivní život obyvatel a návštěvníků měst.   >>


Ekojarmark
 

pátek, 1. května 2015  09.00
Horní náměstí Olomouc
Ekojarmark
Více jak 100 stánků s tradičními řemesly, nevládních organizací, s informacemi o životním prostředí. Programy pro rodiče s dětmi a divadlo na nádvoří radnice, výstavy (včetně výstavy modelů výtvarníků z projektu Dům přírody Litovelského Pomoraví od Františka Skály, Miloše Šejna, Miloše Fekara a Marcela Hubáčka), kulturní programy, životní alternativy a pestrost, odpady, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, pohled na Olomouc z radniční věže.  >>
Horní náměstí Olomouc
Koncert EDO 2015

9.30 Žamboši
10.30 Luboš Pospíšil & 5p 
12.15 Hm...
13.30 Marshall Malinovsky
15.00 ASPM a Jan Spálený 
16.30 Živé květy
18.00 Květy
19.30 Zrní


V případě špatného počasí se koncerty uskuteční v U klubu Olomouc u Leoše Friedla. Koncert zvučí František Petřík, Sound of Innovation.
pátek, 1. května 2015  11.00
Ostrov odpadků: Ekologická pohádka
Divadlo pro rodiče s dětmi na nádvoří radnice se začátky představení v 11:00, 13:00 a 15:00.
Divadlo Plyšového Medvídka: OSTROV ODPADKŮ: Ekologická pohádka. O tom, jak se nám špatné věci jednou vrátí! Byli-nebyli tři kamarádi: Stará konvice, mobil a prázdná láhev. A tihle doslova vyhození kamarádi se potkali v lese! Autor, scénář a režie: Vladislav Kracík. Produkce: Jana Černá. Výprava a loutky: Eva Svítková – Papešová. Hrají: Konrád Popel a Marina Ra.
pátek, 1. května 2015  21.00
sraz u kostela sv. Mořice – zadní část ul. Opletalova 
Noc slavíků
Procházka do světa, kde si prožitek nejde zaplatit. Jde totiž o to, co si zrovna myslí slavíci.
JULIE: Už mi chceš odejít? Je dosud noc. To slavík zavzlykal. Za noci zpívá na granátovníku. Má lásko, věř mi, byl to slavík, byl. ROMEO: Ne, byl to skřivan, skřivan předjitřní. Slavík už spí.  >>
pátek, 1. května 2015  22.00
Pevnost poznání (Planetárium)
Noční závrať ve smíru
Nevím kde je nebe a nevím kde je zem, všechno se točí a nemůžu spát. Nachystám si věci na zítřek, nachystám si věci na druhý břeh. Tak nějak zpívá text jedna naše těžko pojmenovatelná skupina. Reflexe programu EDO 2015 pod kopulí Planetária v nově otevřené Pevnosti poznání. Pořádá Pevnost poznání UP Olomouc.


výstavy EDO
 

19. 3. – 2. 8. 2015 Muzeum umění Olomouc
Trojlodí. Aenigma / Anthroposofické umění
Výstava chce poprvé ozřejmit antroposofické umění ve středoevropské dimenzi, a to do té míry v jaké jsou významní anthroposofičtí tvůrci zastoupeni kromě Švýcarska,   >>
1. 4. – 1. 5. 2015, Galerie Caesar
Miloš Šein: Morawa
MORAWA = řeka w Morawě, od kteréž země ta gméno wzala... SLOWNJK ČESKO–NĚMECKÝ JOSEFA JUNGMANA, Djl II. K–O. W PRAZE, 1836. Základ jména Morava patří mezi nejstarší staroevropské názvy vodstev s původním významem voda, močál. WikipediE  >>
13. 4. – 8. 5. 2015 Art studio – Glaerie Šantovka
Místa setkání: František SkálaMiloš Šein,
Miloš FekarMarcel Hubáček
Výstava modelů „galerie v přírodě“. V areálu vzdělávacího biocentra v Horce nad Moravou  >>
14.–26. dubna 2015, Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby
Jana Kasalová: Než mi zmizíš kdesi v ulicích
Autorka se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá interpretací mapy a krajiny. V posledním projektu pracuje s krajinou měst světových metropolí. Písmo a jazyk jsou důležitou   >>
20. 4. – 8. 5. Art studio - Galerie Šantovka
Marcel Hubáček – No One is an Island, Živelné mandaly
Zapomeňme na své předsudky a zkusme najít, co nás spojuje. Je to umění? Živelné mandaly vytvářené formou mozaiky, kdy se každý návštěvník se může zapojit do jejího vzniku. K vytváření mandaly jsou pozvány také školní kolektivy.   >>
24.4–10.5. 2015, Vitrína Deniska, Denisova 5
Jana Kasalová: Obvykle se skrývám bůhvíkde
Volné pokračování kartografické výstavy z Divadla hudby Muzea moderního umění. Vernisáž 23. 4.
28.4. – 29.5 2015 Galerie Šantovka
Města s dobrou adresou
Putovní výstava ukazuje příběhy „Měst s dobrou adresou“. Asociace měst pro cyklisty  >>

Další obsah této kategorie

LUZS Jihlava - XII. Mimořádné setkání (24.10.2015) - ZRUŠENO

Vnitřní akce dle Ars Proiectura. Pouze pro členy lóže a zvané hosty!

XVIII. LUZS Jihlava (14.11.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

XVII. LUZS Jihlava (16.10.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

Zásvětí III. u Jihlavy (1.10.2015)

Zásvětí je magické setkání v období podzimní rovnodennosti. Letošní téma je bezmeznost a můžete se těšit na různorodé programy ze všech možných oblastí spirituality a magie, v podobě přednášek, workshopů, společných rituálů, cvičení a meditací. Večery patří jako obvykle diskuzím, hrám a odpočinku po celodenní aktivitě. Atmosféra setkání je rekreační a vše se odehrává v přátelském duchu. Zásvětí.

LUZS Jihlava - XI. Mimořádné venkovní setkání (15.8.2015) + VÝSLEDEK

Venkovní akce dle Ars Elementorum. Pouze pro členy lóže a zvané hosty!

LUZS Jihlava - X. Mimořádné venkovní setkání (24.7.2015)

Venkovní akce dle Mafteach Šlomo. Pouze pro členy lóže a zvané hosty.

Letní filosofická škola 2015 (28. 6. - 5. 7.2015)

Zveme vás na 25. ročník Letní filosofické školy, která se již 4. rokem koná v Dubu nad Moravou, s tématem "Evoluce, revoluce, reformace". Podrobný program a informace níže. REGISTRACE ZDE: LFŠ 

27. setkání V.S.B.O. Praha (19.6.2015) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Volné sdružení badatelů okultních (+ znovuobnovená Svobodná škola věd hermetických). Termín: pátek 19. června 2015, Praha - bližší informace (místo a čas, tentokrát jiný!) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz.  Na začátku proběhnou přednášky na téma: "Tajemství Sumeru - Anunnaki" a "Paranoia a stihomam mnoha českých okultistů jako důsledek nezvládnuté magické praxe (nezvládnutého kontaktu s démonickými silami) a jak tomuto nebezpečí čelit". Pak otázky a diskuse k tématu. Poté následuje uzavřený program pro praktikující hermetiky.

XVI. LUZS Jihlava (11.9.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

 

XV. LUZS Jihlava (14.8.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Tentokrát se konalo na chatě jednoho z členů lóže. Program rozložen do dvou dnů.

 

XIV. LUZS Jihlava (17.7.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

26. setkání V.S.B.O. Praha (1.5.2015) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Volné sdružení badatelů okultních (+ znovuobnovená Svobodná škola věd hermetických).
Termín: pátek 1. května 2015, Praha - bližší informace (místo a čas, tentokrát jiný!) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz. 
Na začátku proběhne přednáška Sarkyra na téma: "Úvod do praxe henochiánské magie". Pak otázky a diskuse k tématu. Poté následuje uzavřený program pro praktikující hermetiky.

LUZS Jihlava - VII. Mimořádné venkovní setkání (10.4.2015) + VÝSLEDEK

V pátek 10. dubna 2015 se uskuteční venkovní rituál s následným posezením a povídáním v kavárně. Sejdeme se přesně v 19:00 hodin !!! před kostelem sv. Jakuba v Jihlavě, poté přesun na místo (na opozdilce nečekáme). Po rituálu budeme mít rezervovaný stůl v kavárně Salotto v Jihlavě. Uzavřené setkání pouze pro zvané !!!

LUZS Jihlava - VIII. Mimořádné venkovní setkání (15.5.2015)

V pátek 15. května 2015 se uskuteční venkovní rituál s následným posezením a povídáním v kavárně. Sejdeme se přesně v 19:00 hodin !!! před kostelem sv. Jakuba v Jihlavě, poté přesun na místo (na opozdilce nečekáme). Po rituálu budeme mít rezervovaný stůl v kavárně Salotto v Jihlavě. Uzavřené setkání pouze pro zvané !!!

Kabalistické tradice v dějinách Evropy (17.5.2015, Praha)

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá v neděli 17.5.2015 od 9:30 religionistickou konferenci "Kabalistické tradice v dějinách Evropy". V tomto rozsahu poprvé v českých zemích! Program níže. 

25. setkání V.S.B.O. Praha (3.4.2015) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Volné sdružení badatelů okultních (+ znovuobnovená Svobodná škola věd hermetických).
Termín: pátek 3. dubna 2015, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz. 
Na začátku proběhne přednáška frátera Dova z Lóže u Zeleného Slunce v Jihlavě: "Obrana proti černé magii."  - Základní techniky prevence proti negativním astrálním vlivům. Černá magie je záměrná manipulace s vědomím druhého člověka v sefirotické úrovni Jecira.  "Magie jest užití dynamisované lidské vůle k rychlejšímu vývinu živoucích sil Přírody" (Papus).

Poté následuje uzavřený program pro praktikující hermetiky.

LUZS Jihlava - IX. Mimořádné venkovní setkání (20.6.2015)

Sběr magických bylin a rostlin o půlnoci letního slunovratu na zvláštním místě. Pouze pro členy lóže a zvané hosty.

XIII. LUZS Jihlava (12.6.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

XII. LUZS Jihlava (22.5.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

 

LUZS Jihlava - VI. Mimořádné venkovní setkání (13.3.2015) + VÝSLEDEK

V pátek 13. března 2015 se uskuteční krátký venkovní rituál s následným posezením a povídáním v kavárně. Sejdeme se přesně v 19:00 hodin !!! před kostelem sv. Jakuba v Jihlavě, poté přesun na místo (na opozdilce nečekáme). Po rituálu budeme mít rezervovaný stůl v kavárně Salotto v Jihlavě (u DKO). Probereme smysl právě vykonaného rituálu, dále popovídáme o aktuálním dění, připravovaných akcích (jakože je na co se těšit - v česko-slovenském okultismu se dějí velké věci) apod. Uzavřené setkání pouze pro zvané !!!

24. setkání V.S.B.O. Praha (6.3.2015) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Volné sdružení badatelů okultních (+ znovuobnovená Svobodná škola věd hermetických).
Bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz. 
Přednáška Zdeňka Hrubého: "Praktická židovská kabala podle tradičních pramenů". Pak otázky a diskuse k tématu. Poté následuje uzavřený program pro praktikující hermetiky.

XI. LUZS Jihlava (16.4.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

 

23. setkání V.S.B.O. Praha (6.2.2015) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Volné sdružení badatelů okultních (+ znovuobnovená Svobodná škola věd hermetických).
Termín: pátek 6. února 2015, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz. 
Od 19 hod přednáška z nového cyklu nejvýznamnější magické řády a okultní organizace novověku: Xaltotun: "Zlatý úsvit - obrození staré magie (osobnosti, struktura, praxe)". Pak otázky a diskuse k tématu.
Poté následuje uzavřený program pro praktikující hermetiky.

LUZS Jihlava - V. Mimořádné venkovní setkání (6.1.2015) + VÝSLEDEK

Naše další venkovní setkání, se uskuteční na Tři krále v úterý 6. 1. Sejdeme se přesně v 18:00 hodin před kostelem sv. Jakuba. S příchodem nového roku to bude - více než rituál - takové malé poselství pro každého z nás. Uzavřené setkání pouze pro zvané.
 

22. setkání V.S.B.O. Praha (9.1.2015) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Termín: pátek 9. ledna 2014, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz. 
Od 19 hod přednáška předního českého astrologa a učitele řady hermetiků ing. Petra Rastokina na téma: "Klíčové okamžiky zemí Koruny české z pohledu astrologického". Pak otázky a diskuse k tématu.
Podařilo se nalézt starý přístroj z laboratoře pro paranormální jevy před 1989 prof. Kahudy, který měl být podle zpráv pamětníků používán k výcviku psychokineze - pokud dorazí dotyčný majitel, případně ho předá, prohlédneme si jej.
Bude také možnost přihlášení se ke zkouškám z jednotlivých oborů znovuobnovené Svobodné školy věd hermetických.
Následovat bude uzavřený program pro praktikující hermetiky.

X. LUZS Jihlava (26.3.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

 

IX. LUZS Jihlava (19.2.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

VIII. LUZS Jihlava (20.1.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

LUZS Jihlava - IV. Mimořádné venkovní setkání (9.12.2014 ) + VÝSLEDEK

V úterý 9.12., přesně v 18:00 hodin, se sejdeme k menšímu magickému rituálku u tajemné náhrobní desky jihlavského mága v lodi kostela sv. Jakuba v Jihlavě.
Po rituálu se odebereme na posezení a pokec do Kavárny Muzeum na Masarykově náměstí, 55, kde budeme mít od půl 7 rezervovaný stůl - pod lampou.

21. setkání V.S.B.O. Praha (5.12.2014) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Termín: pátek 5. prosince 2014, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz. Přednáška známé věštkyně a pohanské zaklínačky Lindy Dragoneri na téma: "Jak jsem dělala i na zakázku nejtemnější černou magii, za kterou jsem podle všech děl klasiků měla již dávno zemřít, nebo alespoň zešílet." Poté následují otázky a diskuse. Potom následuje uzavřený program pro praktikující hermetiky.

LUZS Jihlava 8.11.2014 - Váchal Magie hledání (výstava)

Členové lóže navštívili v sobotu 8.11. výstavu Josefa Váchala: Magie hledání. Výstava nám opravdu vyrazila dech. Nejen objemem vystavovaných děl (rytiny, knihy, ilustrace, nábytek atd.) ale hlavně autorovým vztahem k magii a démonologii. Především Váchalovy drobné poznámky a propojování východních nauk (Bhagavad-gita) s klasickým evropským systémem (Agrippa, Faust apod.). V podstatě jsme naznali, že to byl náš první chaosmág. Výstavu velmi doporučujeme. Níže popis a video.

LUZS Jihlava - III. Mimořádné venkovní setkání (4.11.2014 ) + VÝSLEDEK

Speciální uzavřené setkání pro členy a pozvané hosty s rituálem mezi 5 pentagramy na jednom z nejtajemnějších míst v okolí Jihlavy.

Tam i zpět pojedeme společně autem z Jihlavy - odjezd v 18:00 z parkoviště před Domem kultury (Tolstého 2, Jihlava).

Sebou: magické hůlky, meče, dýky, kuřidla, obětiny, teplé oblečení, hrnek na čaj.

20. setkání V.S.B.O. Praha (7.11.2014) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Termín: pátek 7. listopadu 2014, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz

Přednáška velekněze Československého Chrámu Prastarých a Bohů Vnějších ACETDA Jana Koubiče na téma: "Necronomiconská gnóze - techniky spojení s paralelními a jinými světy". Poté následují otázky a diskuse.

Poté uzavřený program.

17. setkání V.S.B.O. Praha (2.5.2014) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Termín: pátek 2. května 2014, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz

Přednáška Barona de Belleville na téma: "Křižovatka evropské alchymie - Alias Regulus (antimonová hvězda)". Baron je alchymistou s mnohaletou praxí. Pak dotazy a diskuse k tématu. 

Poté uzavřený program.

VII. LUZS Jihlava (22.12.2014 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

Místo konání: Nocturno Etage (Masarykovo n. 39, II.patro). V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Program (0*50´kozoroh): 
- Otevření prostoru lóže; Rituál ochrany prostoru; Úvodní modlitba; Žalm 1.3; Egregor (Tab+Dov)
- Diskuze o programu, organizace, (jihlavský egregor?)
- Čtení z vybraného textu (čte: Dov)
- Nabíjení magické hole projekcí ohně zastupující živoucí vůli člověka. (Dov)
- Crowleyho rituál "Hvězdný rubín", oficiální rit. A.'.A.'. , ukázka, rozbor symboliky (Dov)
- Dovův živlový kříž a rituál otevření prostoru nebo invokace 34.génia slunce Aresut (Dov)
- Symbolika hermetismu a tarotu (Tabris)
Změna programu vyhrazena 

LUZS Jihlava - II. Mimořádné setkání (9.10.2014) + VÝSLEDEK

Ve čtvrtek 9. října 2014, přesně v 19:00 hodin, se sejdeme k menšímu magickému rituálku u tajemného obětního kamene u kostela sv. Jakuba v Jihlavě (místo mezi jižní stranou kostela, červeným bukem a farou --- viz FOTO).
Po rituálu se odebereme na posezení a pokec do Kavárny Muzeum na Masarykově náměstí, 55, kde budeme mít od půl 8 rezervovaný stůl - pod lampou.

19. setkání V.S.B.O. Praha (3.10.2014) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Termín: pátek 3. října 2014, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz

Program:

Panelová diskuze "Rozkvět a úpadek okultních společností v Českých zemích 19.-21. století" -  Petr Kalač nás informuje o podrobnostech Horevu Univerzalie, z Brna přijede o rozvoji okultní společnosti informovat Zuzana Antares, která tam již dlouhou dobu vede magický řád Malé opatství Thelémské, své řekne i Arex a další. 

Poté uzavřený program.

LUZS Jihlava - I. Mimořádné venkovní setkání (20.9.2014) + VÝSLEDEK

20.-21.9. proběhne POUZE PRO ČLENY výroba fluidického rostlinného kondenzátoru. + Invokace 23.génie sluneční sféry, Tasar. + popůrné magicko-mentální techniky.

VI. LUZS Jihlava (úterý 25.11.2014 od 19:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

Místo konání naleznete ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Program (3*25´střelec): 
- Otevření prostoru lóže; Rituál ochrany prostoru; Úvodní modlitba; Žalm 1.3; Egregor (Tab+Dov)
- Diskuze o programu, organizace
- Čtení z vybraného textu (čte: Sidonius)
- Cvičení vymisťování do astrálu (Dov)
- DOVŮV RITUÁL POSVĚCENÍ MAGICKÝCH HOLÍ ŽIVLY (Dov)
- Invokace 31.génia solární sféry Etzybet (Dov)
- Úvod do symboliky hermetismu (Tabris)

Změna programu vyhrazena 

V. LUZS Jihlava (ZMĚNA !úterý 21.10.2014 od 19:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

Místo konání naleznete ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Postavení slunce: 28st.Váhy

Program: 
- Otevření prostoru lóže; Rituál ochrany prostoru; Úvodní modlitba; Žalm 1.3 (Tab+Dov)
- Diskuze o programu, organizace
- Čtení z vybraného textu (čte: Tabris)
- Cvičení vymisťování do astrálu (Dov)
- Nabíjení magické hole (Dov)
- Modlitba egregora (Dov)
- Dovův slovanský rituál; miniúvod do slovanského pohanství (Dov)
- Invokace 27.génia solární sféry Lhomtab (Dov)
- Společné studium (dokončení rozboru alchymického traktátu Edwarda Kellyho "Divadlo pozemské astronomie") (spol.)
Změna programu vyhrazena (Dov/Tabris) 

IV. LUZS Jihlava (středa 24.9.2014 od 19h. Salotto Café), pouze pro členy a pozvané hosty + VÝSLEDEK

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Program: 
- Otevření prostoru lóže; Rituál ochrany prostoru; Úvodní modlitba; Žalm 1.3 (Tab+Dov)
- Diskuze o programu, organizace
- Čtení z vybraného textu
- Cvičení vymisťování do astrálu (Dov)
- Nabíjení magické hole (Dov)
- Modlitba egregora (Dov)
- Malý pentagra. rituál + další vybraná mag. cvičení (Dov)
- Invokace génia solární nebo venušské sféry (Dov)
- Společné studium (hebrejština, alchymie, kabala apod.) (Dov+Tabris)

Změna programu vyhrazena (Dov/Tabris) 

III. LUZS Jihlava (ZMĚNA !!! - sobota 23.8.2014) + VÝSLEDEK

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU SETKÁNÍ LÓŽE - příští pracovní setkání se uskuteční v SOBOTU - 23. července 2014, přibližně v čase 13:45-15:45 na chatě jednoho z členů poblíž Jihlavy. Program setkání bude aktuálně přizpůsoben podmínkám. Budeme se především věnovat mentálním cvičením a invokaci.

Přibližný program: 

- Zahajovací rituál + žalm 1.3, očištění prostoru (Tab+Dov)
- Obecné a administrativní úkony, pokud třeba (Tab+Dov)
- Posílení egregora
- Malý pent.rit + cvičení středního sloupu (Dov)
- Pokračování alchymických emblematur (Kelly, Edward / The Theatre of Terrestrial Astronomy, Hamburg 1676) (Tab)
- Nabíjení magické hole + vymisťování do astrálu (Dov)
- Invokace génia (protigénia) venušské sféry (Dov) /2st.panna=38.Ismee (+) + Idfif (-) ZDE
- Výuka hebrejštiny (základy), písmena פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י   (Dov)

Změna programu vyhrazena (Dov/Tabris)

18. setkání V.S.B.O. Praha (20.6.2014) - s L.·.Z.·.S.·. spolupracující spolek

Termín: pátek 20. června 2014, Praha - bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz

Program:
Přednáška "Nové chápaní evokační magie vzhledem k současným poznatkům o vesmíru extraterestriálním, kriminologickým, názorům Stephena Hawkinga a z hlediska soukromého bádání o evokační magii posledních 25 let (s Goethií, Šalamounovými klíči, Faustovými grimoáry atd.) ". Pak dotazy a diskuse k tématu. 

Poté uzavřený program.

II. LUZS Jihlava (pondělí 28.7.2014 od 19:00 hod.) + VÝSLEDEK

TERMÍN: 28.7.2014, 19:00, salónek Salotto café (Bezručova 7, vchod Tolstého)

Program: 
- Zahajovací rituál + žalm 1.3, očištění prostoru (Tab+Dov)
- Obecné a administrativní úkony (Tab+Dov)
- Pokročilý astrologický rozbor vybraného nativního horoskopu (Vav)
- Pokračování alchymických emblematur (Kelly, Edward / The Theatre of Terrestrial Astronomy, Hamburg 1676) (Tab)
- Cvičení vymisťování, nabíjení mag.hole, posílení egregora (Dov)
- Malý pent. rituál + průpravná mentální cvičení (Dov)

- Invokace génia (protigénia) venušské sféry

- Výuka hebrejštiny (základy), písmena פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י   (Dov)

I. LUZS Jihlava (pátek 27.6.2014) + VÝSLEDEK

TERMÍN: 27.6.2014, 19:00, salónek Salotto café (Bezručova 7, vchod Tolstého)

Program: 
- Zahajovací rituál, očištění prostoru
- Obecné a administrativní úkony, diskuze o skladbě programů a směřování
- Rozbor několik alchymických emblematur (Kelly, Edward / The Theatre of Terrestrial Astronomy, Hamburg 1676)
- Cvičení vymisťování, nabíjení mag.hole, posílení egregora
- Výuka hebrejštiny (základy)
- Průpravná mentální cvičení

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!