Hebrejština

Hebrejština je nejvýznamější "magický" jazky a každý povinností každého hermetika je tento jazyk částečně ovládat. Tím samozřejmě nemyslím, aby si uměl objednat pivo v zapadlé hospůdce v Safedu, ale spíše umět číst a psát a znát symboliku znaků. Je velikou výhodou umět si napsat jména entit, či přečíst jejich jména ze starých pantaklů a grimoárů. Pro zájemce o studium ZDE. (Dov)

Hebrejská abeceda je jakožto abeceda semitského jazyka tvořena konsonanty a čte se zprava doleva. Pořadí konsonantů vychází z pořadí ugaritského písma (14. století př. n. l.) a ve biblických textech jej dosvědčují akrostichické poetické texty.
Znaků hebrejské abecedy je 22, některé znaky však mají koncovou formu (ץ ,ף ,ן ,ם ,ך). Do koncového kaf (ך) se pak ve vokalizovaném textu kvůli jasnému odlišení od koncového nun (ן) zapisuje šva. Slova se v klasické hebrejštině nemohou dělit, z estetických důvodů se proto písmena ת ,ם ,ל ,ה ,א mohou graficky roztáhnout do šířky.
Číslice se zprvu zapisovaly pomocí svislých čárek (například 6 se zapisovalo jako ||| |||). Ve 2. století př. n. l. dostaly pod vlivem helénismu znaky svou číselnou hodnotu. Číslo 632 pak bylo například zapisováno jako תרל"ב (400+200+30+2, dvě svislé čárky vyznačují, že se jedná o číslici). V biblických textech se tohoto způsobu zápisu čísel neužívá a čísla se rozepisují slovy. Rovněž se v biblických textech neobjevují zkratky, středověké hebrejské texty se však zkratkami hemží. Zkratky jsou pak vyznačeny svislou čárkou (וגו' = וגומר „a tak dále“), akronymy pak dvěma svislými čárkami (תנ"ך = תורה נביאים כתובים Tanach = „Zákon, Proroci [a] Spisy“). (wikipedia)


Hebrejský text Gn 1, 1 zapsaný kvadrátním písmem jen pomocí konsonantů (nahoře) a stejný vokalizovaný text (dole)


SEZNAM ZNAKŮ VČETNĚ PSACÍ PODOBY, ČÍSELNÉ HODNOTY A VÝZNAMU (symbolika ZDE)


© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Akkadština a Česko-Starobabylónský slovníček

Akkadština je mrtvý semitský jazyk (člen širší afroasijské jazykové rodiny), kterým se hovořilo v oblasti starověké Mezopotámie. Tento nejstarší doložený semitský jazyk k zápisu používal klínové písmo, převzaté ze starší sumerštiny (nepříbuzný, izolovaný jazyk, rozšířený na stejném území). Termín akkadština je odvozen od hlavního města Akkadu, které vybudoval kolem roku 2340 př. n. l. panovník Sargon a které bylo kulturním centrem starověké Mezopotámie.

Sumerština a Sumersko-Český slovníček

Sumerština je starověký vymřelý jazyk používaný v jižní části Mezopotámie od 4. tisíciletí př. n. l. Kolem 1900 př. n. l. byla v běžné mluvě nahrazena akkadštinou, jazykem náboženským a vědeckým však zůstala po dvě další tisíciletí. Sumerština není příbuzná s žádným jiným jazykem a řadí se stejně jako například baskičtina mezi izolované jazyky.
Sumerština je prvním známým psaným jazykem. Používané písmo, zvané klínové, později převzaly další jazyky jako akkadština, ugaritština, ale i chetitština.

Řečtina

Řecké písmo bych zařadil také mezi "magické" abecedy. Jednak proto, že první překlad bible (Septuaginta) byl do řečtiny, Nový zákon byl sepsán originálně již v řečtině a v podstatě celá kultura Evropy vznikla díky řeckému vlivu a překladům z řečtiny. Při magických rituálech navazujících na starořecké tradice (adorace božstev apod.) se toto písmo jeví jako vhodné. (Dov)

Uranská barbarština

Znalost této "řeči" obdržel chaosmagik Peter Carroll (autor: Liber Null a psychonaut) v letech 1989-1990 ve stavech "gnostického transu". Na propracování se podíleli Ian Read a Phil Hine (!) - IOT. Intonování pomocí tzv. barbarských jmen má prostřednictvím excitace nevědomí navodit u mága změněný stav vědomí, v němž je schopen komunikovat s transempirickými bytostmi. Neboli: za pomoci slov, která vědomé mysli nejsou známa, lze obejít psychickou cenzuru, která člověku za normálního stavu brání v efekt.mag. konání. UB má samozřejmě i svojí abecedu.

Futhark

Runy byly vždy chápány nejen jeko písmo, nýbrž i jako magické znaky (viz níže). Runová magie byla dávno zapomenuta, dnešní pokusy jsou spíše jen moderní rekonstrukcí (úspěšnou). R. magie je charakteristická používáním run. V Čechách není příliš rozšířena. (Dov)

Henochiánština

Systém h.magie vypracoval 1581-1607 John Dee za pomoci "média" Edwarda Kellyho. Je to jeden z nejkomplikovanějších pracovních modelů, z kterého je cítit určitý "mimolidský" původ. Systém má svoji řeč a písmo. Jazyk byl získán v podobě 19ti klíčových formulí, tzv. h.klíčů (originál vic Tyson - Tetragrammaton, Praha 1997). (Dov)

Féničtina

Fénické písmo je nejstarší hláskové písmo, ze kterého se vyvinulo cca 80% ze všech dnešních písem světa (vč. hebrejštiny, řečtiny, arabštiny apod.). Písmo obsahuje jistý archetypický magický náboj. V dnešní době s ním bohužel téměř nikdo nepracuje. (Dov)

Hlaholice

Hlaholice je neprávem opomíjené písmo. Vzhledem ke svému stáří, lokálností, podvědomou rezonancí a nádhernou grafickou podobou si zaslouží místo v magických písmech. Samozřejmě se hodí obzvláště dobře pro "slovanskou magii", kterou načrtnul Jozef Karika a do které bychom chěli v naší lóži proniknout hlouběji. (Dov) Hlaholice jako font do PC ke stažení ZDE.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter