Historie Lóže u Zeleného Slunce

Lóže u Zeleného Slunce - svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.

 

 


Lóže u Zeleného Slunce vznikla v Jihlavě ve 3 fázích: nejdříve pomyslně (jako idea) v září 2007, teoreticky potom (vytvoření názvu, www stránek, rozpracovaných idejí a návrhu činnost) v únoru 2011; prakticky jako skupinová pracovní lóže začala fungovat v červnu 2014.

L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. založil Pavel A. Jurkovič (dále jen PJ; narozen 1972 na Hané, od 1999 žijící na Vysočině) v návaznosti na své přednášky s následnými dlouhými diskuzemi o hermetických vědách (astrologii, alchymii, magii, kabale, tarotu atd.), které pravidelně konal v jihlavské čajovně Green-Space od 18. 9. 2007 (do dubna 2014) pod pseudonymem Abbé de Echinopolis.
V sobotu 12. února 2011 po úvaze a krátkém rozjímání vymyslel PJ kompletní název L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a v 16:47 založil první lóžové internetové stránky (zeleneslunce.websnadno.cz).
L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. tedy zpočátku fungovala pouze jako hermetické přednášky s diskuzemi, které vedl jeden čleověk a internetové stránky, jejichž cílem bylo především aktuálně informovat o nadcházejících přednáškách + zveřejňovat některé studijní materiály, výstupy z některých přednášek a uvádět odkazy na jiné aktivity, které s hermetismem souvisejí (akce, konference, přednášky, spolky, knihy apod.).
Během necelých 7 let měl PJ v Green-Space celkem 104 hermetických přednášek. Má také dlouholeté zkušenosti z členství v mnoha hermetických lóžích, řádech a spolcích.

Spoluzakladateli L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. se stali blízcí přátelé PJ, kteří se také zajímají o hermetické nauky - fr. Nautilus a sr. Temperantia , ti se podíleli na činnosti jen občas, stali se spíše jakousi formální záštitou lóže.
Od r. 2013 měl PJ hermetické přednášky také v nově vzniklém Antikvariátu Jihlava. Ten svoji činnost ukončil žel již r. 2014. Téhož roku PJ ukončil přednášky i v čajovně GS s úmyslem posunout činnost lóže více prakticky. Se zakladatelem a majitelem Antikvariátu Jihlava Tomášem Plesingerem (dále jen TP), který se také velmi zajímal o hermetismus, se dohodli na tom, že budou v práci L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. pokračovat společně, a to především již praktickou formou - lóžové práce pro méně lidí, ale už jen pro ty, kteří chtějí hermeticky pracovat aktivně a také se spolupodílet na lóžových aktivitách.

V květnu 2014 byly spuštěny nové webové stránky (http://luzs.cz/), které shrnují práci L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. a slouží členům i veřejnosti pro osobní studium. Na webu se též zveřejňují termíny programu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. i jiných zajímavých akcí. Obsah se neustále doplňuje jak autorskými tak převzatými texty, i překlady z cizích děl.
První uzavřené pracovní setkání L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. uspořádali PJ a TP v pátek 27. června 2014 v salonku jihlavské kavárny Salotto - sešli se celkem 4 lidé. Práce trvala asi 4 hodiny a měla složku jak studijní (alchymie, hebrejština), tak praktickou (rituály, očistná či posilující cvičení, invokace apod.).

Od té doby lóže funguje již jako klasická členská organizace a lóžové práce probíhají pravidelně každý měsíc. Jsou určeny pouze členům lóže nebo speciálně pozvaným hostům (z jiných lóží a spolků, odborníkům apod.). Zpočátku probíhaly v saloncích některých jihlavských kaváren, které ale nebyly vhodným prostředím, a tak díky laskavé podpoře čajovny Green-Space probíhají nyní uzavřená setkání opět tam. V současnosti (2016) se pravidelně k lóžovým pracem schází 6-12 lidí.
Mimo pravidelných setkávání probíhají i mimořádná venkovní setkání s krátkými rituály a následným otevřeným posezením v kavárně (kam může přijít kdokoli a neformálně se členy lóže popovídat a čemkoli ho zajímá) nebo delšími pracemi na vhodných místech mimo Jihlavu (např. výroba fluidického kondenzátoru, magických hůlek, pečetí, spagyrie, delší rituály, evokační praxe apod.).
Od r. 2014 L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. spolupracuje také s některými jinými hermetickými spolky v ČR, úžeji potom s Volným sdružením badatelů okultních Praha - zde se účastníme pravidelných setkání i společných výjezdních (např. výroba magických zrcadel, čarod.mastí).
Řádné oficiální stanovy lóže byly schváleny 1. členskou schůzí 14. 8. 2016.
V pátek 18. listopadu 2016 byla otevřena 2. pracovní skupina: pražská pobočka L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. - první setkání se uskutečnilo v kavárně Divoké matky v pražském Karlíně.
Nyní má tedy L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙. své řádné stanovy, webové stránky, členstvo ve dvou skupinách (prakticky z celé ČR), cíle, studijní program, rituály, dané formy setkávání, má i své patrony a patří již k etablovaným hermetickým skupinám v ČR.

© Zpracoval: fr.˙. Tabris & fr.˙. Dóv, Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

 


PŘÍLOHA I. - seznam uspořádaných přednášek

I. ~ úvodní setkání
Nadhozená témata: lze i dnes potkat mága či alchymistu? Je něco na horoskopech či výkladu karet? Alchymie v Pánovi prstenů, Harry Potterovi či mši svaté. Rozbor díla „Dogma a rituál vysoké magie“ od Eliphase Léviho. Tajemství zednářů, rosekruciánů a jiných tajných řádů. Hledání Kamene Mudrců a Svatého Grálu. 
II. ~ Tarot 1
Témata: historie tarotu, druhy tarotových karet, možné způsoby výkladu, hermetické souvislosti (s kabalou, astrologií apod.), lze věštit budoucnost? 
III. ~ Tarot 2 - klíč k iniciaci
Podtitul: karty jsou na stole, hermetická "hra" je rozehrána ... dívanka pokračuje. 
IV. ~ Tarot 3
Podtitul: karty jsou na stole, hermetická "hra" je rozehrána ...dívanka stále nekončí. Témata: Tarot a jeho křesťanské, kabalistické, alchymické i další souvislosti; tarot v Bibli,
horoskopu či stromu života. 
V. ~ Astronomie versus Astrologie
Diskuze s astronomem. Dva pravidelné pořady ASTRONOMIE a HERMETICKÉ VĚDY, tentokrát v tentýž den, v tentýž čas. Shodnou se v něčem? Najde se společný průsečík či ne?
VI. ~ Her(m)etické povídání o Vánocích
Témata: kořeny vánočních svátků, magie Vánoc, slunovrat, zrození Božského dítěte, nalezení Kamene Mudrců, kdo byli tři králové, klanění mágů, tajemství betlémské hvězdy, příchod Nového Věku, návrat Panny a Saturnské říše.
VII. ~ Astrologie – mluví k nám hvězdy?
Témata: historie astrologie, jak lze pracovat s horoskopy, ukazují hvězdy budoucnost? horoskop jako mandala. 
VIII. ~ Astrologie 2 - rozhovory pod hvězdami
Témata: smysl astrologie, duchovní aspekty astrologie, použití horoskopu v alchymii, magii, kabale. 
IX. ~ Astrologie 3 - rozhovory pod hvězdami pokračují
Témata: zvěrokruh a posvátná geometrie, astrologická symbolika na katedrálách a jiných kamenných stavbách, náhled za planetární sféry, "astro-kniha mrtvých", symbolika
dvanácti a třináctého.
X. ~ Kabala – židovská mystika
Témata: sefirotický strom (10+1 sefir), 4 světy stvoření, 3 duše podle kabaly, 22 písmen, skrze něž byl stvořen svět; Sefer Jecira; Golem, Maharal a jiné legendy. 
XI. ~ Kabala 2 – nové pohledy
Témata: Kabala a tělo, vztah duší k tělu, tělo v Bibli. Hermetická kabala (E. Lévi, Papus); kabala a věda (E=mc2...). Křesťanská kabala (Agrippa, Fludd, Kircher, Khunrath,
rosenkruciáni).  
XII. ~ Praktická kabala, tvorba Golema
Témata: Kabalistická meditace. Metody praktické kabaly, Gematrie, Notarikon, Temura. Různá pojetí Golema ~ Golem Maharalův, Meyerinkův, Scholemův. 
XIII. ~ Kabala 4 – písmena
Témata: 22 písmen, skrze která povstal Svět. Kniha Utváření (Sefer Jecira). Strom Života. Číselná symbolika písmen. Hebrejské písmo a Tarot. 
XIV. ~ Hermetická filosofie
Témata: Tabula Smaragdina (Smaragdová deska) – hlubina všech tajemství, základní text alchymie a dalších hermetických nauk. Corpus Hermeticum – "bible" hermetismu. Kybalion – klíčové ideje hermetismu.  
XV. ~ Eliphas Lévi – odkaz a dílo
Témata: Odkaz "obnovitele" novodobého hermetismu. Hlavní díla - Dogma a rituál vysoké magie, Zasvěcovací dopisy, Dějiny magie, Věda duchů, Tajemství kabaly, Klíčky Šalamounovy a další. Pokračovatelé jeho odkazu. 
XVI. ~ Magie – prokletá věda
Témata: Historie magie. Druhy magie. Principy a praktiky. Osobnosti, mágové. Magické předměty. Pantakly. Starobylé grimoáry. 
XVII. ~ Tajemství katedrál
Témata: alchymické poselství gotických katedrál, odkaz Fulcanelliho díla.  
XVIII. ~ Příbytky filosofů
Témata: hermetická symbolika měst, staveb a míst, ... s otázkou na závěr: je i Jihlava esoterická ? 
XIX. ~ Základy hermetismu
Výklad velké alegorické tabule M. Meriana "Hermetická zahrada". 
XX. ~ Pravdy a lži Šifry Mistra Leonarda
Témata: Co Da Vinci kódoval ve svých obrazech? Je Bible věrohodná? Co je obsahem rukopisů od Mrtvého moře a apokryfních evangelií? Co a kde je Svatý Grál? Co tajili Templáři, Rosenkruciáni, Zednáři, Převorství Sionské či Církev a Opus dei? Kdo byla Máří Magdaléna? Žijí dnes Ježíšovi potomci? 
XXI. ~ Templáři - prokletí rytíři nebo nositelé tajemství?
Témata: Kdo byli Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu? Jaká tajemství objevili? Odkud vzali své bohatství? Byli opravdu kacíři? Existují dodnes? 
XXII. ~ Bible a apokryfy – zákl. texty hermetismu, náboženství i konspirace
Témata: Je Bible věrohodná? Kdo je jejím autorem? A co dogmata? Co je obsahem Rukopisů od Mrtvého moře a Apokryfních evangelií? Vztah Křesťanství a Gnoze. Křesťanské texty v Magii, Alchymii a Kabale. 
XXIII. ~ Svobodní Zednáři – historie i současnost zednářských lóží
Témata: Původ zednářských bratrstev. Symbolika a nauky Zednářů. Stupně zednářského zasvěcení. Zednářské lóže u nás.  
XXIV. ~ Máří Magdaléna & Posvátné Ženství
Témata: Máří Magdaléna v Bibli a dalších spisech. Máří jako nositelka Grálu. Podoby Posvátného Ženství: Zasvěcená Panna, Posvátná Prostitutka, Velká Pečující Matka, Moudrá Stařena.
XXV. ~ Vánoce a symbolika hvězdy - pentagramy, hexagramy a jiné "...gramy"
Témata: Přijďte si předvánočně pohrát s nejstarším symbolem lidstva. Přijďte vyslechnout dávné poselství mágů. Hvězdy v přírodě, historii, náboženství, umění, alchymii, magii, astrologii. 
XXVI. ~ Buddhistická esoterika
Témata: Buddhové, bódhisattvové, božstva a další bytosti. Rituální předměty tibetského buddhismu v praxi západního hermetismu. Mantry, mudry, tangky, mandaly. Buddhistická
magie.  
XXVII. ~ Tibetská kniha mrtvých a další "knihy mrtvých"
Témata: Význam spisu Hluboké učení o spontánním vysvobození skrze rozjímání o pokojných a hněvivých božstvech. Srovnání s Etiopskou "knihou mrtvých" Stužka spravedlnosti, eventuelně s dalšími. Výklad Bhavačakry ("kola bytí"). 
XXVIII. ~ Satanismus
Témata: Historie i současnost tohoto kontroverzního hnutí. Hlavní osobnosti satanismu. Rizika tohoto světonázoru. Nauky, ideje, symboly. Kdo je 666?
XXIX. ~ New Age – "Nový Věk" – postmoderní náboženství
Témata: Teorie Věků - Mýtus Věku Ryb versus Věku Vodnáře. Hlavní myšlenky a proudy hnutí New Age. 
XXX. ~ Alchymie – Královské Umění, magie hmoty, pouť ducha
Témata: Úvod do alchymie. Alchymie versus chemie. Principy alchymie. Významní alchymisté. Hlavní alchymické traktáty. Opus Magnum. Prima Materia. Quintessence. Lapis
Philosophorum. 
XXXI. ~ Alchymie 2 – Tajemství Nicolase Flamela
Témata: Život, smrt a nesmrtelnost největšího z alchymistů. Rozbor emblémů z Knihy hieroglyfických obrazů ~ tajemná kniha Abrahama Žida. 
XXXII. ~ Alchymie 3 – Mutus Liber ~ Mlčící kniha
Témata: Výklad nejznámějšího alchymického "komiksu". Tichý návod k nalezení Kamene Mudrců. 
XXXIII. ~ Alchymie 4 – Alchymická mše
Témata: Melchior Cibinensis: Proces podaný ve formě mše. Paralely mezi mší římskokatolickou a mší alchymickou. Alchymie & křesťanství. Mariánská a christologická symbolika v alchymii. Kristus jako Lapis Philosophorum. 
XXXIV. ~ Alchymie 5 – Alchymie a kabala
Témata: Záhadný a jediný kabalisticko-alchymický text: Eš Mecaref. Planetární a kovní symbolika sefirotického stromu. Planetární centra v člověku =› cesta k duchovnímu uzdravení. 
XXXV. ~ Alchymie 6 – Alchymický bestiář mnicha Basilia Valentina
Podtitul: ....především s přihlédnutím ke Dvanácti klíčům ke dveřím vedoucím k pradávnému Kameni našich předků. 
XXXVI. ~ Alchymie 7 – Smaragdová deska
Podtitul: Výklad pradávného textu, který je klíčem k hermetickým vědám. 
XXXVII. ~ Procházka hermetickou Jihlavou
Tentokrát i s vycházkou za některými tajemnými emblémy v nitru města. 
XXXVIII. ~ Kabalistický klíč ke stvoření
Astrologický, geometrický a numerologický rozměr Sefer Jeciry (Knihy Utváření) a biblické Geneze. 
XXXIX. ~ "22 = 3 + 7 + 12"
Živly, Planety, Znamení a síla Písmen dle Kabaly. 
XL. ~ Tarotový Šém Kabaly
Střípky ke kabalistické meditaci. Ukázky praktických aplikací Sefer Jeciry a 22 Velkých Arkán. 
XLI. ~ Kabala & meditace
Některé meditační praktiky starých kabalistů. Meditační tvorba Golema, permutace Božích Jmen. Význam některých Písmen, skrze která byl stvořen Svět. 
XLII. ~ Kabalistické základy Posvátné geometrie
Pětirozměrný Vesmír podle Sefer Jeciry. Geometrická podstata Stromu Života. 
XLIII. ~ Kompostovaný Kristus čili Alchymická mysteria Vánoc aneb Kterak se tři neznámí hermetici rozpoznáním Nebeského Krále sami stali králi
Převážně nevážné her(m)etické povídání o nadcházejících svátcích.
XLIV. ~ Otazníky nad Biblí – tajemství nejrozšířenější knihy světa
Kdy Bible vznikla ? Kdo ji napsal ? Proč byla napsána ? Co se do ní nedostalo, a proč ? (problematika Apokryfů) Je Bible věrohodná ?  Jaké máme překlady ? Proč je tolik církví ? Použití Bible v Magii, Alchymii a Kabale.
XLV. ~ Co se do Bible nedostalo, a proč ?
Jak a kdy vznikl biblický kánon ? Kolik knih vlastně Bible obsahuje ? Byly některé spisy záměrně z Bible odstraněny ? Proč se křesťané bojí číst Apokryfy a nekřesťané zase Bibli ? Knihy kanonické, deuterokanonické, pseudepigrafy, apokryfy a ..? 
XLVI. ~ Tajemství svitků od Mrtvého moře
Odhalily Kumránské rukopisy nějaká skrývaná tajemství ? Jaký je jejich vztah k Bibli a Křesťanství ? 
XLVII. ~ Ježíš a Kumránské svitky
Jaký je vztah Rukopisů od Mrtvého moře k Ježíšovi, Jeho poselství a prvním Křesťanům ?
XLVIII. ~ Páté Evangelium a další překvapivé nálezy z Nag Hammádí
Evangelia ~ Tomášovo, Filipovo, Máří Magdalény, Pravdy a další. Proč byly v křesťanské knihovně i spisy hermetické a filosofické ? Gnostické křesťanství. V čem se liší od Bible ? Čím provokuje křesťany ? 
XLIX. ~  Páté Evangelium II.
... budeme pokračovat v dalším rozjímání nad hlubinami gnostických rukopisů z Nag Hammádí; tentokrát především nad spisy s větším gnostickým a hermetickým rozměrem ... 
L. ~ Jidášovo evangelium
Zamayšlení nad starobylým kontroverzním textem. 
LI. ~ Tarot Grálu
Gnostické poselství Tarotu. Originální setkání s rytíři, královnami a kouzelníky při putování za nejsvětější relikvií.
LII. ~ Svatý Grál, Kopí Osudu a Meč Excalibur jako východiska naší dávné spirituality.
LIII. ~ Hermetické poselství Rosslynu
Tajemství i krása skrytá v emblémech Rosslynské kaple.
LIV.-LXXV. ~ Kabalisticko-okultní tarotové orákulum
1. Mág rozprostírá své propriety.
2. Papežka nabízí klíče k náboženství i přírodě.
3. Císařovna vládne nebeským kůrům i lidským srdcím.
4. Císař - vládce kovů podzemských, pozemských i nadzemských.
5. Papež - velekněz mystérií kvintesence a nositel planoucího pentagramu.
6. Zamilovaného rozhodnutí přetěžká aneb za-peklitosti hexagramu.
7. Triumfální vůz - tajemství alchymické sublimace.
8. Spravedlnost - cesta stromem sefirot.
9. Poustevník - skryté světlo meditace.
10. Kolo štěstí - hra mezi osudem a náhodou.
11. Síla - počátek prací Héraklových, Samsonových či Bruncvíkových?
12. Viselcovo "Dokonáno jest" Velikého Díla.
13. "Život plyne jak voda..." aneb Žnec se nezakecá.
14. Mírnost, Střídmost, Proměna - poselství transmutace vnitřního zlata.
15. Odpůrcovy odpornosti čili Pomlouvače trumfy.
16. Dům Boží - nezůstane kámen na kameni.
17. Hvězda - džbány jsou vylity, hlubiny duše se otvírají.
18. Luna
19. Slunce
20. Soud
21. Svět
0 Blázen
LXXVI. ~ "Už je to tady ..." aneb rok 2012 a očekávání kolem něj. --- Proroctví a teorie zastánců konce světa či transformace lidstva. Argumenty odpůrců. Smysluplnost i nebezpečnost duchovních hnutí. 2012 = obchodnický trik nebo duchovní obroda?
LXXVII. ~ Rok 2012 a možné varianty konce světa. --- Přehled nejčastějších teorií, jejich zhodnocení, pravděpodobnost a načasování. ...Možná zazní i Mayské orákulum pro vás osobně...
LXXVIII. ~ Carl Gustav Jung - opomíjená cesta poznávání. --- Kompletní 3 hodinový úvod do Junga velmi poutavě přednesl Nautilus.
LXXIX. ~ Sedm promluv k zemřelým. --- Novodobý gnostický apokryf C.G.Junga (s komentářem religionistickým, hermetickým a biskupa současné Gnostické církve).
LXXX. ~ Tajemství starodávných gnostických kodexů. --- C.G.Jung a rukopisy z Nag Hammádí. Gnostické náboženství - provokace nebo pravda?
LXXXI. ~ Střípky duše - četba z dávných gnostických kodexů. --- Krása i Hloubka a fascinující myšlenky egyptských "kacířů" prvních staletí... ...tak trošku jiné křesťanství.
LXXXII. ~ Gnóze a hermetismus. --- Četba z dalších původních gnostických kodexů, tentokrát těch, které souvisejí s hermetickými naukami.
LXXXIII. ~ Hermetismus mezi filosofií & gnosí. --- Pohled na Boha v rané hermetice (základní vhled do Corpus Hermeticum).
LXXXIV. ~ Odpovědi na "Odpověď na Jóba". --- Diskuze k vrcholu Jungova díla nad jeho revolučním textem o podstatě náboženství i lidské duše.
LXXXV. ~ Odpověď na Junga. --- Shrnutí předchozích přednášek - diskuze, posezení nad čajem a vínem; bonus: četba z dopisů C.G.Junga.
LXXXVI.-LXXXV. ~ Putování královstvím alchymie (9/2012-6/2013)
LXXXVI. ~ Úvodní vstup do tajuplné Říše Alchymie, královny tradičních věd. Seznámení se základními pojmy, principy a cíly alchymického Umění.
LXXXVII. ~ Živly. Oheň, vzduch, voda, země - elementy z nichž je utkán celý náš svět i my sami.
LXXXVIII. ~ Zázraky lesa a duch obilí. Tajemství alchymických symbolů, značek, alegorií, anagramů, kryptografií a enigmat.
LXXXIX. ~ Astrologicko - alchymický význam 7 planet, kovů, fází Díla, božstev, ctností, neřestí i svátostí.
XC. ~ Tycho Brahe - alchymista se zlatým nosem. Imaginativní návštěva Nebeského paláce na ostrově Hven.
XCI. ~ Giordano Bruno - mnich a mág. O podivuhodné cestě jednoho génia z kláštera až na hranici a dále až do věčné paměti lidstva.
XCII. ~ Zrcadlo mágů (Speculum Magorum). Četba z magických spisů Giordana Bruna, meditace nad jeho hermetickými obrazci, diskuze o jeho přínosu pro současné hermetické bádání.
XCIII. ~ Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim neboli PARACELSUS - lékař, alchymista, reformátor. Setkání s fascinující osobností, která ovlivnila celou novodobou evropskou civilizaci, její vědu i filosofii.
XCIV. ~ Paracelsova terapie - útržky a ukázky z lékařské, léčitelské a alchymické praxe Paracelsovy ...
XCV. ~ Podivuhodná magie a fantastické bytosti tak řečeného Paracelsa aneb Jak dosíci plného zdraví ducha, duše i těla; skrze rtuť síru a sůl; v ohni, vzduchu, vodě a zemi naší.
XCVI. ~ Paracelsica Jungiana - Paracelsovo dědictví v pohledu C. G. Junga.
XCVII. ~ Ozvěny 10. návštěvy Jeho Svatosti 14. Dalajlamy v České republice - posezení s přímým účastníkem posledních 6 Dalajlamových návštěv u nás.
XCVIII. ~ KABALA - nejen židovská mystika.
IC. ~ POSEZENÍ NAD KNIHAMI (duchovními, filosofickými, hermetickými, i jakýmikoli jinými), které právě čtete, nebo které vás v poslední době zaujaly - ukázky, myšlenky, sdílení...
Čtení z knihy Petra Vopěnky "Hádání v hospodě aneb Jak se v hospodě u Jirásků na Královských Vinohradech hádal jeden samorostlý myslitel s jedním vědcem, a jak se do jejich hádky později vmísili i jiní lidé" (27 filosofických disputací o povaze reality, smyslu vědy, buddhistické nirváně, středověké vizi vesmíru, duchovním životě rostlin a o řadě dalších pozoruhodných věcí). ...také něco například z fascinujících "Žítkovských bohyní" od Kateřiny Tučkové nebo z knihy "Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem" od Emila Ludwiga ...a také z knih, které jste donesli vy...
CI. ~ ŽIVOT BRIANA - předvánoční rozjímání nad Montypythonovským "5. evangeliem" aneb Co nám také možná zvěstovala hvězda betlémská. (Jubilejní sváteční 100. setkání.)
"... naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A anděl Páně řekl: Hle, zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Brian, zvaný Brian, syn Mandin. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. Ale bacha... těch jeslí je tam víc... ;-) “
CII. ~ DENÍKY JOHNA DEEHO - nahlédnutí do soukromých poznámek, zážitků, výzkumů i seancí anglického astronoma, astrologa, mága, matematika, geografa, diplomata a rádce krále Edwarda VI. a královny Alžběty I., dvorního alchymisty císaře Rudolfa II. a Viléma z Rožmberka; a vůbec velké renesanční osobnosti, která zásadně ovlivnila běh dějin, a která nejspíš byla krátce i v Jihlavě.
CIII. ~ ALCHYMISTÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH - seznámíme se s adepty umění alchymického, kteří působili na území Českém - ať už jde o Čechy nebo i cizince, kteří u nás nějakou dobu působili, pracovali v laboratořích, debatovali v učených kroužcích a hledali Kámen Mudrců.
CIV. ~ ALCHYMISTÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH II. - MÍSTA u nás spojená s alchymií. Projdeme si zásadní místa v Čechách a na Moravě, kde působili slavní i méně známí alchymisté, jak čeští, tak z jiných zemí. Povíme si, kde u nás všude byly alchymistické laboratoře, a co se v nich dělalo.
CV. ~ Povídání "O ZEMI, ŽIVLECH A NAVAZÍCH" na Den země.


PŘÍLOHA II - seznam uspořádaných přednášek v Antikvariátu Jihlava

04.06.2013: Haidler, Achab - Symbolika 22 znaků hebrejské abecedy
13.06.2013: Másilko, Martin - Socionika a C. G. Jung
28.06.2013: Veselý, Josef - křest nové knihy a beseda s autorem
09.07.2013: Jakešová, Štěpánka - Tajemné civilizace Peru-Bolivie
10.07.2013: Jakešová, Štěpánka - Šamani a magie Amazonie
18.07.2013: Wang Syu-chun (Hongkong) - Taiwan, můj domov
25.07.2013: Plesinger, Tomáš - Historie knižních vazeb
01.08.2013: Vala, Ondřej - Stále sníme Český sen? Reklama  její vliv na člověka.
06.08.2013: Šplíchal / Bajer - Komunismus a socialismus, osobnost Karla Goliata
17.08.2013: Havlíková, J./ Kalová, L. - Mandaly a aromaterapie
29.08.2013: Rubin, Josef (USA) - Ayurveda: celostní medicína
03.09.2013: Mgr. Michael Hauser, Ph.D. - Levice ve světě přízraků (Kapitalismus jako zombie)
05.09.2013: Dubová, Dana - Starodávný a megalitický Libanon
19.09.2013: Vavřinec, Marek J. - Vytěsněné planetární principy v dějinách křesťanství
26.09.2013: Dr. Lebloch - Buddhistické kláštery JZ Tibetu v péči českých restaurátorů
03.10.2013: Másilko, Martin - Psychologické typy a jejich slučitelnost dle C.G.Junga
10.10.2013: Vavřinec, Marek J. - Starořecká mytologie ve světle astrologi
12.10.2013: Plesinger, Tomáš - Čajový obřad (čadó) 茶道
15.10.2013: Festival svobodných filmů (svobodná kultura a autorská práva v historii i současnosti)
19.10.2013: Válková, Veronika - Autorské čtení + autogramiáda nové knihy, diskuze
25.10.2013: Štěpán Hulík + ? (autorské čtení) MFDF
26.10.2013: Kateřina Šedá a Aleš Palán (autorské čtení + promítání) MFDF
27.10.2013: Karel Hvížďala a Karol Sidon (autorské čtení) MFDF
28.10.2013: Jan Bernard a Jan Němec (autorské čtení) MFDF
07.11.2013: Kolodrubec, Aleš - Sherlock Holmes a A.C.Doyle
14.11.2013: Vavřinec, Marek J. - Astromorfologie
19.11.2013: Jakešová, Štěpánka - Expedice za jaguárem v Brazilii 2013
23.11.2013: Radek Štěpánek a Vojtěch Kučera (autorské čtení poezie a promítání)
28.11.2013: Plesinger, Tomáš - 5000 let knihy (historie a vývoj)
03.12.2013: Jakešová, Štěpánka - Šamanismus And
5.12.2013: Jurkovič, Pavel - Proč k nám tak rád jezdí dalajláma?
10.12.2013: Filmové dokumenty a beseda s českou etnografkou a tibetoložkou PhDr. Zuzanou Ondomišiovou
12.12.2013: Másilko, Martin - Psychologické typy a jejich slučitelnost dle C.G.Junga
19.12.2013: Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. - Kam zmizeli staří Mayové? Civilizační kolaps ve světle vědy
28.-29.12.2013: Kurz: Knižní vazba / základy
9.1.2014: Homeopatie - Vaše cesta ke zdraví
16.1.2014: Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. - Fenomén mayského kalendáře aneb mýty o stvoření a zániku
23.1.2014: Danková, Zdenka - Zakázaný Falun Gong
30.1.2014: Honěk, Jaroslav - Zelené potraviny a jejich vliv na zdraví
6.2.2014:  Drogy dneška
13.2.2014: Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. - Krev a slunce - jak rozumět aztéckým lidským obětem
20.2.2014: Jurkovič, Pavel - Alchymie - magie hmoty a pouť ducha
21.2.2014: 17.30: Setkání španělsky mluvících lidí (Encuentro con personas de habla hispana)
27.2.2014:  Evropská dobrovolná služba aneb jak vyrazit jednoduše na rok do zahraničí
4.3.2014:  Gabrielová, Hana - Konopí (cannabis) v praxi
6.3.2014:  Achab Haidler - Odkrytá kabala
13.3.2014:  Kostičová, Zuzana Phd.Mgr. - Indiáni a Atlantida - skutečnost nebo moderní mýtus?
18.3.2014:  Benešová, Lenka Mgr. - Hlasový seminář - Alternativní hlasová cvičení pro rozvoj vnímavosti; Práce s tělem, dechem a myslí
20.3.2014:  Ovesný, Pavel - Punkové podnikání v Jihlavě
21.3.2014:  Kubánka a Ekvádorka o Kubě a Ekvádoru
27.3.2014:  Švadlenková, Gabriela - Psychologie pohovorů aneb jak zvládnout pohovor se zaměstnavatelem?
29.3.2014:  Kašpárek, Jan - Půlnoční Ikaros - Autorské čtení poezie
3.4.2014:  Hofhanzl, Čestmír - Věc naší viny (komunismus, kapitalismus, mocenský aparát) - 
10.4.2014:  Šíma, Robert - Jižní Amerikou od severu k jihu, pití maté a jiné tradice
17.4.2014:  Jurkovič, Pavel - Historie alchymie v českých zemích
18.4.2014:  Marco - Perú aneb Marco o své zemi
24.4.2014:  Podařil, Miloš - Dveře nebe i pekla aneb reálné hrozby z vesmíru
1.5.2014:  Bartošová, Alena - Goji, ovoce nesmrtelnosti
15.5.2014:  Kellenberger, David - Luk a šípy dávnověku (experimentální archeologie)
22.5.2014:  Blažíček, Jan - Kambodža aneb mám za ženu rudou khmérku
27.5.2014:  Jadrný, Josef - Těžba uranu na vysočině?
05.6.2014:  Baudiš, Jan prot.Mgr. - Pravoslavná církev známá i neznámá
12.6.2014:  Másilko, Martin - Interpersonálkní vztahy, socionika a typy dle Junga
15.6.2014:  Kábul - Live koncert+didgeridoo workshop
19.6.2014:  Vomelová, Ivana - Homeopatie aneb možnosti a využití v praktickém životě
26.6.2014:  Skřička, stanislav - Pozvání do 5. dimenze, vitariánství a povídání nejen o stravě

Další obsah této kategorie

STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

OBSAH
1. NÁZEV LÓŽE
2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM
4. STUDIJNÍ OBSAH
5. CÍLE LÓŽE
6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ LÓŽE
7. VEDENÍ LÓŽE, FUNKCE A INICIAČNÍ STUPNĚ
8. HOSPODAŘENÍ
9. EGREGOR, CHRÁM A PATRON
10. ETICKÝ KODEX LÓŽE
11. REŽIM UTAJENÍ

 

Obecné informace pro zájemce

Jak již píšeme v historii, předchozí aktivity probíhaly formou přednášek a diskuzí převážně pro veřejnost. V současnosti jsme naše setkávání pojali především prakticky a převážně naše členy či vážné zájemce o magii, alchymii, astrologii, kabalu apod. V kategorii "! SETKÁNÍ (termíny a program)" naleznete podrobný program a termíny našeho dalšího setkávání. Po každém setkání také zveřejníme a zhodnotíme naše výsledky.

.·. Pokud byste se chtěli stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách přečtěte si Stanovy (ZDE) a vyplňte prosím Přihlášku (ke stažení ZDE) a zašlete e-mailem. 
.·. Pokud se nás chcete jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku, zkontaktujte nás prosím na zelene.slunce@seznam.cz 
 

Výklad názvu lóže

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnohoobsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

Symboly lóže

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalším symbolem je též Pantakl. Popis a podrobný rozbor obou těchto symbolů naleznete v detailu. Krom těchto dvou symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

Jacob Joseph Joepseri - patron lóže

Velmi vzácný a bohužel přehlížený občan Jihlavy, filosof, lékař, fyzik a alchymista. Autor knihy o prodloužení života. Níže viz životopis a další zajímavé informace (včetně plné rekonstrukce erbu). (Dov)

 

 

 

 

prof. Zdeněk Neubauer - duchovní patron lóže

prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. byl náš největší filosof zabývající se mimo jiné i vztahem mezi vědou, filosofií, hermetismem a křesťanskou filosofií. Byl zakladatel katedry Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědeské fakultě UK a jedním ze zakladatelů Letní filosofické školy. Jeho díla a osobnosti si velice vážíme a při studiu knih s úctou hledíme k jeho velkému duchu, který osvětloval-osvětluje-a bude osvětlovat mnoho lidí. Dne 5.7.2016  se stal naším ctěným duchovním patronem.

 

Lóžový žalm

Pro svou hloubku a hermetický podtext jsme zvolili 1. žalm za "Lóžový". Níže celý text v různých překladech a srovnání. 

 

 

 

Členové

• fr. Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. U.·. Z.·. S.·. ° Illuminatus - Velmistr lóže; sacerdos E.G. (čč 15-11-14-01); fundator
• fr. Dóv - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., Tajemník lóže, "Vigil Abyssus",° Illuminatus; fr. E.G. (čč 15-11-14-02)
• fr. Sidonius - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
• fr. Apis - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
• sr. Bereniké - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
• fr. Necra - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; fr. E.G. (čč 16-04-23-03)
• sr. Mataoka - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 17-08-05-01)
• fr. Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; episcopos E.G. (čč 17-08-05-02)
• fr. Leonk - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)
• sr. Sirrah, - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius;  sor. E.G. (čč 18-07-21-01)
• sr. Gabriel - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 19-05-11-01)
• fr. Ove - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-02)
• fr. Sopor - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-04)

----------------------------------------------

ČLENOVÉ - ČEKATELÉ:

- Miv
- Durabos, sacerdos E.G.

- Liatha

- Chariklo

POZAST: • fr. Arioth  - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 18-07-21-02)
----------------------------------------------

ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® fr. Nautilus - co-fundator
® sr. Temperantia - co-fundatrix

-------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Pozn.: Velmistr Lóže u Zeleného Slunce a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných Mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu (např. Papuse - dr. Encausse, J. Doinela, J. Bricauda, T. Reusse, A. Crowleyho) a přes ně dál až k bratrům rosekruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými nositeli více apoštolských sukcesí (např. linie ap. Petra, ap. Pavla, ap. Tomáše, ap. Jakuba, ap. Jana, ap. Bartoloměje, ap. Judy Tadeáše, ev. Marka).

Motta, citáty a klíčové texty

Citáty a texty korespondující s hlavní činností, směřováním a smyslem Lóže u Z.•.S.•.

 

 

 

 

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)