Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 ("Book of Lies"). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál! (Dov)

HVĚZDNÝ RUBÍN - VCELKU

 

1. Obrácen k východu, uprostřed kruhu, se zhluboka zhluboka nadechni, zavři ústa pravým ukazováčkem přitisknutým na spodní ret.
- Potom švihni rukou prudce dolů a dozadu za záda, silou vypuď vzduch z plic výdechem s výkřikem: ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ [APO PANTOS KAKODAIMONOS].
2. Tím samým ukazováčkem se dotkni čela, řka ΣΟΙ [SOI]; svého údu, řka Ω ΦΑΛΛΕ [O FALLE]; pravého ramene, řka ΙΣΧΥΡΟΣ [ISKCHUROS]; levého ramene, řka ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ [EUKCHARISTOS]. Poté sepni své ruce, propleť prsty a zvolej ΙΑΩ [IAO].
3. Vykroč na východ. Přímo na čele mocně vizualizuj pentagram. Zvedni ruce k očím a vrhni je před sebe, prováděje znamení Hórovo a zahřmi ΘΗΡΙΟΝ [TERION]. Stáhni ruku zpět ve znamení Hór-pa-kraatově.
4. Jdi v kruhu na sever, zopakuj znamení, řekni však NUIT.
5. Jdi v kruhu na západ, zopakuj znamení, šeptni však ΒΑΒΑLΟΝ.
6. Jdi v kruhu na jih, zopakuj to, zabuč však HADIT.
7. Dokonči kruh cestou proti směru hodinových ručiček, ukroč zpět do středu kruhu a v chvalozpěvu nechť se nese tvůj hlas se slovy ΙΩ ΠΑΝ [IO PAN], spolu s každým znamením N.O.X.
8. Rozpaž, napodobujíc podobu Tau a řekni potichu, ale zřetelně:

ΠΡΟ ΜΟ ΥΙΓΓΕΣ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΑΙ ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΟΧΕΣ ΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΣ ΦΛΕΓΕΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΜΟΥΟ ΑΣΤΕΡ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕΚΑΙ ΕΝ ΤΗΙ ΣΤΗΛΗΙ Ο ΑΣΤΕΡ ΤΩN ΕΞ ΕΣΤHΚΕ.
[PRO MO YINGES OPISÓ MÚ TELETARCHÉAI EPI DEXIA SYNOCHES EPARISTERA DAIMONS FLEGEI GAR PERI MÚO ASTER TÓN PENTEKAI EN TÉI STÉLÉI O ASTER TÓN EX ESTÉKE.].
9. Zopakuj kabalistický kříž, jenž je popsán výše a skonči, jak jsi začal.


HVĚZDNÝ RUBÍN - KOMENTOVANÝ

1. Obrácen k východu, uprostřed kruhu, se zhluboka zhluboka zhluboka nadechni, zavři ústa pravým ukazováčkem přitisknutým na spodní ret. Potom švihni rukou prudce dolů a dozadu za záda, silou vypuď vzduch z plic výdechem s výkřikem:ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ [APO PANTOS KAKODAIMONOS].(Pryč s vámi, zlí duchové.).

2. Tím samým ukazováčkem se dotkni:
- čela, řka ΣΟΙ [SOI] (Tvůj)
(Na rituálech prováděných pro Youtube je vloženo ještě gesto, při kterém se před tím, než se ukazováček dotkne čela pozdvihne paže přímo nad hlavu až k úplnému napřažení a pomalu přejde k dotyku na čele. Patrně to vychází z tradice předávání, která se dá vysledovat až ke Crowleymu, který ji zřejmě takto též prováděl.)
- svého údu (klitorisu), řka Ω ΦΑΛΛΕ [O FALLE] ({O} Falus);
- pravého ramene, řka ΙΣΧΥΡΟΣ [ISKCHUROS] (Mocný)
- levého ramene, řka ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ [EUKCHARISTOS] (Posvátný)
- Poté sepni své ruce, propleť prsty a zvolej ΙΑΩ [IAO] (Písmenná formule Boha).
(Na videích na Youtube je vidět, že ruce se sepnou natažené volně před hrudí na délku paží, a prsty se postupně proplétají, až se jsou plně propletené a volně přitištěné dlaněmi na solar plexus, lokty podél těla.)

3. Vykroč na východ. Přímo na čele mocně vizualizuj pentagram. Zvedni ruce k očím a vrhni je před sebe, prováděje znamení Hórovo a zahřmi (zakřič) ΘΗΡΙΟΝ [TERION] (Velká Bestie 666). Stáhni ruku zpět ve znamení Hór-pa-kraatově.
(Zde se ruce nezvednou před oči, jak by se mohlo z překladu zdát, ale volně zatnuté v pěst se prsty dopředu hranou dlaně volně přiloží téměř k vnějším koutkům očí. Ruce se pak vrhnou vpřed navzájem rovnoběžně ve výšce hrudníku s nataženými prsty. Tělo se mírně nakloní dopředu, jak následuje ruce vržené kupředu.)

4. Jdi v kruhu na sever, zopakuj znamení, řekni však NUIT.
5. Jdi v kruhu na západ, zopakuj znamení, šeptni však ΒΑΒΑLΟΝ.
6. Jdi v kruhu na jih, zopakuj to, zabuč (hluboký hlas) však HADIT.
7. Dokonči kruh cestou proti směru hodinových ručiček, ukroč zpět do středu kruhu a ve chvalozpěvu (zpěvně a oslavně) nechť se nese tvůj hlas se slovy ΙΩ ΠΑΝ [IO PAN] (oslava boha Pana), spolu s každým znamením N.O.X.
(V Liber 333 (Kniha lží, 1913), tj. 1.verze HR jsou světové strany dedikovány jinak. V=zahřmi ΧΑΟΣ (Chaos), S=zakřič ΒΑΒΑΛΟΝ (Babalon), Z=řekni ΕΡΩΣ (Eros), J=zabuč ΨΥΧΗ (Psyché))
Zpěvný přednes zvolání [IO PAN] se opakuje při provedení každého znamení N.O.X. 

Znamení Hóra (Vstupujícího)

Znamení Hór-pa-kraatovo (Ticho)

Znamení N.O.X.:

Puer (chlapec)

Vir (Muž)

Puella (dívka)

Mulier (žena)

Mater triumphans (Radující se Isis)

8. Rozpaž, napodobujíc podobu Tau a řekni potichu, ale zřetelně: ΠΡΟ ΜΟ ΥΙΥΓΓΕΣ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΑΙ ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΟΧΕΣ ΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΣ ΦΛΕΓΕΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΜΟΥΟ ΑΣΤΕΡ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕΚΑΙ ΕΝ ΤΗΙ ΣΤΗΛΗΙ Ο ΑΣΤΕΡ ΤΩN ΕΞ ΕΣΤHΚΕ
[PRO MO YINGES OPISÓ MÚ TELETARCHÉAI EPI DEXIA SYNOCHES EPARISTERA DAIMONS FLEGEI GAR PERI MÚO ASTER TÓN PENTEKAI EN TÉI STÉLÉI O ASTER TÓN EX ESTÉKE].
(Přede mnou Iyungové, za mnou Teletarchové, po mé pravici Sýnóchové, po mé levici mocnosti, neboť okolo mne plane pěticípá hvězda a na pilíři stojí šesticípá hvězda.)

Znamení Tau

9. Zopakuj kabalistický kříž, jenž je popsán výše
To znamená:
Pravým ukazováčkem se dotkni čela, řka ΣΟΙ [SOI]; svého údu, řka ΩΦΑΛΛΕ [O FALLE]; pravého ramene, řka ΙΣΧΥΡΟΣ [ISKCHUROS]; levého ramene, řka ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ [EUKCHARISTOS]. Poté sepni své ruce, propleť prsty a zvolej ΙΑΩ [IAO].
a skonči, jak jsi začal.
Tedy:
Obrácen k východu, uprostřed kruhu, se zhluboka zhluboka zhluboka nadechni, zavři ústa pravým ukazováčkem přitisknutým na spodní ret. Potom švihni rukou prudce dolů a dozadu za záda, silou vypuď vzduch z plic výdechem s výkřikem:ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ [APO PANTOS KAKODAIMONOS].


KRÁTKÝ ROZBOR

Historie: Thelémský obřad Hvězdný rubín (HR) byl poprvé publikován r 1913 v Liber 333 (Kniha lží) pod titulem KHΦAΛE KE (kap.25). Druhá, částečně upravená verze, byla napsána o dekádu později, po vyhnání z Thelémského opatství. Knižně vyšla až v Liber 4/kap.III (Magick in Theory and Practice) roku 1929. Samostatně vyšel HR jako Liber XXV roku 1930.

Účel: posiluje koncentraci, odhání (vymítá) zlé síly z místnosti a z vědomí, živá ritualizovaná modlitba, vylepšený Malý pent.rit. (MPR)

Rozdíl HR x MPR: úvodní exorcismus, upravený kabal.kříž, řečtina, pentagramy vizualizované, jiná "boží" jména (řecko-chaldejsko-egyptské), proti směru ručiček (po směr = koloběh času a slunce; proti směr = cesta k duchovnímu prapočátku), peán k Panovi, pózy NOX

• ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ = "úplně pryč zlí duchové" (kako-zlý; agáto-dobrý); Daimonos=vykonavatelé B.impulsu; géniové, entity apod.

• ΣΟΙ = "do tebe, tvůj", 280=Sandalfon (arch.Malkutu) manifest. v Keteru; anděl strážce

• Ω ΦΑΛΛΕ = "ó falus", 1369=37x37=Jechida יחידה, tj.Jednota vědomí Keteru v Malchutu; + obnovující se tvořivá síla, zdroj univerz. Života; muž-žen jednota [O (ženský) FALLE (mužský)], O=Omega=symbol pro KTEIS (ž.pohl.org.); symb.plodivé síly

• ΣΟΙ → Ω ΦΑΛΛΕ = manifestace strážce; Ω ΦΑΛΛΕ → ΣΟΙ = tvořivá jednota

• ΙΣΧΥΡΟΣ = "silný, mocný", Gevura, mocná akce

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ = "milostný, posvátný", Chesed, silná reakce

• ΙΣΧΥΡΟΣ → ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ = síla akce pro reakce; ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ → ΙΣΧΥΡΟΣ = energie reakce pro akci

• ΙΑΩ = písemná formule Boží, mantra Tiferet - balance středu, mocné světlo vznikající spojením 4 stran kříže

• ΘΗΡΙΟΝ = "šelma", energie a manifestace Chaosu

• (ΧΑΟΣ) = "chaos", Chochma, prapřirozenost, prazdroj, otevřená prázdnota, entropie, nezrozený nehynoucí

Z Chaosu povstala Zem ΓΑΙΑ a Láska ΕΡΩΣ stejně jako Propast ΤΑΡΤΑΟΣ a Temnota EPEBΟΣ a Noc NYΞ; starořecké schéma stvoření

• NUIT = "Nut" - bohyně oblohy nad světem Geb, nekonečný prostor, expanze, kontinuita života

• ΒΑΒΑLΟΝ = nevěstka Boží, mocná čarodějka, chtíč ducha, dcera Nuit, milenka všeho, paní Noci, jednota s mnohým, panna věčnosti, ohnivá žena, nevěsta Chaosu na šelmě, Šechina

• (ΕΡΩΣ) = "erós", láska/touha, duchovní sjednocení (obnovení) rozděleného

• HADIT = Bůh Hór-Behdetty, ∞ malý nedělitelný nesmrtelný bod, počátek i konec, přežívá ∞ Nuit

• (ΨΥΧΗ) ="psyché", duše mága konajícího Opus Magnum, princezna Malchutu

• ΙΩ ΠΑΝ = "zdrávas Pan", invokace

• ΠΑΝ = "Všechno", vládce lesa, noci, tajemství; symbol univerzálna a přírody; spojení Capra+Homo=odkaz ke kořenům, síla přirozenosti

• N.O.X. = "Noc Pana", skryté světlo, mystérium skryté za pohlavním dospíváním; pózy jsou autentické  A.·.A.·.; pořadí Puella-N-O-X-Mater rozproudí energii z kořenové do korunní čakry, tj.hada kundalíni

• ΘΗΡΙΟΝ+ ΒΑΒΑLΟΝ=Božská jiskra, Pravá Vůle, ― linie V-Z

• HADIT+ NUIT=realizace do reality, sestup semene, ― linie S-J

Střed kříže = osvícený člověk, Dítě hvězd, Pan

• ΥΙΓΓΕΣ = "Ti, kteří započali božský kreativní impuls", spouštěči, víření, tvořivý imp.; Chaldejská inteligence (princip) (1)

• ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΑΙ = "Ti, kteří zdokonalují božský kreativní impuls"; CH.i.

• ΣΥΝΟΧΕΣ = "držet pohromadě", "ti, kteří udržují božský kr.imp."; Ch.i.

• ΔΑΙΜΟΝΣ = "Ti, kteří vykonávají božský kr.imp."; neutrální duchové, géniové, entity apod.; Kako=zlí, Agáto=dobří; negativní duch slova Démon až mnohem později vlivem křesťanů

• ΣΤΗΛΗΙ = "stéla", pilíř, sloup, monument; stéla odhalení

1) Chaldea, Chaldaea nebo Kaldea (z řeckého Χαλδαία, Chaldaia; akkadsky māt Kaśdim, Hebrejsky כשדים) bylo helénské jméno pro jižní část Babylonie, která se osamostatnila pod vládou Chaldejců. 8.-6.stol.př.n.l. Peršané uznávali Chaldejce jako mistry písma a četby, v mytologii, magii a čarodějnictví.


MANDALA HVĚZDNÉHO RUBÍNU

- 1. kruh (zvenku) = HR verze II;  Liber 4/III (Magick in Theory and Practice), Liber XXV (1929/30)
- 2. kruh = HR verze I.; Liber 333 (1913)
- 3. kruh = pózy N.O.X.
- 4. kruh = elementy
- střed = Zdrávas Pan


UKÁZKY

https://www.youtube.com/watch?v=Q9AE9f6yQMc
https://www.youtube.com/watch?v=uY6ti3fHEtI


ZDROJ

www.thelema.cz/liber-xxv-star-ruby/ 
Eosphoros (Slovenský časopis venovaný okultným vedám, roč.I, č. 3, 2014)
An Analysis of The Star Ruby ritual (by Frater A.L. with gratitude to Frater C.L.)
www.thelemapedia.org/index.php/The_Star_Ruby
www.kaaos.org/faerie/starruby.html
www.sacred-texts.com/oto/index.htm

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

 

Další obsah této kategorie

Satanský pentagramový rituál a varianty

Každý rituál lze samozřejmě vykonávat v obou polaritách. Z důvodu "nestranosti" zde uvádím i "temnější" verze klasického malého pentagramového rituálu. (Dov)

Oktomantický rituál

Je to posloupný banishing založený na osmi paprscích chaosféry, aspektech magického sebevyjádření ukazujících osm různých oblastí magické aktivity (pro podrobnější výklad tohoto tématu nahlédněte do Liber Kaos od Petera J. Carolla). Sledujte posloupnost v diagramu. Za směr čisté (ryzí) magie může být pokládán východ.

Hvězdný safír (Liber XXXVI)

(Rituál A.•.A.•., Aleister Crowley, LIBER XXXVI - kniha MAGICK, book 4)

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Modrý topaz

Vymítací rituál Modrý Topaz byl napsán fr. Shimonem HaNotzahem v roce 1986. Původně byl publikován nakladatelstvím "Rising Aeon Camp (O.T.O.) ve čtvrtletníku "Early Warning".

Malý rituál Hexagramu (Hexagramový rituál)

Rituál A.·.A.·., Aleister Crowley, LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE SVB FIGVRÂ VI

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Rituál Růžového kříže

Rituál růžového kříže je základním ochranným rituálem. Zatímco cvičení Středního sloupu auru harmonizuje, rituál Růžového kříže ji uzavírá cizím vlivům. Menší zažehnávací pentagramový rituál magika sice také ochraňuje, ale zároveň upozorňuje astrální bytosti na operatérovu existenci. Pokud si magik tento rituál dobře osvojí, je výborným metnálním cvičením. (Dov)

Rituál tří principů

Níže uvedený rituál, při jehož provádění je aktivní pravá ruka, slouží k harmonizaci tří principů v těle a mysli operatéra. (tj. mercurius, sulfur, sal) (Dov)

Cvičení středního sloupu

Pomáhá mágovi čerpat z vyšších energií a harmonizuje auru. Střední sloup se v různých podobách objevuje v mnoha kulturách. Slouží zároveň jako výborný trénink imaginace (a kabaly). (Dov)

Formule IAO

Průpravný rituál, který posiluje auru, chrání před rušivými vlivy a nežádoucími myšlenkami (svými i cizích) i před astrálními bytostmi (larvy, sukuby apod.). 

Malý pentagramový rituál (MPR)

Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat. Tento téměř univerzální rituální postup se používá zvláště v těchto případech: