Hvězdný safír (Liber XXXVI)

(Rituál A.•.A.•., Aleister Crowley, LIBER XXXVI - kniha MAGICK, book 4)

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Historie: Thelémský obřad Hvězdný safír (HS) se poprvé objevil r. 1913 v Liber 333 (Kniha lží, kap. 36)a později i samostatně jako Liber XXXVI. Jde o thelémskou verzi Hexagramového rituálu vytvořeným členy Řádu Zlatého úsvitu.  
Účel: posiluje koncentraci, odhání (vymítá) zlé síly z místnosti a z vědomí, živá ritualizovaná modlitba.


HVĚZDNÝ SAFÍR

1. Stůj vzpřímeně ve středu pomyslného kruhu, ozbrojen svým Magickým krucifixem (opatřeným mystickou růží)
2. Proveď 
znamení L.V.X.:

1. Znamení (+)   
(Zabitý Osiris / kříž)  

                       
2. Znamení L  
(Truchlící Isis/svastika)

                              
3. Znamení V
  (Apóphis a Týfon/trojzubec)

                                      
4. Znamení X
(Vzkříšený Osiris/pentagram)

(pozn.: adepti s vyšším zasvěcení zde činí místo L.V.X. pózy N.O.X. včetně zpěvného zvolání "IO PAN")

3. Vykroč na východ, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram ohně a říkej: "PATER ET MATER UNUS DEUS ARARITA"

(pozn.: horní červený sestupný "Pater" a poté dolní modrý vzestupný "Mater", bodnout prstem do středu a intonovat "Ararita", níže stejné. Ruku nechat nataženou a postoupit k dalšímu směru.)

4. Postup na jih, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram země a říkej: "MATER ET FILIUS UNUS DEUS ARARITA"

5. Postup na západ, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram vzduchu a říkej: "FILIUS AT FILIA UNUS DEUS ARARITA"

6. Postup na sever, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram vody a říkej: "FILIA ET PATER UNUS DEUS ARARITA"

7. Vrať se do středu, učiň vykonej Růžový kříž a říkej: "ARARITA - ARARITA - ARARITA" 

(postup: nakreslit do vzduchu vertikálu, horizontálu a uprostřed kruh po směru HR)

8. Učiň znamení Seta triumfujícího (Apófis) a znamení Bafometa (Mullier) a říkej:

"OMNIA IN DUOS: DUO IN UNUM: UNUS IN NIHIL: HAEC NEC QUATUOR NEC OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL SUNT"

9. a řekni:

"GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET FILIAE ET SPIRITUI SANCTO EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO INTERNO UT ERAT EST IERIT IN SAECULA SAECULORUM SEX IN UNO PER NOMEN SEPTEM IN UNO ARARITA"

10. zopakovat znamení L.V.X. (bod 2) a NE znamení N.O.X.!


UKÁZKY

https://www.youtube.com/watch?v=NireB8DTtoU

https://www.youtube.com/watch?v=Ub4d4YidbyA


ZDROJE

www.thelemapedia.org/index.php/The_Star_Sapphire

www.hermetic.com/crowley/libers/lib36.html

www.hermetic.com/osiris/analysisstarsapphire.htm

www.kaaos.org/faerie/sapphire.html

www.rahoorkhuit.net/library/libers/pdf/lib_0036n1.pdf

www.geocities.ws/nu_isis/group036.html

www.thelemapedia.org/index.php/Ritual_signs

www.nakridlechandelu.cz/lecive-kameny/safir


KRÁTKÝ ROZBOR

Safír = Název safír pochází z řeckého slova "sappheiros" nebo "sapphirus", které je odvozeno od hebrejského "Sappire" a znamená modrá. " Hvězdný safír má v hloubi ukrytou hmotu ve tvaru pěticípé hvězdy. Jedná se o vzácný safír, který vás zavede do svých hlubin a otevře vaši intuici. Vnáší do mysli soustředění a pomáhá při předvídání budoucího chování jiných lidí. Soudí se o něm, že udržuje spojení s mimozemskými bytostmi."

Bod 1:

• Magický krucifix = kříž je Falus, růže je Vagína. Možno nahradit symbolickým předměty.

Bod 2:

• L.V.X. = odkaz na mágovy ctnosti, tj. Vědět, Chtít, Odvážit se, Mlčet. Boží světlo a světlo kříže. Mýtus smrti krále Osirida rukou bratra Seta a jeho vzkříšení láskou své ženy Isidy.

• OSIRIS = i Usiris, jeden z nejdůležitějších bohů, znovuzrozen, bůh podsvětí, plodnosti, otec Hora

• ISIS = snad nejdůležitější bohyně Egypta, mateřství, oddanost, magie (byla nesilnějším mágem ve vesmíru, naučila se tajné jméno boha Ra), sestra a žena Osirise, sestra Seta, dvojče Nephtys, matka Hora (Hoor-par-kraat)

• APÓPIS = v eg. Apep, zlý démon, reprezentace temnoty a chaosu (jako protiklad světlu a řádu), největší nepřítel boha Ra, zpochybňoval vyrovnanost Ma´at

• N.O.X. = noc Pana, skryté světlo. Mystérie skrytá za pohlavním dospíváním. Autentické pózy A.A.

• Puer/Vir = skrytá/zjevná sexualita, cudnost/dychtivost; Puella/Mulier = skrytá/zjevná sexualita, panna/nevěstka

Bod 3:

• Svatý Hexagram = odkaz na heterosexuální orální sex. Červený trojúh.=klesající jazyk lásky, Horus, obětní plamen, modrý trojúh.=stoupající jazyk modlitby, oddanost, usměrněná síla

• překlad: "Otec a matka jeden bůh Ararita"

• ARARITA = אראריתא ; toto slovo se skládá z iniciál věty která znamená "Jeden je Jeho počátek: jedna je Jeho individualita: Jeho změna je jednotou."

Bod 4:

• překlad: "Matka a syn jeden bůh Ararita"

Bod 5:

• překlad: "Syn a dcera jeden bůh Ararita"

Bod 6:

• překlad: "Dcera a otec jeden bůh Ararita"

Bod 7:

• BAFOMET = univerzální životní síla, kreativní energie, bůh Pan.

• ROSE - CROSS = růže je Nuit (nekonečně expandující bohyně nebe), kříž je Hadit (konečný smrštěný bod). Mystické spojení protikladů vedoucí k "probuzení". Symbol "Velkého díla".

Bod  8:

• překlad: "Všechno je ve Dvou: Dva v Jednom: Jedno v Ničem: Toto nejsou ani čtyři ani všechny ani dvě ani jedno ani nic"

Bod  9:

• překlad: "Sláva octi i matce i synu i dceři i duchu svatému venkovnímu i duchu svatému vnitřnímu, který byl je a bude na věky věků, šest v jednom prostřednictvím jména sedm v jednom, Ararita"

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Satanský pentagramový rituál a varianty

Každý rituál lze samozřejmě vykonávat v obou polaritách. Z důvodu "nestranosti" zde uvádím i "temnější" verze klasického malého pentagramového rituálu. (Dov)

Oktomantický rituál

Je to posloupný banishing založený na osmi paprscích chaosféry, aspektech magického sebevyjádření ukazujících osm různých oblastí magické aktivity (pro podrobnější výklad tohoto tématu nahlédněte do Liber Kaos od Petera J. Carolla). Sledujte posloupnost v diagramu. Za směr čisté (ryzí) magie může být pokládán východ.

Modrý topaz

Vymítací rituál Modrý Topaz byl napsán fr. Shimonem HaNotzahem v roce 1986. Původně byl publikován nakladatelstvím "Rising Aeon Camp (O.T.O.) ve čtvrtletníku "Early Warning".

Malý rituál Hexagramu (Hexagramový rituál)

Rituál A.·.A.·., Aleister Crowley, LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE SVB FIGVRÂ VI

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 ("Book of Lies"). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál! (Dov)

Rituál Růžového kříže

Rituál růžového kříže je základním ochranným rituálem. Zatímco cvičení Středního sloupu auru harmonizuje, rituál Růžového kříže ji uzavírá cizím vlivům. Menší zažehnávací pentagramový rituál magika sice také ochraňuje, ale zároveň upozorňuje astrální bytosti na operatérovu existenci. Pokud si magik tento rituál dobře osvojí, je výborným metnálním cvičením. (Dov)

Rituál tří principů

Níže uvedený rituál, při jehož provádění je aktivní pravá ruka, slouží k harmonizaci tří principů v těle a mysli operatéra. (tj. mercurius, sulfur, sal) (Dov)

Cvičení středního sloupu

Pomáhá mágovi čerpat z vyšších energií a harmonizuje auru. Střední sloup se v různých podobách objevuje v mnoha kulturách. Slouží zároveň jako výborný trénink imaginace (a kabaly). (Dov)

Formule IAO

Průpravný rituál, který posiluje auru, chrání před rušivými vlivy a nežádoucími myšlenkami (svými i cizích) i před astrálními bytostmi (larvy, sukuby apod.). 

Malý pentagramový rituál (MPR)

Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat. Tento téměř univerzální rituální postup se používá zvláště v těchto případech: