Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

PŘÍPRAVA

Čas invokace: nejlépe mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem, při soumraku nebo v noci

Místo: temný les, pastviny, ústí jeskyně, bludné balvany, pohřebiště

Korespondující předměty: oheň (svíčka), beraní nebo kravský roh, černá vlna, medvědí dráp, falický symbol, bezová větvička, signatura vyrytá na olovu

Kuřidlo: mák, vrbové listí, kmín


INVOKACE

Připravit oltář (předměty), zapálit kuřidlo, otočit na sever, ruce do slovanského pozismu

Před-volání:

"Moćni Veles, gospodin magija i riječi.

Brz, efikasan, sveprisutan kao vjetar.

Rogati bog, vladajuća mudrost svjetline i tame.

Borave u mraku podzemlja.

Gdje tvoja moć leži uspavana.

Nosioci tajni!

U podzemlju i tamne šume sam prebivati.

A oni koji uđu, ja ću napraviti drugačije.

Neki zbunitim, nikada ne pronaći način.

Ističući drugi, ja ću napraviti vlast.

I preteći i pomoći.

I ja sam onaj koji vlada.

U zraku, ti i ja vplynuls.

Osećam vaše biće samo po sebi.

Već oni ne dijele jedan priključak.

Ali magija ga posvećujem.

Uz govor, kao što je uobičajeno.

Nema više jedan od nas ne dijele.

Ti i ja smo jedno."

Volání:

Volat hlubokým mužským hlasem. Opakovat volání 3x (Saturn).

"Mraku Veles vladajuće divljinu i carstvo mrtvih . Veliki medvede, sí smo se udruže sa silama prirode i biti naš učitelj u magiji i vradžbina. Ja te zovem! Dođi kod mene!"

(Překlad: Temný Velesi vládnoucí divočině a říši mrtvých. Velký medvěde, spoj nás se silami přírody a buď naším učitelem v magii a čarodějnictví!)

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

 

Další obsah této kategorie

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOGINJA MORENA (БОГИНЯ Морена)

Marzanna (v polštině), Morė (v litevštině), Morana (v češtině a slovinštině), nebo Morena (ve slovenském a ruském jazyce), nebo také Mara, Marzena, Morana, Morena, Mora nebo Marmora je slovanské bohyně spojená s rituály založenými na myšlence smrti a znovuzrození přírody. 

BOG VELES (БОГ Велес)

Veles či Volos je slovanským bohem skotu, podsvětí, divočiny a bohatství, lze jej také spojit s magií, věštěním, básnictvím a lovem. Písemné prameny i lidová kultura svědčí o tom, že Veles patřil k nejdůležitějším slovanským bohům. 

BOGINJA LADA (БОГИНЯ ЛАДА)

Slovanská bohyně mládí, nespoutané lásky a krásy, sexuality a plodnosti. Mezi jinými národy je známá jako Freya, Isis nebo Afrodité, tradičně spojována s Venuší. (Dov)

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOG PERUN (ПЕРУН)

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Nejmocnější slovanský bůh, vládce bouře a hromu, někdy též považován za patrona bojovníků, který v době válek vystupuje do čela slovanského panteonu, aby zajistil vítězství našim zbraním a ochránil ty, kteří jdou do války. V době míru je bohem deště, bouře, hromu a blesku, přinášeje úrodě vláhu.

Slovanské svastiky

Slovansko-Árijské Svastiky (Svargy) byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši

Sexuální život starých slovanů

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“.

O původu Slovanů

O původu Slovanů nebylo dosud napsáno tolik, jako o jiných evropských národech. Historici se spokojili s pouhým tabulkovým sestavením národů, přičemž Slované podle nich vznikli z těch, kteří se podle historických tradic na daném území nacházeli.

Seznam slovanských bohů

Písemné prameny

Kníže Vladimír na počátku své vlády systematizoval pohanský kult, zřejmě aby vytvořil životaschopnou alternativu organizovaného křesťanství. Podle Povesti vremenných let přitom nechal vztyčit v tomto pořadí na kopci naproti kyjevskému paláci modly následujících božstev:

 

Slovanská mytologie

Slovanská mytologie je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích vlastních pohanským Slovanům. Vychází z proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Kromě indoevropského dědictví na ni měly vliv také představy eurasijské, například ugrofinské. Je zachována pouze ve zlomcích a na rozdíl od mytologie řecké či severské se nezachovala autentická verze žádného z mýtů. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu pohanství, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie.