Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 


PŘÍPRAVA

Čas invokace: mezi jarní a podzimní rovnodenností, nejlépe během horké páteční letní noci

Místo: březový háj, okraj pole, břeh potoka porostlý květy

Korespondující předměty: oheň (svíčka), snopek obilí, falický symbol, březová větvička, signatura vyrytá na mědi

Kuřidlo: vanilka, jasmín, skořice


INVOKACE

Připravit oltář, zapálit kuřidlo, otočit na východ......

Před-volání:

"Ladalo se mlado Lado
po tem polju širokome,
đe poljanke kolo vode,
med se zvale mlado Lado.
‘Nemojte me, poljančice,
sinoć mi je glas dolazil,
da mi majka umirala!’
- Ne budali, bjela Lado,
tvoja majka svilo prede
na preslici trešnjikovoj,
na vretence brušpanovo.
‘Da bi znala i spoznala,
da mi majka svilo prede,
dala bi ju čižme šivat
na peticam i crlene."

nebo:

"Što je noć i što je san
To si meni zlato ti
I dok ti tama ljepotu prikriva
Ja te ljubim kao nikada
Što je meni sunčan dan
Prema tvojoj svjetlosti
Jer ti si žena koja tugu srušit zna
Ja te ljubim ti si boginja
Ljubavi... u polutami sobe
Ljubavi... moja ruka tebe zove
Bože daj neka noć ova traje
Tvoja ljubav mi nov život daje
Želim ostati zauvijek s tobom
Moja ljubavi... ljubavi
I dok te ljubim prekrasnu
Sjećanja mi naviru
Jer predugo sam
Bio sasvim sam
Ja ne želim da se razdvajam
Od tebe moja ljubavi."

Volání:

Volat ženským podmanivým hlasem. Opakovat volání 7x (Venuše).

"Senzualna Lado vladajuća vruće noći, sa zlatnom kosom i vruće maca (pićka) puna smijeha i cvijeća. Zavodljiva drolja, popunite mušku želju i žensku plodnost. Ja te zovem! Dođi kod mene!"

(Překlad: Smyslná Lado vládnoucí horkým nocím, se zlatými vlasy a teplou kundou, plná smíchu a květin. Svůdná děvko, naplňuješ muže touhou a ženy plodností. Volám tě! Přijď ke mně!)

Signatura:

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOGINJA MORENA (БОГИНЯ Морена)

Marzanna (v polštině), Morė (v litevštině), Morana (v češtině a slovinštině), nebo Morena (ve slovenském a ruském jazyce), nebo také Mara, Marzena, Morana, Morena, Mora nebo Marmora je slovanské bohyně spojená s rituály založenými na myšlence smrti a znovuzrození přírody. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOG VELES (БОГ Велес)

Veles či Volos je slovanským bohem skotu, podsvětí, divočiny a bohatství, lze jej také spojit s magií, věštěním, básnictvím a lovem. Písemné prameny i lidová kultura svědčí o tom, že Veles patřil k nejdůležitějším slovanským bohům. 

BOGINJA LADA (БОГИНЯ ЛАДА)

Slovanská bohyně mládí, nespoutané lásky a krásy, sexuality a plodnosti. Mezi jinými národy je známá jako Freya, Isis nebo Afrodité, tradičně spojována s Venuší. (Dov)

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOG PERUN (ПЕРУН)

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Nejmocnější slovanský bůh, vládce bouře a hromu, někdy též považován za patrona bojovníků, který v době válek vystupuje do čela slovanského panteonu, aby zajistil vítězství našim zbraním a ochránil ty, kteří jdou do války. V době míru je bohem deště, bouře, hromu a blesku, přinášeje úrodě vláhu.

Slovanské svastiky

Slovansko-Árijské Svastiky (Svargy) byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši

Sexuální život starých slovanů

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“.

O původu Slovanů

O původu Slovanů nebylo dosud napsáno tolik, jako o jiných evropských národech. Historici se spokojili s pouhým tabulkovým sestavením národů, přičemž Slované podle nich vznikli z těch, kteří se podle historických tradic na daném území nacházeli.

Seznam slovanských bohů

Písemné prameny

Kníže Vladimír na počátku své vlády systematizoval pohanský kult, zřejmě aby vytvořil životaschopnou alternativu organizovaného křesťanství. Podle Povesti vremenných let přitom nechal vztyčit v tomto pořadí na kopci naproti kyjevskému paláci modly následujících božstev:

 

Slovanská mytologie

Slovanská mytologie je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích vlastních pohanským Slovanům. Vychází z proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Kromě indoevropského dědictví na ni měly vliv také představy eurasijské, například ugrofinské. Je zachována pouze ve zlomcích a na rozdíl od mytologie řecké či severské se nezachovala autentická verze žádného z mýtů. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu pohanství, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie.