Jacob Joseph Joepseri - patron lóže

Velmi vzácný a bohužel přehlížený občan Jihlavy, filosof, lékař, fyzik a alchymista. Autor knihy o prodloužení života. Níže viz životopis a další zajímavé informace (včetně plné rekonstrukce erbu). (Dov)

 

 

 

 

ALCHYMISTA
Historické prameny mlčí. Nikde nenalezneme jakoukoliv zmínku o alchymistovi působícím v Jihlavě. Tato skutečnost je ovšem podivná, jelikož z níže uvedených důvodů v Jihlavě alchymista jistě byl. Všechny nepřímé důkazy ukazují na osobu J.J.Joepseriho. 
Důvody lokální:
1. Královské město jedno z největších; 
2. Stříbrné doly a práce s kovy; 
3. Rozsáhlá mincovna;
4. Přední místo v právní oblasti (vrchní soud); 
5. Tiskárna a výrobna papíru. 
Důvody osoby J.J.J.:
1. Vyrůstal v Českém Krumlově (Mekka alchymistů); 
2. Lékař a fyzik (dobově spjaté s alchymií); 
3. Termín "prodloužení života" byl používán POUZE alchymisty (kámen mudrců = panacea = všelék = prodloužení života). Stejný termín nalezen POUZE v alchymistických spisech; 
4. Motivy erbu jsou alchymisticko-hermetické (uroboros, 8-mi cípá hvězda, 3 supí hlavy..)

 


JMÉNO (POUŽÍVANÉ VARIANTY)
Joepseri, Jacob Joseph
Joepserus, Jacobus Josephus 
Jöpser, Jakob Joseph 
Jöpser, Jacob Joseph


ŽIVOTOPIS
Jakub Josef Joepser (Jöpseri, Jepser apod.), nositel čestných titulů „eques auratus“ a „comes palatinus“, se narodil v r. 1627 v Horní Falci, ale dětství prožil v jižních Čechách na českokrumlovském panství Eggenberků. Humanitní a lékařské vzdělání získal na několika univerzitách (Montpellier, Bologna, Ingolstadt aj.), což mu umožnilo stát se lékařem v Českém Krumlově. Nejpozději od r. 1658 již pracoval na Moravě a patrně od r. 1661 byl usazen v Jihlavě. Avšak zemským lékařem pro jihlavský kraj byl jmenován císařem teprve 16. 10. 1676. Jihlavě pak zůstal věrný až do své smrti 12. 7. 1695. Ve vědecké oblasti vynikl jako odborník v oblasti prodloužení života. Joepserovou stěžejní teoretickou prací bylo dílo „Isagoge seu Manuductio ad vitam longiorem etc. (VIZ NÍŽE!)“ vydané roku 1680 v Norimberku. V jeho lékařském poslání pokračoval i syn Josef (1672 – 1732), člen jezuitského řádu.
Na pozemku kostela sv. Jakuba bylo nalezeno mnoho náhrobků z dřívěji zrušeného hřbitova, který se rozprostíral kolem kostela. Jeden z nich patřil i panu Jepserimu.


NÁHROBEK
Na pozemku kostela sv. Jakuba bylo nalezeno mnoho náhrobků z dřívěji zrušeného hřbitova, který se rozprostíral kolem kostela. Jeden z nich patřil i panu Jepserimu.

Text náhrobku:  (rekonstrukce podle Marzyho)
D.T.O.M. HIC JACET PER QUEM PLURIMI NON DUM JACENT.
PRAEnobilis AC EXCelens DUUS (diffamatus) JACOB JOS. JEPSERI,
PHIL.(philosophus) ET MED.(medicinae) DOCTOR EQUES AUR.(auratus) ET COMES PALAT.(palatinus) PER DISTRICTU IGLAU PHYSICUS
OBIIT 1695, AETATIS 68
ABI VIATOR! TOTUS NON INTERIIT VIXIT PARS EJUS IM LIBRIS ET PARS IN LIBERIS.
Překlad:
Deo Ter Optimo Maximo. Zde leží ten, díky němuž ještě mnozí nezemřeli (zde neleží).
Slavný a znamenitě pověstný pán Jakob Jos. Jöpseri.
Doktor filozofie a lékařství, zlatý rytíř a majordomus (tituly), fyzik pro okres Jihlava.
Zemřel v roce 1695 ve věku 68 let.
Postůj poutníku! Zcela nezemřel, dílem zůstal živý v knihách, dílem v dětech.
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?acc=profil_nalezu&load=573


KNIHA - ISAGOGE SEU MANUDUCTIO AD VITAM LONGIOREM
Celý název: Isagoge, seu manuductio ad vitam longiorem variis, de tuenda, reparandaque valetudine, dissertationibus illustrata: & selectis, tum veterum, tum recentiorum medicorum scitis placitisque stabilita ...
Autor: Jöpser, Jacob Joseph (Jacobus Josephus Joepserius/Joepserus, /Jöpser)
(Phil. et Medic. doct. Jurato Marcomaniae Physico per Districtum Echinopolitanum)
Další autoři: Endter, Johann Friedrich, -1682, Endter, Michael, 1613-1682
Vydáno: Noribergae : Sumptibus Michaelis & Johan. Friderici Endterorum 1680 
Popis: Datace římskými číslicemi
Počet stran: 688
Obsahuje: Ode - Joannes Ernestus Kautzman (Pharmacopoeus Echinopolitanus)
Frontispis: Pergamenová vazba; Mědirytina rytíře se smrtí A. Lublinského, otisk Cornelius Nicolaus Schurtz, 1679; Iniciály, viněty, vlysy; ; 4°
Digitalizováno: 19. březen 2014
Zdroj originálu: Rakouská národní knihovna

Elektronické a dostupné verze:
1, na books.google (ZDE!), nebo na play.google.com (ZDE!)
2, královská kanonie premonstrátů (ZDE!)
3, historické fondy (ZDE!)
4, celosvětový katalog knihoven (ZDE!)

Kniha vycházející z původního díla:
Daněk, Karel: Doktora Joepsera Návod k delšímu životu (ZDE! nebo ZDE)
 


ZMÍNKY O JOEPSERIM
1, Vitalistická teorie
Tato teorie se zakládala na myšlence, že organické látky vznikají za přispění zvláštní životní síly – vis vitalis, náležející pouze živé hmotě. Podle této teorie by zákony platící pro anorganické chemické reakce byly jiné, než zákony pro organickou chemii. Pokus o syntézu organické látky z anorganické by tedy byl podle této teorie předem odsouzen k neúspěchu.
Pojem životní síly má dlouhou historii. Pro označení nějaké utajené, neviditelné příčiny života užívali různí učenci, počínaje starověkem, různých slov, např.: entelechie (Aristotelés), pneumata (Galenos), archem (Paracelsus, van Helmont), virtus vitalis (Joepser), anima (Stahl), vis Essentials (Wolff) nebo Lebenskraft (Medicus, Roose), která jsou z hlediska sémantického v podstatě shodná s vis vitalis.
Zdroj: http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/tov/vitalistickateorie.html


OBRÁZKY

REKONSTRUKCE ERBU DLE NÁHROBKU (autor: Petr Kopl)

NÁHROBNÍ KÁMEN

RYTINA - FRONT SPIS KNIHY 

Nápis jenž nese anděl (?): [VULGJer] Proverbs 1:17 frustra autem iacitur rete ante oculos pinnatorum / [Bible21] Přísloví 1:17 Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné.

TITULNÍ LIST

© Zpracoval: Dov  (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

OBSAH
1. NÁZEV LÓŽE
2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM
4. STUDIJNÍ OBSAH
5. CÍLE LÓŽE
6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ LÓŽE
7. VEDENÍ LÓŽE, FUNKCE A INICIAČNÍ STUPNĚ
8. HOSPODAŘENÍ
9. EGREGOR, CHRÁM A PATRON
10. ETICKÝ KODEX LÓŽE
11. REŽIM UTAJENÍ

 

Obecné informace pro zájemce

Jak již píšeme v historii, předchozí aktivity probíhaly formou přednášek a diskuzí převážně pro veřejnost. V současnosti jsme naše setkávání pojali především prakticky a převážně naše členy či vážné zájemce o magii, alchymii, astrologii, kabalu apod. V kategorii "! SETKÁNÍ (termíny a program)" naleznete podrobný program a termíny našeho dalšího setkávání. Po každém setkání také zveřejníme a zhodnotíme naše výsledky.

.·. Pokud byste se chtěli stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách přečtěte si Stanovy (ZDE) a vyplňte prosím Přihlášku (ke stažení ZDE) a zašlete e-mailem. 
.·. Pokud se nás chcete jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku, zkontaktujte nás prosím na zelene.slunce@seznam.cz 
 

Historie Lóže u Zeleného Slunce

Lóže u Zeleného Slunce - svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.

 

 

Výklad názvu lóže

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnohoobsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

Symboly lóže

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalším symbolem je též Pantakl. Popis a podrobný rozbor obou těchto symbolů naleznete v detailu. Krom těchto dvou symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

prof. Zdeněk Neubauer - duchovní patron lóže

prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. byl náš největší filosof zabývající se mimo jiné i vztahem mezi vědou, filosofií, hermetismem a křesťanskou filosofií. Byl zakladatel katedry Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědeské fakultě UK a jedním ze zakladatelů Letní filosofické školy. Jeho díla a osobnosti si velice vážíme a při studiu knih s úctou hledíme k jeho velkému duchu, který osvětloval-osvětluje-a bude osvětlovat mnoho lidí. Dne 5.7.2016  se stal naším ctěným duchovním patronem.

 

Lóžový žalm

Pro svou hloubku a hermetický podtext jsme zvolili 1. žalm za "Lóžový". Níže celý text v různých překladech a srovnání. 

 

 

 

Členové

• fr. Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. U.·. Z.·. S.·. ° Illuminatus - Velmistr lóže; sacerdos E.G. (čč 15-11-14-01); fundator
• fr. Dóv - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., Tajemník lóže, "Vigil Abyssus",° Illuminatus; fr. E.G. (čč 15-11-14-02)
• fr. Sidonius - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
• fr. Apis - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
• sr. Bereniké - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
• fr. Necra - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; fr. E.G. (čč 16-04-23-03)
• sr. Mataoka - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 17-08-05-01)
• fr. Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; episcopos E.G. (čč 17-08-05-02)
• fr. Leonk - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)
• sr. Sirrah, - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius;  sor. E.G. (čč 18-07-21-01)
• fr. Arioth  - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 18-07-21-02)
• sr. Gabriel - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 19-05-11-01)
• fr. Ove - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-02)
• fr. Sopor - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-04)

----------------------------------------------

ČLENOVÉ - ČEKATELÉ:

- Miv
- Durabos, sacerdos E.G.
----------------------------------------------

ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® fr. Nautilus - co-fundator
® sr. Temperantia - co-fundatrix

-------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Pozn.: Velmistr Lóže u Zeleného Slunce a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných Mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu (např. Papuse - dr. Encausse, J. Doinela, J. Bricauda, T. Reusse, A. Crowleyho) a přes ně dál až k bratrům rosekruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými nositeli více apoštolských sukcesí (např. linie ap. Petra, ap. Pavla, ap. Tomáše, ap. Jakuba, ap. Jana, ap. Bartoloměje, ap. Judy Tadeáše, ev. Marka).

Motta, citáty a klíčové texty

Citáty a texty korespondující s hlavní činností, směřováním a smyslem Lóže u Z.•.S.•.

 

 

 

 

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)

Aktuality

23.3.2019

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!