Jazyk symbolů K-

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie.

SYMBOL
*Z řec. "σύμβολον" (lat. symbolum), odvozeno od "συμ-βάλλειν", tj. "dát dohromady, složit, shrnovat". Slovo se používalo při opisech sbírání, skrývání, zastírání. Znamení, které se stalo symbolem tedy šifrovalo, maskovalo zjevný smysl.
*Jde o znak, značku, znamení či emblém, který odkazuje na určitý (skrytý či zjevný) význam nebo shrnutí širšího obsahu (sémiotika = význam symbolů).
*Symbol mluví obrazovou řečí a poskytuje ucelené sdělení něčeho, co není vnímatelné a odkazuje na pojem, představu či myšlenku.
PLATÓN
*Kdysi byli pouze Androgynní bytosti (mužoženské), ale protože byly příliš silné, Zeus je oslabil rozetnutím na dvě, které se neustále hledají. Každý z lidí je tedy "symbollem", půlkou. Láska je dle Platóna "spojovatelka staré přirozenosti" napravující původní jednotu a "symbol" znamená touhu člověka po sjednocení.


K
*Kachna: v Eg. oblíbené obětní zvíře; na dálném východě dvě kachny plavající spolu s. manželského štěstí; v Kř. umění na portálech s. žvanily, kteří se mají držet dál; ve Fin. mytologii usedne na počátku stvoření na prvotní moře a z jejího vejce vznikne svět.
*Kálí: v Ind. mytologii  nejhrůznější podoba Bohyně; Matka Kálí – ničivý aspekt Přírody.
*Kalumet: posvátná dýmka míru S-am. indiánů (v jazyce Lakota: Čhaŋnúŋpa); dýmka je „tělo Země“ skrze nějž prochází modlitby a každý obláček dýmu nese modlitbu či přání k Velkému duchu.
*Kámen: rozšířené uctívání meteoritů; k. spojován s neměnnými božskými silami a koncentrovanou sílou; mnoho k. spjatých s kulty plodnosti – krétské jeskyně; v Řecku bohyně Kybelé uctívána v podobě meteoritu; stejně tak i Ka´aba v Mekce; vztyčené kamenné náhrobky znamenají ochranu; další viz Pazourek, Menhir.
*Kámen mudrců: lapis philosophorum; v alchymii cíl Velkého Díla; Prima Materia umře, promění se, rozdělí se, spojí se a zrodí se na Vyšším stupni; pro dokonání Díla je nutná též změna alchymistova; s. je často Hermafrodit nebo Červený lev.
*Kanec: u Keltů s. bojovné síly a moci (kanec Twrch Trwyth nosící tři klenoty a pustošící zemi); u Germánů posvátné zvíře plodnosti a bohů Freya a Freyje – kanec Gullinbursti se zlatými štětinami (běhá rychleji než kůň a září světlem); v České mytologii s. nezkrotné síly, jež může přemoci jen opravdový hrdina – Bivoj; v Řec. myt. strašlivý kalydónský kanec kterého zabili hrdinové Meleagr a Atalanta; ve středověku s. ďábla.
*Kápě: s. soustředění duch. sil a skrytosti; přikrytí hlavy s. při iniciačních obřadech smrt; bohové-démoni-čarodějové-mniši aj.
*Kapr: na Vých. s. štěstí, odvahy a vytrvalosti a jízdní zvíře nesmrtelných.
*Karafiát: s. Kristova utrpení; často na obrazech Madony s dítětem; ve středověku na zásnubních obrazech s. lásky a plodnosti.
*Kardinální ctnosti: Statečnost, Spravedlnost, Chytrost, Umírněnost.
*Kaštan: s. obtížné cesty k odměně (per aspera ad astra); s. hledání a nalezení; v Čechách nejléčivější strom působící až do hormonální úrovně; velmi často používán v homeopatii.
*Kentaur: divoká bytost z řec. mýtů; nejstarší a nejmoudřejší kentaur byl Cheirón, kterého zabil Herákles; byli hrubí, nevzdělaní a plní touhy po víně a ženách; s. animální stránky v člověku (na rozdíl od „jezdce“, který ji ovládá); ve střed. umění jako s. neřesti, kacířství a ďábla.
*Kerberos: 3-hlavý podsvětní pes s hadím ohonem; zabít jej bylo 12-tým úkolem Herákla (se svolením Háda); hlídal vchod do podsvětí, pouze Orfeus ho očaroval zpěvem; s. strážce prahu, hrůz podsvětí a nevratnosti překročení hranic mezi světy.
*Kérykeion (lat. caduceus): pův. čarovná hůl, kolem které se vinou dva hadi; atribut Herma; s. rovnováhy sil, v alchymii spojení protikladného.
*Kladivo: nástroj a zbraň; v germ. myt. s. boha Thora – Mjollni bere i dává život; keltský bůh Succelos s kladivem, které neomylně zasahovalo cíl, pánem nad životem a smrtí a ochránce prostých lidí; v řec. myt. nástroj Hefaista kováře; někdy kladivo na náhrobcích – ochrana mrtvého; v zednářství s. sil ovládaných rozumem.
*Klas: v raných kulturách s. plodnosti a  životodárné rostlinné přírody; v kř. s. Kristova těla (chléb);  často Marie zobrazovaná v obilném poli.
*Klíč: s. zamykání a odemykání; Ianus – řím. bůh dveří znázorňován s holí a klíčem, v Jap. s. štěstí; v křesť. dvojitý klíč – pravomoc svazovat a rozvazovat, papežské klíče; v ezoterice vlastnění klíče = zasvěcení; v pohádkách s. přístupu k tajemství.
*Klobouk: s. myšlenky i změny názorů; završení a charakter osoby; s. ochrany na pouti.
*Kniha: s. moudrosti, vědění, obraz celosti vesmíru; Liber Mundi obsahující souhrn zákonů použitých při tvoření světa a také osudy lidí; v Bibli „kniha života“ – seznam vyvolených; kniha se sedmi pečetěmi s. ezoterického tajného vědění; zavřená kniha s. možností nebo tajemství; otevřená kniha s. znalosti či přístupu k nim.
*Kobylka (saranče): s. žravosti a zkázy (viz egyptské rány); vize kobylek v Apokalypse – s. démonických sil; v Číně s. proměny duše (kobylka mění 4x svou schránku).
*Kočka: v Asii spatření kočky zlé znamení – kočka vidí démony a obývá místa, kde žijí krysy; v kabale a buddhismu je symbolicky blízká hadu; v Eg. ochránkyně domu, s. lví bohyně Bastet; ve střed. považovány za zvířata čarodějnic, černý kocour obrazem ďábla.
*Kohout: s. slunce a ohně (ohlašuje východ sl., ohnivý hřeben); s. překonání temnoty – lidová víra věří že kokrhání zahání démony noci; zároveň pomáhá proti ohni jako jeho soupeř; pro silný sex. pud s. plodnosti – proto často obětován při obřadech; v Kř. s. vzkříšení a druhého příchodu Krista; na špičce kostelů s. vítězství Krista (jako prvního se dotknou paprsky slunce); v současnosti často s. pýchy nebo extrémně mužského chování.
*Kolo: spojení s. kruhu s aspektem pohybu; ve většině kultur solární symbol, v neolitu se čtyřmi loukotěmi; v budh. kolo Dharmy; v lamaismu Sergji khorlo (zlaté kolo) – s. Šakjamuniho a jeho učení; s. celého vesmíru a jeho cyklů; Rota Mundi u Rosenkruciánů; Ezechielova vize otáčících se kol s očima; atd.
*Kolo štěstí: speciální forma „kola“; tarot č. 10; s. zdůrazňuje prchavost a neustálou změnu; v Řec. bohyně štěstí Tyché stojí na kole; ve středov. kolo poháněné postavou Fortuny s visícími alegorickými postavami – s. střídání štěstí, neustálá změna jsoucího.
*Kometa: v mnoha kulturách (antika, indiáni, afrika aj.) jaké zlá předzvěst.
*Komín: s. průchodu mezi dvěma světy – podle lidových pověr se skrz komín komunikuje s duchy a démony, létají tudy čarodějnice a duchové zemřelých tudy opouštějí dům; pravděpodobně spojeno se s. Jeskyně.
*Komnata: oddělené prostory pro iniciační rituály – uzavřený zasvěcovaného jako do hrobu; v pohádkách tajná komnata – vstup = odhalení tajemství spojené se smrtelným nebezpečím (tj. 13.tá).
*Kondor: v Andské mytologii s. solárních sil.
*Kopí: s. moci, slunečního paprsku, falu; rozdělení původní jednoty kopím boha Indry; atributem boha Marta; Longinovo kopí; u Germ. s. Odina; v českých zemích kopí sv. Václava.
*Koruna: ozdoba nejvznešenější části lid. těla, povyšuje majitele; s. zasvěcení, moci, výjimečného stavu; koruna původně s. magické ochrany.
*Kosa: s. ničivého aspektu času a smrti; od renesance atribut personifikace Smrtky.
*Kosočtverec: ženský sexuální s.; někdy i s. zemských chtonických sil.
*Kost: u lov. národů s. sídla duše nebo životní síly; Rituál kostí – z uloveného zvířete se musely určité kosti zvláštním způsobem uložit do země či vody aby se zvíře mohlo znovu narodit.
*Kostel: východ=oltář, nebe, lidská hlava; západ=peklo, lidské nohy; uprostřed srdce=baptistérium.
*Kostra: prastarý s.; šamanské oděvy zdobí obrazy kostry – s. smrti, iniciačního zrození a spojení s duchy; ve středov. Tance smrti (dance macabre) – lidé všech skupin tančí s kostrami, které je uchvacují.
*Koště: často kultický nástroj pro očistu chrámu; s. čarodějnic.
*Kotel: nádoba, kde probíhá magická proměna (alchymie, pohádky, rituály);  s. proměny, obnovy, zasvěcení, vzkříšení; často obětní kotel.
*Kotva: v kř. s. naděje, stálosti a věrnosti; kotva s příčkou – tajný s. křesť. kříže.
*Koule: s. vesmíru, hvězdného nebe, celosti.
*Kovář: znalec tajemství země a ohně; často též léčitel a někdy černý šaman (skrz oheň směřuje do podsvětí); u Germ. a Keltů tvůrce neobyčejných zbraní.
*Koza: odedávna spjatá s kultem plodnosti; u lov. nár. musel mít pro lov horských koz člověk magické schopnosti (stejně jako u medvědů); v Řec. myt. koza Amaltheia živila Dia.
*Kozel: ztělesnění mužské sexuální síly; v Indii zasvěceni bohu ohně Agni; v Antice posvátné zvíře Dionýsa a jízdní zvíře Apollona a Pana; v bibli obětní zvíře beroucí na sebe všechny hříchy; také s. zavrženého a ďábelského; ve středov. atribut ďábla.
*Král: s. dominance vědomí; často s. vtěleného boha; v psych. s. cíle vývoje Já; v alchymii s. proměny vědomí a prima materie.
*Krev: u většiny národů tajuplná tekutina; s. životní síly, ohně, slunce a duše; obětí se mají tyto síly uvolnit; u Řeků nechávali krev stékat do hrobů – aby stíny v zásvětí měli dost síly; pití krve – uvedení do extáze; kult Kybelé a Mithry – křtění krví býků; ovšem také představa nečisté krve – menstruující ženy nebo po porodu musí projít očistnými obřady; atd.
*Kruh: protiklad čtverce; vede zpět do sebe – s. jednoty, absolutna a dokonalosti; s. duchovna a času – Uroboros; v magii ochranný s. proti zlým silám, podobně též opasek, prsten, obruč apod.; v Křest. 3 kruhy s. trojjedinost Boha (viz okna); v kabale kruh ve čtverci s. božské jiskry ve hmotě; u Junga s. bytostného Já.
*Kružidlo: nástroj tvořící inteligence; s. tvořivé síly, uvážlivé duchovní činnosti, chytrosti a pravdy; atribut různých věd; v kombinaci s úhelníkem s. dokonalosti – spojení nebe a země = s. Zednářů; různé úhly = různý duch vývoj (90st. = rovnováha hmotných a duchovních sil);
*Krvavý obřad: užití krve v kultických a magických úkonech; v Řec. oběť podsvětním bohům a héróům (Odysseia: „do jamky temná krev prýštila – ejhle, tu duše zesnulých se scházel z temnoty ke mně“); starožidovské stříkání krve proti SV a SZ rohu oltáře; u Mayů krev jako projev úcty k bohům a vyjádření vzájemnosti; krev důležitá při přechodových rituálech – ránou vstupují do těla předkové a nadpřirozené síly.
*Krychle: s. hmotné dokonalosti a stálosti; s. zušlechtění ducha.
*Kříž: jeden z nejstarších symbolů; s. 4 sv. stran, s. průniku dvou oblastí (nebe a země); s. rozcestí kde se kříží cesty živých a mrtvých; s. rovnodeností a slunovratů; s. aktivních ohnivých a pasivních vodních sil; v kruhu s. středu, dokonalosti, vyrovnání; v kruhu též solární s. (i svastika); s. Kristova utrpení; s. stromu života (vidlicový kříž); atd.
*Kult matky: náboženské uctívání mateřských bohyní a dárkyně života; v pozdním paleolitu a neolitu široce rozšířené uctívání Velké bohyně (paní života a smrti) – Venuše, hadí ženy, Velká matka, Paní zvířat, apod.; po příchodu nomádů Indoevropanů přechod na nebeské bohy; kult matky přetrval v osobách Deméter, Kybelé, Isis, Hekaté, Freyi aj.
*Kůň: velmi starý symbol; velmi významné zvíře u většiny kultur; blízký říši smrti – průvodce duší; u Germ. a Keltů rituál oběti a vaření koně v rit. kotli; s. temného Ahrimana v Zoroastrismu; s. pudovosti (Kentaur); s. světla (Pegas); obecně s. síly zkrocené rozumem, vítězství, síly apod.
*Kvadratura kruhu: neřešitelná úloha jak převést pomocí kružítka a pravítka kruh na čtverec o stejné ploše.
*Květina: s. ženské krásy, odevzdání se a pokory; s. pomíjivosti, někdy s. zemřelých; Zlatý květ – s. nejvyššího duch. života; u Slovanů květ kapradí – nástroj dosažení nadpřirozených sil.


L

  

ZDROJE
Becker, Udo - Slovník symbolů (Praha : Portál, 2002)
Mysliveček, Milan - Panoptikum symbolů, značek a znamení (Praha : Chvojkovo n. 2001)
Biedermann, Hans - Lexikon symbolů (Praha : Beta, 2008)
wikipedia.org

Další obsah této kategorie

Jazyk symbolů H-J

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Jazyk symbolů (A-G)

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

72 géniů (Šem haMeforaš)

*Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi - Bueg). 

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Rituál nezrozeného (Bornless ritual), Akefalon

Velmi starý ritus egyptsko-řeckého původu. Původně šlo pravděpodobně o rituál exorcismu. Znovuobjeven Aleisterem Crowleym, který ho též poupravil dle svého. Vinou chyb, přepisů a překladů byl text poškozen a zkreslen (a v této podobě uváděn jako "předběžná goetická evokace"). Výslovnost jmen dle původní řečtiny (česká výslovnost řečtiny je velmi dobrá narozdíl od zkomolenin v angličtině). Jména se vyzpívávají! Zde tedy původní řecké, staro-gnostické znění a fonetický přepis do češtiny. (Tabris, Dov)

Obrana proti černé magii II.

Základní techniky prevence proti negativním astrálním vlivům. Černá magie je záměrná manipulace s vědomím druhého člověka v sefirotické úrovni Jecira.  "Magie jest užití dynamisované lidské vůle k rychlejšímu vývinu živoucích sil Přírody" (Papus).

OBSAH:
7.    OBRANA - MAGICKÉ SYMBOLY A PANTAKLY
8.    OBRANA - MAGICKÉ OCHRANNÉ ROSTLINY, PRYSKYŘICE A NEROSTY
9.    OBRANA - MAGICKÉ ZBRANĚ
10.  OBRANA - OČISTNÉ, OCHRANNÉ A POSILUJÍCÍ RITUÁLY
11.  BIBLIOGRAFIE
12.  OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Obrana proti černé magii I.

Základní techniky prevence proti negativním astrálním vlivům. Černá magie je záměrná manipulace s vědomím druhého člověka v sefirotické úrovni Jecira.  "Magie jest užití dynamisované lidské vůle k rychlejšímu vývinu živoucích sil Přírody" (Papus).
OBSAH:
1.    DRUHY MALEFICUM
2.    PROJEVY MAGICKÉHO ÚTOKU
3.    PRAVIDLA A ZÁSADY
4.    PREVENCE - MAGICKÁ ZPŮSOBILOST
5.    PREVENCE - LIDSKÉ TĚLO
6.    OBRANA - MAGICKÉ FORMULE A OCHRANNÉ MODLITBY

Hvězdný safír (Liber XXXVI)

(Rituál A.•.A.•., Aleister Crowley, LIBER XXXVI - kniha MAGICK, book 4)

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Modrý topaz

Vymítací rituál Modrý Topaz byl napsán fr. Shimonem HaNotzahem v roce 1986. Původně byl publikován nakladatelstvím "Rising Aeon Camp (O.T.O.) ve čtvrtletníku "Early Warning".

Dovův živlový kříž a otevření prostoru

POUŽITÍ KŘÍŽE
- otevření a vymezení obřadního prostoru před každým rituálem či vzýváním
- nabití (naplnění) prostoru čtyřmi živly, popř. akášou
- evokace příslušných živlových pocitů
- duchovní naladění na práci v "nekaždodenní skutečnosti"
- brána do sféry Yetzirah

Dovovy ucelené planetární korespondence

Planetární korespondence ucelené, zjednodušené, tak aby měl začínající hermetik použitelný učební text, ke kterému se může neustále vracet. Ke stažení také ZDE. (Dov)

Malý rituál Hexagramu (Hexagramový rituál)

Rituál A.·.A.·., Aleister Crowley, LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE SVB FIGVRÂ VI

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 ("Book of Lies"). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál! (Dov)

Centra síly a kabalistický strom

Éterické tělo obsahuje víry nesmírné magické energie, které přitahují a soustřeďují v sobě kosmické síly z vnějšího vesmíru. Tyto víry mají vztah k hlavním endokrinním žlázám umístěným v hmotném těle, z nichž sedm má z okultního hlediska prvořadý význam. Tyto víry rovněž odpovídají sedmi čakrám či okultním centrům. Žlázy samotné sytí tělo jemnohmot-nými výrony, které do nich prýští z akumulátorů kosmické i nekosmické energie vyzařující z planet, hvězd a sluncí. Endokrinní žlázy. (Dov)