Literatura o Jihlavě

Níže naleznete literaturu pojednávající o Jihlavě vč. nakl. údajů, anotace a fotky.

Pisková, Renata, 1957-
Jihlava
/ Renata Pisková, vedoucí autorského kolektivu ; autorský kolektiv Milena Bartlová ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. -- 877 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm. -- (Dějiny českých, moravských a slezských měst)
ISBN 978-80-7106-551-7 (váz.) : Kč 899,00
Anotace
Dějiny Jihlavy vycházejí jako vůbec první souborná práce věnovaná tomutoměstu, jehož osudy jsou nerozlučně spjaty se zdejšími nalezišti stříbrných rud, později především s rozvojem řemesel, zvláště soukenictvím. Do jeho podoby se nesmazatelně vepsaly stopy gotické, zvláště pak renesanční a barokní architektury. S dějinami města je rovněž spojena řada významných osobností – umělců, historiků, právníků, hudebníků a dalších.

Jihlava na starých pohlednicích = Iglau auf alten Ansichtskarten / úvodní text napsal a pohlednice ze sbírky Jaroslava Vyskočila uspořádal Boris Dočekal. -- 1. vyd.. -- Jihlava : Listen, 2002. -- 143 s. : barev. il. ; 28 cm
ISBN 80-902360-7-3 (váz.)
Anotace
Jihlava nebo spíš Iglau, perla Vysočiny, město se starými kořeny, které ani po proměnách staletí neztratilo mnoho ze své středověké podoby a krásy. To také dokládají obrázky ze starých pohlednic, které navíc dokumentují, jak vypadala ta která místa v době našich pradědečků. Dnes již neexistující zákoutí, židovská synagoga nebo převážně německý ráz města.

 

Herzán, Martin, 1978-
Jihlava ve spárech STB
: historie tajné policie KSČ v Jihlavě 1945-1990 / Martin Herzán. -- 1. vyd.. -- [Jihlava] : J. Vybíhal, 2011. -- 127 s. : il., portréty ; 31 cm
ISBN 978-80-260-0026-6 (váz.)
Anotace:
Kniha popisuje méně známé či dosud utajované dějiny komunistické Státní bezpečnosti a její činnost v Jihlavě a okolí v letech 1945-1990. Je to první kniha, která 22 let po revoluci komplexně odhaluje zákulisní praktiky zdejší tajné Státní bezpečnosti a mapuje její činnost.

 

Herzán, Martin, 1978-
Utajené dějiny Jihlavy 20. století
: dějiny, které žalem žalují-- / Martin Herzán. -- 1. vyd.. -- Jihlava : M. Herzán, 2014. -- 114 s. : il., portréty, 1 plán, faksim. ; 31 cm
ISBN 978-80-260-6928-7 (váz.)

 

 

 

 

Vilímek, Ladislav, 1940-
I domy umírají vstoje
/ Ladislav Vilímek. -- Vyd. 1.. -- Jihlava : Statutární město Jihlava, 2014. -- 235 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 31 cm
ISBN 978-80-88003-06-9 (brož.)

 

 

 

 

Vilímek, Ladislav, 1940-
I domy umírají vstoje II
/ Ladislav Vilímek. -- Vyd. 1.. -- Jihlava : Statutární město Jihlava, 2015. -- 271 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 31 cm

 

 

 

 

 

Vybíhal, Jiří
Jihlava pod hákovým křížem
/ Jiří Vybíhal ve spolupráci s Vilémem Wodákem. -- 2. upr. vyd.. -- Jihlava : Nová tiskárna Pelhřimov, 2009. -- 343 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 31 cm
Anotace:
Kniha popisuje každodenní život v době Protektorátu Čechy a Moravy v období let 1939 - 1945. Den po dni mapuje události v Jihlavě, městě s významnou německou menšinou. Čtenář je seznámen s celou historií vývoje osídlení a dalšího života německých obyvatel Jihlavy. Publikace mapuje všechny důležité události od roku 1938 do poválečných dnů roku 1947, kdy se konalo poválečné zúčtování. Tato práce otevřeně hovoří o vztazích mezi Němci a Čechy před válkou, v jejím období i krátce po ní. Po válce bylo vyhnáno (odsunuto) z Jihlavy a okolí více než 12000 původně žijících obyvatel. Toto dílo ocenili svojí předmluvou významní historici. Autor byl oceněn Cenou Rady města Jihlavy za významné doplnění historie města. Kniha vyšla také německy. 

Vybíhal, Jiří
Atentát na Hitlera v Jihlavě?
/ Jiří Vybíhal [ve spolupráci s Vilémem Wodákem]. -- 1. vyd.. -- Jihlava : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. -- 179 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm
ISBN 978-80-254-7972-8 (v knize neuvedeno : váz.)

 

 

 

 

Vybíhal, Jiří
Jihlavsko ve stínu říšské orlice
/ Jiří Vybíhal. -- 1. vyd.. -- Jihlava : Ing. Jiří Vybíhal, 2012. -- 143 s. : il., portréty, faksim. ; 31 cm

 

 

 

 

Šplíchal, Václav, 1932-
Papír a ruční papírny v Jihlavě a kraji Vysočina
/ Václav Šplíchal, Miloslav Vítek. -- Jihlava : Statutární město Jihlava za spolupráce s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2010. -- 166 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 21 cm
ISBN 978-80-7415-036-4 (Nová tiskárna Pelhřimov : brož.)
Anotace:
Historie výroby papíru u nás není sice až tak dlouhá, ale přesto je velmi důležitá, zajímavá a podmětná. Kniha pojednává o vzniku papíren od 16. století až po počátek minulého století v Jihlavě a v kraji Vysočina.

Bauer, Jan, 1945-
Jihlavský zlý duch
: detektivní román z doby vlády Václava IV. / Jan Bauer. -- Vyd. 1.. -- Brno : MOBA, 2014. -- 223 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-243-6148-2 (váz.)
Anotace:
Detektivní román z doby vlády Václava IV. V královském městě Jihlava se děje cosi tajemného. Zdejší opuštěné doly prý v noci obcházejí přízraky. Purkmistr Ekhart to považuje za babské tlachy, ovšem pouze do chvíle, než je u opuštěného dolu zavražděn královský písař Přibík. Na místo je povolán pomocník královského sudího Jakub Protiva z Protivce, kterému se do toho města, jehož šatlavu dobře zná, příliš nechce… 

 

 

Jaroš, Zdeněk, 1941-
Jihlava v datech
: historický kalendář města Jihlavy / Zdeněk Jaroš. -- Jihlava : Astera G, 1999. -- 111 s. ; 21 cm
ISBN 80-901312-4-7 (brož.)

 

 

 

 

Jaroš, Zdeněk, 1941-
Gotická Jihlava
: historický kalendář gotické Jihlavy = Gotisches Iglau : historischer Kalender des gotischen Iglau / zpracovalo Muzeum Vysočiny ; text Zdeněk Jaroš ; fotografie Jana Kourková ; [z češtiny přeložila Anne Pellar]. -- Jihlava : Parola, 1993. -- 81 s. : il. ; 21 cm

 

 

 

Jaroš, Zdeněk, 1941-
Jihlava : kulturně historický průvodce městem
/ [text Zdeněk Jaroš, Karel Křesadlo ; foto Rudolf Schebesta]. -- Jihlava : Městský úřad, 1996. -- 181 s. : barev. il. a mapy ; 21 cm
ISBN 80-238-0574-6 (v knize neuvedeno : brož.)

 

 

 

 

 

 

Jaroš, Zdeněk, 1941-
Jihlavské nemovité památky
/ Zdeněk Jaroš ; [foto Jana Kourková, Rudolf Schebesta]. -- 1. vyd.. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny, 2002. -- 169 s. : il. ; 24 cm
ISBN 80-86382-07-9 (brož.)

 

 

 

 

Dominikáni v Jihlavě v proměnách staletí / Tomáš Černušák, Tomáš Sedlák (eds.) ; [autoři Dominik Duka ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Jihlava : Evropský dům Jihlava, 2012. -- 102 s. : il. (některé barev.), plány, faksim. ; 21 cm
ISBN 978-80-260-3314-1 (brož.)

 

 

 

 

Hoffmann, František, 1920-2015
Listy a obrazy z minulosti Jihlavy
/ František Hoffmann ; [barev.] il. Gustav Krum. -- 1. vyd.. -- Havlíčkův Brod : Krajské nakladatelství, 1958 (Jiskra). -- 169 s. : il. ; 8°. -- (Minulost kraje ; sv. 1)
Anotace:
Vybrané ukázky z historických pramenů popisují významné události a příběhy z historie města do počátku 17. století. Ukázky jsou chronologicky uspořádány do tří částí (Slavné počátky, Léta husitské revoluce a reformace, Z kroniky bohatého století) a jsou volně spojeny texty, které vysvětlují jejich obecnější souvislosti.

 

Hoffmann, František, 1920-2015
Nové listy a obrazy z minulosti Jihlavy
: od třicetileté války k revolučnímu roku 1848. Část 1 / František Hoffmann ; ilustroval Gustav Krum ; obálka a vazba James Janíček. -- 1. vyd.. -- Brno : Blok, 1967 (Tisk 1). -- 292 s. : il. ; 21 cm
Anotace:
Výbor z historických pramenů navazuje na Listy a obrazy z minulosti Jihlavy vydané r. 1958. Materiály jsou rozvrženy do tematických celků (Velká válka 1618-1648, Zápas s bídou a temnem 1648-1740); komentáře sledují jejich širší souvislosti. Období uchovalo větší množství pramenů než období předchozí. Svou mnohomluvností, vystřídavší původní jadrné výrazy, a přebujelou výzdobou však zatemňují jádro věci.

Hoffmann, František, 1920-2015
Listy a obrazy z minulosti Jihlavy
: od počátků do roku 1848 / František Hoffmann ; ilustroval Gustav Krum. -- Jihlava : Ekon, 1999. -- 494 s. : il. ; 24 cm
ISBN 80-902743-0-7 (váz.) : Kč 385,00

 

 

 

 

Polák, Karel
Lidové pověsti z Jihlavy a okolí
/ Karel Polák ; ilustroval Gustav Krum. -- Jihlava : Okresní a městská komise cestovního ruchu [1966]. -- 15 s. : il.; 

 

 

 

 

 

Hoffmann, František, 1920-2015
Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století
= Topographie der Stadt Jihlava (Iglau) in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts / František Hoffmann. -- Jihlava : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv v Jihlavě ve spolupráci s Archivem Akademie věd České republiky v Praze, 2004. -- xxii, 446 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 24 cm
ISBN 80-86404-17-X (Archiv akademie věd ČR ; váz.)                        
Část. souběžný německý text, část. latinský text
500 výt.. -- Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík

 

Jaroš, Zdeněk, 1941-
Pamětní kameny na Jihlavsku
/ Zdeněk Jaroš. -- 1. vyd.. -- Jihlava : Magistrát města Jihlavy, 2003. -- 146 s. : il. ; 24 cm
ISBN 80-239-1760-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

 

 

 

 

Altrichter, Anton, 1882-1954
Dörferbuch der Iglauer Sprachinsel
/ Anton Altrichter. -- [Iglau] : Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde der Iglauer Sprachinsel, 1924 (Iglau : Theodor Illing). -- 259 s. : il.                   
Sudetikum -- švabach
* Jihlavsko - vesnice německé - vlastivěda

 

 

Golský, Tomáš, 1982-
Jihlava a Kámen mudrců / Tomáš Golský. -- Vydání první. -- [Jihlava] : [Tomáš Golský], 2016. -- 114 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 30 cm.  Autor zde po letech pátrání a sbírání informací předává ucelený pohled na skrytou (utajovanou) historii Jihlavy a její posvátnou geometrii, se kterou lidé v minulosti pracovali a díky které byla Jihlava významnější než Praha či jiná města, což v knize podkládá mnoha důkazy.

 

 

 

 


Zdroje:
ČNB - Česká národní bibliografie (http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb)
http://www.databazeknih.cz/
http://www.kosmas.cz/

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

O strachu před životem, o smrti a umírání

O strachu před životem, o smrti a umírání / MUDr. František Pleva. -- V Jihlavě : nákl. vl., 1911 (Ant. Melichar). -- 23 s. ; 19 cm. -- (Knhovnička "Jihlavských listů" ; č. 1). Zajímavá kniha oskenovaná, k přečtení.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter