Malý pentagramový rituál (MPR)

Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat. Tento téměř univerzální rituální postup se používá zvláště v těchto případech:

 

KRÁTKÝ ÚVOD

*Menší zažehnávací pentagramový rituál (Lesser banishing ritual of the pentagram, LBRP) je asi celosvětově nejrozšířenější rituál vůbec. Byl vyvinut řádem Golden Dawn někdy na začátku 20. století (možná na konci 19. stol.). Dnes se odtud rozšířil do všech možných magických směrů a v ceremoniální magii je tím nejzákladnějším, co se má neofyt naučit (B. Rowe nazval svoji práci o LBRP "The Essential Skills of Magick").

*MPR ale popisuje již Eliphas Lévi: "Znamení kříže, přijaté křesťany, nepřísluší výhradně jim. Je právě tak kabalistické a představuje protiklady i rovnováhu čtveřice elementů. …původně byly dva způsoby jak jej činit, nebo přinejmenším dvě velmi rozdílné formule pro jeho charakterizování: jedna vyhrazená kněžím a zasvěcencům, druhá pro neofyty a nezasvěcené. Tak například zasvěcenec vkládaje ruku na čelo pravil: Tobě, pak dodal: přísluší, a vkládaje ruku na hruď: království; pak na levé rameno: spravedlnost; potom na pravé rameno: milosrdenství. Potom sepjal obě ruce, dodávaje: ve stvořitelských cyklech. Tibi sunt Malchut et Geburah (Gevura) et Chesed per aeonas - toť ono naprosto a výsostně kabalistické znamení kříže, jehož úplnou ztrátu v bojující a oficielní církvi způsobily profanace gnosticismu." (E. Lévi: Dogma a rituál. Trigon 2000, str. 196.)

VÝZNAM MPR (k čemu všemu tedy slouží?)

1. Posílení magikovy integrity (tj. posílení vůle a oslabení nežádoucích nebo obsedantních myšlenek či pudů)

2. Trénink vizualizačních schopností

3. Příprava k astrální projekci (provedení dvojníkem v astrálu)

4. Exorcismus místa (vyčištění od nevhodných energií, vyrovnání vlivů...)

5. Nabití místa živly

6. Otevření rituálního díla (vstup do "nekaždodenní skutečnosti")

*Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat.

 


ČÁSTI MPR

0. před započením čelem k V+vizual./vyznač. mag. kruh

1. kabalistický kříž

2. vepsání pentagramů

3. invokace archandělů

4. kabalistický kříž

 


RITUÁL

1, KABALISTICKÝ KŘÍŽ

*Stát čelem k východu, nohy u sebe, zklidněný dech a myšlenky, přímý pohled do nekonečna...

Praxe

*Zvednout pravou ruku nad hlavu + představit si, jak z výšin sestupuje k naší ruce světlo (Boží jiskra)

*Dotknout se čela (spojit světlo z naší ruky s 3.okem) + říct "ATA" (tvoje je)

*Pomalu přesouvat ruku dolů podél těla + představa světelné linie, kterou svou rukou zanecháváme

*Dotknout se pupku (nebo přirození) + říct "MALCHUT" (království)

*Dotknout se pravého ramene + říct "VEGEVURA" (a moc)

*Pomalu přesouvat ruku k levému rameni + představa světelné linie, kterou svou rukou zanecháváme

*Dotknout se levého ramene + říct "VEGEDULA" (a sláva)

*Rozpažit obě ruce + soustředit se na hotový světelný kříž, který jsme tahy své ruky vytvořili (z nebe k nohám a zprava doleva)

*Ruce zkřížit na prsou + říct "LE ÓLAM AMEN" (navěky Amen) a vizualizovat uprostřed svého těla růži

 


2, VEPSÁNÍ PENTAGRAMŮ

*Linie se vepisují do vzduchu před sebou nataženou R paží jedním tahem buď mag. dýkou, hůlkou nebo nataženým ukazováčkem a prostředníčkem.

*Pentagramy se kreslí ve velikosti cca od čela ke stehnům v barvě bílé nebo analogicky k živlu.

*Dýchat by se mělo synchronně s vykreslováním, tedy: nádech=nahoru, výdech=dolů, zadržení=vodorovný tah.

*Pro exorcismus a ochranu se používá zažehnávací pentagram země. Dle potřeby lze samozřejmě používat libovolně invokační či zažehnávací pentagramy ostatních živlů.

Praxe

*Otočen na Východ nakreslit před sebe do vzduchu pentagram

*Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: "JOD HE VAV HE" + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu modrou barvou (vzduch) (možno pociťovat lehkost vzduchu)

*Ruku stále nataženou před sebe a otočit se k Jihu a nakreslit před sebe do vzduchu pentagram

* Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: "ADONAJ" + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu červenou barvou (oheň) (možno pociťovat žár ohně)

*Otočit se k Západu a nakreslit před sebe do vzduchu pentagram

*Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: "EHEJE" + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu černou barvou (země) (možno pociťovat tíhu země)

*Otočit se k Severu a nakreslit před sebe do vzduchu pentagram

* Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: "AGLA" + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu zelenou barvou (voda) (možno pociťovat chlad vody)

*Se stále nataženou rukou dokončit kruh otočením na Východ + vizualizovat, že jsou všechny pentagramy propojené světelnou linií, kterou zanechala natažená ruka při každém pootočení.


3, INVOKACE (VOLÁNÍ) ARCHANDĚLŮ

*Čelem stále k Východu rozpažit obě ruce do tvaru kříže

*Říct (lepší vyzpívávat):

"PŘEDE MNOU RAFAEL" + vizualizovat anděla v modrém rouchu nesoucí v ruce meč.

"ZA MNOU URIEL" + vizualizovat anděla v černém rouchu nesoucí v ruce pantakl.

"PO MÉ PRAVICI MICHAEL" + vizualizovat anděla s červeným rouchem nesoucí v ruce hořící hůl nebo meč.

"PO MÉ LEVICI GABRIEL" + vizualizovat anděla s modrozeleným rouchem nesoucí v ruce pohár.

*Po dokončení si představit, jak všichni čtyři andělé stojí kolem.

*Říct: "OKOLE MNE PLANOU PENTAGRAMU A NADE MNOU ZÁŘÍ ŠESTICÍPÁ HVĚZDA" + vizualizovat hexagram vznášející se nad hlavou.

(možno i v orig.HE: אתה מלכות וגבורה וגדולה לעולם אמן יהוה אהיה אגלא מלפני רפאל מאחורי גבריאל מימיני מיכאל משמאלי אוריאל מסביבי בערים מגנים שלומו ועל ראשי אורה מגן דוד.)


4, KABALISTICKÝ KŘÍŽ

*Opakovat bod 1,

 

UKÁZKY

https://www.youtube.com/watch?v=Zp6qn2RhH2c

https://www.youtube.com/watch?v=g8calVeoznE

 

ZDROJE

http://thelema.magick.cz/index.php?id=23&co=celej

http://www.luciferius.org/index.php?id=12&n=satansky-pentagramovy-ritual

http://okultismus.mysteria.cz/index2.php?m=002lbrp

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_banishing_ritual_of_the_pentagram

http://www.thelemapedia.org/index.php/Lesser_Ritual_of_the_Pentagram

http://www.sacred-texts.com/bos/bos026.htm

http://www.philhine.org.uk/writings/rit_banishintro.html

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015

 

 

Další obsah této kategorie

Satanský pentagramový rituál a varianty

Každý rituál lze samozřejmě vykonávat v obou polaritách. Z důvodu "nestranosti" zde uvádím i "temnější" verze klasického malého pentagramového rituálu. (Dov)

Oktomantický rituál

Je to posloupný banishing založený na osmi paprscích chaosféry, aspektech magického sebevyjádření ukazujících osm různých oblastí magické aktivity (pro podrobnější výklad tohoto tématu nahlédněte do Liber Kaos od Petera J. Carolla). Sledujte posloupnost v diagramu. Za směr čisté (ryzí) magie může být pokládán východ.

Hvězdný safír (Liber XXXVI)

(Rituál A.•.A.•., Aleister Crowley, LIBER XXXVI - kniha MAGICK, book 4)

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Modrý topaz

Vymítací rituál Modrý Topaz byl napsán fr. Shimonem HaNotzahem v roce 1986. Původně byl publikován nakladatelstvím "Rising Aeon Camp (O.T.O.) ve čtvrtletníku "Early Warning".

Malý rituál Hexagramu (Hexagramový rituál)

Rituál A.·.A.·., Aleister Crowley, LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE SVB FIGVRÂ VI

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 ("Book of Lies"). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál! (Dov)

Rituál Růžového kříže

Rituál růžového kříže je základním ochranným rituálem. Zatímco cvičení Středního sloupu auru harmonizuje, rituál Růžového kříže ji uzavírá cizím vlivům. Menší zažehnávací pentagramový rituál magika sice také ochraňuje, ale zároveň upozorňuje astrální bytosti na operatérovu existenci. Pokud si magik tento rituál dobře osvojí, je výborným metnálním cvičením. (Dov)

Rituál tří principů

Níže uvedený rituál, při jehož provádění je aktivní pravá ruka, slouží k harmonizaci tří principů v těle a mysli operatéra. (tj. mercurius, sulfur, sal) (Dov)

Cvičení středního sloupu

Pomáhá mágovi čerpat z vyšších energií a harmonizuje auru. Střední sloup se v různých podobách objevuje v mnoha kulturách. Slouží zároveň jako výborný trénink imaginace (a kabaly). (Dov)

Formule IAO

Průpravný rituál, který posiluje auru, chrání před rušivými vlivy a nežádoucími myšlenkami (svými i cizích) i před astrálními bytostmi (larvy, sukuby apod.). 

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter