Malý rituál Hexagramu (Hexagramový rituál)

Rituál A.·.A.·., Aleister Crowley, LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE SVB FIGVRÂ VI

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

KRÁTKÝ ÚVOD
- pentagram = spojení 4 ž. skrze 5.element, živlový
- hexagram = symbol člověka (mikrokosmu), spojení oheň*voda, planetární
- zodiakální přiřazení sv.stranám (V-oheň; J-země; Z-vzduch; S-voda)
- vepisování hex. začíná vždy u vrcholu dané planety (inv-po směru hod.; zažeh.-proti směru hod.), zde uvádím pouze zažehnávácí (banishing)!
- barvy: a, podle živlů; b, tr. nahoru modré (mágova aspirace) a dolů červené (inspirace, strážce)


MALÝ RITUÁL HEXAGRAMU
1-6: ANALÝZA INRI
7-11: VEPSÁNÍ HEXAGRAMŮ

1. Stůj vzpřímeně, nohy u sebe, levá ruka u boku, pravá přes tělo, držíce hůl nebo jinou zbraň svisle se střední linií. Pak se otoč na východ a řekni: 
" I.N.R.I. 
JOD, NUN, REŠ, JOD 
VIRGO, ISIS, VELKÁ MATKA 
SCORPIO, APÓPIS, NIČITEL 
SLUNCE, OSIRIS, ZABITÝ A POVSTÁVAJÍCÍ 
ISIS, APÓPIS, OSIRIS +

spoj obě ruce na solar plexu a intonuj zvučně: " I  A  O" 
2. Roztáhni ruce ve formě kříže a řekni: 
"ZNAMENÍ ZABITÉHO OSIRISE"


3. Zvedni pravou ruku směrem nahoru s loktem ohnutým kolmo a svěs levou ruku dolů, zatímco natočíš hlavu nad levým ramenem dívajíce se dolů tak, aby oči sledovaly levé předloktí a řekni:
"ZNAMENÍ TRUCHLÍCÍ ISIS"


4. Zvedni ruce v úhlu šedesáti stupňů mezi nimi nad hlavu, která je vrácena zpět, a řekni:
"ZNAMENÍ APOPISE A TYFONA"


5. Překřiž ruce na hrudi, skloň hlavu a řekni:
"ZNAMENÍ VZKŘÍŠENÉHO OSIRISE"


6. Znovu rozpřáhni ruce jako v (2., zabitý Osiris) a opět je překřiž jako v (5., vzkříšený Osiris) se slovy:
 "L.V.X., LUX, SVĚTLO KŘÍŽE"
pozn. Zde možno, jako symbol přechodu k druhé části obřadu, učinit znamení "rozhrnutí závoje"
7. Na východě nakresli magickou zbraní (hůlka či dýka) hexagram OHNĚ 


8. Vykroč levou nohu, vztáhni ruce dopředu k hexagramu (Znamení Hóra, viz ilustraci) a řekni (dlouze):
"ARARITA"  (Á  RÁ  RÍ  TÁ)
Poté se vráti do původní pozice a s nataženou rukou se otočit po směru hodinových ručiček.
pozn. před Znamením Hóra možno ještě roztáhnout ruce ve Znamení zabitého Osirise
9. Na jihu nakresli haxagram ZEMĚ a opakovat bod č.8 (intonovat ARARITA)


10. Na západ nakreslit hexagram VZDUCHU a opakovat bod č.8 (intonovat ARARITA)


11. Na severu nakreslit hexagram VODY a opakovat bod č.8 (intonovat ARARITA)


12. Zopakovat Analýzu jména INRI (body 1.-6.)KRÁTKÝ ROZBOR
• HEXAGRAM = 6 planet, spojení protikladů (Opus Magnum), makrokosmos a mikrokosmos, 
• VIRGO = "panna", symbolem téměř každé výrazné bohyně (Ištar, Isis, Cybelé, Persephoné), souhvězdí (mezi Lvem a Váhy) viděno hlavně v jarních měsících = vzkříšení z podsvětí, věčný symbol čistoty
• ISIS = snad nejdůležitější bohyně Egypta, mateřství, oddanost, magie (byla nesilnějším mágem ve vesmíru, naučila se tajné jméno boha Ra), sestra a žena Osirise, sestra Seta, dvojče Nephtys, matka Hora (Hoor-par-kraat)
• SCORPIO = "štír", souhvězdí mezi Váhy a Střelcem, poslán Gaiou aby zabil lovce Oriona
• APÓPIS = v eg. Apep, zlý démon, reprezentace temnoty a chaosu (jako protiklad světlu a řádu), největší nepřítel boha Ra, zpochybňoval vyrovnanost Ma´at
• OSIRIS = i Usiris, jeden z nejdůležitějších bohů, znovuzrozen, bůh podsvětí, plodnosti, otec Hora
• IAO = řecká forma Tetragrammatonu, božího jména, mantra boží, dle Crowleyho: "I" Isis-Nature zničila "A" Apopise Ničitele a "O" vzkřísila Osirise
• ARARITA = אראריתא ; toto slovo se skládá z iniciál věty která znamená "Jeden je Jeho počátek: jedna je Jeho individualita: Jeho změna je jednotou."


UKÁZKY
https://www.youtube.com/watch?v=luOrop3G4HA


ZDROJ
www.thelemapedia.org/index.php/Lesser_Ritual_of_the_Hexagram
www.kaaos.org/faerie/lhr.html
www.cybertempli.mysteria.cz/?pgid=107
www.hermetic.com/crowley/libers/lib6.html
www.hermeticus.wz.cz/page/magie/ritual/rit03.htm
www.thelemapedia.org/index.php/Ritual_signs

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Satanský pentagramový rituál a varianty

Každý rituál lze samozřejmě vykonávat v obou polaritách. Z důvodu "nestranosti" zde uvádím i "temnější" verze klasického malého pentagramového rituálu. (Dov)

Oktomantický rituál

Je to posloupný banishing založený na osmi paprscích chaosféry, aspektech magického sebevyjádření ukazujících osm různých oblastí magické aktivity (pro podrobnější výklad tohoto tématu nahlédněte do Liber Kaos od Petera J. Carolla). Sledujte posloupnost v diagramu. Za směr čisté (ryzí) magie může být pokládán východ.

Hvězdný safír (Liber XXXVI)

(Rituál A.•.A.•., Aleister Crowley, LIBER XXXVI - kniha MAGICK, book 4)

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Modrý topaz

Vymítací rituál Modrý Topaz byl napsán fr. Shimonem HaNotzahem v roce 1986. Původně byl publikován nakladatelstvím "Rising Aeon Camp (O.T.O.) ve čtvrtletníku "Early Warning".

Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 ("Book of Lies"). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál! (Dov)

Rituál Růžového kříže

Rituál růžového kříže je základním ochranným rituálem. Zatímco cvičení Středního sloupu auru harmonizuje, rituál Růžového kříže ji uzavírá cizím vlivům. Menší zažehnávací pentagramový rituál magika sice také ochraňuje, ale zároveň upozorňuje astrální bytosti na operatérovu existenci. Pokud si magik tento rituál dobře osvojí, je výborným metnálním cvičením. (Dov)

Rituál tří principů

Níže uvedený rituál, při jehož provádění je aktivní pravá ruka, slouží k harmonizaci tří principů v těle a mysli operatéra. (tj. mercurius, sulfur, sal) (Dov)

Cvičení středního sloupu

Pomáhá mágovi čerpat z vyšších energií a harmonizuje auru. Střední sloup se v různých podobách objevuje v mnoha kulturách. Slouží zároveň jako výborný trénink imaginace (a kabaly). (Dov)

Formule IAO

Průpravný rituál, který posiluje auru, chrání před rušivými vlivy a nežádoucími myšlenkami (svými i cizích) i před astrálními bytostmi (larvy, sukuby apod.). 

Malý pentagramový rituál (MPR)

Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat. Tento téměř univerzální rituální postup se používá zvláště v těchto případech: