O moci Rosičky podle Jana Izáka Holanda

Když Petr Ondřej Mathioli dokončoval práci na svém později velmi proslulém Herbáři, dostal od Jana Izáka Holanda, dvorního učence Petra Voka z Rožmberka darem pojednání o rosičce, tedy naší baheništní rostlině rosnatce okrouhlolisté, protože si přál, aby se znalost této výjimečné rostliny rozšířila.

Ros solis je bylina slunečná, na níž slunce více, nežli na kteroukoliv bylinu do Boha stvořenou, vypouští a vylévá své paprsky a influencie, podobně jako na zlato v žilách země. To znali staří filosofové a nalezli, že podobně jako slunce předčí všechny planety a hvězdy, cožkoliv jich jest na obloze nebeské, a má v sobě větší moc působení a vlivu, nežli kterákoliv jiná věc od Boha stvořená, že i podobně tato bylina všechny jiné byliny svojí mocí převyšuje. A to jest její přirozenost, že čím je palčivější a sušší země a čím palčivější je slunce v době letní, tím jest tato bylina mokřejší. Bývá na ní plno rosy a kdybys dvacetkrát tuto rosu srazil, vždycky zase v krátkém čase bude jí plná. To pak jest velmi divné, odkud tato vlhkost pochází. Neboť čím více horké slunce jiné byliny suší, tím více je tato bylina mokřejší. Z toho můžeme souditi, že má nějakou divnou moc, a že musí míti v sobě něco zvláštního a skrytého.

Barvu má slunečnou, to jest temně červenou a rozdělenou žlutými paprsky. Vzhledem podobá se hvězdě a její proporce jsou jako u planety nebeské, má sedm ratolestí na konci širokých, chlupatých a velmi subtilních. Zevně je horká a vlhká, uvnitř studená a suchá. Levá strana byliny je studená a vlhká, pravá pak horká a suchá. Složení má mírné jako zlato, proto nedají se její živly jeden od druhého odděliti, jako při jiných bylinách, pouze může býti vyčištěna od svých kvasnic a nečistoty. Tomu překáží také fixio, to jest utvrzení a rozdělení živlů, neboť v lázni vystupuje spolu oheň s větrem, zevně pak může se odděliti od kvasnic a kvasnice od ohně a větrů, ač nemá mnoho kvasnic.

Její moci staří filosofové zatajili pro její přepodivné účinky, zavazující se vespolek přísahami a klatbami, že žádnému nezjeví její tajné a předivné moci. Arnoldus Novavillanus uvedl, že jest divné, kterak může umříti ten člověk, který by ji každého dne trochu i v jejím hrubém stavu požíval.

Quinta Essentia destilováním vytažená z této rosy slunečné má k víře nepo-dobnou moc k hojení neduhů a nemocí, hojitelných i nezhojitelných, ve velmi brzkém čase, s výjimkou samojediné přirozené a Bohem uložené smrti. Ten, kdož by užíval každého dne jednu skrupuli této Quinta Essentia, s pomocí Boží beze všech bolestí mohl by být živ až do dne soudného v takovém stavu, jako kdyby mu bylo třicet let.

Další obsah této kategorie

Kalendář sběru léčivých rostlin

Přepis nádherného seznamu z malé knížečky "Léčivé rostliny, příruční atlas a kalendář sběru" z roku 1941. 

Ajurvéda (poznání života)

Snížení koncentrace alkoholu

Tabulka k výpočtu množství vody 15 °C teplé, které je nutno přidati ke 100 litrům koncentrovaného lihu o teplotě 15 °C, aby se obdržela lihovina požadované nižší koncentrace.

Thomé, Otto Wilhelm - Flora von Deutschland Osterreich und der Schweiz (1885)

Nádherná botanická kniha s celobarevnými listy téměř 700 rostlin střední Evropy. Níže krátké seznámení s autorem a velmi obsáhlá galerie botanických listů. (Dóv)

John, Jan - Atlas rostlin (I.L.Kobel v Praze 1899)

Skvěle zpracovaný botanický atlas, přehledné informace doprovázené četnými ilustracemi. Níže celá kniha v galerii a ZDE odkaz ke stažení v pdf. (Dóv)

Šír, Vladislav - Herbář (M. Knapp v Praze 1889)

Nauka o rostlinách, jejich skladbě a předvším seznam léčivých rostlin, jejich vlastnosti i léčivé účinky, využití a pěstování. Níže komplet kniha v galerii. Dóv

Už vím proč - Rostliny léčí

Jedna kapitola z legendární knihy manželů Škodových a kreslíře Vojtěch Kubašty - Už vím proč, tentokrát o léčivých rostlinách. Zmiňuje Kazi, Avicennu, Paracelsa, Hájka, glykosidy i alkaloidy...Nostalgická vzpomínka. 

Lékaři a kouzelníci starých Slovanů

Staré slovanské a germánské národy měly široké znalosti přírodní medicíny. Ošetřování zranění, zlomenin a sečných ran vyžadovalo speciální znalosti, trepanace byla ještě náročnější. Tyto dovednosti patrně doprovázelo kouzelnictví, zaříkávání a magie, které vnějším efektem přispívaly k zlepšení psychického stavu pacienta, jenž je pro uzdravení velmi důležitý. 

Zaklínání rostlin při sběru

Každý, kdo chce s rostlinami magicky pracovat by měl mít svůj vlastní rituál sběru s ohledem na osobnost a zaměření.  Níže prvky rituální sklizně magických rostlin v několika bodech a několik zaklínacích (modlitebních) použitelných textů. 

 

Texty, citáty a inspirace

Do tohoto článku budu postupně přidávat různé texty různých autorů, které považuji za klíčové a velmi inspirativní. Dobře formulovaná a napsaná myšlenka mnohdy vyjasní pohled posílí k další práci. Hlavně nepřestávat, jít dál, zkoušet, číst a pracovat. (Dóv)

Codex Medicina Antiqua

Jedna z nejobdivovanějších lékařských knih středověku. Kompendium textů z pozdní antiky z 6. století, vydaných v jižní Itálii v první polovině 13. století. Obsahuje spisy o léčivých rostlinách a Materiu Medicu od autorů vycházejících převážně z prací Plinia a Dioscorida. Kniha je plná nádherných ilustrací rostlin, živočichů a lékařských postupů v živých barvách. Fotky níže. Dov

Historie přírodního léčitelství I.

Prehistorický člověk; Zvířata a rostliny; Magie vůní; Metoda pokusu a omylu; Vzdálené civilizace - podobné léčivé rostliny; Pocta vědmám; Císař Šen-nung a Kniha klasických bylin; Dživaka a Védy; 10 000 léčivých bylin

Historie přírodního léčitelství II.

Imhotep a údolí Nilu; Od Aeskulapa k Hippokratovi; Římští bylináři: Dioskorides, Plinius, Galen; Byliny a travičství: od Mithridata k „theriakům"; Avicenna a počátek lékárnictví; Kláštery a léčivé likéry; Od léčitelek k čarodějnicím 

Historie přírodního léčitelství III.

Koření a mezinárodní obchod; Paracelsus a teorie znaků; Věk herbářů; Nicholas Culpeper - Robin Hood v bylinářství; Nemocní kolonisté a zdraví původních obyvatel Ameriky