Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Každé jaro říká, že Dodola letí po lese a polích a šíří jarní zeleň, zdobí stromy květinami.

Zvyk je známý dvěma jmény, většinou hláskovanými Dodola (dodole, dudula, dudulica, dodolă) a Perperuna (peperuda, peperuna, perperuna, prporuša, preporuša, paparudă, pirpiruna). Obě jména používají jižní Slované a Rumunové. Jméno Perperuna je označena jako ženská personifikace velkého boha Peruna. Dodola je variací názvu Didilya, což může být spojení slov "dido" = "skvělé" a "Lejla" = jméno jarní bohyně "Lada".


Rituál:
Dívky zdobené věnci vyberou jednu, nejkrásnější, která bude Dodolou. Za doprovodu bubnu a chrastítek začínají tančit a Dodolu svlečou do naha. Poté dívku oblečou do sukně z čerstvých zelených pletených révků a malých větví. Dívka zpívá a tancuje po vesnici a zastavuje se u každého domu, kde ji hostitelé kropí vodou. Je doprovázena lidmi z vesnice, kteří tančí určitý druh tance a zpívají specifické zpěvy.

V jiné variantě je v průběhu obřadního tance je pak na nahou dívku nanášeno přírodní barvivo, především červená barva rostlinného původu. Její tělo muselo být doslova poseto magickými symboly znázorňujícími vodu a zemskou plodnost, čarami napodobujícími blesky, kosoúhelníky představujícími Matku Zemi, spirálami ve formě užovky, a mnoha dalšími. Dodola je od hlavy až k patě ověnčena a opletena kvítím a čarovnými bylinami, do dlouhých rozpuštěných vlasů se jí vplétají červené a modré nitě. Takto nazdobená dívka je při tanci oblévána vodou, přičemž se jí všichni klaní a jako zástupkyni bohyně prokazují všemožně úctu. Na konci tance Dodola požehná všem přítomným i samotné zemi Perunovým jménem. Dívky jsou za zpěvu a proseb o déšť polévány vodou a obřadně podarovány chlebem.


Obřadní zpěvy:
Chorvatsko
Naša dodo Boga moli,
Da orosi sitna kiša,
Oj, dodo, oj dodole!
Mi idemo preko sela,
A kišica preko polja,
Oj, dodo, oj, dodole!

Moldávie (1861)
Paparudă, rudă,
Vino de ne udă;
Paparudă, rudă,
Vino de ne udă;
Ca să-nceapă ploaie,
Să curgă şiroaie
Cu găleata, leata
Peste toată zloata:
Unde dă cu maiul,
Să crească mălaiul,
Unde dă cu sapa
Să curgă cu apa.
Hai, Catrino să sărim,
Paparudele,
Că ştii iarna ce păţim,
Paparudele,
Ca pasărea prin copaci,
Paparudele,
Ploaie multă să faci,
Paparudele.

Makedonie
Otletala preperuga,
oj ljule, oj![opakuje se v každém verši]
Ot oracha na oracha,
Ot kopacha na kopacha,
Ot rezhacha na rezhacha;
Da zarosit sitna rosa
Sitna rosa beriketna
I po pole i po more;
Da se rodit s' beriket
S' beriket vino-zhito;
Cheincite do gredite,
Jachmenite do streite,
Lenoite do pojasi,
Uroite do kolena;
Da se ranet siromasi.
Drvete ne so osito,
Da je sita godina;
Drvete ne so oshnica,
Da ja polna koshnica;
Drvete ne so jamache,
Da je tuchna godina.

Video
Performed by Surorile Osoianu. Romanian traditional rain invocation during severe drought, Moldova, Basarabia area version.

 

 


Zdroje:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paparudă
https://en.wikipedia.org/wiki/Dodola
https://www.youtube.com/watch?v=_f9XYWzY_Ns&index=2&list=RD_f9XYWzY_Ns
Plesinger, Tomáš: Svět slovanů. Nakladatelství Plesinger, Jihlava 2017

 

Další obsah této kategorie

Slovanské svátky a slavnosti v průběhu roku

*Mnohé tradice sahají do dávné lidské minulosti. Obřady prehistorických lovců jsou již skryty závojem času. Nejstarší pozůstatky kultu pocházejí z neolitu, v němž byl určujícím činitelem pohyb slunce (solární kulty), silová zvířata (medvěd) a mrtví. 
*Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody (a Slunce), na které byly závislí lidé se svou zemědělskou i lovecko-sběračskou činností. Proto většina národů dlouhodobým pozorováním přírody a někdy i pomocí astronomie sestavovali kalendáře, které jim pomáhaly plánovat a organizovat činnosti v průběhu celého roku. Slunce bojuje s temnotou, teplo se zimou. Tento cyklus se nejsilněji projevuje ve čtyřech mezních bodech:

Megalitická invokace

ÚČEL
*Napojení na dávné obyvatele.
*Vize minulosti se záměrem zjistit účel a využití konkrétního místa (megalitické památky).
*Nabití místa lidskou energií (aktivace).
*Uctění místa i jejich stavitele.

Rituál Invokace keltů

ÚČEL
*Napojení na dávné obyvatele konkrétních míst a egregor.

Rituál Nav (invokace předků)

ÚČEL 
*Vstup do podsvětní říše Nav a vyvolání svého předka.
*Napojení na silnou rodovou linii.
*Posílení vztahu se svými předky a zodpovězení osobních otázek.
*Vytvoření osobního ochranného ducha.

Rituál Polje

ÚČEL 
*Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí.
*Vnitřní očista a zbystření smyslů
*Otevření dveří do Faerické říše.

Rituál Krugu

ÚČEL 
*Uctění původních (pravěk., pohan., přírod.) Božstev a bytostí.
*Uctění předků vyznávající "staré" náboženství a napojení na prastarý egregor a tradici této země.
*Vnitřní očista a probuzení spících smyslů.
*Přesun vědomí z "kulturní" části mozku (předsudky, pravidla, normy, stud..) do části "divoké" (instinkty, pudy, emoce, atavismy).
*Napojení na Zemi a komunikace s bytostmi lesa, země, rostlin a zvířat.
*"Oživení" krajiny a Génia Loci dle původního významu.
*Otevření dveří do Faerické říše (tj. světa "za zrcadlem, pod bezem, v hoře či ve stromu").

Rituál Eileen-Provoda (Jarní rovnodennost)

ÚČEL
*Uctění konce zimy.
*Poděkování a puštění Morany
*Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi.
*Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly