Planetární korespondence - pouze člověk

Korespondence týkající se pouze člověka, tedy: charakter, tělesné partie, choroby, činy a události, povolání. (Dov)

Slunce

a) Charakter: vůdcovské sklony, síla, sebedůvěra, harmonie, osvícení, dobrý intelekt, bohatství myšlenek, duševní čilost a tvořivost, ušlechtilost, radost ze života, vyšší mravní kvality, udatnost, energie, klid, šlechetnost, přívětivost, dobrota, láska k pořádku, upřímnost, věrnost, přímost, soucítění, arogance, svalování viny, egocentrizmus, pýcha, láska k přepychu, rozmařilost, bázlivost, sebepřeceňování, tupost, omezenost, potřeba schválení a kontroly

b) Tělesné partie: cévy, mozek, brzlík, srdce, pravé oko, pravý bok u muže, levý u ženy

c) Choroby: nemoci srdce, očí a nervů, křeče, rýma, návaly krve do hlavy, poruchy životní síly a odolnosti, kornatění cév, mrtvice, v duševní sféře souvisí se Sluncem pozitivní energie ega. Podporuje osobní vůli, takže jednotlivec nachází sílu k manifestaci svého božského účelu. Slunce nám pomáhá překonat komplex méněcennosti a zvyšuje štědrost. Sluneční rostliny podporují ctižádostivost, odvahu, hrdost, samostatnost, organizační schopnosti a touhu po autoritě

d) Činy a události: státní záležitosti, úspěšné podniky, oslavy, dobročinnost, štědrost, důstojné skutky, hojnost, klidné prostředí, duchovní osvícení, ochrana, nahrazení ztraceného majetku, podpora míru

e) Povolání: vládce, veřejný funkcionář, státní úředník, vyslanec, konzul, obecní úředník, kněz, sochař, technik, zlatník, litec, lovec, posel, herec


Měsíc

a) Charakter: Dobrá paměť, láska, dobrota, silné city, receptivnost, ovlivnitelnost, snivost, představivost, dobrodružný duch, spontánnost, smířlivost, impulzivnost, nestabilita, nervozita, náladovost, lenost, nestálost, kolísavost, rozmarnost, smyslnost, vášnivost, malichernost, zbabělost, lhavost, bázlivost, pomlouvačnost, zapomětlivost, požitkářství, malá sebedůvěra.

b) Tělesné partie: Mozek, levé oko, levý bok u muže, pravý bok u ženy, střeva žaludek, plíce, mícha, pohlavní orgány (zvláště proces menstruace a početí) břicho, slinivka, sympatik, blány, žlázy, prsy žen, sperma, tuk.

c) Choroby: Podagra, ischias, vodnatelnost, mrtvice, ochrnutí, třesení údů, vrhnutí, fistule, červi, katary, poruchy látkové výměny, kulhání.

d) Činy a události: Změny, cesty a přijímání zboží po vodě, pěstování rostlin, rychlé práce, návštěvy, humanita, mise spojené s poselstvími, sny, cyklické události, omyly vznikající z ukvapenosti, výstřelky, malá poškození.

e) Povolání: Námořník, navigátor, zahradník, zemědělec, sluha, cestující, vyslanec, herec, rybář, myslivec, lodník, číšník, podomní obchodník, cestovatel, dopravce, závozník, sládek, obchodník s věcmi, jenž souvisejí s vodou, dopravou, cestami, a solí, analytik, jasnovidec, ošetřovatel, porodník, stříbrotepec, zprostředkovatel, překupník, pracovník v oboru výživy, pracovník v domácnosti.


Merkur

a) Charakter: Rozum, inteligence, přizpůsobivost, aktivita, paměť, pohyblivost, představivost, důvtipnost, vtipnost, duchaplnost, přesnost, zručnost, výmluvnost, intuice, dobrý úsudek, touha po novotách, nestálost, zlomyslnost, vychytralost, prolhanost, netrpělivost, kritičnost, povznesenost, rozbíječství, sklon k podvodům a zlodějství.

b) Tělesné partie: Nohy, ruce, mozek, nervy, ústa, zuby, vnitřnosti, dýchací ústrojí, stehna, chodidla, jazyk, nervy a šlachy.

c) Choroby: Poruchy mozku, paměti, řeči, nemoce nosu, plic, nervů, rukou a nohou, závratě, halucinace, tuberkuloza, ochromení jazyka a nervů, vředy na nohou a chodidlech, duševní choroby.

d) Činy a události: Soudy, vynálezy, jasnozření, magie, intuice, dušení práce, získávání znalostí a informací, komunikace, kalkulace, analýza, obchodování, cestování, reformy, vliv, řečnictví, satira, pohyb, praktické plány a skutky, smlouvy, podvody, loupeže a krádeže, úpadek, ztráty, přepadení na cestách, zajetí.

e) Povolání: Astronom, astrolog, filosof, lékař, básník, učenec, spisovatel, redaktor, novinář, učitel, řečník, tiskový mluvčí, obchodník, pracovník v reklamě a marketingu, úředník, právník, zaměstnanec pošty a železnice, vychovatel, lékárník, mechanik, písař, bankéř, matematik, tajemník, kreslič, posel, rytec, průmyslník, herec, artista, krotitel zvěře, klaun, řemeslný hráč.


Venuše

a) Charakter: láska, družnost, jemnost, estetický cit, náklonost, emocionálnost, laskavost, radostnost, působivost, vychovanost, zdrženlivost, tvořivost, přecitlivělost, neukázněnost, chtivost, povrchnost, majetnickost, žárlivost, rozkošnickost, marnotratnost, chlípnost

b) Tělesné partie: pohlavní orgány, vaječníky, krk - hrdlo, Eustachova trubice, prsy, brada, břicho, játra, ledviny, štítná žláza, hospodaření vápníkem v těle

c) Choroby: fistule, slabost žaludku, nemoci ledvin a krku, nervů, impotence, pohlavní choroby, choroby vzniklé z požitku a přecitlivělosti, smyslnosti, u ženy nemoci pohlaví př: vaječníky atd.

d) Činy a události: láska, dobročinnost, umělecká práce, nákup šatů a šperků, účast na zábavách a rozkoši, výstřelky, nemravné činy, požitkářství, prostituce

e) Povolání: umělec, obchodník přepychovým zbožím, zvláště klenoty, voňavkami, uměleckými předměty, hračkami, modním zbožím a květinami, majitel zábavných podniků, rytec, brusič kamenů, dekoratér, návrhář, vyšívač, ornamentální zahradník, kuchař, pastýř, barvýř, kuplíř, herec, hudebník, pěvec, tanečník, ekolog


Mars

a) Charakter: praktický rozum, dynamická energie a činnost, ambicioznost, fyzická síla, odvaha, síla vůle, vitalita, nadšení, odhodlanost, sebejistota, výkonnost, statečnost, čestnost, hněvivost, agresivita, násilnost, svárlivost, nemravnost, pomstychtivost, krutost, zbrklost, ukvapenost, sebepodceňování

b) Tělesné partie: žluč, žíly, svaly, zevní genitálie, nos, čelo, levé ucho, krev, ledviny, žlučník, řiť, záda

c) Choroby: úrazy, popáleniny, choroby žaludku, vyrážky, nádory, záněty, horečky, pohlavní nemoci, vnitřní choroby vyžadující operace, zimnice, infekční choroby, migréna, mánie, průjem, žloutenka, píštěle a akutní abcesy, zranění ostrými nástroji, ohněm, zvláště v obličeji., pády z vysokých míst

d) Činy a události: rychlé činy a jednání, kritická rozhodnutí, praktická práce, spory, ukrutnosti, vraždy, krádeže, pomluvy, nepřátelství, chvat, odpor, manipulace, války.

e) Povolání: voják, chirurg, lékař, chemik, lékárník, inženýr, námořní důstojník, řezník, mechanik, sportovec, tesař, drogista, slévač, kovodělník, kovář, zámečník, holič, nožíř, kuchař, strojník, obchodník železem nebo zbraněmi, elektrikář, železničář, šofér, zbrojíř, fyzik, hasič, všeobecně všechna povolání vyžadující mechanickou zručnost a mající vztah k ohni a železu


Jupiter

a) Charakter: spravedlnost, ušlechtilost, velkorysost, dobrý úsudek, ctnost, spokojenost, optimismus, duchovnost, oddanost, milosrdenctví, šlechetnost, bláhovost, pyšnost, rozmařilost, marnotratnost, licoměrnost, pokrytectví, dogmatizmus, samolibost, nenasytnost, přemrštěnost, škrobenost

b) Tělesné partie: plíce, bránice, boky, játra, vnitřnosti, cévy, žíly, bránice, svaly, žlázy (zvláště podvěsek mozkový)

c) Choroby: zánět pohrudnice, kaminky, křeče, mrtvice, choroby krve, jater, plic, páteře a srdce, otravy, kornatění cév, poruchy trávení

d) Činy a události: štěstí, pokrok, zdraví, prosperita, kariéra, dobrodiní, protrkce, podpora, smlouvy, zákonná spojení, díla kultury a náboženství, duchovní vize, expanze, nezákonné činy, anarchie, sektářství, hazardní hry

e) Povolání: kněz, filosof, bankéř, právník, notář, poradce, učenec, profesor, velkoobchodník, průmyslník, hudebník, vládní úředník, obecně lidé ve vysokém postavení


Saturn

a) Charakter: Vytrvalost, zdrženlivost, smysl pro povinnost, sevřenost, rovnováha, stabilita, idealismus, intuice, trpělivost, opatrnost, vážnost, hloubavost, lenost, omezenost, bázlivost, samotářství, nesnášenlivost, dogmatismus, panovačnost, neoblomnost, nemilosrdnost, nedbalost, lhostejnost, nedůvěřivost, nenávistnost, ukrutnost, pomstichtivost, nevděčnost, lakota, lstivost, netrpělivost, citový chlad, přílišné rozebírání myšlenek, mrzutost, autokratické sklony.

b) Tělesné partie: Kůže, kosti, zuby, pravé ucho, slezina, močový měchýř, žaludek, žlučník; spolu s Jupiterem ovlivňuje podvěsek mozkový.

c) Choroby: Malomocenství, rakovina, zimnice, zácpa, vodnatelnost, kýla, kolika, dna, ischias, špatný dech, hnisání, výtoky, melancholie, šílenství.

d) Činy a události: Námaha, překonání překážek, politika, studium, práce a činnost podnikavá o samotě, vztahy ke starším osobám, omezení, nenávist, nesoulad, poškození, násilnosti, úklady, věznění, smrt.

e) Povolání: Učenec, archeolog, okultista, mnich, asketa, zamědělec, horník, zedník, kameník, nádeník, kramář, hodinář, klempíř, koželuh, barvíř, hrobník a vůbec pracovník v pohřebnictví, lodník, obuvník, geolog, pracovník v seismiografické stanici, obecně také všechna zaměstnání zabývající se nemovitostmi a dědickými záležitostmi.


Uran

a) Charakter: originalita, impulzivnost, nadšení, nezávislost, výstřednost, intuice, láska k přírodě, podivné mravy, revolucionářství, přepjatost, odpor k zákonům, zničující omyl, touha po nových věcech.

b) Tělesné partie: lýtka, mozek, nervy, morek, nervová síla, lidská aura, systém nervového automatismu imaginativní mozkové partie.

c) Choroby: epilepsie, otřes nervů, zranění elektřinou, neuralgie, křeče, sebevražedné sklony, poruchy mozkové, paralysa, anomální sklony.

d) Činy a události: Vše co souvisí s reformami, vynálezy, mystikou, jasnozřením, vzduchoplavectvím, elektřinou, technikou, podivinstvím, originalitou, náhlé podniky, cesty, převraty, násilnosti, probuzení, zločiny, perverzní činy.

e) Povolání: mechanik, elektrotechnik, aviatik, antikvář, archeolog, obchodník se starožitnostmi, hemetikové, astronom, akupunktura, práce s počítači, astrolog, chemik, fyzik, lékař, železničář, filmový herec nebo výrobce, léčitel a všechna zvláštní neobvyklá povolání.


Neptun

a) Charakter: hlubokomyslnost, citlivost, ovlivnitelnost, láskyplnost, mediální založení, lstivost, nervozita, podvodnost a sklon k šíleným myšlenkám a činům.

b) Tělesné partie: nervová centra, velký mozek, oči, nohy, obecně nervová soustava

c) Choroby: neuróza, epilepsie, šílenství, somnambulismus, katalepsie, spavá nemoc, hluchota, halucinace, otravy, infekční choroby, drogová závislost.

d) Činy a události: umělecká činnost, okultismus, výcvik mimořádných schopností, láska k lidstvu, sprosté a zákeřné činy, spiknutí, svedení, nemravnost, podvody, falšování, geniálně provedené zločiny.

e) Povolání: umělec, odborník v duchovních vědách, reformátor, sociální pracovník, učenec, básník, hudebník, léčitel.


Pluto

a) Charakter: vážnost, hloubavost, kritičnost, hrdost, ctižádostivost, touha po moci, odvaha a neohroženost, ostrovtipnost, výkonnost, analytické schopnosti, smysl pro spravedlnost, živá fantazie, neodolatelnost, silná touha po poznání, vysoká duchovnost, genialita, rafinovanost, šťouravost, melancholie, uzavřenost, trucovitost, závistivost, nedůvěřivost, žárlivost, skepticizmus, hádavost, prchlivost, sbemrskačství, nesmiřitlnost, vášnivost, žádostivost, nenasytnost, zvrácenost, fanatizmus, destruktivita, smyslnost, nedostatek zábran, kriminální, psychopatologické a perverzní sklony.

b) Tělesné partie: močopohlavní ústrojí, slepé střevo, mízní uzliny, nosní sliznice.

c) Choroby: poruchy imunitního systému, aids, dědičné choroby, nové a neznámé choroby

d) Činy a události: sdělovací prostředky, jaderná věda, psychoanalýza, eliminování všeho zastaralého a již neužitečného, rafinované činy, civilní diktatura, intimní styky, exotické zájmy, kriminalistické zásahy, převraty, krize, protekce, nepřátelství, proti kterému je první ochrana bezmocná, úchylná jednání, fetišizmus, sadismus, masochizmus, projekty zahrnující velké počty lidí.

e) Povolání: bankéř, zprostředkovatel, diplomat, jaderný fyzik, psychanalytik, kriminalista, hráč, kuplíř, podvodník, gigolo, šarlatán, terorista.

Další obsah této kategorie

Planetární čtverce, pečetě a inteligence

Planetární pečetě, inteligence, signatury a charaktery dle Papuse. Živlové a planetární Boží jména, andělé a inteligence včetně hebrejštiny. Pěkně přehledně, revidované, upravené, doplněné. Použití v praktické magii. (Dov)

Slunce

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry a další (sestavil: Dov)

 

Měsíc

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry-sefiry-aj. (sestavil: Dov)​

 

Mars

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry-sefiry-aj. (sestavil: Dov)

 

Merkur

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry-sefiry-aj. (sestavil: Dov)​

 

Jupiter

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry-sefiry-aj. (sestavil: Dov)​

 

Venuše

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry-sefiry-aj. (sestavil: Dov)

 

Saturn

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry a další (sestavil: Dov)

 

 

Uran

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry a další (sestavil: Dov)

 

Neptun

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry a další (sestavil: Dov)

 

Pluto

číslo-barva-den-zodiak-kov-nerost-rostlina-kuřidlo-zvíře-tělo-místa-hodiny-geometrie-necronomicon-goetia-sféry a další (sestavil: Dov)

 

Rostliny obsahující planetární kovy

Pro zajímavost zde uvádím i seznam rostlin obsahujících významná množství alchemických planetárních kovů. Seznam převzat z: Phytochemeco Database - USDA - ARS - NGRL. (Dov)

 

Dovovy ucelené planetární korespondence

Planetární korespondence ucelené, zjednodušené, tak aby měl začínající hermetik použitelný učební text, ke kterému se může neustále vracet. Ke stažení také ZDE. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Originální Abbého syntetické tabulky k tématu 7 planet / kovů / dnů ...a dalších atributů

Tab 01: Planeta - kov - princip/živel - dává vlastnost - výstup duše - smrtelné hříchy - ctnosti - ctnosti - svobodná umění - barva praporu - funkce - sůl - kovů - stupeň alch.práce - paracelsiánské bytosti - svátost/mystérium
Tab 02: Den - planeta - živel - tón - čínské - archanděl - sanskrt - tibetsky - hebrejsky - název dne - keltské - severské - germánské - slovanské - staročesky (Tabris)

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter