Podzimní rovnodennost

Rovnodennost (lat. aequinoctium) je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.[1] Rovnodennost nastává dvakrát do roka:
19. až 21. března, kdy střed obrazu Slunce na nebeské sféře prochází jarním bodem a
20. až 24. září, kdy prochází podzimním bodem.
Březnová rovnodennost je na severní polokouli přechod z astronomické zimy do jara a mluvíme tedy o jarní rovnodennosti, kdežto v září přechází léto v podzim a mluvme o rovnodennosti podzimní. Naproti tomu na jižní polokouli začíná jaro v září a podzim v březnu.

Podzimní rovnodennost - magický čas podzimní rovnodennosti

Podzimní rovnodennost, tedy astronomický podzim na severní polokouli zpravidla nastává 23. nebo 22. září, pouze výjimečných případech se podzimní rovnodennost přesouvá na 21. září nebo 24. září. Nejbližší podzimní rovnodennost připadající na 21. září můžeme očekávat až v roce 2092, na 24. září pak v roce 2303, přičemž poslední podzimní rovnodennost v tomto dni nastala v roce 1931. 

 
Astronomický podzim, podzimní rovnodennost, nastává např. v roce 2013 22. září ve 22 h 44 min, kdy Slunce vstoupí do astrologického znamení Vah. Slunce bude tento den vycházet přesně na východě a zapadat přesně na západě. Na rovníku Slunce projde v poledne nadhlavníkem, vůči rovníku se bude vyznačovat nulovou deklinací a den tedy bude stejně dlouhý jako noc - proto rovnodennost a v tomto případě podzimní. Přesně na jižním zemském pólu Slunce vychází a na severním pólu Slunce pak zapadá.
 
 Střídání ročních období a podzimní rovnodennost

Jak je známo, planeta Země střídá roční doby především díky náklonu zemské osy okolo Slunce, tedy pro opakované přiklánění a odklánění severní a jižní polokoule. Pokud je ke Slunci aktuálně přikloněná severní polokoule, je na ní léto a na jižní zima, je-li přikloněna polokoule jižní, je tomu samozřejmě naopak.
 
Symbol podzimní rovnodennosti a jaký má symbol podzimní rovnodennosti význam 

Symbolem podzimní rovnodennosti je dvojitá nakloněná spirála | Přesný čas online.czPodzimní rovnodennost má i svůj symbol, kterým je dvojitá spirála představující přírodní rytmy, vzestup a pokles, nádech a výdech, střídavý rytmus evoluce a involuce, ale i vyváženost mezi světy a lidskou vnitřní a vnější cestu. Nekonečný cyklus změn přináší všemu stvořenému obnovu a nám lidem nové příležitosti k porozumění sobě samým, kdy výchozím bodem k tomuto porozumění jsou právě ty skutečnosti vv nás - co jsme doposud „sklidili“.
 
Období podzimní rovnodennosti je vhodné pro sladění se s tokem energie Matky Země

Vzdejme dík mocné síle Univerzální Lásky, napojme se na ni – není nikde venku, je v našem srdci. Prociťme ji a uvědomme si sounáležitost se vším, co existuje zde na Zemi a ve Vesmíru. Přivítejme změnu a uvědomme si posun v toku energie, ke kterému nyní  v přírodě dochází, kdy jakoby se vracela do lůna Stvoření , ze kterého vychází a uvědomme si její sílu.
 
 Doba podzimní ronodennosti jako čas vhodný k přemítání

Odpočívejte, obnovujte síly, hledejte Zdroj, ze kterého vše pochází, zdroj, kam se vše i vrací, hledejte sami sebe. Propojte se se svou duší a proste ji, ať vám je ukázána vaše spirituální cesta.  Nyní je vhodná doba pro uvolnění všech myšlenek, které narušují vaši vnitřní rovnováhu. Měnící se období nám také připomíná, co je v naší přírodě konstantní. Se zanikajícím vnějším životem, procitá život vnitřní. Využijte tento čas k přemítání o věčné povaze Ducha. Sněte nový sen. Svou vizi pro příští období si můžete poznamenat na ozdobný kousek papíru a umístit jej na vhodném místě ve svém domově, pořiďte si nástěnku vizí, sněte a pracujte pro sklízení v příštím roce.
 
Vyklouzněte z času, dostaňte se svým novým vědomím mimo čas i prostor, sněte nový sen ...
 
 Podzimní rovnodennost je unikátním obdobím vstupu do dalšího astronomického období

Podzimní rovnodennost je vstupní branou k dalšímu období, totiž k Zimě. Léto je za námi a nová fáze začíná. Je to čas, kdybychom měli sdílet s ostatními vše, co jsme získali a dokončili v období od jara do léta a zároveň kdybychom již do svého vědomí měli nechat vstoupit záměr své duše pro blížící se zimní období. Síla Slunce rychle slábne a od data podzimní rovnodennosti budou všechny další dny v roce nápadně kratší a chladnější, přichází čas dozrávání a sklizně. 
 
 K čemu dává podzimní rovnodennost v životě člověka příležitost

Podzimní rovnodennost nám dává příležitost k sladění protikladů a k tomu, abychom  se naučili je vidět a vnímat jako součást celku.  V našem duálním světě to však jinak nejde, neboť potřebujeme  poznat obě strany, abychom je mohly vyvážit a sjednotit – jsme dokonale konfrontováni s viditelným i neviditelným světem, setkáváme se kreativitou i destrukcí, narozením a smrtí, materialismem a spiritualitou. V čase podzimní rovnodennosti však oslavujme i sebe samé jako celek, své mužské i ženské aspekty, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy.  Oslavme vše – to dobré i to zlé. Vzdejme čest měnícímu se období, které nám přináší šanci začít znovu a lépe.
 
 Podzimní ronodennost v jiných kulturách

V některých tradicích se ve dnech podzimní rovnodennosti slaví Dračí den. Drak  se na zimu schovává do úkrytu v podzemí a dříve, než tak učiní, vzývá se jeho energie, aby zažehl Oheň v našem srdci,  aby se jeho síla a jas mohly posléze projevit i ve světě vnějším. Drak je prastarou energií symbolizující mimo jiné energii Matky Země – Zemskou kundalini, její dynamiku, oheň, vůli a odvahu. A to jsou právě kvality, které  v sobě potřebujeme probudit. V době, kdy se vydáváme na cestu do svého nitra abychom čelili svým temným stránkám, pochopili je a s láskou přijali. Naše nitro není místem, kde bychom měli živit strach, ale jakýmsi výchozím nebo spíše průchozím bodem, vstupní branou do prostoru, kde se můžeme znovu setkat se svou vnitřní moudrostí a silou a napojit se na bezpodmínečnou lásku, kterou jsme, resp. bychom měli být dokonalým důkazem. V této chvíli bychom si měli uvědomit, zda se nám to daří či nikoliv a pokusit se pochopit sebe sama a stát se lepšími.
 
Podzimní rovnodennost připravuje vše živé i neživé na změny v energetických polích Země

Den podzimní rovnodennosti nás tedy připravuje na změny v zemské energii, kdy se jedná o přechod, na který musíme všichni nějak zareagovat. Dny se krátí a postupné ochlazování nám připomíná, že se blíží zima. Listí mění barvu a padá ze stromů, ovoce - jak to materiální, tak to duchovní dozrává a potřebuje být sklizeno. Míza stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům. V přírodě pomalu přichází doba spánku, odpočinku a obnovy. Všichni máme příležitost napojit se na tuto energii a znovuvstoupit do lůna spirituálního světa a v něm se obrodit.
 
Doba podzimní rovnodennosti jako uvědomění si přirozeného cyklu času

Respektujme přirozený čas – žijme naplno,  když je k tomu vhodné období a odpočívejme, když se tak děje v celé přírodě – tím vytvoříme rovnováhu, která se stane pevným základem našeho budoucího života. Podzimní rovnodennost zahajuje čas vhodný pro dlouhodobé plánování. Semínka nápadů, která nyní zasejeme, vyraší v čase jarní rovnodennosti, přeměněna a posílena díky času stráveném v plodném podhoubí naší mysli.
 
Co v čase podzimní rovnodennosti připravíme, na jaře sklidíme.
 

Data podzimní rovnodennosti :  

2013 - 22. září 22:44
2014 - 23. září 4:29
2015 - 23. září 10:20
2016 - 22. září 16:21
2017 - 22. září 22:02
2018 - 23. září 3:54
2019 - 23. září 9:50
2020 - 22. září 15:30

Zdroj: http://www.presny-cas-online.cz/podzimni-rovnodennost-magicky-cas-podzimni-rovnodennosti

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Cosmos 3 - Harmonie světů

Dokument začínající oddělením astrologie a astronomie, sleduje Sagan vývoj astronomického pozorování. Počínaje souhvězdími, obřadními kalendáři sledující pohyby těles a využívající světlo v době rovnodennosti se přesouvá do debaty mezi modelem geocentrickým (Ptolemaios) a heliocentrickým (Koperník). Popisuje strastiplnou cestu Johannese Keplera: jeho vývoj, seznámení s Tychem Brahem až po Keplerovy zákony a první sci-fi román.

Studium astrologie

Astrologie, řecky αστρολογία je tradiční hermetický obor.Zabývá se zkoumáním předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi. Studium astrologie je velmi obsáhlé a většinou časově náročné. Každopádně trpělivost a píle růže přináší a výsledek (tj. umění astrologie) stojí za to.  Lóže u Z.·.S.·. vám zde doporučuje tuto kvalitní literaturu a tento postup:

Astrologická symbolika

Již od starověku se pro astrologii užívají zástupné symboly pro planety, znamení aj. Symboly jsou nejen syntetické obrazce zastupující filosofický koncept zobrazovaného předmětu, ale též zjednodušením a zpřehledněním práce. Níže naleznete například originál řecký horoskop, na kterém můžete rozeznat symboly, které užíváme dodnes. Stejně tak na horoskopu Johanna Keplera. Proto je velmi důležité tyto syboly umět. Lóže u Z.·.S.·. vytvořila přehlednou tabulku s výkladem symbolů. Níže naleznete jak náhled tak odkaz ke stažení ve vysoké kvalitě v pdf. (Dov)

Dějiny astrologie

Astrologie, řecky αστρολογία = άστρον (hvězda) + λόγος (slovo), česky též hvězdopravectví, je tradiční hermetický obor. Zabývá se zkoumáním vztahu mezi děním na obloze a jeho vlivem na Zemi.  

Letní a zimní slunovrat

Slunovrat (latinsky solstitium) je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku největší (v případě letního slunovratu), respektive nejmenší (v případě zimního) deklinaci. Letní slunovrat nastává na severní polokouli obvykle okolo 21. června a zimní 21. prosince, přičemž jejich přesný čas se může mírně měnit.

O zírání do magického telezrcadla

Když dávní čarodějové a mágové[1] potřebovali zprávy z éteru (astrálu), používali k tomu magických zrcadel. Takové zrcadlo byla vyleštěná černá plocha, například z obsidiánu, skla či uhlí, ze zadní strany napuštěná komplikovanou směsí látek, které podle žaltářů dokázaly kondenzovat astrální fluida. (M.J.V.)

O ježkových vočích

Jaký je původ známého českého výrazu, vyjadřujícího údiv a úžas, nevědí ani slovníky, ani internet, ani lidé z masa a krve, a ani já netuším, zda bych se měl ptát spíš pamětníků či svých vrstevníků, neboli jak staré ono rčení vlastně je. Namísto hledání dějinami zapomenutého proroka, který tváří v tvář zázraku jako první vykřikl „Ježkovy voči!“, se pokusím tuto posvátnou formuli vyložit po svém. (M.J.V.)

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!