Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)


SIGILUM

Sigilum je symbol, vytvořený pro určitý magický účel. Je kombinací různých jednodušších symbolů a geometrických znaků, ze kterých má každý svůj význam a smysl.

Lat. "sigillum" = "pečeť". Mohlo by se též vztahovat k starohebrejskému "segulah" (סגולה) = "slovo, čin, nebo předmět s duchovním účinkem".

Ve středověké magii se sigila většinou vztahovaly k znakům reprezentující různé entity (např. Goetie). Tyto znaky se považují za ekvivalenty "pravých" jmen entit a zaručují nad nimi určitou míru kontroly. Sigila je možné nalézt i v židovské kabale (např. Sefer Raziel ha-Malach). Do současné magie uvedl sigila Austin Osman Spare, který vytvořil metodu "redukce záměru do abstraktního tvaru".


PSYCHOLOGIE

Symbol, resp. sigilum, představuje nejúčinnější způsob komunikace s podvědomím. Pouhé chtění samo o sobě zaručuje úspěch jen zřídka, neboť vůle komunikuje s myslí. Ta oslabuje magické schopnosti v mnoha ohledech. Ze Spareova hlediska stojí za každým přáním člověka touha. Touha je hmota a zároveň energie přání. Beztvarý kus touhy může přijmout formu jakéhokoliv přání. Bohužel, vědomá mysl koncentrovanou sílu touhy není schopna využít. Neustále ji tvaruje a znovu její tvary rozpouští. Chaos. V gnózi se chaos panující naší mysli rozpustí. V konečném orgasmu dochází k vyjasnění naší mysli, ve které se v té době vznáší jen beztvará absolutní touha. Pokud se v takovém okamžiku koncentrujeme na nějakou myšlenku, přání nebo právě sigilii, tato dostává absolutní náboj touhy a ukládá se do nevědomí, ve kterém může začít magicky působit. 

Po vytvoření se tedy sigilum nabije v tzv. fyziologické gnósi (trans) a následně je vymazáno z paměti okamžitým přenesením vědomí na jiní subjekt. Tak může klesnout přání do podvědomí a začít působit bez zásahů vědomého cenzora. Sigila fungují díky podvědomé stimulaci vůle, jež umožňuje obejít mysl! 


KOMIKS

Hypersigilum je výtvarné umění s magickým významem a myšlenkovým nábojem, které vznikne pomocí upraveného postupu sigilizace. Tento kontextuální význam uvedl Grant Morrison ve svých komiksech "The Invisibles".

 

 

 

 


POSTUP VÝROBY

1. FORMULACE

Dle povahy přání zformulovat krátkou větu. Formulace musí být jasná, stručná a bez záporu "ne..." (podvědomí mnohdy "ne..." ignoruje a následně se stane pravý opak, např. z NEchci je chci). Do formulace je možné vložit i časování, nesmí být ovšem nesmyslné (příliš krátké / dlouhé). Po zformulování věty se tiskacími velkými písmeny napíše na papír a vyškrtají se písmena, která jsou dvakrát, tak aby ve výsledku bylo každé písmeno obsaženo pouze 1x. Tuto zkrácenou verzi následně sigilizujeme do grafické abstraktní podoby.

Např.:

CHCI VE SNU PROŽÍT VĚDOMÍ HADA = CHIVESNUPROZTDMHA

CHCI BRZY POTKAT SPRÁVNÉHO PARTNERA PRO MĚ = CHIBRZYPOTKASAVNEHM

MÁ VŮLE JEST Z KOUŘENÍ JE MI ŠPATNĚ = MAVULEJSTZKORNIPA

2. SIGILIZACE PŘÁNÍ

Důležité je hlavně to, že svá sigila vytváříte sami! (Frater V.D.). Při sigilizaci nedbat na vzhled, soustředit se na vlastní intuici a ne na pravidla. Smysl musí mít pro vás osobně.

  • Slovní metoda

Spojit všechna písmena do jednoho tvaru. Jednotlivá písmena nemusí být jak podle šablony, důležité je, aby je tam tvůrce viděl. Obrázek zredukovat do jednodušší formy. Jakékoliv přesahující linky musí mít zakončení (monáda, kroužek, trojúhelník, hexagram). Sigilum celé je též možno orámovat do nějakého geometrického tvaru.

  • Obrazová metoda 

U této metody není třeba přání formulovat. Používá se většinou k působení na jiné lidi (zdraví, láska nebo i útok). Člověk se kreslí schematicky s iniciály jeho jména. Do místa působení se umístí jakási jehlička. Tento obrázek se opět redukuje.

 

  • Mantrická metoda

Stejný postup jako u metody "Slovní", pouze výsledek nepřevádíme na obrázek, ale přeházíme písmena tak aby byl dobře vyslovitelný - zpívatelný. Mantra může dávat nějaký smysl, ale nedoporučuje se to z důvodu asociací.

  • Dovova metoda 

Dle mé zkušenosti se praktik nemusí striktně držet výše uváděné slvoní/obrazové metody, ale v duchu chaosmagie může sigilum vytvořit například v kombinaci s automatickou kresbou. Zde jedno z mých takto vytvořených sigil (funguje úplně stejně jako ta "klasická")

 

 


3. DYNAMIZACE/AKTIVACE - NABITÍ SIGILA

K tomu aby sigilum fungovalo, musí být vštípeno do podvědomí vypojením vědomí pomocí "fyziologické gnóse".

Je vhodné celý proces zritualizovat, tedy: vytvořit oltář s osobními posvátnými předměty a korespondencemi dle povahy přání, zažehnávací rituál (MPR apod.), aktivace sigila, zapomenutí, zažehnávací rituál. Ale není to vyloženě nutné. 

Sigilum získává magický náboj v okamžicích ztišení mysli v magickém transu, nebo když je běžná činnost mysli paralyzována silnými emocemi. V těchto okamžicích se energie soustředuje na sigilum, ať už jde o mentální obraz, mantru nebo kresbu. Sigila se magicky nabíjejí například během magického transu, v okamžiku orgasmu, euforie, intenzivního strachu, zloby či hanby nebo ve chvíli, kdy na vás dolehne silná deprese či zklamání.

  • Sexuální metoda "Utrpení Pana"

Utrpení Pana je masturbační technika směrující ku nevyvrcholení, které vytváří astrální tlak ku splnění tajného přání. Postup:

* Postupujte masturbačním soustředěním na zakódovanou sigilii.

* Před okamžikem orgasmu je orgasmus zastaven a není dovoleno pokračovat.

* Neustále se soustřeďte na sigilii a poté když je dosažen požadovaný stav je doporučeno i nadále po několik okamžiků sledovat sigilii.

* Tento proces je opakován znovu a znovu dle potřeby.

* Není dovoleno vyvrcholit, uspokojit touhu.

* Potom je sigilum rituálně zničeno (možno spálit, smíchat s vodou a vypít).

Další metody viz tabulka (+ Pozice smrti v příloze níže)

Inhibiční metoda Excitační metoda
Pozice smrti Sexuální vzrušení
Magický trans; Soustředění Emoční vzrušení, tj. strach, vztek, děs apod.
Spánková deprivace; Půst; Vyčerpání

Bolest, mučení; Bičování; Tanec, bubnování; Zpívání

Zírání Meditace v chůzi
Drogy navozující trans nebo hypnózu Drogy navozující excitované stavy či aktivitu; Slabé halucinogeny; Hyperventilace
Smyslová deprivace Přesycení smyslovými vjemy
   

 


4. ZAPOMENUTÍ

Nejdůležitější část pro správné fungování sigila! Abychom sigilum úspěšně zapomněli, musíme jeho podobu a přání s ním spojené vytěsnit z normálního bdělého vědomí. Mág se snaží proti návratu sigila do vědomí bojovat tím, že svou pozornost zaměří na jiné záležitosti. Zatoužíme-li silně po něčem jiném, původní touhy se vzdáváme (zapomeneme na ni) a tato energie pak přechází na sigilum. Sigilum podržíme v mysli co nejdéle a pak ho vymažeme z mysli, nejlépe smíchem.


ODKAZY

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sigilum_(m%C3%A1gia)

http://darkprincess.blog.cz/1012/psychologicka-magie

http://divinorum.cz/symposion/nabijeni-sigilii-poloha-smrti/


ZDROJE

Carroll, Peter J. -  Liber Null & Psychonaut (Praha: Vodnář, 2007)

Frater V∴ D∴ - Praktická sigilická magie (Praha: Vodnář, 2011); Pdf

Nakonečný, Milan - „Psychonautika“, Magie v historii, teorii a praxi (Praha: Vodnář, 1999)

Veselý, Josef - Magie pro pokročilé (Praha: Vodnář, 2004)

Spare, Austin Osman -  The Book of Pleasure (Louth: Mandrake Press Ltd., 2005); Pdf

Sherwin, Ray - Kniha výsledků; Pdf

Krlam - Chaos Kung-fu, Techniques in Sexual Magick (2002); Pdf


PŘÍLOHA

NABÍJENÍ SIGIL - POZICE SMRTI (více též ve speciální článku ZDE)

Nejúčinnější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Gnóze

Gnóze (gnose) dosahujeme při nejsilnějších zážitcích, které může člověk zažít – při sexu a smrti. A teď je jedno, zda-li je tento prožitek dokonalý (soulož/smrt), nedokonalý (masturbace/poloha smrti) či imaginární (erotická představa/imaginace smrti). Může to být ale i zážitek, který se sexu či smrti podobá jen vzdáleně (tanec, půst). Nakonec dojdeme k závěru, že všechny metody gnóze se dají přiřadit buď do metod vycházejících ze zkušenosti sexu (extáze) nebo smrti (deprivace).

Poloha smrti vychází, jak napovídá název, ze zkušeností spojených se smrtí. Fyzickým vyčerpáním omamuje mozek a uvádí nás do stavu podobného stavům po požití drog. Rozdíl je v tom, že zatímco drogy omámí mozek i samotnou mysl, tak poloha smrti je koncipována tak, aby omámila pouze mozek, ne mysl. Omámená mysl by nebyla schopna se koncentrovat na cíl práce. Poloha smrti vede k okamžiku, kdy se zastaví chaotické myšlení a dá nám okusit ne-myšlení, ne-dualitu. Kia? Překonává se dualita sexu (extáze) a smrti (deprivace), nastává Kia, životní síla. V tu chvíli je touha seskupena v jediné obrovské a šeredně mocné mase. A je nám plně k dispozici. Není jako za normálního stavu rozprášena na tisíce maličkých ubohých bublinek sloužícím tisícům maličkých bublinkových přání. Teď tedy uchopíme tu zrůdnou masu moci a nacpeme ji do své sigilie. To musíme provést v jednom orgastickém okamžiku, jinak je práce zbytečná.

POLOHA SMRTI (verze č. 1)

Tuto verzi můžete provádět jak v sedě, tak ve stoje. Při prvních pokusech doporučuji sedět za stolem, na který umístíte samotnou sigilii. Možnosti:

a, Hluboce se rozdýchejte a pak zablokujte svoje oči, uši, ústa a nos prsty obou rukou. Soustřeďte se na vnitřní napětí ve vašem těle (ale nepřemýšlejte o sigilii ani o jejím účelu) a zadržte dech jak nejdéle to dovedete. Pokračujte v tom, dokud už to skutečně nebudete moci vydržet. Pak ho zadržujte ještě déle, až už to opravdu nebude možné. Nakonec, krátce před omdlením, otevřete svoje oči a pohleďte – ve chvíli, kdy se nadechnete čerstvého vzduchu – na sigilii. Pokud to uděláte správně, ocitnete se ve stavu panicko-zasaženého nemyšlení – formy magického transu, ve kterém je nevědomí mnohem přístupnější a vnímavější k sigiliím. Poté ji vymítejte smíchem a koncentrací na něco diametrálně odlišného, nejlépe na něco hodně světského.

b, Jedna z podob této techniky byla již popsána v kapitole 1. Provádíme ji ve stoje před zrcadlem, na které jsme namalovali sigilii vodou rozpustnými barvami. Opět zde používáme fyzické vypětí. Zírejte do očí svého obrazu v zrcadle aniž byste pohnuli očními víčky, potom zkřižte ruce za hlavou nebo krkem a zatlačte je dozadu co nejnepohodlněji, zadržte dech a napněte všechny svaly. V této pozici zůstaňte, až nebudete schopni vydržet napětí a/nebo bolest. Potom se náhle uvolněte a (v tom okamžiku) implantujte sigilii do svého nevědomí. Vymítejte smíchem, pomyslete na něco jiného atp.

Poznámka k verzi č. 1: první verze není vhodná pro osoby trpící srdečními obtížemi, vysokým tlakem a dechovými obtížemi. Radši se zajděte optat lékaře nebo zvolte druhou metodu. Jinak by vás mohl klepnout Smrť.

Komentář překl.:

Verzi podobnou možnosti b) uvádí Spare v Knize potěšení (The Book Of Pleasure): „Postav se na špičky, napni ruce a propleť je za krkem v nejzazším bodě, který ti tvé tělo dovolí. V této poloze začni zhluboka energicky dýchat, až tě začnou opouštět smysly a napadat tě závrať. Hleď na svůj odraz v zrcadle, až se začne rozpíjet a nepoznáš sám sebe, zavři oči (to se většinou stane nedobrovolně samo) a imaginuj. Světlo, které spatříš (většinou v různých podobách X) si podrž, dokud nezapomeneš na všechnu námahu; to světlo ti pak daruje pocit nezměrnosti, jejíž okraj nebude v tvých silách dosáhnout.“

Ta se však nehodí k nabíjení sigilií (správně, neobsahuje totiž orgastický moment).

Uvádím ji zde pouze pro ty, kteří touží po poloze smrti jako cestě k mystickým zážitkům. K jejímu dalšímu studiu doporučuji originálního Sparea nebo fragmenty, které uvádí Josef Veselý v knize Učení mistrů.

POLOHA SMRTI (verze č. 2)

Co vím, tato technika nebyla ještě nikdy popsána v knize. Je jemnější než první verze, ale je stejně snadná jako efektivní, nicméně vyžaduje trochu více cviku.

Sigilie leží před vámi na stole. Posaďte se na židli, pokud možno vzpřímeně, ruce nechte spočívat na stole. Roztáhněte palce aby se dotýkaly jeden druhého tak, že sigilie bude ležet v otevřeném čtverci tvořeném vašima rukama. Civte na sigilii aniž byste mrkali. Nezáleží na tom, jestli začnete slzet, vy se totiž koncentrujete někam úplně jinam. Teď zkuste velmi krátce škubnout lýtkovými svaly. Nejlepší je začít jednou nohou, pokračovat druhou a nakonec škubnout oběma svaly. Samotné škubnutí by mělo být v jednom okamžiku napnutím i uvolněním. I zlomek vteřiny je dost, pokud je intenzivní. Sice to může znít složitě, ale se zkušeností zjistíte co je pro vás nejlepší.

Pokračujte „proškubáváním“ svalů nadloktí, hrudi, rukou a paží až k hlavě. S trochou zkušeností by vám celá procedura neměla trvat více jak půl vteřiny. Takže, celé tělo je ztýráno krátkou křečí. Při jejím vyvrcholení vytřeštěte oči [Pozn. překl: Bohužel nic lepšího mě nenapadlo, v orig. „open your eyes even more widely“] a „inhalujte“ sigilii. Až budete zavírat oči, hlasitě se zasmějte. (potom přemýšlejte o něčem jiném atp.) Toť vše.

 

Poznámka překl. k oběma verzím:

Po praktikování polohy smrti se vyhněte všem meditačním a tranzoidním technikám (+ trance dance, drogy, ceremoniální soulož, brain geny a podobné mozkové míchačky…) nejméně po dobu tří hodin. I když jste se poctivě vysmáli nebo použili jakoukoliv jinou vymítací techniku, nevědomí potřebuje čas, aby „zavřelo vrátka“ a sigilie se mohla „uhnízdit“. Jinak za výsledek nikdo neručí….

Autor a zdroj:

Frater Irwiuss; http://divinorum.cz/symposion/nabijeni-sigilii-poloha-smrti/ 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)