Přehled řeckých bohů a genealogie

Přehled řeckých bohů dle Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové řeckých bájí. + přiložený obrázek genealogie. Kliknutím na jméno naleznete jejich podrobnější popis! (Dov)

Tvořitelská božstva

 • Chaos – počátek a pramen všeho na světě
 • Erós – zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
 • Úranos – bůh nebe, též samo nebe
 • Gaia – bohyně země a sama Země
 • Aithér – bůh věčného světla
 • Erebos – bůh věčné tmy a věčná tma sama
 • Hémerá – bohyně jasného dne
 • Nyx – bohyně noci a zosobněná noc
 • Pontos – bůh hlubin vnitřního moře
 • Kallirhoé – zrodila Echidnu a obra Géryona

Pontos a Gaia zrodili tyto významné bohy:

 • Eurybia – matka otce hvězd a větrů Astraia
 • Forkýs – mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
 • Kétó – mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
 • Néreus – mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“

Titáni

Titáni a titánky jsou v řecké mytologii synové matky země Gaie a boha nebe Úrana.

Vedle Titánů byli zrozeni Gaiou s Úranem (nebo z kapek Úranovy krve):

 • Giganti – obludní dlouhovlasí obři
 • Kyklópové – obludní obři s jedním okem (někdy stvořeni i později Poseidónem)
 • Hekatoncheirové – storucí, padesátihlaví obři
 • Erínye – bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie
 • Afrodíté – bohyně krásy a lásky

Olympská božstva

 • Zeus (latinsky Jupiter) – nejvyšší řecký bůh; vládce oblohy, hromů a blesků, vládce nad bohy i lidmi
 • Héra (latinsky Juno) – Diova sestra a manželka, královna nebe a hvězd, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků

Diovi sourozenci

 • Hádés (latinsky Plútó) – bůh podsvětí
 • Poseidón (latinsky Neptun) – bůh moří
 • Hestiá – bohyně rodinného krbu
 • Démétér (latinsky Cérés) – bohyně plodnosti země a rolnictví, údajně naučila lidstvo pěstovat obilí

Diovy děti

 • Athéna – bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
 • Apollón – bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
 • Artemis – bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
 • Héfaistos (latinsky Vulcanus) – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
 • Arés (latinsky Mars) – bůh ničivé války a krvavého zabíjení
 • Hermés (latinsky Merkur) – bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů

Trojici nejmocnějších bohů tvoří Zeus – nejvyšší vládce, Poseidón – vládce nad vodami a Hádés – vládce podsvětí. Právě Hádés však nepobýval na Olympu, žil ve svém zlatém paláci v nejtemnější části podsvětí, které nikdy neopouštěl. Proto se uvádí, že Olympských bohů bylo jenom dvanáct. Počítaje Afrodité, bohyni lásky, krásy a touhy, stvořenou Gaiou a z kapek Úranovy krve. K olympským lze ale počítat i poloboha Dionýsa (latinsky Bacchus), nejmladšího z bohů, boha vína, vegetace a divadla.

Ostatní bohové a polobohové

 • Adrásteia – bohyně hor - fryžská
 • Achelóos – bůh řeky v Aitolii
 • Aiolos – bůh vládce větrů
 • Amfitríta – bohyně mořská, manželka Poseidóna
 • Anemoi – bohové všech větrů
 • Anterós – bůh pomsty zhrzené lásky
 • Apaté – bohyně klamu a sám klam
 • Asklépios – bůh lékařství
 • Asópos – bůh řeky v Boiótii
 • Áté – bohyně zaslepené a nezkrotné vášně
 • Artemis – bohyně lovu, panenství a měsíce
 • Boreás – bůh severního větru
 • Daimón – božská bytost-vliv na osudy člověka, nebo duch zemřelého
 • Deimos – zosobněný děs
 • Dionýsos – bůh vína a veselí
 • Dryády – lesní nymfy, nižší bohyně
 • Eileithýia – bohyně porodu
 • Éós – bohyně ranních červánků
 • Éósforos – bůh hvězdy Jitřenky
 • Erós – zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska, syn Afrodíty
 • Eris – bohyně sváru
 • Erínye – bohyně pomsty a kletby (též Furie a Eumenidy)
 • Euros – bůh východního (JV) větru i sám vítr
 • Eurynomé – mořská bohyně
 • Fobos – zosobněná hrůza
 • Gráníkos – bůh řeky v Mýsii
 • Harmonia – proměněna v hada
 • Hébé – bohyně věčné mladosti a jara, služebnice olympských bohů
 • Hekaté – bohyně měsíce – maloasijská
 • Hélios – bůh slunce a světla
 • Héliovny – sestry Faethóna
 • Héraklés – hrdina, vzat na Olymp, prohlášen nesmrtelným
 • Hóry – bohyně ročních období a pořádku v přírodě i ve společnosti
 • Hyády – dcery Titána Atlanta nebo Ókeana
  • Ambrosia
  • Eudóra
  • Faisylé
  • Korónis
  • Polyxó
  • Faió
  • Dióna
 • Hymén – bůh sňatku a ochránce manželství
 • Hypnos – bůh spánku a sám spánek
 • Charitky – bohyně půvabu a krásy
  • Aglaia – bohyně půvabu a krásy – „Skvělá“
  • Eufrosyné – bohyně půvabu a krásy – „Dobromyslná“
  • Pásithea – bohyně půvabu a krásy
  • Thaleia – bohyně půvabu a krásy – „Kvetoucí“
 • Íasión – bůh úrodného nitra země
 • Ínachos – bůh stejnojmenné řeky v Argu
 • Iris – bohyně duhy
 • Kallistó – družka bohyně lovu Artemis
 • Kéfísos – bůh řeky v Boiótii
 • Kéry – bohyně smrti, zejména násilné
 • Kirké – kouzelnice
 • Kybelé – Matka bohů, dárkyně života
 • Létó – bohyně, matka Apollóna a Artemis
 • Litai – bohyně proseb (mn. č.)
 • Lucifer – zosobnění hvězdy Jitřenky a její bůh
 • Moiry – bohyně osudu,sudičky
  • Atropos – četla knihu života a určovala hodinu smrti
  • Klóthó – rozpřádá nit lidského života
  • Lachesis – rozvíjí nit lidského života
 • Mómos – bůh hany a hlouposti
 • Morfeus – bůh snů
 • Múzy – bohyně umění
  • Erató – Múza milostného básnictví a milostných písní
  • Euterpé – Múza lyrického básnictví
  • Kalliopé – Múza epického básnictví
  • Kleió – Múza dějepisectví
  • Melpomené – Múza tragédie
  • Polyhymnia – Múza hymnických zpěvů a sborové lyriky
  • Terpsichoré – Múza tance
  • Thaleia – Múza veselého básnictví, komedie a pastýřských zpěvů
  • Úrania – Múza hvězdářství
 • Nefelé – bohyně oblaků
 • Nemesis – bohyně odplaty
 • Níké – bohyně vítězství
 • Nymfy
 • Najády – vodní nymfy, nižší bohyně
  • Aiglé – najáda nejkrásnější
 • Néreovny – nižší mořské bohyně
 • Notos – bůh jižního větru
 • Oiagros – říční bůh v Thrákii
 • Ókeanovny – bohyně vnějšího moře
 • Oready – horské nymfy, nižší bohyně
 • Pan – bůh lesů a lovců, pastýřů a stád
 • Peithó – bohyně lichotivého přemlouvání
 • Persefona – manželka vládce podsvětí, dcera Demétry
 • Plejády – sestry Hyád, proměněny v souhvězdí
  • Maia – proměněna v Plejády
  • Meropé – proměněna v Plejády
 • Plútos – bůh bohatství
 • Priápos – bůh plodnosti
 • Próteus – mořský bůh
 • Seléné – bohyně měsíce
 • Skamandros (Xanthos) – bůh stejnojmenné řeky v Tróji
 • Styx – bohyně a zosobnění řeky v podsvětí
 • Tartaros – bůh a zosobnění propasti
 • Thanatos – bůh smrti a sama smrt
 • Thaumás – bůh přírodních úkazů na moři
 • Tritón – mořský bůh
 • Tyché – bohyně šťastné náhody
 • Zefyros – bůh západního větru

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Genealogie řeckých bohů (mnohdy se v drobnostech liší)

 

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Bohové starověkých národů

Bohové starověkých národů krásně zpracovaní nakladatelstvím Marvel Comics. Níže obrázky a kompetence jednotlivých bohů.

Mýtus o Usirovi

Mýtus o Usirovi je nejvýznamnější, nejvlivnější a z hlediska dnešních vědeckých poznatků nejrozsáhlejší mýtus staroegyptské mytologie. Doložen je nejpozději od doby 5. dynastie a následně byl nepřetržitě rozvíjen až do zániku staroegyptské civilizace, tedy po dobu téměř 3 tisíciletí. 

Rig Veda Book 8 Hymn 48 / HYMN XLVIII. Soma.

Soma (sanskrt: सोम SOMA), nebo Haoma (Avestan), z Proto-Indo-iránského * sauma-, byl Vedický rituální nápoj, významný mezi prvními Indoíránci, a následně ve většíně Indické a perské kultury. Nápoj je často zmiňován v Rigveda, jehož Soma Mandala obsahuje 114 hymny, mnozí chválí jeho energizující vlastnosti. Je popsána jako extrahovaná šťáva z stonky určité rostliny. V hinduistické a zoroastrijské tradici jsou název nápoje a rostliny stejné. Také představal božstvo, trojformující, náboženskou nebo mytologickou jednotu.

Sestup Inanny do podsvětí

Sumerská skladba o Inannině cestě do podsvětí vznikla zřejmě v 21. stol.př.n.l. Všechny její dochované opisy pocházejí z doby starobabylónské, tj. z 19.–18. stol.př.n.l. Převážná část (26 fragmentů a tabulek) byla nalezena v Nippuru. Z nich se podařilo rekonstruovat přibližně 360 veršů, tzv. nippurskou verzi. Její konec však nebyl dlouho znám. Teprve po nalezení čtyř fragmentů v Uru (tzv. urská verze) byl celý příběh doplněn a zakončen. Na mýtus navazuje příběh Dumuziho sen. Později byl příběh zpracován do akkadského mýtu Sestup Ištary do podsvětí.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016