prof. Zdeněk Neubauer - duchovní patron lóže

prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. byl náš největší filosof zabývající se mimo jiné i vztahem mezi vědou, filosofií, hermetismem a křesťanskou filosofií. Byl zakladatel katedry Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědeské fakultě UK a jedním ze zakladatelů Letní filosofické školy. Jeho díla a osobnosti si velice vážíme a při studiu knih s úctou hledíme k jeho velkému duchu, který osvětloval-osvětluje-a bude osvětlovat mnoho lidí. Dne 5.7.2016  se stal naším ctěným duchovním patronem.

 

ŽIVOTOPIS

V úterý 5. 7. 2016 odešel přední český filosof a biolog Zdeněk Neubauer. Bylo mu 74 let. Od roku 1990 přednášel na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, v letech 1990 až 1996 byl vedoucím katedry. V roce 1991 se stal docentem obecné biologie, v roce 1992 pak profesorem; obě řízení absolvoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Byl synem profesora státního práva brněnské univerzity Zdeňka Neubauera (1901-1956) a jeho ženy Štěpánky (rozené von Makowski), rovněž právničky, bratrem profesorky Kamily Bendové, přednášející logiku na Filosofické fakultě UK a švagrem filosofa a disidenta Václava Bendy. K jeho blízkým přátelům patřil rovněž Václav Havel.

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze vystudoval biologii, svou počáteční touhu obírat se mykologií (bizarní svět hub jej vždy fascinoval), již později zaměnil za mikrobiologii, v níž graduoval v roce 1965. V letech 1967-70 působil ve slavné Mezinárodní laboratoři pro genetiku a biofyziku v Neapoli, kde se zabýval zejména studiem bakteriofága lambda, teoreticky neobyčejně významného bakteriálního viru. Po návratu graduoval v roce 1971 na Filosofické fakultě UK v oboru filosofie.

V této době začal publikovat vlastní texty z oblasti filosofie a rozhraní filosofických a biologických disciplín, většinou v samizdatu nebo v zahraničí, někdy i pod pseudonymem Sidonius. V roce 1982 opustil pro své nekonformní postoje univerzitu a živil se jako programátor v podniku ČKD, kde tou dobou působila i řada dalších disidentů. V roce 1990 založil Katedru filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK, kterou řadu let vedl, od roku 1991 jako docent, od roku 1992 jako profesor, a kde i po svém penzionování dále působil.

Cena Toma Stopparda
Stal se autorem zhruba pětadvaceti knih a sborníků a svými přednáškami a publikacemi hluboce ovlivnil celou jednu českou intelektuální generaci. Zabýval se filozofickými problémy biologie a fyziky, epistemologickým významem tvaru a tvarovosti a rolí mýtických a symbolických motivů v poznání. Jeho další práce se týkaly kultury, mysli a těla, vědomí a nevědomí, religionistiky, hermeneutiky a hlubinné psychologie. V roce 2001 získal cenu nadace Vize, v roce 2008 cenu Toma Stopparda za esejistiku. Se svou manželkou Marií Svobodovou, terapeutkou, žil v Praze-Podolí.
Zdeněk Neubauer byl nejen špičkovým obecným biologem s dalšími velikými přesahy do filosofie, teologie a jiných humanitních oborů, ale v pravém slova smyslu také prorokem a básníkem v nejarchaičtějším a nejpůvodnějším smyslu tohoto slova – z dob, kdy „básník“ nebyl autorem rýmovaných veršovánek, ale tím, kdo ve stavu vytržení sděloval lidu, jak je to ve skutečnosti se světem, bohy i lidmi.
Mohu s dobrým svědomím prohlásit, že jsem nikdy nepotkal člověka, který by byl tak archetypálně silný, ba v nejpůvodnějším slova smyslu mýtický, jako byl právě on. Poznání je totiž jen jedno a skutečnost, že se nám beznadějně fragmentovalo na přírodovědu, filosofii, beletrii, náboženské vytržení, cestování a kdoví co dalšího ještě, je skličující. Navíc mezi těmito jeho větvemi existuje sotva jaká smysluplná komunikace: jedna vnímá druhou jako neblahý žvást, nezávazné plácání, suchopár míjející podstatu věci či zlovůli prostou. Tím více je třeba ocenit někoho, kdo navzdory trendům doby tuto jednotu poznávacího procesu reprezentoval, a to jaksi přímo bytostně.

Inspirativní prostředí
Právě forma eseje je v tomto směru nejsvobodnější a Zdeněk Neubauer jistě nedostal již zmíněnou cenu Toma Stopparda za esejistiku nadarmo. Představoval-li Zdeněk Neubauer úplný originál, je marno uvažovat o tom, jak by se někdo z jeho dvojníků vyrovnával s akademickým prostředím tehdy současných západních univerzit s jejich už tenkrát přehlceným a mašinelním provozem. Dnes je profesor vlastně nadúředníkem obírajícím se administrativním získáváním a distribucí grantových peněz a smysl, to, o co Zdeňkovi vždy především šlo, se ztrácí jako sníh na slunci.
Šestého prosince 1989, ihned po mém návratu do Prahy, jsme seděli se Zdeňkem Neubauerem v jeho starobyle-měšťanském obývacím pokoji a hovořili o povaze doby. Tehdy mi nabídl, zda bych nechtěl na jím právě zakládanou, či tehdy pouze plánovanou, katedru filosofie a dějin přírodních věd. Ač by tím reálné příjmy poklesly asi na desetinu bývalých, neváhal jsem ani okamžik. Žádné životní rozhodnutí se mi více nevyplatilo. Tohle že bylo vůbec možné ? Tamní inspirativní prostředí, jehož byl Zdeněk Neubauer od počátku osou a „otcem zakladatelem“, bylo a je po více než čtvrt století radostí všech členů katedry i jejích příznivců.
Je těžko zapomenout na semináře počátečních dob, plné entusiasmu a zároveň i prosté vší uspěchanosti, na nadšené diskuse se studenty revoluční generace. Je věru těžko zapomenout na Zdeňka Neubauera, který to tehdy všechno inicioval a uvedl do chodu. Později jako učebnicový reprezentant Jungova archetypu Starého mudrce žil a působil skryt. Svým duchovně-katylytickým účinkem ovšem dál měnil životy a osudy mnohých – i v dobách svého chronického churavění se ostatně s jasnou hlavou účastnil mnoha intelektuálních diskusí. Byl a je v nejlepším smyslu slova intelektuální ikonou, nesenou v čele průvodu.

Archetypální postava
Mám k tomu půvabný zážitek, který se odehrál tak asi před patnácti lety: Jel jsem tehdy vlakem a vedle mne seděl mladík, který si četl jednu ze Zdeňkových knih. Nedalo mi to a zeptal jsem se, jak se mu líbí. „Co, vy ho znáte?“ vyletěl. „No baže, vždyť pracujeme na stejném oddělení.“ „Jakže, on je ještě živ? Já myslel, že žil někdy dávno...“ Samozřejmě, archetypální postavy žily byly kdesi v mystickém bezčasí a nemohou chodit na semináře. Teď už tam opravdu nepřijdou....
Život Zdeňka Neubauera se započal v děsivých časech – narodil se pouhé tři dny po heydrichiádě. Kulminoval a docházel uznání a štěstí počínaje pozdními léty osmdesátými a přetrhl se v okamžiku dalších nejistot, kdy zmatená Evropa neví, po které z problematických pěšin, které se křižují v dnešní husté mlze, se vlastně dát. Při vzpomínce na archaicky působícího mudrce-básníka si nelze nepoložit otázku: co znamená jeho smrt a počátek jakých časů signuje?

Autor: Stanislav Komárek (lidovky.cz)


ODKAZY

Na plovárně: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/20352216040-na-plovarne-se-zdenkem-neubauerem/
Život: http://www.lidovky.cz/zemrel-predni-cesky-filosof-a-biolog-zdenek-neubauer-bylo-mu-74-let-p9n-/lide.aspx?c=A160706_142902_lide_gib
Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Neubauer
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/NeubauerZdenek/
Jeho knihy: http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/zdenek-neubauer-4784


BIBLIOGRAFIE
Nový areopág (1992)
Přímluvce postmoderny (1994)
Faustova tajemná milenka (1990)
O cestách tam a zase zpátky (1990)
Deus et natura (1999)
O přírodě a přirozenosti věcí (1998)
Golem a jiná vyprávění o podivuhodných setkáních (1998)
Biomoc (2002)
O sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání (2004)
Skrytá pravda země – (spolu s Tomášem Škrdlantem) (2004)
Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu – (spolu s Jakubem Hlaváčkem) (2003)
O svatém Františku aneb zrození ducha novověku (2006)
O počátku, cestě a znamení časů (2007)
Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc (2009)
O čem je věda? Mikuláš Kusánský / Trialogus de possest (2009)
O pokladu v srdci Evropy. Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře (2011)
Rozkvétání ibišku. Poznámky k eidetické biologii (2014)
Boschův triptych v zrcadle Písma. „Zahrada pozemských rozkoší“, nebo „Třetí den stvoření? (2016)


ZDROJE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Neubauer
http://www.lidovky.cz/zemrel-predni-cesky-filosof-a-biolog-zdenek-neubauer-bylo-mu-74-let-p9n-/lide.aspx?c=A160706_142902_lide_gib

Další obsah této kategorie

STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

OBSAH
1. NÁZEV LÓŽE
2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM
4. STUDIJNÍ OBSAH
5. CÍLE LÓŽE
6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ LÓŽE
7. VEDENÍ LÓŽE, FUNKCE A INICIAČNÍ STUPNĚ
8. HOSPODAŘENÍ
9. EGREGOR, CHRÁM A PATRON
10. ETICKÝ KODEX LÓŽE
11. REŽIM UTAJENÍ

 

Obecné informace pro zájemce

Jak již píšeme v historii, předchozí aktivity probíhaly formou přednášek a diskuzí převážně pro veřejnost. V současnosti jsme naše setkávání pojali především prakticky a převážně naše členy či vážné zájemce o magii, alchymii, astrologii, kabalu apod. V kategorii "! SETKÁNÍ (termíny a program)" naleznete podrobný program a termíny našeho dalšího setkávání. Po každém setkání také zveřejníme a zhodnotíme naše výsledky.

.·. Pokud byste se chtěli stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách přečtěte si Stanovy (ZDE) a vyplňte prosím Přihlášku (ke stažení ZDE) a zašlete e-mailem. 
.·. Pokud se nás chcete jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku, zkontaktujte nás prosím na zelene.slunce@seznam.cz 
 

Historie Lóže u Zeleného Slunce

Lóže u Zeleného Slunce - svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.

 

 

Výklad názvu lóže

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnohoobsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

Symboly lóže

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalším symbolem je též Pantakl. Popis a podrobný rozbor obou těchto symbolů naleznete v detailu. Krom těchto dvou symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

Jacob Joseph Joepseri - patron lóže

Velmi vzácný a bohužel přehlížený občan Jihlavy, filosof, lékař, fyzik a alchymista. Autor knihy o prodloužení života. Níže viz životopis a další zajímavé informace (včetně plné rekonstrukce erbu). (Dov)

 

 

 

 

Lóžový žalm

Pro svou hloubku a hermetický podtext jsme zvolili 1. žalm za "Lóžový". Níže celý text v různých překladech a srovnání. 

 

 

 

Členové

• fr. Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. U.·. Z.·. S.·. ° Illuminatus - Velmistr lóže; sacerdos E.G. (čč 15-11-14-01); fundator
• fr. Dóv - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., Tajemník lóže, "Vigil Abyssus",° Illuminatus; fr. E.G. (čč 15-11-14-02)
• fr. Sidonius - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
• fr. Apis - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
• sr. Bereniké - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
• fr. Necra - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; fr. E.G. (čč 16-04-23-03)
• sr. Mataoka - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 17-08-05-01)
• fr. Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; episcopos E.G. (čč 17-08-05-02)
• fr. Leonk - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)
• sr. Sirrah, - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius;  sor. E.G. (čč 18-07-21-01)
• sr. Gabriel - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 19-05-11-01)
• fr. Ove - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-02)
• fr. Sopor - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-04)

----------------------------------------------

ČLENOVÉ - ČEKATELÉ:

- Miv
- Durabos, sacerdos E.G.

- Liatha

- Chariklo

POZAST: • fr. Arioth  - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 18-07-21-02)
----------------------------------------------

ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® fr. Nautilus - co-fundator
® sr. Temperantia - co-fundatrix

-------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Pozn.: Velmistr Lóže u Zeleného Slunce a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných Mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu (např. Papuse - dr. Encausse, J. Doinela, J. Bricauda, T. Reusse, A. Crowleyho) a přes ně dál až k bratrům rosekruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými nositeli více apoštolských sukcesí (např. linie ap. Petra, ap. Pavla, ap. Tomáše, ap. Jakuba, ap. Jana, ap. Bartoloměje, ap. Judy Tadeáše, ev. Marka).

Motta, citáty a klíčové texty

Citáty a texty korespondující s hlavní činností, směřováním a smyslem Lóže u Z.•.S.•.

 

 

 

 

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)