Řádová velikost

Řádová velikost podle délky je velikost délky, která je udána v číselných řádech, čili v rozmezí násobků deseti.

Řád (m) Násobek Hodnota Popis
10−35   1,6 · 10−35 m Planckova délka, nejmenší délka, která má podle aktuálního poznání fyzikální smysl
10−24 yoktometr (ym)    
10−23 10 ym    
10−22 100 ym    
10−21 zeptometr (zm)    
10−20 10 zm    
10−19 100 zm    
10−18 attometr (am)   Kvark
  Citlivost LIGO, detektoru gravitačních vln
10−17 10 am    
10−16 100 am    
10−15 femtometr (fm)   Proton
2,8 · 10−15 m Klasický poloměr elektronu
10−14 10 fm   Atomové jádro
  Dosah slabé interakce
10−13 100 fm    
10−12 pikometr (pm)   Vzdálenost mezi atomovými jádry v bílém trpaslíkovi
2,4 · 10−12 m Comptonova vlnová délka elektronu
10−11 10 pm 25 pm Poloměr vodíkového atomu
53 pm Bohrův poloměr
10−10 100 pm 100 pm ångström
0,1 nm – 10 nm Vlnová délka rentgenového záření
100 pm Kovalentní poloměr atomu síry
154 pm Délka typické kovalentní vazby (C–C)
225 pm Kovalentní poloměr atomu cesia
500 pm Šířka proteinové alfa šroubovice
10−9 nanometr (nm) 2 nm Průměr šroubovice DNA
10−8 10 nm 10–400 nm Vlnová délka ultrafialového záření
20 nm Tloušťka bakteriálního bičíku
32 nm Rozměr nejmenších součástek v moderním integrovaném obvodu
90 nm Virus HIV
10−7 100 nm 100 nm Největší částice, která projde chirurgickou rouškou
120 nm Největší částice, která projde filtrem ULPA
300 nm Největší částice, která projde filtrem HEPA
380–430 nm Vlnová délka fialového světla
430–500 nm Vlnová délka modrého světla
500–520 nm Vlnová délka azurového světla
520–565 nm Vlnová délka zeleného světla
565–590 nm Vlnová délka žlutého světla
590–625 nm Vlnová délka oranžová světla
625–740 nm Vlnová délka červeného světla
10−6 mikrometr (µm) 1–10 µm Průměr typické bakterie
1,55 µm Vlnová délka světla používaného v optických vláknech
6–8 µm Lidská červená krvinka
6 µm Spóra anthraxu
7 µm Tloušťka vlákna pavučiny
7 µm Průměr buněčného jádra Eukaryot
10−5 10 µm 10 µm Průměr typické kapičky vody v mlze či oblaku
10 µm Tloušťka bavlněného vlákna
13 µm Tloušťka nylonového vlákna
15 µm Tloušťka vlákna hedvábí
17 µm Výměšky roztočů
15 µm Tloušťka vlákna vlny
25,4 µm mil, tisícina palce
50 µm Krásnoočko štíhlé, druh bičíkaté řasy
80 µm Typický průměr lidského vlasu (rozsah cca 18–180 µm)
10−4 100 µm 125 µm Roztoči
200 µm Trepka velká, druh prvoka
300 µm Thiomargarita namibiensis, největší známá bakterie
500 µm Mikromotor MEMS
500 µm Průměr lidského vajíčka
500 µm Měňavka velká, druh amébovitého prvoka
10−3 milimetr (mm)
2,54 mm 1/10 palce; vzdálenost mezi nožičkami starších elektronických součástek DIP
5 mm Červený mravenec
7,62 mm Běžná ráže vojenských zbraní
10−2 centimetr (cm) 1,5 cm Největší komáři
2,54 cm Palec (in)
4,3 cm Průměr golfového míčku
10−1 decimetr (dm) 10 cm Vlnová délka nejkratšího záření v oblasti UHF (3 GHz)
10 cm Průměr děložního hrdla na začátku druhé fáze porodu
12 cm Vlnová délka rádiového záření o frekvenci 2,4 GHz (pásmo ISM)
22 cm Průměr fotbalového míče
30,48 cm Stopa (ft)
90 cm Typická délka rapírumeče pro sportovní šerm
91 cm Yard (yd)
100 metr (m) 1,4 m Normální rozchod železničních kolejí
1,7 m Průměrná výška člověka
2,43 m Výška volejbalové sítě v zápasech mužů (2,24 m u žen)
2,45 m Světový rekord ve skoku vysokém (Javier Sotomayor)
2,72 m Nejvyšší známý člověk (Robert Wadlow)
3,07 m Výška basketbalového koše
5,5 m Žirafa (nejvyšší zvíře)
8,95 m Světový rekord ve skoku dalekém (Mike Powell)
101 10 m 18,4 m Vzdálenost od nadhazovače k domácí metě v baseballu
23 m Výška obelisku na pařížském Place de la Concorde
27,43 m Vzdálenost mezi metami na baseballovém hřišti
30 m Plejtvák obrovský (největší zvíře)
40 m Hloubka, ve které je uložen Eurotunel pod dnem moře
49 m Šířka hřiště pro americký fotbal
52 m Niagarské vodopády
55 m Šikmá věž v Pise
62 m Džoserova pyramida
70 m Šířka typického fotbalového hřiště
91 m Délka hřiště pro americký fotbal
102 100 m 105 m Délka typického fotbalového hřiště
112 m Sekvoj vždyzelená (největší strom)
137 m Chufuova pyramida (dnes, původně 147 m)
300 m Eiffelova věž
340 m Vzdálenost, kterou ve vzduchu zvuk urazí za jednu sekundu (viz rychlost zvuku)
458 m Knock Nevis (největší tanker na světě)
553 m CN Tower (nejvyšší pozemní nekotvená budova světa)
646 m Varšavský rozhlasový stožár (bývalá nejvyšší pozemní stavba, zřítila se r. 1991)
682 m délka Václavského náměstí v Praze [1]
979 m Salto Ángel (nejvyšší volný vodopádVenezuela)
103 kilometr (km) 1,609 km Statutární míle
1,852 km Námořní míle
3,5 km Typická délka vzletové a přistávací dráhy na velkém letišti
8,8 km Mount Everest (nejvyšší hora světa)
104 10 km 10,9 km Mariánský příkop (nejhlubší místo světa)
25 km Olympus Mons na Marsu (nejvyšší hora Sluneční soustavy)
31 km Světový rekord v seskoku padákem (Joseph Kittinger)
33 km Doverská úžina (nejužší místo Lamanšského průlivu)
35 km Nejvyšší pilotovaný let balónem (Malcolm D. Ross a Victor E. Prather)
42,195 km Maratónský běh
53,9 km Tunel Seikan (nejdelší tunel na světě)
59,3 km délka metra v Praze v roce 2014 [2]
105 100 km 111 km Jeden stupeň zeměpisné šířky na Zemi
257 km Vzdálenost PrahaBrno po železnici
305 km Délka závodu Formule 1 (trvajícího zhruba 90 minut)
546 km Délka české dálniční sítě v provozu k 1. lednu 2005[3]
560 km Vzdálenost BordeauxPaříž (nejdelší jednodenní cyklistický profesionální závod)
975 km Ceres (největší planetka Sluneční soustavy)
106 1000 km
megametr (Mm)
3480 km Průměr Měsíce
5200 km Typická vzdálenost, kterou urazí účastníci automobilového závodu 24 hodin Le Mans
6400 km Velká čínská zeď
6600 km NilAmazonka (dvě nejdelší řeky světa)
7821 km Délka kanadské dálniční sítě Trans-Canada Highway
9499 km Délka české železniční sítě na konci roku 2002[4]
107 10 Mm 12 576 km Rovníkový průměr Země
40 075 km Obvod zemského rovníku
54 958 km Délka české silniční sítě k 1. lednu 2005[3]
108 100 Mm 142 984 km Průměr planety Jupiter
384 000 km Střední vzdálenost Měsíce od Země
109 gigametr (Gm) 1 390 000 km Průměr Slunce
3 600 000 km Rekordní vzdálenost nacestovaná jedním automobilem (Volvo P-1800S z roku 1966, stále v provozu)[5]
1010 10 Gm    
1011 100 Gm 150 · 106 km Astronomická jednotka (AU), střední vzdálenost Země od Slunce
900 · 106 km Optický průměr Betelgeuze
1012 terametr (Tm) 1,4 · 109 km Vzdálenost Saturnu od Slunce; velikost největší zatím známé hvězdy VY Canis Majoris
5,9 · 109 km Vzdálenost Pluta od Slunce
1013 10 terametr (Tm) 19,30 · 109 km Vzdálenost Voyageru 1 od Slunce (dosud nejvzdálenější lidský výtvor) na konci října říjnu 2014 [6], tj. přibližně 129 AU [7]
1014 100 Tm    
1015 petametr (Pm) 7,5–15 · 1012 km Oortův oblak
9,46 · 1012 km Světelný rok (ly), vzdálenost, kterou světlo urazí za rok
1016 10 Pm 3,26 ly Parsek (pc)
4,22 ly Proxima Centauri (nejbližší hvězda)
1017 100 Pm    
1018 exametr (Em)    
1019 10 Em    
1020 100 Em    
1021 zettametr (Zm) 100 000 ly Průměr galaktického disku Mléčné dráhy
50 kpc Vzdálenost SN 1987a (poslední supernova viditelná pouhým okem)
52 kpc Vzdálenost k Velkému Magellanovu mračnu
1022 10 Zm 725 kpc Vzdálenost ke galaxii Andromeda
1,6 Mpc Průměr Místní skupiny galaxií
1023 100 Zm 10–20 Mpc Vzdálenost ke Kupě galaxií v Panně
1024 yottametr (Ym) 60 Mpc Průměr Místní nadkupy galaxií
1025 10 Ym    
1026 100 Ym 13 · 109 ly Nejvzdálenější objevené kvasary[8]
13,7 · 109 ly Hubbleova vzdálenost – vzdálenost, kterou by světlo urazilo v plochém (statickém) vesmíru od velkého třesku
46,5 · 109 ly Současný vlastní (souhybný) poloměr pozorovatelného vesmíru

Zdroj: wikipedia 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Mnislav Zelený Atapana

Narodil se v roce 1943. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou a později etnografii na Univerzitě Karlově. Postgraduálně pak studoval v Peru na univerzitě San Marcos a na Katolické univerzitě. Celý život působí jako kulturní antropolog na volné noze a díky svým pobytům mezi amazonskými indiány se stal nejen uznávaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik Amazonie, ale především jejich přítelem. (níže velmi podnětný rozhovor)

Léčivá síla druidů aneb možná původní evropské cvičení

Zajímavý a dle vlastních zkušeností plně funkční systém cvičení. Dle mého je úplně jedno, zda jakýsi cvičební systém zde v Evropě kdysi dávno byl (jak píše autor v úvodu) či nikoliv. Důležité je, že cvičení cosi zajímavého dělá s tělem i duchem. Cviky by se pro největší efekt měly provádět ve volné přírodě jak kvůli samotnému principu cvičení (kontakt se Zemí), tak z důvodu lepší uvolněnosti a možnosti doplnit cviky hlasitým zařváním, které cvik ještě více umocňuje. Doporučuji vyzkoušet. Dov.

Ikkjú Sódžun - Vrána bez úst

Ikkjú Sódžun (一休 宗純,1394 - 1481). Narodil se na okraji slavného města Kjóto jako nemanželský syn císaře Go-Macu. V pěti letech byl Ikkjú odloučen od matky a musel vstoupit jako mnich do kláštera Ankokudži v rámci zenové školy Rinzai. Učil se čínskou poezii, umění a literaturu. Ikkjú byl někdy trnem v oku druhých lidí. Hodně pil a svými poznámkami provokoval okolí. Poznal slepou zpěvačku Mori, s kterou navázal ve velmi pozdním věku erotický vztah.

Stopou velkého Tora

První čistokrevná heroická fantasy conanovského typu Stopou velkého Tora od malíře Karla Zemana. Otištěna ve dvou dílech v Kometě č. 19 a 20. Celý příběh svým skrytým poetickým způsobem sleduje cestu velké arkány tarotu. (Dóv)

Brána andělů

Legendární díl seriálu Strážce duší pojednávající o Faustově domě, henochiánské magii, a alchymickém Opus Magnum - kameni mudrců. Ke shlédnutí přímo zde, viz níže. 

Zlaté pravidlo

Zlaté pravidlo je jednoduchá zásada vzájemnosti v jednání mezi lidmi: "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim." (Bible, Tob 4,15); "Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi." (Bible, Lk 6,31, srov. Mt 7,12). Po vzoru tohoto Zlatého pravidla se někdy nazývají „zlaté pravidlo“ také základní zásady pro různé dílčí oblasti vědy, ekonomie atd.

Knižní vazby

Videa

Záhada pokladu na Oak Island

Fantastické představy o pokladech pirátů, které v nás v dětství probouzela kniha spisovatele R. L. Stevensona Ostrov pokladů, jsou možná zhmotněny na malém ostrůvku Oak Island v zálivu Mahone u pobřeží Nového Skotska v Kanadě. Tajemná šachta, hluboká mnoho desítek metrů, představuje jednu z největších záhad moderní doby. 

Crowley - šachová úloha

Aleister Crowley byl nejen jedním z nejvýznamnějších okultistů, ale též tvůrcem šachových hlavolamů. Toto je jeho první publikovaná práce. (The British Chess Magazine, Dec 1893 (no. 987). Zkuste si jí vyřešit. :-) Dov

 

 

Slovníček starověkých národů

Krásný abecední slovníček starověkých národů včetně ilustrativního zobrazení.

Galerie slavných mužů kolem písma a knih

Přehled slavných mužů historie, zabývajících se knižní kulturou. Tito, mnohdy nepříliš známí mužové se zasloužili o šíření kultury a vzdělanosti. Bez knih a znalosti tisku by to nešlo. Tímto článek jim vzdávám hold a doufám, že nebudou zapomenuti (ani ti, kteří v článku chybí). (Dov)

Měsíční jeskyně

Události pocházejí z diáře dnes už nežijícího kapitána, doktora Antonína Horáka, z nějž byl do 3 čísla bulletinu National Speeleological Society NSS News z roku 1965. Odtud byl přeložen do antologie Jacquese Bergiera „Le livre de l'inexplicable“, vydané v Paříži roku 1972. Autor textu se snažil přimět vědce k pátrání po něčem, co nositel Noobelovy ceny Jacques Bergier nazval „jednou z nejpodivnějších záhad naší planety“ .

Hřbitov a kostel sv. Máří Magdalény ve Velharticích

Hřbitov u kostela sv. Máří Magdaleny kdysi inspiroval básníka Karla Josefa Erbena k sepsání balady Svatební košile, v níž hlavní hrdinku unáší na hřbitov její zemřelý milý. Spisovatel zřejmě svůj námět čerpal z místních pověstí. Je na nich alespoň zrnko pravdy? Faktem je, že i dnes se na velhartickém hřbitově dějí zvláštní věci!

Erben, Karel Jaromír - Svatební košile

Temná Erbenova báseň s magickými prvky (nekromancie), k níž se inspiroval na mýty opředemém a temném hřbitově ve Velharticích (viz článek).

Záhada Rennes-le-Chateau

Abbé v Rennes-le-Château údajně našel poklad. Dodnes je tento muž záhadou. Vykopávky zakázány – varují nápisy u vjezdu do vesnice Rennes-le-Château na úpatí Pyrenejí, asi šedesát kilometrů od Carcassonne. Jinak zde návštěvník na první pohled nepotká nic zvláštního: domy ohlodané zubem času s necelou stovkou převážně starších obyvatel. Jenom dům Villa Bethania, kde se dá také přenocovat, poněkud zvláštní věž jménem tour Magdala a ruiny zámku Hautpoul svědčí o tom, že místo již zažilo lepší časy. 

Supermasivní černá díra uprostřed Galaxie

Teprve ve třicátých letech našeho století zjistili astronomové, že naše sluneční soustava leží ve vnější části velké hvězdné soustavy, kterou nazýváme Galaxie. Její hlavní součást - Mléčnou dráhu - můžeme na obloze vidět očima, zejména v letních měsících.

Phurpa (základní mantra Bonu)

Rituální hudba tradice Bön, nejstarší (pre-)buddhistické tradice z Tibetu, s využitím ceremoniálních nástrojů a speciální tantrické techniky hrdelního zpěvu. Kromě svých hlasů používají škálu zmíněných nástrojů, mezi nimiž jsou pro našince i některé exotičtější, jako např. dungkar (trubka z obrovské lastury), dungchen (tři metry dlouhá trouba), damaru (buben z lidské lebky) nebo kangling (trubka z lidské stehenní kosti). Video i text níže.

Václav Cílek v Jihlavě

Václáv Cílek na svém putování tentokrát v Jihlavě! Video níže.

Obřadní písně Lakotů

Obřadní písně lakotů v lakotštině a překladem do angličtiny. K poslechu též po kliknutí na název písně. (Dov)

Qi Gong / Čchi-kung

Čchi-kung (také qigong, čtěte čí-kung) je obecně vnímán jako tradiční čínská cvičení, která pěstují čchi (qi) neboli „vitální energii“. Všeobecný název označuje praxi, která se zabývá kultivací (zušlechťováním) lidského těla. 

Robert Anton Wilson - Henryho prdel

Katolíci tvrdí, že Bůh existuje, i když ho nikdo se zdravým rozumem neviděl. Toho rána kdosi zaklepal na mé dveře.

Kniha Kazatel

1 Slova kazatele syna Davidova, krále v Jeruzalémě.
2 Marnost nad marnostmi, řekl kazatel, marnost nad marnostmi, [a] všecko marnost.
3 Jaký užitek má člověk ze všelijaké práce své, kterouž vede pod sluncem?

Martin Buber - Chasidské vyprávění

Nachman z Braclavi
"Esence člověka je vědomá, a proto platí, že je-li někdo vědomý, je celým člověkem. A podobně platí, že ten, kdo zná a dosáhne pochopení Boha, je skutečně v Bohu. Čím větší je jeho poznání, tím více je člověk vkořeněn do Boha"

Angelus Silesius - Cherubský poutník

Angelus Silesius (vlastním jménem Johannes Scheffler, někdy uváděn jako Johannes Scheffer 25. prosince 1624 Vratislav - 9. července 1677 tamtéž) byl slezský německy píšící barokní básník a mystik.

Židovské anekdoty

Starý obchodník Taussig umírá. Celá rodina postává kolem jeho lože a umírající sípavě povídá: "Sáro, ženo moje, jsi tu?"
"Jistě, Mojše, to víš, že jsem."
"A Arnošt, můj prvorozený syn, je tu taky?"
"Ano, tatjinku, jsem tady."
"A Icik, můj mladší syn, taky?"
"Ano, tatjinku, jsme tu všichni."
"A KDO JE VE KŠEFTĚ?!"

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter