Rituál Eileen-Provoda (Jarní rovnodennost)

*Uctění konce zimy.
*Poděkování a puštění Morany
*Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi.
*Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

VYBAVENÍ
*Atributy Velese:
- falické symboly
- býčí či beraní rohy či vlna
- medvěd (zuby, drápy, obraz apod.)
*Atributy Lady:
- květiny
- obraz labutě a symbolu Lady
- symboly ženství a plodnosti, kteis

Muži si připraví: rituální oděv zdobený atributy Jarovíta (zelená a červená barva, ptačí pero, rohy/symbol býka...), dřevěné hole (ty si mohou připravit ten den)
Lady si připraví: Rituální oděv s atributy Lady (dominuje bílá barva, přírodní ozdoby, symbol Lady na obrázku, labuť, květiny, jemnost), dále barevné stuhy
0. PŘÍPRAVY
* Rituál započne setkáním všech účastníků, kteří se budou společně podílet na přípravách
*Společné přípravy – nasbírání mladých proutků z vrby a břízy na věnce, nasbírání stále zelených lesních rostlin na přípravu očistné vody, sběr obětin zemi a Velesovi (muži), které se přidají k obětinám již nakoupeným (medovina, pivo, mléko, sýr, chléb)
* Muži společně očistí a připraví rituální kruh, vykopou díru uprostřed kruhu, připraví se ohniště ke kterému si muži nachystají své hole a obětiny
*Ženy připraví oltář Lady, vyrobí Moranu a ke kruhu si připraví své obětiny zemi a pentle
*Kněžka s knězem připraví očistnou koupel
*Rituál povede kněžka a kněz, kteří povedou zvlášť skupinu Lad/Jarovítů a uprostřed rituálu se setkají, pak bude kněz kněžce při ruce, ostatní jsou jednotlivě.
*Před začátkem rituálu se všichni obléknou do rituálních oděvů a zapálí se oheň

Pokračování rituálu pouze pro účastníky a členy LUZS.

© Autor: Mataoka (sr. L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného slunce, Jihlava/Praha 2018

FOTKY Z RITUÁLU 24.3.2018

OČISTNÁ VODA / OBĚTINY

 

MORANY / JAROVÍTOVY HOLE

 

Další obsah této kategorie

Slovanské svátky a slavnosti v průběhu roku

*Mnohé tradice sahají do dávné lidské minulosti. Obřady prehistorických lovců jsou již skryty závojem času. Nejstarší pozůstatky kultu pocházejí z neolitu, v němž byl určujícím činitelem pohyb slunce (solární kulty), silová zvířata (medvěd) a mrtví. 
*Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody (a Slunce), na které byly závislí lidé se svou zemědělskou i lovecko-sběračskou činností. Proto většina národů dlouhodobým pozorováním přírody a někdy i pomocí astronomie sestavovali kalendáře, které jim pomáhaly plánovat a organizovat činnosti v průběhu celého roku. Slunce bojuje s temnotou, teplo se zimou. Tento cyklus se nejsilněji projevuje ve čtyřech mezních bodech:

Rituál Nav (invokace předků)

ÚČEL 
*Vstup do podsvětní říše Nav a vyvolání svého předka.
*Napojení na silnou rodovou linii.
*Posílení vztahu se svými předky a zodpovězení osobních otázek.
*Vytvoření osobního ochranného ducha.

Rituál Polje

ÚČEL 
*Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí.
*Vnitřní očista a zbystření smyslů
*Otevření dveří do Faerické říše.

Rituál Krugu

ÚČEL 
*Uctění původních (pravěk., pohan., přírod.) Božstev a bytostí.
*Uctění předků vyznávající "staré" náboženství a napojení na prastarý egregor a tradici této země.
*Vnitřní očista a probuzení spících smyslů.
*Přesun vědomí z "kulturní" části mozku (předsudky, pravidla, normy, stud..) do části "divoké" (instinkty, pudy, emoce, atavismy).
*Napojení na Zemi a komunikace s bytostmi lesa, země, rostlin a zvířat.
*"Oživení" krajiny a Génia Loci dle původního významu.
*Otevření dveří do Faerické říše (tj. světa "za zrcadlem, pod bezem, v hoře či ve stromu").

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!