Rituál Eileen-Provoda (Jarní rovnodennost)

*Uctění konce zimy.
*Poděkování a puštění Morany
*Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi.
*Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

VYBAVENÍ
*Atributy Velese:
- falické symboly
- býčí či beraní rohy či vlna
- medvěd (zuby, drápy, obraz apod.)
*Atributy Lady:
- květiny
- obraz labutě a symbolu Lady
- symboly ženství a plodnosti, kteis

Muži si připraví: rituální oděv zdobený atributy Jarovíta (zelená a červená barva, ptačí pero, rohy/symbol býka...), dřevěné hole (ty si mohou připravit ten den)
Lady si připraví: Rituální oděv s atributy Lady (dominuje bílá barva, přírodní ozdoby, symbol Lady na obrázku, labuť, květiny, jemnost), dále barevné stuhy
0. PŘÍPRAVY
* Rituál započne setkáním všech účastníků, kteří se budou společně podílet na přípravách
*Společné přípravy – nasbírání mladých proutků z vrby a břízy na věnce, nasbírání stále zelených lesních rostlin na přípravu očistné vody, sběr obětin zemi a Velesovi (muži), které se přidají k obětinám již nakoupeným (medovina, pivo, mléko, sýr, chléb)
* Muži společně očistí a připraví rituální kruh, vykopou díru uprostřed kruhu, připraví se ohniště ke kterému si muži nachystají své hole a obětiny
*Ženy připraví oltář Lady, vyrobí Moranu a ke kruhu si připraví své obětiny zemi a pentle
*Kněžka s knězem připraví očistnou koupel
*Rituál povede kněžka a kněz, kteří povedou zvlášť skupinu Lad/Jarovítů a uprostřed rituálu se setkají, pak bude kněz kněžce při ruce, ostatní jsou jednotlivě.
*Před začátkem rituálu se všichni obléknou do rituálních oděvů a zapálí se oheň

Pokračování rituálu pouze pro účastníky a členy LUZS.

© Autor: Mataoka (sr. L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného slunce, Jihlava/Praha 2018

FOTKY Z RITUÁLU 24.3.2018

OČISTNÁ VODA / OBĚTINY

 

MORANY / JAROVÍTOVY HOLE

 

Další obsah této kategorie

Slovanské svátky a slavnosti v průběhu roku

*Mnohé tradice sahají do dávné lidské minulosti. Obřady prehistorických lovců jsou již skryty závojem času. Nejstarší pozůstatky kultu pocházejí z neolitu, v němž byl určujícím činitelem pohyb slunce (solární kulty), silová zvířata (medvěd) a mrtví. 
*Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody (a Slunce), na které byly závislí lidé se svou zemědělskou i lovecko-sběračskou činností. Proto většina národů dlouhodobým pozorováním přírody a někdy i pomocí astronomie sestavovali kalendáře, které jim pomáhaly plánovat a organizovat činnosti v průběhu celého roku. Slunce bojuje s temnotou, teplo se zimou. Tento cyklus se nejsilněji projevuje ve čtyřech mezních bodech:

Rituál Nav (invokace předků)

ÚČEL 
*Vstup do podsvětní říše Nav a vyvolání svého předka.
*Napojení na silnou rodovou linii.
*Posílení vztahu se svými předky a zodpovězení osobních otázek.
*Vytvoření osobního ochranného ducha.

Rituál Polje

ÚČEL 
*Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí.
*Vnitřní očista a zbystření smyslů
*Otevření dveří do Faerické říše.

Rituál Krugu

ÚČEL 
*Uctění původních (pravěk., pohan., přírod.) Božstev a bytostí.
*Uctění předků vyznávající "staré" náboženství a napojení na prastarý egregor a tradici této země.
*Vnitřní očista a probuzení spících smyslů.
*Přesun vědomí z "kulturní" části mozku (předsudky, pravidla, normy, stud..) do části "divoké" (instinkty, pudy, emoce, atavismy).
*Napojení na Zemi a komunikace s bytostmi lesa, země, rostlin a zvířat.
*"Oživení" krajiny a Génia Loci dle původního významu.
*Otevření dveří do Faerické říše (tj. světa "za zrcadlem, pod bezem, v hoře či ve stromu").

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter