Rituál Krugu

ÚČEL 
*Uctění původních (pravěk., pohan., přírod.) Božstev a bytostí.
*Uctění předků vyznávající "staré" náboženství a napojení na prastarý egregor a tradici této země.
*Vnitřní očista a probuzení spících smyslů.
*Přesun vědomí z "kulturní" části mozku (předsudky, pravidla, normy, stud..) do části "divoké" (instinkty, pudy, emoce, atavismy).
*Napojení na Zemi a komunikace s bytostmi lesa, země, rostlin a zvířat.
*"Oživení" krajiny a Génia Loci dle původního významu.
*Otevření dveří do Faerické říše (tj. světa "za zrcadlem, pod bezem, v hoře či ve stromu").

VYBAVENÍ
společné:
- kotlík pro vaření na ohni, naběračka
- pánev na pálení kuřidla, lopatka na uhlíky
- kuřidlo sbírané: Pelyněk černobýl, Jalovec nebo jedlová pryskyřice
- velké ptačí pero pro očistu kouřem
- barvy na tělo (okr, popel s vodou apod.) a nádoba
- ledová voda ve větší nádobě a hrnek (na polévání)
- zvířecí lebka
- zvířecí roh na pití
- šamanský buben a hrkálky
- ručně namalovaný symbol "spojení"
- čerstvá kůra z Černého bezu (sbíraná)
- čerstvý Popenec břečťanovitý (sbíraný)
- čerstvé Březové větvičky (sbírané)
- čerstvé Kopřivy (sbírané)
- dostatek dřeva na oheň
osobní:
- větší deka či přikrývka
- svítilna (nejlépe čelní s červeným světlem - pro zvěř neviditelná)

*Živlové předměty:
- ptačí pera
- místní kameny
- miska s vodou
- svíce či kus hořícího dřeva
- další předměty, které si sami nasbírají účastníci rituálu dle svého uvážení

*Obětiny:
- společné: tabák (hrst), mouka, sůl, vlastnoručně upečený chléb, pivo, sladké mléko, jablka
- další obětiny jednotlivých účastníků (intuitivně)

RITUÁL
*Min 3 dny před rituálem je nutné zachovat půst masa, alkoholu, tabáku a sexu. Dále je třeba vyvarovat se silných emocí jako je hněv, strach, stres a pokud to lze, mnoho nemluvit a pobývat více v samotě a v přírodě.
*Rituál začíná již během dne, kdy účastníci jdou do přírody, sbírají rituální předměty a myslí na nadcházející rituál.
*Každý z účastníků si nasbírá předměty korespondující se čtyřmi živly a světovými stranami (V-vzduch, J-oheň, Z-země, S-voda).
*Dále si každý vyrobí na hlavu věnec z rostlin jemu blízkých, základem ovšem musí být u všech Popenec břečťanovitý.
*Kněz jako jediný též nasbírá kůru Černého bezu pro rituální nápoj (loupaná odspoda nahoru) a kuřidlo dle možností (Pelyněk, Jalovec, Jedl.pryskyřice).
*Samotný rituál nutno vykonávat po setmění, nejlépe mezi 22.00 - 24.00.
*Oltářem jsou samotná těla jednotlivých účastníků, kteří stojí v Krugu (nebo polo-Krugu) kolem ohně a drží se za ruce (není podmínkou) a Matka Země.
*Celý rituál vede kněz (šaman) a zvolená kněžka.
*Účastníci jsou po celou dobu rituálu nazí.


Pokračování rituálu pouze pro účastníky a členy LUZS.

© Autor: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2017

Další obsah této kategorie

Slovanské svátky a slavnosti v průběhu roku

*Mnohé tradice sahají do dávné lidské minulosti. Obřady prehistorických lovců jsou již skryty závojem času. Nejstarší pozůstatky kultu pocházejí z neolitu, v němž byl určujícím činitelem pohyb slunce (solární kulty), silová zvířata (medvěd) a mrtví. 
*Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody (a Slunce), na které byly závislí lidé se svou zemědělskou i lovecko-sběračskou činností. Proto většina národů dlouhodobým pozorováním přírody a někdy i pomocí astronomie sestavovali kalendáře, které jim pomáhaly plánovat a organizovat činnosti v průběhu celého roku. Slunce bojuje s temnotou, teplo se zimou. Tento cyklus se nejsilněji projevuje ve čtyřech mezních bodech:

Rituál Nav (invokace předků)

ÚČEL 
*Vstup do podsvětní říše Nav a vyvolání svého předka.
*Napojení na silnou rodovou linii.
*Posílení vztahu se svými předky a zodpovězení osobních otázek.
*Vytvoření osobního ochranného ducha.

Rituál Polje

ÚČEL 
*Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí.
*Vnitřní očista a zbystření smyslů
*Otevření dveří do Faerické říše.

Rituál Eileen-Provoda (Jarní rovnodennost)

*Uctění konce zimy.
*Poděkování a puštění Morany
*Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi.
*Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!