Rituál Krugu

ÚČEL 
*Uctění původních (pravěk., pohan., přírod.) Božstev a bytostí.
*Uctění předků vyznávající "staré" náboženství a napojení na prastarý egregor a tradici této země.
*Vnitřní očista a probuzení spících smyslů.
*Přesun vědomí z "kulturní" části mozku (předsudky, pravidla, normy, stud..) do části "divoké" (instinkty, pudy, emoce, atavismy).
*Napojení na Zemi a komunikace s bytostmi lesa, země, rostlin a zvířat.
*"Oživení" krajiny a Génia Loci dle původního významu.
*Otevření dveří do Faerické říše (tj. světa "za zrcadlem, pod bezem, v hoře či ve stromu").

VYBAVENÍ
společné:
- kotlík pro vaření na ohni, naběračka
- pánev na pálení kuřidla, lopatka na uhlíky
- kuřidlo sbírané: Pelyněk černobýl, Jalovec nebo jedlová pryskyřice
- velké ptačí pero pro očistu kouřem
- barvy na tělo (okr, popel s vodou apod.) a nádoba
- ledová voda ve větší nádobě a hrnek (na polévání)
- zvířecí lebka
- zvířecí roh na pití
- šamanský buben a hrkálky
- ručně namalovaný symbol "spojení"
- čerstvá kůra z Černého bezu (sbíraná)
- čerstvý Popenec břečťanovitý (sbíraný)
- čerstvé Březové větvičky (sbírané)
- čerstvé Kopřivy (sbírané)
- dostatek dřeva na oheň
osobní:
- větší deka či přikrývka
- svítilna (nejlépe čelní s červeným světlem - pro zvěř neviditelná)

*Živlové předměty:
- ptačí pera
- místní kameny
- miska s vodou
- svíce či kus hořícího dřeva
- další předměty, které si sami nasbírají účastníci rituálu dle svého uvážení

*Obětiny:
- společné: tabák (hrst), mouka, sůl, vlastnoručně upečený chléb, pivo, sladké mléko, jablka
- další obětiny jednotlivých účastníků (intuitivně)

RITUÁL
*Min 3 dny před rituálem je nutné zachovat půst masa, alkoholu, tabáku a sexu. Dále je třeba vyvarovat se silných emocí jako je hněv, strach, stres a pokud to lze, mnoho nemluvit a pobývat více v samotě a v přírodě.
*Rituál začíná již během dne, kdy účastníci jdou do přírody, sbírají rituální předměty a myslí na nadcházející rituál.
*Každý z účastníků si nasbírá předměty korespondující se čtyřmi živly a světovými stranami (V-vzduch, J-oheň, Z-země, S-voda).
*Dále si každý vyrobí na hlavu věnec z rostlin jemu blízkých, základem ovšem musí být u všech Popenec břečťanovitý.
*Kněz jako jediný též nasbírá kůru Černého bezu pro rituální nápoj (loupaná odspoda nahoru) a kuřidlo dle možností (Pelyněk, Jalovec, Jedl.pryskyřice).
*Samotný rituál nutno vykonávat po setmění, nejlépe mezi 22.00 - 24.00.
*Oltářem jsou samotná těla jednotlivých účastníků, kteří stojí v Krugu (nebo polo-Krugu) kolem ohně a drží se za ruce (není podmínkou) a Matka Země.
*Celý rituál vede kněz (šaman) a zvolená kněžka.
*Účastníci jsou po celou dobu rituálu nazí.


Pokračování rituálu pouze pro účastníky a členy LUZS.

© Autor: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2017

Další obsah této kategorie

Slovanské svátky a slavnosti v průběhu roku

*Mnohé tradice sahají do dávné lidské minulosti. Obřady prehistorických lovců jsou již skryty závojem času. Nejstarší pozůstatky kultu pocházejí z neolitu, v němž byl určujícím činitelem pohyb slunce (solární kulty), silová zvířata (medvěd) a mrtví. 
*Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody (a Slunce), na které byly závislí lidé se svou zemědělskou i lovecko-sběračskou činností. Proto většina národů dlouhodobým pozorováním přírody a někdy i pomocí astronomie sestavovali kalendáře, které jim pomáhaly plánovat a organizovat činnosti v průběhu celého roku. Slunce bojuje s temnotou, teplo se zimou. Tento cyklus se nejsilněji projevuje ve čtyřech mezních bodech:

Rituál Nav (invokace předků)

ÚČEL 
*Vstup do podsvětní říše Nav a vyvolání svého předka.
*Napojení na silnou rodovou linii.
*Posílení vztahu se svými předky a zodpovězení osobních otázek.
*Vytvoření osobního ochranného ducha.

Rituál Polje

ÚČEL 
*Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí.
*Vnitřní očista a zbystření smyslů
*Otevření dveří do Faerické říše.

Rituál Eileen-Provoda (Jarní rovnodennost)

*Uctění konce zimy.
*Poděkování a puštění Morany
*Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi.
*Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter