Rituelní modlitba S.E.S.

S.E.S. = Société égyptienne secréte (Egyptská tajná společnost) - vnější název řádu, který se esotemě nazýval "Hakasutech" = Město Sethovo. Pravděpodobně jediný řád, který navazoval přímo na staroegyptský hermetismus. Byl založen r. 1840 Muhammedem ben Neftherim v Káhiře. Uchazečům o členství ukládal velmi tvrdé zkoušky a nesměl mít víc než 84 členů (12 členů v každém ze sedmi stupňů zasvěcení). Řád měl centrum v Egyptě a filiální lóži v Londýně. Členem tohoto řádu byl významný český hermetik Petr Kohout (Pierre de Lasenic).

"Sešli jsme se, abychom našli cestu k naplnění Duchem.
 Prosme a bude nám dáno.
 
Věčná a svrchovaná Moci, Ty, jež jsi Otcem v Zákoně a Matkou v Přírodě,
naplň nás Duchem věčnosti pro svatou myšlenku návratu v Tebe.
 
--+++--
 
Cesta věčnosti vede časem a život přírody tají všechna kouzla božího tvoření.
 Ona je branou, která se milostivě otevírá těm, kteří ji velebí.
 Prosme a bude nám dáno.
 
Přírodo, Kniho, v níž o Tobě samé je psáno a v níž se učí čísti žáci Tvojí moudrosti,
 naše oči hledí na Tebe, neboť od Tebe vše pochází,
 Tobě patří a k Tobě se jednou navrátí.
 
Otevři milostivě svá tajemství,
 abychom uskutečnili myšlenku synovství božího.
 
On jest, který jest, a jím stává se člověk ústy božími.
 Prosme a bude nám dáno.
 
Věčný a svrchovaný Pane, Ty, jenž slibuješ, že kdykoli tři sejdou se ve jménu Tvém,
 Ty přebýváš mezi nimi a žehnáš jim,
 dej nám sílu, abychom na cestě vytrvali.
 
--+++--
 
[ VLOŽENÁ SOUKROMÁ MODLITBA LASENICOVA:
 Pane, já skládám celé svoje já jako oběť do plamene Mlčení,
 jímž Ty planeš v člověku.
 Dej Pane, ať světlem oběti živa jest víra v Tebe jediného v člověku,
 neboť trvalé vědomí Tvé svaté přítomnosti v ohnisku probuzené
 soudnosti člověka je nevyčerpatelným pramenem Vědění, Síly a Krásy,
 kterým Ty žehnáš Myšlenku, Slovo, Čin i Moudrost člověka.]
 
--+++--
 
Věčná a svrchovaná Moci, dárkyně všeho dobra a milosti,
 Ty, jež slibuješ, že kdykoliv tři shromáždí se ve jménu Tvém,
 Jsi uprostřed nich a žehnáš jim, sjednocujeme se v Tobě,
prosíme Tě o požehnání našemu úsilí,
 abychom Tě shledávali ve všem,
 abychom Ti sloužili, jak zasluhuje Tvá svatost,
 a aby veškeré naše činy byly odrazem Tvé slávy.
 
Prosíme Tě, jehož nazýváme Velikým Stavitelem Universa,
 buď vůdcem našich myslí a srdcem skrze Tvého syna stvořeného,
 abychom mohli vstoupiti do slávy Tvé záře.
 
A až skončí naše pozemská pouť a naše zkoušky pominou,
 prosíme, aby Tvoje Milost přijala nás ve svém svatém duchu,
 na prahu chrámu Věčného míru.
 Amen!"
 
--+++--
 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Hymnus Panovi

Slavná Crowleyho báseň "Hymnus Panovi", která je plně a s úspěchem využitelná v rituální praxi korespondující v záměru s postavou a charakteristikou Πάν (a). Níže celý hymnus a krátké seznámení s Πάν (em). (Dov)

Rozprava Herma Trismegista s Asklépiem (Corpus Hermeticum II.)

Druhá část textů známých jako Corpus Hermeticum.

Poimandres (Corpus Hermeticum I.)

Poimandres (Řek: Ποιμάνδρης, také známý jako Poemandres, Poemander nebo Pimander), je kapitola v Corpus Hermeticum. Původně psaný v řečtině. Nedávné studie o etymologii názvu ukázaly, že to je vlastně odvozeno z egyptského výrazu Peime-NTE-re význam "Znalost Re "nebo" porozumění Re. " Níže celý text v češtině, originál ZDE!

Rituál nezrozeného (Bornless ritual), Akefalon

Velmi starý ritus egyptsko-řeckého původu. Původně šlo pravděpodobně o rituál exorcismu. Znovuobjeven Aleisterem Crowleym, který ho též poupravil dle svého. Vinou chyb, přepisů a překladů byl text poškozen a zkreslen (a v této podobě uváděn jako "předběžná goetická evokace"). Výslovnost jmen dle původní řečtiny (česká výslovnost řečtiny je velmi dobrá narozdíl od zkomolenin v angličtině). Jména se vyzpívávají! Zde tedy původní řecké, staro-gnostické znění a fonetický přepis do češtiny. (Tabris, Dov)

Zajímavé a inspirující texty

V tomto článku reprodukuji texty z různých zdrojů (knih), které mě něčím oslovily či zaujaly a které jsou použitelné při tvorbě a sestavování vlastních rituálů. (Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Co je to hermetismus?

Prehistorie novověkého hermetismu; Hermetické disciplíny (astrologie, alchymie, magie, kabala, tarot); Hermetické směry (Theosofie, Rosikruciánské hnutí, Svobodné zednářství, Martinismus, Magické řády). Doc.ThDr. Ivan O. Štampach (časopis Dingir 3/2004). 

Tabula Smaragdina

Smaragdová deska (latinsky Tabula Smaragdina) je obvykle připisována Hermu Trismegistovi (řecké jméno egyptského boha Thovta). Její (těžko srozumitelný, mystický) text tvoří filozofický základ hermetismu a měl význačný vliv na alchymii. V esoterických kruzích jsou zde znázorněné principy pokládány za zásadní výroky a pravdy.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter