Robert Fludd - originální vydání knih (sken)

657 obrázků oskenovaných stran původních vydání Fluddových knih! Níže seznam a img.

Tomus Primus
    Deo Optimo Maximo...
    Tomus Primus content: De Macrocosmi Historia
    Plate: Integrae naturae speculum Artisque imago
    Speculi hujus Macrocosmici... content
    Emplematis in Hujus Tomi Primordio... 

Tractatus Primus: De Macrocosmi structurae, ejusque creaturarum originis
    Lectori Benevolo...
    Proemium In Quo Demonstratur... 
    Liber Primus (Ad Macrocosmi...)
    Liber Secundus: De Macrocosmi fabrica    
    Liber Tertius: De Musica Mundana
    Liber Quartus: De Creaturis coeli Empyrei    
    Liber Quintus: De Creaturis coeli atherei    
    Liber Sextus: De Creaturis coeli elementaris
    Liber Septimus: De Corporibus imperfects mixtis
    Index

Tractatus Secundi Pars I: De Naturae Simia Seu Technics macrocosmi...
    Lectori benevolo
    Liber Primus: De numero & numeratione
    Liber Secundus: De Arithmetica vulgarisive Algorithmo
    Liber Tertius: De Arithmetica Cossica
    Liber Quartus: De Arithmetics Geometries
    Liber Quintus: De Arithmetica Militari
    Liber Sextus: De Arithmetica Musica
    Liber Septimus: De Arithmetica Astronomica &  Astrologica
    Liber Octavus: De Arithmetica Geomantica
    Liber Nonus: De Arithmetica Pythagorica
    Liber Decimus: De Arithmetica Memoriali
    Liber Undecimus: De Arithmetica Jocosa

Tractatus Secundi Pars II: De Templo Musicae...
    Plate (of the temple of music)
    Luculentissima Templi Praefigurati Descriptos    
    Liber Primus: De Musicae Subjecto
    Liber Secundus: De Systemate Musico
    Liber Tertius: De templi columna quadrata,  seu de Monochordi divisone ...    
    Liber Quartus: De Temporibus Musicis
    Liber Quintus: De Templi triangulo intervallorum consonantias efficiente, sive de symphoniae sonatis    
    Liber Sextus: De Instrumentis musicis vulgariter notis
    Liber Septimus: De Instrumento nostro Magno

Tractatus Secundi Pars III: De Geometria seu arte Metrica,  tam Theorica, quam Practica
    Liber Primus: De Geometriae parte Theorica
    Liber Tertius: De praxi Geometrica

Tractatus Secundi Pars IV: De optica scientia
    Liber Primus: Deoculi compositione
    Liber Secundus: De radiis directis
    Liber Tertius: De radiis refractis
    Liber Quartus: De radiis reflexis

Tractatus Secundi Pars V: De Arte Pictoria
    Liber Primus: De Theorica artis pictoriae parte
    Liber Secundus: De usu Gemetrico in arte pictoria
    Liber Tertius: De praxi pictoria

Tractatus Secundi Pars VI: De Arte Militari
    Liber Primus: Demunimentis & propugnaculis
    Liber Secundus: Delocorum munitorum obfessione
    Liber Tertius: De exercitus ordinatione in campo
    Three plates showing military formations
    Liber Quartus: De machinis nonnullis bello  perquam necessariis

Tractatus Secundi Pars VII: De Motu
    Liber Primus: Demunimentis et propugnaculis
    Liber Secundus: Delocorum munitorum obfessione
    Liber Tertius: De exercitus ordinatione in campo
    Liber Quartus: De machinis nonnullis bello perquam necessariis

Tractatus Secundi Pars VII: De Motu
    Liber Primus: De instrumentis mobilibus oblongis
    Liber Secundus: De variarum machinarum descriptione  earum que motus ratione
    Liber Tertius: De motu ex quatuor Elementorum naturis  generato
    Liber Quartus: De universae nostrae machinae  spiritalis inventione

Tractatus Secundi Pars VIII: De Tempore
    Liber Primus: De Temporis speciebus
    Liber Secundus: De arte Scioterica seu inventione  horarum per umbras
    Liber Tertius: De machina nostra horologica

Tractatus Secundi Pars IX: De cosmographia
    Liber Primus: De principiis Cosmographicis
    Liber Secundus: De Planisphaerii nostri Cosmographici  compositione
    Liber Tertius: De usu Planisphaerii nostri Cosmographici

Tractatus Secundi Pars X: De Astrologia
    Liber Primus: De Astrologiae Speciebus
    Liber Secundus: De signis (Of the zodiacal signs)
    Liber Tertius: De Planetarum dispositionibus & naturis
    Liber Quartus: De Schematis coelestis erectione
    Liber Quintus: De prognosticatione tempestatum
    Liber Sextus: De Fure & furto indicando
    Liber Septimus: De Electionibus

Tractatus Secundi Pars XI: De Geomantia  (Of geomantic divination)
    Liber Primus: De compositione Geomantica
    Liber Secundus: De figuris Geomanticis
    Liber Tertius: Dejudicio Geomantico
    Liber Quartus: De praxi Geomantica sue quaestionibus  aliquor Geomanticis

    Volumen Secundum: De Naturali, artificiali, & praeter  naturali ac contra naturali  Microcosmi historia
    Typographus Lectori and Index    errata

Tomus Secundus de Supernaturali, Naturali, Praeternaturali et contranaturali Microcosmi historia ...
    title page
    Deo Optimo Maximo...Oratio... 

Tractatus primi
    Contenta Tractatus I and Lectoribus
    Liber I: De numeris divinis
    Liber II: De harmonia divina
    Liber III: De microcosmo interno
    Liber IV: De Hominis interni numeris & Harmonia
    Liber V: De Microcosmo externo
    Liber VI: De Microcosmi externi harmonia
    Liber VII: De Microcosmi interno inexterno seu de mentis actu in corpore    
    Liber VIII: De Microcosmicae animae mediae actu in corpore
    Liber IX: De animae sensitivae actu in corpore  
    Liber X: De triplici animae in corpore visione
    Liber XI: De Spermate & Generatione
    Liber XII: De hominis interni & externi harmonia
    Liber XIII: De Musicae animae compositae praxi

Zdroj: http://billheidrick.com/Orpd/RFludd/

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Athanasius Kircher - Oedipus Aegyptiacus (1653)

Tři svazky obsáhlého díla plného ilustrací, diagramů, schémat a znaků, byly publikovány v Římě v letech 1652-1654. Toto dílo je jedním ze zdrojů současného hermetismu. Obsahuje chaldejskou astrologii, hebrejskou kabalu, řecký mýtus, pythagorejskou matematiku, arabskou alchymii, latinskou filologii, iatrochemii, egyptologii a mnoho dalších. 

Khunrath’s Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595)

Khunrathův Amphitheatrum Sapientiae aeternae je alchymistická klasika, nejznámější z Khunrathových prací. Práce je naplněná podivnou kombinací křesťanství a magie, ilustrovaná pomocí ručně kolorovaných, rytých desek. Napětí mezi spiritualitou a experimentem a bohatou symboliku Khunrathových spisů a jejich rytin přineslo odsouzení knihy v Sorbonně roku 1625. 

Jenský kodex Antithesis Christi et Antichristi

Krásná kniha z roku 1490-1510 uložená v Knihovně Národního muzea. Kniha obsahuje desítky celostránkových iluminovaných obrazů s velmi zajímavou tématikou. Jejich seznam a celý sken knihy viz níže. (Dov)

Textus de Christi passione - Pasionál abatyše Kunhuty

Kniha na pergamenu, která vznikla mezi léty 1313-1321 na našem území. Rukopis byl určen pro abatyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě Kunhutu. Kniha obsahuje velmi mnoho barevných a zajímavých obrazů. Komplet sken níže. (Dov)

Nejkrásnější knihovny světa

Tento soubor fotografiií knihoven je úchvatný. Strahovská knihovna v Praze samozřejmě na prvním místě. 

Tajné figury Rosenkruciánů

Kompletní barevný sken knihy "Geheime Figuren der Rosenkreuzer" vydané dle staršího rukopisu v Hamburgu roku 1785. 106 str.

Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert: aus einem alten Mscpt. Zum erstenmal ans Licht gestellt: erstes -[drittes] Heft  J.D.A. Eckhardt, in Commission in der Heroldschen Buchhandlung in Hamburg, 1785-[1788]; 3 v. in 1 : col. illus. ; 40 cm. (Source: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.GeheimeFiguren)

Ezili Dantor 2016

Vúdú fet Ezili Dantor / Legba / Ogoun 13.- 14.8.2016

Paimon 2016

Goetická evokace 30.-31.7. 2016

Rituály

Alchymistická symbolika

Alchymisté byli od samého počátku svého „umění“ zavázáni k mlčenlivosti a veškeré své znalosti zveřejňovali pouze v podobě symbolů a tajných šifer. Jejich návody na přípravu nejrůznějších látek byly zakódovány, popř. v nich byla pro pojmenování jednotlivých substancí, ale také pro popis alchymistických činností, použita krycí jména. Co se za tajemnými symboly skrývá, mate nejen dnešní alchymistické nadšence, ale vyvolávalo to zmatek i v řadách alchymistů, kteří se snažili zopakovat experimenty svých předchůdců. Nejasnosti mohly být způsobeny také tím, že mnohá tajemství alchymie se předávala ústní formou, z mistra na učně – podobně jako výrobní postupy řemeslníků. V detailu GALERIE ALCHYMISTICKÝCH SYMBOLŮ.

Freher, D. A. / Principy Jacoba Boehma, 1764

Tato série, kterou D. A. Freher navrhl na počátku 18. století k ilustraci filosofických principů Jacoba Boehma, bylo zařazeno jako celostránkové rytiny v edici Boehmových prací od Williama Lawa z roku 1764-81. Tyto ilustrace se zvláště zabývají kosmologií a zejména emanací ducha a jeho spojení se hmotou prostřednictvím Adama a posléze působením Krista v duchovním vývoji.

Ecker / Alchymické emblémy Zlatého a Růžového kříže, Amsterdam 1779

Tato série 12-ti rytin (Hejonagogerus Nugir), vytištěná ke konci 18.století v knize Hans Karl von Ecker - Freymäurerische Versammlungsreden der Gold- und Rosenkreutzer des alten Systems Amsterdam, 1779.

Beccafumi, Domenico / Beccafumi series, Siena 1525

Starší série dřevorytů Domenicia Beccafumiho, známého také jako Meracino nebo Mecuccio. Pracoval na počátku 16. století v Sieně. Tyto dřevoryty se datují do období 1525-1540. Zobrazují proces ve kterém alchymista začíná Dílo nalezením sedmi kovů personifikovanými jako řečtí bohové, které shromažduje a vede skrze transformační proces v laboratoři. Toto dílo patří mezi nejstarší tištěné vyobrazení alchymistických metafor.

Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch, vlastním jménem Jheronimus Anthonissoen van Aken, (kolem 1450 – cca 9. srpna 1516) byl přední holandský malíř 15. a 16. století. Tvořil v rané nizozemské renesanci. Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva. Bosch na svých obrazech zobrazoval člověka z vnitřní stránky racionálně pojaté jako démony, části lidského těla, zvířat a strojů. Jeho díla jsou komplexně pojatá, originální, vyznačují se vysokou mírou fantazie a hluboce promyšlenou symbolikou postav a ikonografie. Některá z nich byla v tehdejší době dokonce označována za kacířská.

Alchemical Apparatus

Desítky vyobrazení alchymistického vybavení ze starých knih a rukopisů.

Evoluční strom náboženství (víra, mýty a mystika)

Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní zkušenosti či transcendentním představám. V detailu článku je schéma přiblížené (!).

Démoni na starých dřevorytech

Démoni, navzdory (nebo možná právě proto) silnému vlivu církve, byli ve středověku poměrně často námětem různých ilustrací, resp. dřevorytů. Démon byl také právě vlivem církve "démonizován" v něco extrémně zlého a nepřátelského (ve slovanské ani indické tradici to takto není vnímáno). Dle mého osobního názoru a pohledu na magii (v kontextu práce s démony) jde o atavistické reflexe projektující se za určitých okolností blíže povrchu (tzv. psychologický koncept). Každopádně níže naleznete sérii krásných dřevorytů. (Dov)

Faustův grimoár s obrazy démonů

Faust je legendární postava vzdělance, který uzavřel smlouvu s ďáblem. Legenda je německého původu, ale rozšířila se i do dalších evropských zemí. Příběh o doktoru Faustovi a jeho smlouvě s Mefistofelem je od 16. století jedním z nejčastěji zpracovávaných námětů v evropské literatuře.
Předlohou pro postavu doktora Fausta byl Johann Georg Faust (asi 1480–1540), potulný alchymista, astrolog a mág, o kterém již za jeho života kolovaly zvěsti o jeho spolčení s ďáblem a jeho hrozném konci. Ty daly vznik mnoha legendám a poskytovaly spisovatelům, kteří se zabývali jeho postavou, značnou volnost. Mezi motivy, které se opakují v různých zpracováních, patří Faustova touha po vědění a moci, pakt s ďáblem a Faustovy erotické spády.

Septem Planetae (1550-1600)

Několik sérií rytin planet pocházející z druhé poloviny 16.století. 

Mylius, J.D. / Philosophia Reformata, Frakfurt 1622

Tato slavná série dřevorytů byla poprvé tisknuta roku 1550. V roce 1622 byla Lucasem Jennisem ve Frankfurtu vydána Philosophia Reformata od J.D.Myliuse. Toto dílo obsahuje 3 série rytin od Balthazara Schwana, z nichž jedna se skládá z přepracovaných dřívějších dřevorytů, ale v novém symbolickém jazyce. Tyto rytiny byly použity v díle Daniela Stolcia Varidarium Chemicum, knize emblémů z roku 1624.

 

Book of Lambspring, 1625

Book of Lambspring je dobře známa jako jedna z gem z díla Musaeum Hermeticum vydaného roku 1625 Lucasem Jennisem ve Frankfurtu. Zdá se, že tato kniha byla poprvé vydána pod titulem De Lapide PhilosophicoTriga Chemicum (Praha 1599) sestavená francouzem Nicolasem Barnaudem, alchymistou z okruhu Rudolfa II. 

 

Mutus Liber, La Rochelle 1677

Mutus Liber (z lat.: Tichá kniha) je alchymické dílo vydané ve Francii v druhé polovině 17.století. Mystickými ilustracemi popisuje výrobu Kamene mudrců. Poprvé byla vytištěna 1677 v La Rochelle v edici Pierra Savoureta.

 

Kelly, Edward / The Theatre of Terrestrial Astronomy, Hamburg 1676

Toto dílo je připisováno Edwardu Kellym a je součástí díla Tractatus duo egregii, de Lapide Philosophorum, una cum Theatro astronomić terrestri, cum Figuris, in gratiam filiorum Hermetis nunc primum in lucem editi, curante J. L.M.C. [Johanne Lange Medicin Candidato]., Hamburg, 1676.

 

Maier, Michael / Atalanta Fugiens, 1617

Atalanta Fugiens neboli prchající Atalanta, nejkrásnější kniha o alchymii z času pozdní renesance. Celá kniha ke stažení ZDE.

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!