Satanský pentagramový rituál a varianty

Každý rituál lze samozřejmě vykonávat v obou polaritách. Z důvodu "nestranosti" zde uvádím i "temnější" verze klasického malého pentagramového rituálu. (Dov)

SATANSKÝ PENTAGRAMOVÝ RITUÁL

* Oproti standatním pentagramovým rituálům je tato formule na příslušných místech převrácená a smysluplně pozměněná. Některé změny se na první pohled mohou zdát malé, nicméně jsou významné.

1, BAFOMETŮV KŘÍŽ

*Postavte čelem k východu. Na místě nejprve vizualizujte nebo vyznačte magický kruh.

*Při provádění vizualizujte, že rukou postupně vepisujete ohnivé linie ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům a od levého ramene k pravému rameni.

*Dotkněte se čela a řekněte "ATA, BAALI" (Tvoje je můj pane).

*Dotkněte se podbřižku a řekněte "MALCHUT" (Království).

*Dotkněte se levého ramene a řekněte "VE-GEVURA" (a Moc).

*Dotkněte se pravého ramene a řekněte "VE-GEDULA" (a Sláva).

*Zkřižte paže na prsou a řekněte "LE OLAM, AMEN" (na věky, amen).

*Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představte kozlí hlavu v její přirozené nebo stylizované podobě (Bafomet).

2, VEPSÁNÍ SATANSKÝCH PENTAGRAMŮ

* Linie pentagramů se vepisují do vzduchu napřaženou levou paží, jedním tahem ve vyznačeném směru, a to bud magickou dýkou nebo "dvourohým" gestem (ukazováček a malíček natažený, dva prostřední prsty pokrčené tak že se dotýkají palce).

*Používají se zažehnávací (viz obr.) nebo invokační satanské pentagramy.

Praxe

*Stojíce čelem k východu vepište první pentagram. Pak se nadechněte, zatímco přiložíte ruku k hrudi, a ukažte do středu pentagramu přičemž s výdechem intonujte jméno "LUCIFER".

*Nechte paži napřaženou a obratte se čelem k severu. opakujte celý postup a intonujte jméno "BELIAL".

* Pak se otočte čelem k západu, znovu opakujte celý postup a intonujte jméno "LEVIATHAN".

Nakonec se otočte čelem k jihu, vepište poslední pentagram a intonujte jméno "SATAN". Pak se vratte do výchozí pozice, tj. obratte se čelem k východu.

3, INVOKACE KLIFOTICKÝCH SIL

*Při pronášení této formule je velmi důležitá dobrá vizualizace klifotických inteligencí v jednotlivých kvadrantech.

*Rozpažte ruce do podoby kříže a řekněte:

"PŘEDE MNOU TAUMIEL, (má podobu dvouhlavého muže s netopýřími křídly. Jeho tělo je stínové a neurčité)

ZA MNOU GAMALIEL, (v podobě muže s býčí hlavou)

PO MÉ LEVICI OGIEL, (má podobu černého obra ovinutého hadem)

PO MÉ PRAVICI SAMAEL. (má vzezření dábla, jak ho známe z patnáctého tarotového arkána)

OKOLO MNE PLANOU BAFOMETY A NADE MNOU ZÁŘÍ ŠESTICÍPÁ HVĚZDA."

* Závěrem této fáze rituálu se znova připomínají již vepsané satanské pentagramy a vizualizuje se hexagram (symbol makrokosmu) nad operatérovou hlavou.

4, BAFOMETŮV KŘÍŽ

*Opakovat bod 1,

 


HENOCHIÁNSKÝ MPR

*Existuje mnoho variant na základní MPR. Níže MPR v henochiánštině (Henochiánská magie - tabule sjednocení). V závorkách výslovnost.

1, KŘÍŽ

Ty jsi - "ILS GEH" ("Il-es Ge-ha")

Království - "LONDOH" ("Lo-nu-do-he")

Síla - "NANAEEL" ("Na-na-e-el")

Sláva - "BUSD" ("Bu-sa-da")

Pro vždy - "GOHED" ("Go-he-da")

2, VEPSÁNÍ PENTAGRAMŮ

1. Východ, Vzduch - "EXARP" ("Ex-ar-pe")

2. Jih, Oheň - "BITOM" ("Bi-to-em")

3. Západ, Voda - "HCOMA" ("He-ko-ma")

4. Sever, Země - "NANTA" ("Na-en-ta")

3, INVOKACE ARCHANDĚLŮ

Na Východě je Rafael - "RAAS I RAFAEL" ("Ra-asa i Raf-a-el")

Na Západě je Gabriel - "SOBOLN I GABRIEL" ("So-bo-el-en i Ga-bri-el")

Na Jihu je Michael - "BABAGE I MACHAEL" ("Ba-ba-ge i Mi-cha-el")

A na Severu je Uriel - "OD LUCAL I URIEL" ("Od Lu-ka-el i U-ri-el")

Pohled na hořící hvězdy, které stojí před tebou - "MICMA UNAL IALPOR AOIVEAE DST BIAH ASPT TA" ("Mi-ka-ma Un-al I-al-po-re Ao-i-ve-ae Da-sa-ta Bi-a-he Asa-pete Ta")

4, KŘÍŽ


MENŠÍ RITUÁL INVERZNÍHO PENTAGRAMU

1, KŘÍŽ KLIFOTU

*Stát čelem k Východu, poUžívat LEVOU ruku.

* Vizualizovat NEROVNÉ ČERNÉ linie ve tvaru kříže od hlavy k chodidlům.

*Dotknout čela + "ZAZEL"

*Dotknout podbřišku (pohlaví) + "CHAŠMODAJ"

*Dotknout R ram. + "BARCABEL"

*Dotknout L ram. + "HISMAEL"

*Zkřížit ruce na prsou + "SORAT"

2, VEPSÁNÍ PENTAGRAMŮ

*Pentagram V + "LUCIFER" vzdušný

*Pentagram J + "SATAN" ohnivý

*Pentagram Z + "LEVIATAN" vodní

*Pentagram S + "BELIAL" zemní

3, INVOKACE ARCIDÉMONŮ

*Ruce do kříže + "PŘEDE MNOU ORIENS, ZA MNOU PAIMON, PO MÉ PRAVICI ARITON, PO MÉ LEVICI AMAIMON. OKOLO MNE PLANOU PENTAGRAMY A NADE MNOU ZÁŘÍ ŠESTICÍPÁ HVĚZDA."

4, KŘÍŽ KLIFOTU

*Opakovat bod 1,

 

UKÁZKY

https://www.youtube.com/watch?v=Zp6qn2RhH2c

https://www.youtube.com/watch?v=g8calVeoznE

 

ZDROJE

http://thelema.magick.cz/index.php?id=23&co=celej

http://www.luciferius.org/index.php?id=12&n=satansky-pentagramovy-ritual

http://okultismus.mysteria.cz/index2.php?m=002lbrp

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_banishing_ritual_of_the_pentagram

http://www.thelemapedia.org/index.php/Lesser_Ritual_of_the_Pentagram

http://www.sacred-texts.com/bos/bos026.htm

http://www.philhine.org.uk/writings/rit_banishintro.html

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Oktomantický rituál

Je to posloupný banishing založený na osmi paprscích chaosféry, aspektech magického sebevyjádření ukazujících osm různých oblastí magické aktivity (pro podrobnější výklad tohoto tématu nahlédněte do Liber Kaos od Petera J. Carolla). Sledujte posloupnost v diagramu. Za směr čisté (ryzí) magie může být pokládán východ.

Hvězdný safír (Liber XXXVI)

(Rituál A.•.A.•., Aleister Crowley, LIBER XXXVI - kniha MAGICK, book 4)

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Modrý topaz

Vymítací rituál Modrý Topaz byl napsán fr. Shimonem HaNotzahem v roce 1986. Původně byl publikován nakladatelstvím "Rising Aeon Camp (O.T.O.) ve čtvrtletníku "Early Warning".

Malý rituál Hexagramu (Hexagramový rituál)

Rituál A.·.A.·., Aleister Crowley, LIBER O VEL MANVS ET SAGITTAE SVB FIGVRÂ VI

Popis tohoto krásného a velmi funkčního očistného rituálu krok za krokem včetně názorných obrázků. (Dov)

Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 ("Book of Lies"). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál! (Dov)

Rituál Růžového kříže

Rituál růžového kříže je základním ochranným rituálem. Zatímco cvičení Středního sloupu auru harmonizuje, rituál Růžového kříže ji uzavírá cizím vlivům. Menší zažehnávací pentagramový rituál magika sice také ochraňuje, ale zároveň upozorňuje astrální bytosti na operatérovu existenci. Pokud si magik tento rituál dobře osvojí, je výborným metnálním cvičením. (Dov)

Rituál tří principů

Níže uvedený rituál, při jehož provádění je aktivní pravá ruka, slouží k harmonizaci tří principů v těle a mysli operatéra. (tj. mercurius, sulfur, sal) (Dov)

Cvičení středního sloupu

Pomáhá mágovi čerpat z vyšších energií a harmonizuje auru. Střední sloup se v různých podobách objevuje v mnoha kulturách. Slouží zároveň jako výborný trénink imaginace (a kabaly). (Dov)

Formule IAO

Průpravný rituál, který posiluje auru, chrání před rušivými vlivy a nežádoucími myšlenkami (svými i cizích) i před astrálními bytostmi (larvy, sukuby apod.). 

Malý pentagramový rituál (MPR)

Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat. Tento téměř univerzální rituální postup se používá zvláště v těchto případech:

 

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter