Sestup Inanny do podsvětí

Sumerská skladba o Inannině cestě do podsvětí vznikla zřejmě v 21. stol.př.n.l. Všechny její dochované opisy pocházejí z doby starobabylónské, tj. z 19.–18. stol.př.n.l. Převážná část (26 fragmentů a tabulek) byla nalezena v Nippuru. Z nich se podařilo rekonstruovat přibližně 360 veršů, tzv. nippurskou verzi. Její konec však nebyl dlouho znám. Teprve po nalezení čtyř fragmentů v Uru (tzv. urská verze) byl celý příběh doplněn a zakončen. Na mýtus navazuje příběh Dumuziho sen. Později byl příběh zpracován do akkadského mýtu Sestup Ištary do podsvětí.

Sestup Inanny do podsvětí, 5-6
Inanna opustila nebe, opustila zemi, na onen svět se vydala.
Zanechala panování, zanechala vlády, na onen svět se vydala.

Sestup Inanny do podsvětí, 65-67
Enki, otec, moudrý vládce,
jenž ví o chlebě a vodě života,
jistě mne opět přivede k žití.“

Sestup Inanny do podsvětí, 116-119
Pozvedni závory sedmi velkých podsvětních bran,
vrata prvního paláce Ganzer, tváře podsvětí, zeširoka otevři!
Až vejde dovnitř,
bude shrbena a nahá.“

Sestup Inanny do podsvětí, 159-161
„Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou!
Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět.
Shrben a nahý každý sem přichází.“

Sestup Inanny do podsvětí, 159-161
Tu sedmero Anunnaků, soudců, vyneslo nad ní rozsudek.
Pohlédli na ni smrtícím zrakem,
oslovili ji ochromujícím slovem,
káravým hlasem ji okřikli.
I proměnila se Inanna v nemocnou ženu, ubité tělo,
a ubité tělo na hřeb pověšeno bylo.

Sestup Inanny do podsvětí, 169-175
Když uplynuly tři dny a tři noci,
průvodkyně její Ninšubura,
správkyně dobrých slov,
posel pravdivých zpráv,
jak nad rozvalinami pro ni naříkala,
v chrámu bušila na buben,
obešla kvůli ní příbytky bohů, ...

Sestup Inanny do podsvětí, 188-191
„Má dcera zatoužila po nebi, zatoužila po podsvětí,
Inanna zatoužila po nebi, zatoužila po podsvětí.
Zákony podsvětí, zákony vznešené, ovládnout chtěla.
Kdo žádal by něco takového?“

Sestup Inanny do podsvětí, 219-222
Zpod nehtů vyškrábl trochu špíny a stvořil herce kurgarrú.
Zpod nehtů červeně lakovaných vyškrábl trochu špíny a stvořil kněze galaturru.
Prvnímu dal chléb života,
druhému živou vodu

Sestup Inanny do podsvětí, 243-247
Obdarují vás říční vodou, však neberte ji!
Obdarují vás zrnem z pole, však neberte je!
Jenom jí řekněte: – Dej nám to ubité tělo, jež visí na hřebu! –
Jeden z vás Inanně chléb života dá, druhý ji pokropí živou vodou
a Inanna zajisté povstane.“

Sestup Inanny do podsvětí, 265-272
Chtěli jim darovat říční vodu, však nevzali ji.
Chtěli jim darovat zrno z pole, však nevzali je.
„Dej nám to ubité tělo, jež visí na hřebu!“ pravili.
I odvětila jim Ereškigal svatá:
„To tělo ubité je vaše vládkyně.“
„I když to tělo ubité je paní naše, dej nám je!“ řekli.
I dali jim ubité tělo, jež na hřebu viselo.
Jeden dal Inanně života chléb, druhý ji pokropil živou vodou
a Inanna povstala.

Sestup Inanny do podsvětí, 275-277
„Kdopak kdy z podsvětí nedotčen vyšel?!
Jestliže Inanna chce odtud odejít,
nechť nám dá za sebe náhradu!“

Sestup Inanny do podsvětí, 237-342
Již mu pastýři nehrají na flétnu a na píšťalu.
I pohlédla na něho Inanna smrtícím zrakem,
oslovila ho ochromujícím slovem,
káravým hlasem ho okřikla.
„Toho si vezměte!“
I vydala Inanna svatá pastýře Dumuziho do rukou démonů.

URSKÁ VERZE
Sestup Inanny do podsvětí, 12-18 (urská verze)
I obklopili démoni Inannu svatou …
a Inanna v úzkostech jim Dumuziho vydala do rukou.
„Tomuto mládenci spoutáme nohy,
tohoto mládence lapíme do smyčky, na krk mu vložíme kládu!“
Háčky, šídla a dlouhé jehly vbodli mu do tváře,
zaťali do něho veliké sekery,
mládence nutili vstávat a sedat si zas.

Sestup Inanny do podsvětí, 67-70 (urská verze)
„Ukaž nám, kde je tvůj bratr!“ pravili. Ona jim to však neřekla.
Nebesa poklesla a země jí padla do klína, ona jim to však neřekla.
Země se pozvedla … drásána, ona jim to však neřekla.
… šat její byl rozerván, ona jim to však neřekla.
Smolu jí vylili do klína, ona jim to však neřekla.

Sestup Inanny do podsvětí, 59-63 (urská verze)
A v ovčíně Dumuziho polapili.
Vyhledali jej, obklopili, chopili se ho, nespouštějíce z něho oka.
Proti mládenci … znovu se chopili sekery …
a když ho tak obklopili, dýkou mu proťali klín.

Sestup Inanny do podsvětí, 10-14 (urská verze)
„Půl roku ty a půl roku tvá sestra.
Až si budeš přát, tehdy ven …
Až si bude přát tvá sestra, tehdy ven …“
Tak vydala Inanna svatá za sebe v náhradu Dumuziho.
Ó Ereškigal,
sladko je tě chválit!

Zdroj: http://www.myty.info/view.php?cisloclanku=2008010001

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Bohové starověkých národů

Bohové starověkých národů krásně zpracovaní nakladatelstvím Marvel Comics. Níže obrázky a kompetence jednotlivých bohů.

Mýtus o Usirovi

Mýtus o Usirovi je nejvýznamnější, nejvlivnější a z hlediska dnešních vědeckých poznatků nejrozsáhlejší mýtus staroegyptské mytologie. Doložen je nejpozději od doby 5. dynastie a následně byl nepřetržitě rozvíjen až do zániku staroegyptské civilizace, tedy po dobu téměř 3 tisíciletí. 

Přehled řeckých bohů a genealogie

Přehled řeckých bohů dle Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové řeckých bájí. + přiložený obrázek genealogie. Kliknutím na jméno naleznete jejich podrobnější popis! (Dov)

Rig Veda Book 8 Hymn 48 / HYMN XLVIII. Soma.

Soma (sanskrt: सोम SOMA), nebo Haoma (Avestan), z Proto-Indo-iránského * sauma-, byl Vedický rituální nápoj, významný mezi prvními Indoíránci, a následně ve většíně Indické a perské kultury. Nápoj je často zmiňován v Rigveda, jehož Soma Mandala obsahuje 114 hymny, mnozí chválí jeho energizující vlastnosti. Je popsána jako extrahovaná šťáva z stonky určité rostliny. V hinduistické a zoroastrijské tradici jsou název nápoje a rostliny stejné. Také představal božstvo, trojformující, náboženskou nebo mytologickou jednotu.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016