Symboly lóže

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalším symbolem je též Pantakl. Popis a podrobný rozbor obou těchto symbolů naleznete v detailu. Krom těchto dvou symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

VÝKLAD LOGA LÓŽE U Z.·.S.·.

Hlavním symbolem L.·. Z.·. S.·. je  logo - kruhový emblém v němž je na horní části opisu název lóže a na dolní části opisu motto / heslo naší lóže v latině: "ORA LEGE LEGE LEGE RELEGE LABORA ET INVENIES = modli se, čti, čti, čti, znovu čti, pracuj a nalezneš" (jde o citát z alchymického komiksu Mutus Liber z r. 1677).  Uprostřed zeleného mezikruží jsou umístěny symboly označující některé spirituální proudy na něž v lóži navazujeme. Samotný erb tvoří 3 části, toť tělo-duch-duše a nebo dle kabaly Nefeš-Ruach-Nešama. Tělo je tvořeno 4 barvami alchymistického Velkého díla (Nigredo-Albedo-Citrinas-Rubedo). Barvy erbu také symbolizují dějinné východisko našich zemí: vlevo černo-žlutá vlajka habsburské monarchie a bílo-červená vlajka českého království. Uvnitř erbu je Zelené Slunce (více viz meditace v závěru knížečky), které obepíná Uroboros (řecky ουροβóρος — požírač ocasu) symbolizující cyklickou podstatu věcí, návrat od konce k začátku, zrod a zničení, dualitu doplňujících se principů a nepřetržitý běh času a života. Had je korunován korunou se třemi vrcholky - trojjediností projeveného Boha. Helmice symbolizuje následování přímé cesty (pohled směřující kupředu) a její vnitřní prostor též nutnost studia a moudrosti získanou v tyglíku osobní zkušenosti. Vrchol tvoří "okřídlená" duše v podobě supích hlav, jejichž barvy opět naznačují trojitou podstatu veškeré hmoty - Mercurius, Sulfur a Sal a také tři hlavní procesy Velkého Díla - Nigredo-Albedo-Rubedo ve svém hmotném i duševním aspektu. Na každé hlavě sedí opět koruna Trojjedinosti (tuto ostatně symbolizují i 3+1 koruna celého loga), které dohromady tvoří symbol hermetické filosofie - tj. 3x3. Za helmicí a kolem těla je tzv. fafrnoch - plášť, který si rytíři na cestách do Svaté země (Jeruzaléma) pokládali na helmu a nechali jej splývat jako ochranu proti slunečnímu žáru, blátu a prachu (částečně i před útoky nepřátel). Fafrnoch se zobrazuje jako rozsekaný z boje a cest.


VÝKLAD PANTAKLU LÓŽE U Z.·.S.·.

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest též pantakl - kruhový emblém v němž jest na opise umístěn úryvek žalmu 1-3. Počátkem i koncem žalmu je pentagram - nejstarší pantakl, symbol člověka a přírody.  Uvnitř kruhu je septagram v jehož rozích je vždy příslušná planeta s korespondujícím číslem a signaturou vládce. Jména těchto vládců jsou pak mezi jednotlivými rohy vždy po pravé straně planety. Uvnitře septagramu je vepsán čtverec, toť projevený svět. U jeho rohů jsou jednotlivé živly - sv. strany a jim příslušící Boží a andělská jména. Uvnitř čtverce je trojúhelník symbolizující hermetickou trojjedinost a zároveň 3 alchymistické principy, jejichž symboly jsou zobrazeny. Uvnitř trojúhelníku je magický bod - počátek, jednota a jedinečnost, symbol Tvůrčí síly. Kruh-čtverec-trojúhelník dohromady zároveň symbolizují Opus Magnum, toť ukončené Velké dílo zasvěcencovo - Lapis Philosophorum. 


“Dvacet dva písmen Tóry připevnil mu na jazyk,
zjeviv mu - Svatý budiž požehnán - jejich tajemství.
Nechal je plouti ve vodě, páliti na ohni, šuměti ve vzduchu,
zářiti na sedmi hvězdách a vejíti do dvanácti souhvězdí.”
(závěr knihy Sefer Jecira)


Zpracoval: Dov

Další obsah této kategorie

STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

OBSAH
1. NÁZEV LÓŽE
2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM
4. STUDIJNÍ OBSAH
5. CÍLE LÓŽE
6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ LÓŽE
7. VEDENÍ LÓŽE, FUNKCE A INICIAČNÍ STUPNĚ
8. HOSPODAŘENÍ
9. EGREGOR, CHRÁM A PATRON
10. ETICKÝ KODEX LÓŽE
11. REŽIM UTAJENÍ

 

Obecné informace pro zájemce

Jak již píšeme v historii, předchozí aktivity probíhaly formou přednášek a diskuzí převážně pro veřejnost. V současnosti jsme naše setkávání pojali především prakticky a převážně naše členy či vážné zájemce o magii, alchymii, astrologii, kabalu apod. V kategorii "! SETKÁNÍ (termíny a program)" naleznete podrobný program a termíny našeho dalšího setkávání. Po každém setkání také zveřejníme a zhodnotíme naše výsledky.

.·. Pokud byste se chtěli stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách přečtěte si Stanovy (ZDE) a vyplňte prosím Přihlášku (ke stažení ZDE) a zašlete e-mailem. 
.·. Pokud se nás chcete jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku, zkontaktujte nás prosím na zelene.slunce@seznam.cz 
 

Historie Lóže u Zeleného Slunce

Lóže u Zeleného Slunce - svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.

 

 

Výklad názvu lóže

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnohoobsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

Jacob Joseph Joepseri - patron lóže

Velmi vzácný a bohužel přehlížený občan Jihlavy, filosof, lékař, fyzik a alchymista. Autor knihy o prodloužení života. Níže viz životopis a další zajímavé informace (včetně plné rekonstrukce erbu). (Dov)

 

 

 

 

prof. Zdeněk Neubauer - duchovní patron lóže

prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. byl náš největší filosof zabývající se mimo jiné i vztahem mezi vědou, filosofií, hermetismem a křesťanskou filosofií. Byl zakladatel katedry Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědeské fakultě UK a jedním ze zakladatelů Letní filosofické školy. Jeho díla a osobnosti si velice vážíme a při studiu knih s úctou hledíme k jeho velkému duchu, který osvětloval-osvětluje-a bude osvětlovat mnoho lidí. Dne 5.7.2016  se stal naším ctěným duchovním patronem.

 

Lóžový žalm

Pro svou hloubku a hermetický podtext jsme zvolili 1. žalm za "Lóžový". Níže celý text v různých překladech a srovnání. 

 

 

 

Členové

• fr. Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. U.·. Z.·. S.·. ° Illuminatus - Velmistr lóže; sacerdos E.G. (čč 15-11-14-01); fundator
• fr. Dóv - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., Tajemník lóže, "Vigil Abyssus",° Illuminatus; fr. E.G. (čč 15-11-14-02)
• fr. Sidonius - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
• fr. Apis - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
• sr. Bereniké - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
• fr. Necra - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; fr. E.G. (čč 16-04-23-03)
• sr. Mataoka - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 17-08-05-01)
• fr. Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; episcopos E.G. (čč 17-08-05-02)
• fr. Leonk - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)
• sr. Sirrah, - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius;  sor. E.G. (čč 18-07-21-01)
• sr. Gabriel - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 19-05-11-01)
• fr. Ove - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-02)
• fr. Sopor - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-04)

----------------------------------------------

ČLENOVÉ - ČEKATELÉ:

- Miv
- Durabos, sacerdos E.G.

- Liatha

- Chariklo

POZAST: • fr. Arioth  - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 18-07-21-02)
----------------------------------------------

ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® fr. Nautilus - co-fundator
® sr. Temperantia - co-fundatrix

-------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Pozn.: Velmistr Lóže u Zeleného Slunce a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných Mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu (např. Papuse - dr. Encausse, J. Doinela, J. Bricauda, T. Reusse, A. Crowleyho) a přes ně dál až k bratrům rosekruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými nositeli více apoštolských sukcesí (např. linie ap. Petra, ap. Pavla, ap. Tomáše, ap. Jakuba, ap. Jana, ap. Bartoloměje, ap. Judy Tadeáše, ev. Marka).

Motta, citáty a klíčové texty

Citáty a texty korespondující s hlavní činností, směřováním a smyslem Lóže u Z.•.S.•.

 

 

 

 

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)