Texty, citáty a inspirace

Do tohoto článku budu postupně přidávat různé texty různých autorů, které považuji za klíčové a velmi inspirativní. Dobře formulovaná a napsaná myšlenka mnohdy vyjasní pohled posílí k další práci. Hlavně nepřestávat, jít dál, zkoušet, číst a pracovat. (Dóv)

"Zde na okraji lesa stojí nádherná Betula alba, bříza. Co můžeme očekávat od tohoto ušlechtilého stromu? Je jemný zjevem, hmota ustupuje do pozadí. Představuje ušlechtilý štíhlý typ, jehož obdobou jsou ony chronické typy povah, které se vyvíjejí dědičností. Vztahy břízy k pokožce jsou přímo do očí bijící, trhliny, oloupaniny, změny v barvě. Celá životnost stromu zdá se být soustředěna v kůře. Proto bříza umírá, je-li kůra navrtána k získání mízy, používané jako kosmetikum. Ústrojem, který vnitřně koresponduje s pokožkou, jsou ledviny. V bříze jest jejich činnost zastoupena listy. Kmen a větve jsou husté. Jejich kůra je výbornou ochranou před vypařováním. Oproti tomu listy obstarávají oběh vody, jsou proto lékem na vodnatelnost." (František Kabelák)

"Spagyrickou cestou získaná a zlatem posílená kvintesence vinného lihu je sama o sobě mocným životabudičem. Použijeme-li ji jako nosiče některé z bylinných kvintesencí, účinek se zmohutní a zmnohonásobí." (Kabelák, František - Praktická spagyrie, Praha 1940)

"Předpokladem úspěšného léčení je spagyrická příprava elixírů, za jejichž pomoci jsou léčivé látky obsažené v rostlinách zmocňovány přínosem dalších sil. Spagyrickým způsobem připraveny působí ve většině případů bleskově a bez této přípravy jsou nemyslitelné." (Kabelák, František - Herbarium spirtituale siderum, Praha 1936)

"Spagyrie, toto odvětví alchymie, hraje v hermetismu velikou úlohu a je v praxi hermetické tak důležitá, že znalost její je nenahraditelná. není totiž lhostejné, jak praktik vědy připravuje svoje esence, tinktury, vykuřovadla, filtry, afrodisiaka, anafrodisiaka a pod., která mají v okultní a zvláště v magické praxi veliký význam, často tak veliký, že správná příprava těchto pomůcek podmiňuje zdar pokusu." (Kabelák, František - Praktická spagyrie, Praha 1940)

"Dynamisování skrytých možností látek může se díti toliko spagyrickou cestou. hermetikové znají a používají skryté síly a latentní stavy hmoty. Základní poučka alchymie zní: Neodejmeš-li tělům jejich tělesný prvek a nepřetvoříš-li tělesný prvek opět v tělo, nedosáhneš toho, čeho žádáš. Vše magické spočívá v této poučce a také spagyrie je spjata s magií, neboť magie je uměním používat vztahu mezi viditelným a neviditelným světem k určitému účelu. I jednoduché spagyrické operace jsou magického druhu, neboť působí na neviditelné, netělesné." (Kabelák, František - Praktická spagyrie, Praha 1940)

"Práce ta jest zdlouhavou a namáhavou, neboť vyžaduje trpělivosti a dovednosti; ale staří žili jednoduše a byli čistých mravů; v oněch dobách neznali neužitečné přítěže smlouvání, náhodností a nicotných zvyků; proto mohli se zasvětiti činům vznešeným a svatým." (Máveric, Jan - Hermetické lékařství rostlinné, Přerov 1921)

"Každá rostlina je pozemskou hvězdou. Její nebeské vlastnosti jsou vepsané v barvách okvětních lístků a její vlastnosti pozemské ve tvaru listů. Celá magie je v tom obsažená, protože rostliny představují celý souhrn hvězdných sil." (Pavel Sédir, Magické rostliny, Praha 1941)

"Zvolenou rostlinu najemno rozsekáme a necháme třicet nebo čtyřicet dní rozkládat v baňce v odpařovací lázni. Poté vylisujeme šťávu a destilujeme ji ve vodní lázni. Destilovanou tekutinu necháme opět sednout a ještě osm dní rozkládat. Pak ji několikrát destilujeme, až změní barvu. Kvintesence v destilačním aparátu vystoupí a zbytek hmoty zůstane na dně s části soli. Na hmotu nalijeme všechnu kvintesenci a necháme čtyři dny rozkládat. Pak destilujeme jako zpočátku, tekutinu odstavíme, aby se usadila. Substanci necháme cirkulovat v pelikánu šest dní, až se utvoří hustá tekutina, kterou destilujeme ve vodní lázni. vodnatá část se oddělí a kvintesence zůstane na dně. Pak je ještě třeba odloučit nečisté šťávy a opět cirkulovat, aby se odstranila sedlina. Potom již zbývá jen látku přečistit, abychom obdrželi samotnou kvintesenci." (Paracelsus - Rostlinná kvintesence)

Další obsah této kategorie

Kalendář sběru léčivých rostlin

Přepis nádherného seznamu z malé knížečky "Léčivé rostliny, příruční atlas a kalendář sběru" z roku 1941. 

Ajurvéda (poznání života)

Snížení koncentrace alkoholu

Tabulka k výpočtu množství vody 15 °C teplé, které je nutno přidati ke 100 litrům koncentrovaného lihu o teplotě 15 °C, aby se obdržela lihovina požadované nižší koncentrace.

Thomé, Otto Wilhelm - Flora von Deutschland Osterreich und der Schweiz (1885)

Nádherná botanická kniha s celobarevnými listy téměř 700 rostlin střední Evropy. Níže krátké seznámení s autorem a velmi obsáhlá galerie botanických listů. (Dóv)

John, Jan - Atlas rostlin (I.L.Kobel v Praze 1899)

Skvěle zpracovaný botanický atlas, přehledné informace doprovázené četnými ilustracemi. Níže celá kniha v galerii a ZDE odkaz ke stažení v pdf. (Dóv)

Šír, Vladislav - Herbář (M. Knapp v Praze 1889)

Nauka o rostlinách, jejich skladbě a předvším seznam léčivých rostlin, jejich vlastnosti i léčivé účinky, využití a pěstování. Níže komplet kniha v galerii. Dóv

Už vím proč - Rostliny léčí

Jedna kapitola z legendární knihy manželů Škodových a kreslíře Vojtěch Kubašty - Už vím proč, tentokrát o léčivých rostlinách. Zmiňuje Kazi, Avicennu, Paracelsa, Hájka, glykosidy i alkaloidy...Nostalgická vzpomínka. 

Lékaři a kouzelníci starých Slovanů

Staré slovanské a germánské národy měly široké znalosti přírodní medicíny. Ošetřování zranění, zlomenin a sečných ran vyžadovalo speciální znalosti, trepanace byla ještě náročnější. Tyto dovednosti patrně doprovázelo kouzelnictví, zaříkávání a magie, které vnějším efektem přispívaly k zlepšení psychického stavu pacienta, jenž je pro uzdravení velmi důležitý. 

Zaklínání rostlin při sběru

Každý, kdo chce s rostlinami magicky pracovat by měl mít svůj vlastní rituál sběru s ohledem na osobnost a zaměření.  Níže prvky rituální sklizně magických rostlin v několika bodech a několik zaklínacích (modlitebních) použitelných textů. 

 

O moci Rosičky podle Jana Izáka Holanda

Když Petr Ondřej Mathioli dokončoval práci na svém později velmi proslulém Herbáři, dostal od Jana Izáka Holanda, dvorního učence Petra Voka z Rožmberka darem pojednání o rosičce, tedy naší baheništní rostlině rosnatce okrouhlolisté, protože si přál, aby se znalost této výjimečné rostliny rozšířila.

Codex Medicina Antiqua

Jedna z nejobdivovanějších lékařských knih středověku. Kompendium textů z pozdní antiky z 6. století, vydaných v jižní Itálii v první polovině 13. století. Obsahuje spisy o léčivých rostlinách a Materiu Medicu od autorů vycházejících převážně z prací Plinia a Dioscorida. Kniha je plná nádherných ilustrací rostlin, živočichů a lékařských postupů v živých barvách. Fotky níže. Dov

Historie přírodního léčitelství I.

Prehistorický člověk; Zvířata a rostliny; Magie vůní; Metoda pokusu a omylu; Vzdálené civilizace - podobné léčivé rostliny; Pocta vědmám; Císař Šen-nung a Kniha klasických bylin; Dživaka a Védy; 10 000 léčivých bylin

Historie přírodního léčitelství II.

Imhotep a údolí Nilu; Od Aeskulapa k Hippokratovi; Římští bylináři: Dioskorides, Plinius, Galen; Byliny a travičství: od Mithridata k „theriakům"; Avicenna a počátek lékárnictví; Kláštery a léčivé likéry; Od léčitelek k čarodějnicím 

Historie přírodního léčitelství III.

Koření a mezinárodní obchod; Paracelsus a teorie znaků; Věk herbářů; Nicholas Culpeper - Robin Hood v bylinářství; Nemocní kolonisté a zdraví původních obyvatel Ameriky