Tři stupně magické adaptace

Každé magické praxi předchází období tzv. magické adaptace a přípravy. Někdy si člověk uvědomí toto období až zpětně při retrospekci. Většinou ovšem musí třemi stupni projít vědomě a cíleně. Bez předchozí adaptace není magická praxe možná. Resp. možná je, ale končí buď nijak nebo tragicky. Než člověk vyrazí do divočiny, měl by mít základní znalosti sebe i okolí, aby se nerozplakal hned první noc, nebloudil v kruhu či ho nesežrala divá zvěř. (Dov)

1, Nigredo
První část se nazývá nigredo neboli zčernání (alch.). Jungovskou terminologií jde o individuační proces hledání sebe sama, jehož prvním krokem je akceptace vlastního nevědomí. Člověk plný strachů (realita osamocení a smrti, apod.), potlačených emocí (sexualita), komplexů a zábran (a neznalosti) se nemůže vydat na cestu. Chaoticky a strašidelně působící obsahy podvědomí (stíny, nigredo) musí být přijaty a integrovány pro vytvoření komplexní bytosti. Nietzscheho slovy člověk nahlédné do propasti (a pořádně si to tam prohlédne). Jde o kontemplaci, která je transformačním procesem v jehož průběhu vyvstává mimořádný pocit prázdnoty. Cílem je nový člověk, ne pouhou změnou chování, ale hlubokým znovu-utvořením osobnosti. Tento proces probíhá v duši jedince a nástrojem je imaginace. Nigredo je tedy hledání "Pravé vůle", uvědomnění si svého místa a naplnění své role.

2, Albedo

Druhá část se nazývá albedo neboli zbělení (alch.). Poté, co adept prošel temnou nocí a na dně propasti sjednotil protiklady, obrací se zpět ke světlu, začíná svítat. Magik nalezl svou "Pravou vůli" a učí se s ní žít v souladu, a zároveň se adaptuje, resp. přizpůsobuje své poměry, k tomu, aby ji mohl posléze aplikovat v poslední fázi. Jde o období příprav na budoucí magickou praxi. M.Nakonečný rozlišuje dva druhy adaptace - dlouhodobou a dočasnou.
Dlouhodobá:
a, sebepoznání

Jde o náročnou introspektivní činnost dle antického "Poznej sebe sama". Velmi užitečným nástrojem je zde nativní horoskop, pomocí kterého může člověk pojmenovat určité stránky své osobnosti. Rozmanité entity, se kterými je magik v kontaktu využívají slabá místa člověka a na ně útočí. Pokud o těchto místech magik ví, nemůže ho pak případný pokus o desintegraci překvapit.
b, sebekontrola
Magik musí být pánem svého těla a ne naopak. samozřejmostí je ovládnutí svých nežádoucích sklonů a zlozvyků a osvojení si pro magickou praxi potřebných psychických schopností. Nejdůležitěším je výcvik vůle a imaginace, zvládnutí afektů a koncentrace (vč.prázdnoty mysli).
c, sebeobrana
Systematické sebeočištování a vytváření ochrany (např. malý pent.rit.).
d, sebevzdělání
Důkladná znalost hermetismu a dalších oborů s hermetismem souvisejících (historie, biologie, filozofie, fyzika atd.).

Dobrým průvodcem v této fázi je Bardonova Brána k opravdovém zasvěcení či Crowleyho Liber E vel Exercitiorum sub figura IX.
V této fázi končí mnoho slibných adeptů a pokud mají štěstí, uvidí břeh pouze z dálky.

3, Rubedo
V této etapě dochází k praktické aplikaci toho, co bylo vybojováno. Člověk překročil svou nižší animální přirozenost (nigredo), dostal křídla (albedo) a může pomocí nich žít na vyšších úrovních skutečnosti. Součástí této fáze je pocit jakési samoty či izolace, jelikož profánnímu člověku se adept jeví jako bytost zcela nepochopitelná. Jungovskými slovy zde dochází k dokončení individuačního procesu a nelezení bytostného Já (pokud se IP vědomě nereflektuje, může dojít k psychické újmě).  Jednoduše řečeno jde o nalezení harmonie mezi falešnými obaly vědomé persony a mocí nevědomí. V magii se tato harmonie personifikuje do osoby tzv. anděla strážce (nebo osobního rádce) a schopnosti s ním rozmlouvat. Tento  kontakt je přímé spojení do hlubin vlastního nitra. Praktické navázání kontaktu se provádní různými způsoby, jednímž z nich je i vytvoření tzv. duchovní zahrady. A.Crowley říká, že znalost anděla strážce a schopnost s ním rozmlouvat je nepochybně daleko nejlepším způsobem, vedoucí k osvojení si magického umění a je i základním předpokladem jeho úspěšné realizace.

Volně převzato z: Veselý/Josef - Techniky magie na pozadí alchymie (Praha, 2010)

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Universální hermetický výcvik I. - mistr

Spis neznámého autora z počátku minulého století (snad pan Horský), ze kterého čerpalo mnoho pozdějších hermetiků (např. Theofanus Abba). V této první části: MAGICKÝ VÝCVIK – III. stupeň – MISTROVSKÝ.

Universální hermetický výcvik II. - tovaryš

Spis neznámého autora z počátku minulého století (snad pan Horský), ze kterého čerpalo mnoho pozdějších hermetiků (např. Theofanus Abba). V této první části: MAGICKÝ VÝCVIK – II. stupeň – TOVARYŠ.

Universální hermetický výcvik I. - učedník

Spis neznámého autora z počátku minulého století (snad pan Horský), ze kterého čerpalo mnoho pozdějších hermetiků (např. Theofanus Abba). V této první části: MAGICKÝ VÝCVIK – I. stupeň. UČEDNÍK (neofyt).

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)

12 operačních modů

Dle zodiakálního klíče sestavené operační mody magické přípravy a praxe. Každý opravdový mág by měl umět operovat s každým z nich, stejně jako řemeslník musí umět používat různé nástroje.

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!