Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

- V tibetské magii existuje zvláštní magická praktika: vyvolávání Yidamů pomocí kylichoru. Yidam je božský učitel či ochranné božstvo, které ztělesňuje určitý aspekt osvícené mysli, a proto se těší obzvláštní úctě Tibeťanů. Existují čtyři hlavní druhy Yidamů: mírumilovný, mocný, hněvivý a rostoucí. Každý z nich se projevuje ve své specifické formě, aby mohl bojovat s konkrétními druhy záporných sil. Guru doporučuje žáku, který dosáhl určitého stupně duchovního vývoje, vyvolání nějakého mocného Yidamu, který bude sloužit žákovým potřebám po zbytek jeho života.
- Jsou Yidamy, jež byly stvořeny k léčení nemocných, k přenášení předmětů, k doručování zpráv žákům a přátelům; existují též Yidamy ochranné nebo stvořené za účelem ovlivnění jiných osob. 
- Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár - Yidam (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně.
- Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. 


TVORBA KYLICHORU A VYVOLÁNÍ YIDAMU

PŘÍPRAVA (pracovní plán)
- účel Yidamu + analogicky zvolit živel
- tvar a pohlaví Yidamu
- vhodné jméno (+ zapsat)
- životnost
- přivolávací symbol (rituál, formule, gesto, apod.)
- hmotný nosič - tělo (figurka, předmět, talisman, nerost, apod.)
- místo úschovy  (nesmí přijít do styku s jinými osobami)
(yidam pro sebe = projekce skrz vlastní tělo, yidam pro jiné = projekce z Univerza)

RITUÁL (s použitím ohnivého živlu)
1. Tvorba Kylichoru
- na kus papíru nakreslit červeným inkoustem kruh (akáša, fluidický had)
- do kruhu vkreslit dva protilehlé čtverce = pravidelný osmiúhelník (symbol +/- živlů)
- do středu nakreslit signaturu Yidamu (není nutné)
- stejný symbol (signaturu) vyrýt na destičku d=10mm (Cu, Ag, Au) = "malý kylichor"
(dle mého je možno vytvořit tzv. Gem, tj. vyrýt sign. do vhodného nerostu)

2. Tvorba Yidamu
- usednout do pohodlné pozice
- rozložit před sebou velký kylichor a malý položit přesně doprostřed
- vyslovit zvolené jméno yidamu
- plícemi a póry vdechovat živel ohně (intenzivní představa suchého expanzivního ohnivého žáru)
- živel myšlenkově nabít (buď hned nebo dodatečně)
- živel projektujte navenek - živel z celého těla soustředit do malé ohnivé jiskry upoutané na povrchu malého kylichoru
- min. 7x opakovat - jiskry spojovat; nakonci velikost malého plamínku
- pokud nabíjení unavilo, mentálně uschovat na nějakém nepřístupném místě 
- malý kylichor  vyjmout a nosti u sebe, velký složit a schovat
 
3. Tvorba Yidamu 2
- rozprostřít velký kylichor, do středu položit malý kylichor
- přivolat bytost jejím jménem - na povrchu malého kylichoru se objeví plamínek
- opakovat projekci ohně, zvětšovat plamen kupením živlu až do požadované velikosti
- zformovat plamen do zvoleného vhodného tvaru (dokonalý tvar možno imaginovat hned na začátku tvorby y.)
- Yidam je hotov; častějším nabíjením se zvyšuje účinnost (vždy ve velkém k.)

4. Volání Yidamu
- pro zavolání vzít do ruky malý k. a vyvolat jménem
- udělit potřebný rozkaz (nedoporučuje se yidam přetěžovat několika úkoly zároveň)

5. Zničení Yidamu
- poděkovat za služby
- imaginací rozpustit živel (y) v Univerzu
- spálit velký kylichor a zakopat malý kylichor


DODATEK (Josef Veselý)
Výše uvedený Bardonův návod je vlastně interpretací klasické tibetské magické metody, jak ji popisuje J. H. Brennan. Domnívám se však, že práce s kylichorem stále zůstává magií západní tradice nedoceněna. Kylichor je v podstatě magický kruh, který stejně jako v západní magii symbolizuje operatérovo Ego (resp. bytostné Já) a zaručuje jeho integritu. Vtip spočívá v tom, že v tibetské magické praxi pohlíží operatér na své Ego zvenku. Tento trik, opřený o tibetskou filosofii, mu umožňuje provádět s jidamy pro Evropana až neuvěřitelné kejkle. Je to nejen „reálné" zhmotnění jidamu, ale hlavně jsou to úžasné magické výkony, jichž lze pomocí jidamů dosáhnout. Evropská magie je poměrně chudá na efekty, hrubě porušující tzv. fyzikální zákony. Na Východě je však situace jiná. Materializace či dematerializace předmětů tam není zas až tak moc velkou vzácností. Proč? Protože východní magikové pracují s jidamy.

ZDROJE A ODKAZY
Josef Veselý - Příručka vysoké magie (Praha : Vodnář, 2007), str. 461-466
František Bardon - Brána k opravdovému zasvěcení (Praha : Chvojkovo nakladatelství, c1999)
Owusu, Heike - Voodoo rituals, a user´s guide (Sterling Publishing Co., Inc., New York 2002


Heike Owusu - Voodoo Rituals (EN)

Yidam

A yidam is an elemental that is created in a far-eastern manner, though, actually, this practice is known to only a few magicians there. The preparations are the same ones used in the creation of other elementáis. It is important to determine the creature s life span to the hour. After you have precisely determined all its important attributes and capabilities, you can begin with the creation process.
The ritual is traditionally performed outdoors in a lonely, remote place. Lay out the necessary symbols with stones.
Choose first a symbol or sign that is to characterize the elemental. Then, on a big square paper box, draw a large circle in red to represent the all-embracing ether.
Draw two squares into it that overlap, forming an octagon.
Draw the symbol of the elemental in the center, also in red. The form must be large enough so that the creature has plenty of space around it. Such a picture is called a "great kylichor" in Tibet.
For the small kylichor (sketch to the right), you need a small metal plate made from gold, silver, copper, or some other metal. Engrave the symbol of the creature on it with a pointed implement. With the small kylichor, you can call the yidam whenever it is needed, either by a gesture or a word that has been determined in advance. Always store the small kylichor in a safe place or carry it on your body.
Place the small kylichor on the symbol in the middle of the large kylichor, while calling out the name of the yidam. Then, sit comfortably and begin breathing into your body the element of fire (sec the chapter "Magic Exercises") until you distinctly feel its attributes—heat and heaviness. When you are completely filled with that element, transfer the total energy into your fingers or aura (see "Bodies of Light") and focus it on the little metal plate. Press the energy together into a tiny spark and place the attributes, with concentrated will, into the element that the yidam will later have at its disposal. Repeat this procedure seven times, enlarging the elemental each time by the size of a spark.
When the creature has reached the desired size, use your imagination to form the flame you have created into the desired shape. If, during this process, your concentration weakens, send the creature to the place that is to be his abode—a wall, a stone, a figurine, etc. Hide the small and the large kylichor; roll them together in silk or fold them and store them securely. Next time, you can simply unfold both and call the creature to you.
An elemental can, of course, also be created out of any one of the four elements. If the yidam is to be made from earth, imagine an ocean of earth from which you form your creature clot by clot. If you want to use water, dam up the power in a drop, whose volume increases. For the element of air, choose a cloud.
After the completion of the yidam, you can charge it even further to increase its power. This procedure is always carried out with the large kylichor. To call the creature to give him an order, you will from now on take out only the little metal plate that you wear most of the time on a chain around your neck.
Yidams that have been created in this way can develop into very powerful entities that become so strong that they can be perceived even by uninitiated people. These creatures tend to develop their own personalities, in line with your own specific characteristics. For this reason, you need to pay special attention to your own ethical development, and refrain from giving them orders for which they would have to destroy something. You must also always insist on the execution of your orders, so that you retain control over the element.
In Tibet, yidams are often employed for the protection of the magician and for the healing of the sick. Other elementáis can move objects from one location to another or relay messages. The yidam may have greater abilities than you do. But you are the one who decides upon the kind of powers it will have. If you are clever, you will give your yidam only one task at a time—and not too many different ones—because the results will be better. At the end of the creature s already determined life span, dissolve it into its elements and tear up and burn the large kylichor.

Zdroj: Owusu, Heike - Voodoo rituals, a user´s guide (Sterling Publishing Co., Inc., New York 2002)

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)