Výklad názvu lóže

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnohoobsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

• To, co vše může znamenat odkaz na Zelené Slunce, v základním názvu lóže, necháváme na invenci každého jednotlivce, tato charakteristika však odkazuje nejméně k některým zajímavým skutečnostem hermetickým, náboženským či astronomickým (viz dole pod čarou - 1). Taktéž zajímavé jsou souvislosti se zelenou barvou (viz - dole pod čarou - 2), ne že bychom ji tedy upřednostňovali před jinými, všechny mají svůj význam a všechny dokážou být podobně matoucí.

Svobodná = to jest myšlenkově, názorově, ideově, nábožensky, politicky … na všech organizacích a ideologiích nezávislá. 

Otevřená = netajná ve svých cílech a aktivitách, s více méně volným členstvím.

Lóže = především symbolické označení, jednak proto, že přeci jen charakter setkávání je lóžový, také činnost a směřování navazuje na mnohé lóže, ale i třeba jen proto, že v takové lóži se pěkně sedí, člověk se v ní cítí trochu bezpečně a mnohdy z ní odchází s hlubokým zážitkem. Ale klidně můžeme být i jakýmsi klubem, spolkem, školou, akadémií, synagógou či ekklésií (v původních významech těchto slov!).

Studentů a Adeptů = což znamená aktivní teoretický i praktický rozměr, tedy studium i zakoušení praktických aplikací našich zájmových oborů. 

Věd Hermetických = tedy oborů jinak charakterizovaných také jako esoterní či okultní (všechna 3 slova mají v zásadě stejný význam i když je mnohdy lidé používají zkresleně a tendenčně), přičemž hlavní úsilí věnujeme tzv. západním podobám oborů k hermetismu nejčastěji řazeným: alchymii, astrologii, magii, kabale, tarotu, posvátné geometrii, hermetické filosofii a dalším.

Nezastírající Theologie = naším zájmem je také theologie, a to taková, která nezastírá, nevybírá, nezjednodušuje, neignoruje, neodbývá, nebojí se, nevyhýbá se názorům, postojům, problémům dogmat, církevních tradic, biblickým místům i dalším posvátným spisům, jak se to žel často v křesťanství dělává. Nechceme nechávat pokladů v Písmech skrytých hníti ani s nimi tendenčně nakládati. Theologii chápeme jako opravdu živoucí, aktuální a poctivé „slovo o Bohu“ či „Boží oslovení“. Půjde-li tedy s námi někdo i do těchto debat, budeme rádi a slibujeme velmi zajímavé a svěží výsledky.

Poznávání = (řec. Gnosis, sansk. Džňána, heb. Daath) jedná se o stále pokračující proces, nejen teoretického poznávání, ale i praktického přimknutí k poznanému.

Přírody = (řec. Fysis - i přirozenost) toho, co nás tvoří a obklopuje, jehož jsme součástí i hospodáři... co je krásné i děsivé.

Vesmíru = (řec. Kosmos - šperk) to, z čeho jsme vyšli, čeho jsme součástí a do čeho se navrátíme …

 


0.

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.,český filosof a biolog dne 23. prosince 2014 napsal o našem zeleném slunci:

"Osobní svědectví o jeho spatření:
Viděl jsem je, brčálové, zapadající, nikoliv namalované, když jsem se vracel v Duryňsku z lesa, bylo to sice po požití stroužku pokožky Amanitae muscaria, leč příliš záhy, ostatní barvy si zachovaly normální odstín, snad neviditelný plynový oblak – filtr z chemičky, kdo ví? Široko daleko nebylo nikoho k sdílení vidění. 
S pozdravem ‚Komu se nelení, tomu se zelení‘, 
Váš ZN
"


1.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelený_záblesk
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_flash
http://www.astro.cz/apod/ap040321.html
http://archiv.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=677
http://www.velkaepocha.sk/2009072210545/Zeleny-zablesk.html
http://www.doplnek.com/node/758
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3a/Gr%C3%BCnes_Leuchten.jpg
http://casa.colorado.edu/~ajsh/colour/Tspectrum.html


2. PŘEZELENĚLÁ (NIKOLI JEN ZELENKAVÁ) MEDITACE

„Jaký zázrak – svěží zelení prosvítá sluneční záře.“ 
(Macuo Bašó - Úzká stezka do vnitrozemí) 

Slunce a zelená barva - jevy z jevů nejpřirozenějších - nejpřírodnějších a přesto zároveň i výsostně hermetické symboly.
Zelené slunce - výsostně subtilní hermetický zjev !

První, co by nás mělo napadnout je přírodně-nebeský jev známý jako ZELENÝ ZÁBLESK. Nejvetší známá současná encyklopedie (WikipediE) nám praví: „Zelený záblesk, nebo také zelený paprsek, je přírodní optický jev, který se objevuje při západu Slunce, nebo při jeho východu. Během krátkého časového intervalu je možno zahlédnout zelené světlo nad Sluncem. Tento jev se hlavně projevuje při čisté obloze a horizontu. Právě námořníci, po dlouhých měsících na moři, byli častými svědky tohoto úkazu. Záznamy o tomto úkazu se objevovaly již okolo roku 1600, ale staly běžnější záležitostí po častějších a dlouhých plavbách na moři a polárních expedicích. Jeden největší mýtus na zelený záblesk byl stvořen Julesem Vernem v románu Zelený paprsek. Tvrdil, že se jedná o starou Skotskou legendu, ve které každý, kdo se zadívá do světla, mohl získat moc vidět do duší všech lidí, které potká. Žádný takový skotský mýtus není. Říká se, že dokonce starověcí Egypťané už psali příběhy o kouzelné síle zeleného světla.“ Pod článkem je pak odkaz na desítky obrázků, které zachycují tento fascinující jev.
Jinde se praví: „Zelené paprsky (zelené záření) jsou vzácným optickým přírodním jevem vyskytujícím se především těsně před západem slunce. Jev je obvykle pozorovatelný tam, kde je z nízké polohy volný pohled na obzor, tedy zejména na moři. Než slunce zmizí, je na krátký čas díky změnám v optickém spektru, které je zaviněno silným teplotním rozdílem mezi mořem a vzduchem, zcela zelené, neboť červená a oranžová vlnová délka spektra zmizí jako první. Idea vyjádřená v románu, že lze předpovídat, kde a kdy je možno zelené záření uvidět, nemá ale žádné vědecké opodstatnění. Verneův popis zeleného záření (záře nevšedně nádherná a se žádnou zelení, vyskytující se na zemi, srovnatelá) je však zcela správný a je zřejmě založen na osobním zážitku.“

Nejen tento jev - vzácný, poetický, tajuplný, nezachytitelný, nezopakovatelný, nevyzpytatelný, nejistý, uchvacující, pomíjející, jedinečný - však symbolizuje nám naše Zelené Slunce.
Zkušenost s ním měl i náš lóžový (nyní již plně duchovní) patron, Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc., český filosof a biolog. O našem Zeleném Slunci nám napsal: „Osobní svědectví o jeho spatření: Viděl jsem je, brčálové, zapadající, nikoliv namalované, když jsem se vracel v Duryňsku z lesa, bylo to sice po požití stroužku pokožky Amanitae muscaria, leč příliš záhy, ostatní barvy si zachovaly normální odstín, snad neviditelný plynový oblak – filtr z chemičky, kdo ví? Široko daleko nebylo nikoho k sdílení vidění.“

Zelené Slunce ve své „zlato-zelenosti“ symbolizuje jak dokonání Díla, tak jeho počátek - zralost zeleni, která multiplikuje i její nezralost, mladost, která značí správnost cesty již na jejím počátku. Veliký „neznámý“ zasvěcenec Fulcanelli ve svých Příbytcích filosofů „důrazně varuje začátečníka a radí mu, aby dříve, než se oddá nekonečnému nadšení, opatrně očekával manifestaci zelené barvy, příznaku vysušení země, pohlcení vod a vegetativního růstu nově tvořeného těla“. To celé dává do souvislosti se zelenou ratolestí v zobáku holubice, která přináší, Noemovi po potopě, naději v obnovu světa – což je, i s celým kontextem biblické pasáže, včetně následné duhy - jejímž středem je právě zelená (!) - obraz alchymického díla!!! 

Stupeň zelené barvy je důležitým krokem v procesu výroby Kamene Mudrců. Či spíše stupně? Je na počátku, vprostřed i na jeho konci ! - jež je ale zase jen začátkem Díla dalšího. Ani sám Kámen Mudrců - alchymický Kristus (jak srovnává např. C.G. Jung) není definitivním cílem. Je „jen“ dalším „prostředkem“ - Mesiášem - k něčemu dalšímu, většímu. Víme?

Nyní však již více k barvě zelené a jejím výskytu v spletitosti hermetických jevů, symbolů, textů:

Svěží zeleň probouzející se přírody – každoroční znovuzrození na jaře. Již Přírodou samotnou je nám dána důležitost „zeleného“. 

Díky evoluci se prý naše oko vyvinulo právě tak akorát na zelenou barvu (že je jí prý v přírodě nejvíc), rozhodně je barvou pro nás lidi nejsnáze viditelnou, je přesně uprostřed námi viditelného barevného spektra v němž zaujímá střední, jakousi „smiřující“ pozici (vidět je to např. na duze, otázka smíření – viz níže Kristus a Osiris).

Zelená má prý nejvíce odstínů – některé pralesní národy snad  rozeznávají až 200 variant zelené.

Kulturně je pro nás barvou naděje, volnosti (třebas viz zelená na semaforech), vegetace, plodnosti, dlouhého života a nesmrtelnosti. 

Zelená chladí, zklidňuje a má hojivý efekt.

Dalšími hermeticko-kulturními aspekty, o kterých je radno uvažovat jsou např. zelení muži v katedrálách, bárka zeleného světla ve starém Egyptě (symbol osvícení i přechodu ze smrti do života či naopak), smaragdová (zelená) deska Herma Trismegista, smaragd spadlý z nebe, z nějž byl vytesán Svatý Grál – který sám také bývá nejčastěji znázorňován jako zelený.

Smaragdová je také barva aury samotného Božího trůnu (Zjevení 4,3) – čímž je naznačen původ Grálu.

Zelená je barva slunečního (srdečního) centra v člověku.

O zelené tváři píše Gustav Meyrink.

V buddhismu je zelená barvou např. dhjánibuddhy Amóghasiddhiho, nebo nejznámějšího ženského aspektu Velikého Slitovníka Avalókitéšvary – Zelené Táry.

Tam, i zde na západě je zelené barvě přikládán negativní aspekt závisti.

Goethe o zelené barvě píše, že v ní naše oko nachází reálné uspokojení (a toto prožívat je zajisté záviděníhodné... dodáváme).

Bible o víc jak 2000 let před ním praví: „Oko touží po půvabu a kráse, ale nad to obojí je zeleně rašící osení.“ (Sírachovec 40,22)
Sv. Hildegarda ji označuje za barvu Krista či Boží síly a ohně.

Dle jedné tradice viděla Máří Magdaléna (jako úplně první) vzkříšeného Ježíše jako zeleného (zahradníka).

Také vzkříšený Osiris má barvu zelenou. (vegetační souvislost je zřejmá)

Kristův kříž bývá také často znázorňován zeleně (viz i Tajné figury rosekruciánů).

Fulcanelli si všímá i souvislosti řeckého slova pro zelenou (chlóros) s Ježíšovým titulem Christos a toho, že obé lze napsat stejnou zkratkou (XC). Stejně jako sluneční zlato = chrysos (!!!), dodávám já.

Také zmiňuje další, pro alchymistu důležitou věc, že při procesích černých Madon byly zapalovány výhradně zelené svíce.

V alchymii označuje zelená např. tajný oheň, živého ducha, a v podobě zeleného lva či draka silné rozpouštědlo, které dokáže rozpustit i zlato.

Rosekrucián Heinrich Khunrath píše: „Ó, požehnaná zeleni! Dáváš růst všem věcem! Nauč se, ó teosofe, rozjímat nad zelení Božího Ducha; ty, kabalisto, rozjímej nad zeleným rodem, nad plodící Přírodou; Mág, Příroda; Fyziko-Chymik, Zelený lev, Duenegh viride Adrop, Kvintesence!“

Spis Růžová zahrada Filosofů praví: „Ó, přírodo, ty i tvoje Dílo jste požehnané, neboť z toho, co je nedokonalé, děláš dokonalé pomocí pravé, černé a temné putrefakce! Poté vytváříš nové a rozličné věci, když s pomocí své zeleni necháváš vystoupit různé barvy.“

Toto Nicolas Flamel v Knize hieroglyfických figur komentuje: „Tato zeleň zvláštním způsobem dává najevo, že náš kámen má vegetativní duši a že dovednost Umění jej obrací v pravý a čistý zárodek, který má vzklíčit a vyrazit větvičky do nekonečna. Ó, blahoslavená zeleni! říká Růžová zahrada, která plodíš všechny věci: bez tebe nic nemůže růst ani se rozmnožovat.“
Ještě z Fulcanelliho: „Jednou z podmínek zasvěcení do Bratrstva Zeleného vlka ve Francii bylo zřetelně projít plameny. ... Jestliže vlk zardousí a sežere osla (legenda o sv. Austrebertě) získá zelenou barvu. Zelený vlk je náš tajný oheň, rodící se Apollón, Lykégenés, otec světla.“

Úryvek z Vědy duchů od Eliphase Léviho (část 2., kapitola 4. Dogmata kabbaly): „36. Linea viridis gyrat universa. = Zelená linie krouží kolem všech věcí. --- Kabbalisté ve svých pantaklech zobrazují božskou korunu zelenou čárou, která obklopuje všechny věci. Zelená barva jest výsledkem dvou hlavních barev spektra, žluté a modré: postavy Elohimů aneb mohutných sil se syntetisují a spojují v Bohu.“

Alchymista Salomon Trismosin ve své Splendor Solis, na začátku 1. traktátu, píše: „Tento kámen mudrců se uskutečňuje cestou zelenající se přírody, o čemž mluví filosof Hali, řka: Tento Kámen pochází z rostoucí a zelenající se věci, protože zeleň má vztah k přírodě, skrze niž věc roste a vzchází a zelená se ve svém přikázaném čase.“

Připomínáme také známé alchymicko-mystické vidění „Zelený sen“ z r. 1665.

A na závěr, následujícím textem, uzavřeme pomyslný kruh - vrátíme se zelenou barvou ke slunci skrz jeho erbovní kov - zlato:
„Osmilistý květ či osmihranný svícen symbolizují nebeský květ neboli nebeské zlato – flos coli, označovaný také jako receptakulum (češule či plodnice terčoplodých hub) přírody, smaragd filosofů či vitriol. Toto nebeské zlato, které bylo tajnou nádobou alchymistického díla, mělo zelenou barvu, jež odkazovala na vegetativní schopnost a životní sílu filosofické matérie a korespondovala i s biblickými komentáři středověkých autorů, v nichž byla zeleň smaragdu vykládána jako symbol zeleně ráje a věčného života světců, jež nikdy nepodléhá vadnutí, tedy věčného života po vzkříšení. Souvislost s pozemským zlatem je zřejmá tehdy, když je zlatý plech vytepán do velké tenkosti – tedy je co nejvíce zprůzračněn – tehdy vykazuje známky zelené barvy!“

A protože zelená nepatří ke třem barvám základním, musíme na závěr uznat, že nám ji Pánbůh pěkně namíchal...

„Jasné jezero dřímá
 u středu květoucího dolu.
 Nejblíž se modro k břehu vine,
 dále zeleně zakvítá,
 vzdy zeleněji prosvítá
 až posléz v bledé jasno splyne.“
 (K. H. Mácha - Máj)

Zpracoval: fr.˙. Tabris

Další obsah této kategorie

STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

OBSAH
1. NÁZEV LÓŽE
2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM
4. STUDIJNÍ OBSAH
5. CÍLE LÓŽE
6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ LÓŽE
7. VEDENÍ LÓŽE, FUNKCE A INICIAČNÍ STUPNĚ
8. HOSPODAŘENÍ
9. EGREGOR, CHRÁM A PATRON
10. ETICKÝ KODEX LÓŽE
11. REŽIM UTAJENÍ

 

Obecné informace pro zájemce

Jak již píšeme v historii, předchozí aktivity probíhaly formou přednášek a diskuzí převážně pro veřejnost. V současnosti jsme naše setkávání pojali především prakticky a převážně naše členy či vážné zájemce o magii, alchymii, astrologii, kabalu apod. V kategorii "! SETKÁNÍ (termíny a program)" naleznete podrobný program a termíny našeho dalšího setkávání. Po každém setkání také zveřejníme a zhodnotíme naše výsledky.

.·. Pokud byste se chtěli stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách přečtěte si Stanovy (ZDE) a vyplňte prosím Přihlášku (ke stažení ZDE) a zašlete e-mailem. 
.·. Pokud se nás chcete jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku, zkontaktujte nás prosím na zelene.slunce@seznam.cz 
 

Historie Lóže u Zeleného Slunce

Lóže u Zeleného Slunce - svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.˙. U.˙. Z.˙. S.˙.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.

 

 

Symboly lóže

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalším symbolem je též Pantakl. Popis a podrobný rozbor obou těchto symbolů naleznete v detailu. Krom těchto dvou symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

Jacob Joseph Joepseri - patron lóže

Velmi vzácný a bohužel přehlížený občan Jihlavy, filosof, lékař, fyzik a alchymista. Autor knihy o prodloužení života. Níže viz životopis a další zajímavé informace (včetně plné rekonstrukce erbu). (Dov)

 

 

 

 

prof. Zdeněk Neubauer - duchovní patron lóže

prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. byl náš největší filosof zabývající se mimo jiné i vztahem mezi vědou, filosofií, hermetismem a křesťanskou filosofií. Byl zakladatel katedry Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědeské fakultě UK a jedním ze zakladatelů Letní filosofické školy. Jeho díla a osobnosti si velice vážíme a při studiu knih s úctou hledíme k jeho velkému duchu, který osvětloval-osvětluje-a bude osvětlovat mnoho lidí. Dne 5.7.2016  se stal naším ctěným duchovním patronem.

 

Lóžový žalm

Pro svou hloubku a hermetický podtext jsme zvolili 1. žalm za "Lóžový". Níže celý text v různých překladech a srovnání. 

 

 

 

Členové

• fr. Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. U.·. Z.·. S.·. ° Illuminatus - Velmistr lóže; sacerdos E.G. (čč 15-11-14-01); fundator
• fr. Dóv - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., Tajemník lóže, "Vigil Abyssus",° Illuminatus; fr. E.G. (čč 15-11-14-02)
• fr. Sidonius - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
• fr. Apis - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
• sr. Bereniké - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
• fr. Necra - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; fr. E.G. (čč 16-04-23-03)
• sr. Mataoka - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 17-08-05-01)
• fr. Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; episcopos E.G. (čč 17-08-05-02)
• fr. Leonk - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)
• sr. Sirrah, - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius;  sor. E.G. (čč 18-07-21-01)
• sr. Gabriel - sor. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius; sor. E.G. (čč 19-05-11-01)
• fr. Ove - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-02)
• fr. Sopor - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 19-05-11-04)

----------------------------------------------

ČLENOVÉ - ČEKATELÉ:

- Miv
- Durabos, sacerdos E.G.

- Liatha

- Chariklo

POZAST: • fr. Arioth  - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 18-07-21-02)
----------------------------------------------

ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® fr. Nautilus - co-fundator
® sr. Temperantia - co-fundatrix

-------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Pozn.: Velmistr Lóže u Zeleného Slunce a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných Mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu (např. Papuse - dr. Encausse, J. Doinela, J. Bricauda, T. Reusse, A. Crowleyho) a přes ně dál až k bratrům rosekruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými nositeli více apoštolských sukcesí (např. linie ap. Petra, ap. Pavla, ap. Tomáše, ap. Jakuba, ap. Jana, ap. Bartoloměje, ap. Judy Tadeáše, ev. Marka).

Motta, citáty a klíčové texty

Citáty a texty korespondující s hlavní činností, směřováním a smyslem Lóže u Z.•.S.•.

 

 

 

 

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)