Wilde, Oscar - Salomé

Překlad a rozhlasová úprava Michal Lázňovský. Dramaturg Hynek Pekárek. Scénická hudba Jiří Cerha. Režie Karel Kříž. Natočeno v roce 2000. 67 min, 96kbs, 46,6MB, kvalita dobrá

Překlad a rozhlasová úprava Michal Lázňovský. Dramaturg Hynek Pekárek. Scénická hudba Jiří Cerha. Režie Karel Kříž.
Osoby a obsazení: Herodes Antipas, tetrarcha Judeje (Jiří Štěpnička), Jochanaan, prorok (Hanuš Bor), Mladý Syřan, kapitán gardy (Tomáš Petřík), Tigelinus, Říman (Karel Pospíšil), vojáci (Zdeněk Palusga a Rudolf Stärz), Herodiadino páže (Matěj Hádek), Kapadocejský (Jan Novotný), židé (Zdeněk Maryška a Steva Maršálek), Nazarejský (Jaroslav Vlach), Herodias, tetrarchova žena (Daniela Kolářová) Salome, Herodiadina dcera (Zuzana Stivínová). Natočeno v roce 2000. 67 min, 96kbs, 46,6MB, kvalita dobrá

Část 1.


Část 2.


Biblický příběh o krásné Salomé a proroku Jochananovi se stal inspirací pro slavného spisovatele Oscara Wildea, který na jeho motivy sepsal stejnojmenné drama. Zvláštností je, že ho Wilde napsal ve francouzském jazyce a místo obvyklého konverzačního stylu použil jazyk blížící se poetice symbolismu. Podivně snový, magicky sugestivní příběh inspiroval skladatele Richarda Strausse k napsání opery na jeho text. Slovo překladatele Michala Lázňovského: Když jsem byl dramaturgií rozhlasových her stanice Český rozhlas Vltava vyzván, abych se pokusil o nový překlad a rozhlasovou úpravu Wildovy hry Salomé, upřímně jsem se zaradoval, protože jsem o jejím překladu tak jako tak uvažoval. Chyběla jen záminka: obával jsem se totiž, že žádné divadlo o inscenování této neobvyklé hry neprojeví zájem. Ale nápad ztvárnit ji rozhlasově se mi zdál velice lákavý: akustické zpracování totiž dává posluchači větší příležitost snít, představovat si, domýšlet, popustit uzdu fantazii a imaginaci.A Salome je hra plná symbolů, obrazů, podobenství, paradoxů, barev a podivného měsíčního přísvitu - to vše vyjádřeno prostřednictvím slov. Je paradoxem, že tato Wildeova hra se řadí k vrcholům francouzského symbolismu, především Maeterlinckovi, a je v ní až surrealistická snovost, která je příznačná i pro pařížské období Strindbergovo, ostatně oba se v Paříži zřejmě minuli jen náhodou. Tato hra prostě nemohla vzniknout ve viktoriánské Anglii - tím místem, kde se kul symbolistický kámen zbloudilých mudrců dekadence, byla Paříž 90. let 19. století. Příběh vychází ze známého novozákonného mýtu o princezně Salome a popravě Jana Křtitele. Je to drama o jednom dějství odehrávající se po celou dobu na veliké terase v paláci Herodově. Drama počíná rozmluvou Mladého Syřana s Panošem o tom, jak divně dnes vypadá měsíc a že to určitě nevěstí nic dobrého. Mladý Syřan je zamilován do princezny Salome a neustále se na ni dívá, opěvujíc její krásu. Panoš jej od neustálého civění na princeznu odrazuje, prý to nevěstí nic dobrého. Celou scénu a rozhovor mužů prolomí svým hlasem prorok Jochanaan, který chce být vpuštěn k tetrarchovi, má totiž na jeho ženu Herodii, jež předtím byla ženou Herodova staršího bratra, spoustu nelichotivých obvinění. Princezna Salome si proroka přeje i přes zákaz svého otčíma spatřit. Umluví proto Mladého Syřana, který je do ní zamilovaný, aby jej, navzdory královu zákazu, vpustil do paláce. Salome se do proroka na první pohled zamiluje. Ona, jež nikdy nezakusila lásky, nyní chce přímo fanaticky políbit Jochanaana. Ten jí uhýbá, nazývá ji dcerou sodomskou, nedbá jejích lichotek a proseb a políbit se nenechá. Mladý Syřan, když vidí, jak je Salome posedlá prorokem, probodává se a padá mezi Salome a Jochanaana. Salome toho však nikterak nedbá. Jochanaan ji obviňuje, pohoršuje se nad ní, princezna judejská však ničeho nevnímá a neustále se dožaduje polibku. Vtom přicházejí Herodes, tetrarcha judejský, se svojí ženou Herodií, již prorok tolik obviňuje. Hned po jejich příchodu udá se zlé znamení - Herodes šlápne do kaluže krve Syřana... Herodes, otčím Salome, ji žádá, aby mu zatančila svůj krásný a magický tanec sedmi závojů. Salome ho odmítá. Tetrarcha, posedlý touhou vidět ji tančit, slíbí jí, že dostane vše, co se jí jen namane, třeba i polovinu království. Stačí jen zatančit. Salome se ujistí, že svůj slib míní skutečně vážně a přinutí jej přísahat. Herodes tak učiní, netušíc, co způsobil. Salome tedy se svými otrokyněmi zatančí a Herodes je unešen. Nyní Salome vyřkne své podivné přání - chce hlavu Jochanaanovu na stříbrné míse. Tetrarcha je zděšen, nabízí jí všechny své poklady, o jakých se běžnému smrtelníkovi ani nesnívá, Salome si však trvá na svém a její matka Herodias ji v jejím nápadu podporuje, vždyť prorok říkal věci, které se její muž nikdy nesmí dozvědět. Herodes je nešťastný, prorok přeci přichází z povolání božího, nemůže ho dát popravit. Musí však dodržet své slovo a Salome hlavu dostává. Je posedlá touhou políbit ji a učiní tak. Herodes je znechucen a nakonec dává Salome popravit.

Zdroj: Český rozhlas

Další obsah této kategorie

Něco k zamyšlení

Alef Mem Šin, Pirkej Avot, Symbolika, V židovské škole

Meyrink, Gustav - Golem

Překlad Eva Pátková. Připravila Marie Vaňkátová. Účinkují Jiří Ornest, Radim Vašinka, Vlastimil Brodský, Hana Maciuchová, Ivan Trojan, Zlata Adamovská, Josef Kemr a další. Režie Ivan Chrz.
10 dílů po cca 35min,64kbs, 145MB

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!