Zaklínání rostlin při sběru

Každý, kdo chce s rostlinami magicky pracovat by měl mít svůj vlastní rituál sběru s ohledem na osobnost a zaměření.  Níže prvky rituální sklizně magických rostlin v několika bodech a několik zaklínacích (modlitebních) použitelných textů. 

 

HLAVNÍ PRVKY RITUÁLNÍ SKLIZNĚ
Rituální sběr magických rostlin lze shrnout do těchto bodů:
1. Mentální a fyzická očista sběrače
2. Smírčí oběť  duchu rostliny
3. Očista rostliny od sil, které by mohly rušit její působení
4. Zaklínání ducha rostliny s cílem navázat s ním kontakt, zajistit si jeho přízeň a získat jeho moc a sílu pro vlastní cíle
5. Smírčí oběť zemi, která byla poškozena sklizní
6. Ochrana sil sklizené rostliny její izolací od okolí
 

INVOKACE DUCHA ROSTLINY
"Byla jsi zaseta Krónem
Přijata Hérou
Opatrovaná Amonem
Zrozena Isidou
Vyživována deštěm, který přinesl Zeus
Vyrostla jsi Héliovým slunce a rosou bohyně
Ty jsi rosou všech bohů
Jsi srdcem Hermovým
Jsi semenem prvorozeného boha
Jsi okem Slunce
Jsi světlem Luny
Jsi popelem Osiridovým
Jsi krásou a slávou nebe
Jsi duchem Osiridovým, kterého všude slaví
Jsi dechem Amonovým
Jako jsi vyzdvihla Osirise, tak pozdvihni i sebe
Vyjdi jako Slunce, které denodenně vychází
Tvá velikost je rovna Slunci v zenitu
Tvé kořeny dosahují propasti
Tvé síly sídlí v srdci Hermově
Tvé větve jsou kosti Mnévise
Tvé květy očima Horovýma
Tvé sémě je semenem Panovým
Očišťuji tě pryskyřicí jako Bohy
Očišťuji tě mou modlitbou pro mé zdraví
Dej mi sílu Áreovou a Athéninu
Neboť já jsem Hermés
Beru si tě šťastnou rukou a za přispění dobrých duchů
Ve šťastnou hodinu a v dobrý a vyvolený den.

ZAŘÍKÁVÁNÍ ROSTLINY PŘI SBĚRU
"Dobývám tě, rostlino, ...... (jméno)
Takovou jaká jsi
Uchopuji tě všemi pěti prsty své ruky
Já ...... (jméno), a budu tě u sebe nosit
Abys vždy působila ...... (účel)
Zaklínám tě při neposkvrněném jménu Boha
Jestli mne neuposlechneš
Jestli utrpím nezdar v tomto mém díle
Ať ti země, která tě zrodila
už nikdy nedává vodu k životu
Tabar atd.
Dejte at mé dokonalé zaklínání dosáhne cíle."

MODLITBA K BOHYNI ZEMĚ
"Svatá bohyně Země, jež jsi zrodila všechny bytosti přírody,
Ty, jež jsi vše zrodila a každodenně plodíš,
Ty, vládkyně nebes a moře a všech věcí,
po právu jsi nazývána matkou všech bohů,
neboť Ty vítězíš nade vším svou láskou, ...
Rostliny, jež Tvá Velikost zplodila, daruj všemu lidu, abys ho zachránila.
Přenech mi tyto své léky
nechť ke mně přijdou s veškerou Tvou léčivou mocí.
Ať již z nich připravím cokoliv, ať působí dobře.
Ať již tento lék podám komukoliv, kdo jej ode mne vezme,
dej, ať se uzdraví.
(Medicina Antiqua, 13.stol.)

Zdroj:

Pakostová, Jitka - Rostliny v magii (Vodnář, Praha 2003)

Další obsah této kategorie

Kalendář sběru léčivých rostlin

Přepis nádherného seznamu z malé knížečky "Léčivé rostliny, příruční atlas a kalendář sběru" z roku 1941. 

Ajurvéda (poznání života)

Snížení koncentrace alkoholu

Tabulka k výpočtu množství vody 15 °C teplé, které je nutno přidati ke 100 litrům koncentrovaného lihu o teplotě 15 °C, aby se obdržela lihovina požadované nižší koncentrace.

Thomé, Otto Wilhelm - Flora von Deutschland Osterreich und der Schweiz (1885)

Nádherná botanická kniha s celobarevnými listy téměř 700 rostlin střední Evropy. Níže krátké seznámení s autorem a velmi obsáhlá galerie botanických listů. (Dóv)

John, Jan - Atlas rostlin (I.L.Kobel v Praze 1899)

Skvěle zpracovaný botanický atlas, přehledné informace doprovázené četnými ilustracemi. Níže celá kniha v galerii a ZDE odkaz ke stažení v pdf. (Dóv)

Šír, Vladislav - Herbář (M. Knapp v Praze 1889)

Nauka o rostlinách, jejich skladbě a předvším seznam léčivých rostlin, jejich vlastnosti i léčivé účinky, využití a pěstování. Níže komplet kniha v galerii. Dóv

Už vím proč - Rostliny léčí

Jedna kapitola z legendární knihy manželů Škodových a kreslíře Vojtěch Kubašty - Už vím proč, tentokrát o léčivých rostlinách. Zmiňuje Kazi, Avicennu, Paracelsa, Hájka, glykosidy i alkaloidy...Nostalgická vzpomínka. 

Lékaři a kouzelníci starých Slovanů

Staré slovanské a germánské národy měly široké znalosti přírodní medicíny. Ošetřování zranění, zlomenin a sečných ran vyžadovalo speciální znalosti, trepanace byla ještě náročnější. Tyto dovednosti patrně doprovázelo kouzelnictví, zaříkávání a magie, které vnějším efektem přispívaly k zlepšení psychického stavu pacienta, jenž je pro uzdravení velmi důležitý. 

O moci Rosičky podle Jana Izáka Holanda

Když Petr Ondřej Mathioli dokončoval práci na svém později velmi proslulém Herbáři, dostal od Jana Izáka Holanda, dvorního učence Petra Voka z Rožmberka darem pojednání o rosičce, tedy naší baheništní rostlině rosnatce okrouhlolisté, protože si přál, aby se znalost této výjimečné rostliny rozšířila.

Texty, citáty a inspirace

Do tohoto článku budu postupně přidávat různé texty různých autorů, které považuji za klíčové a velmi inspirativní. Dobře formulovaná a napsaná myšlenka mnohdy vyjasní pohled posílí k další práci. Hlavně nepřestávat, jít dál, zkoušet, číst a pracovat. (Dóv)

Codex Medicina Antiqua

Jedna z nejobdivovanějších lékařských knih středověku. Kompendium textů z pozdní antiky z 6. století, vydaných v jižní Itálii v první polovině 13. století. Obsahuje spisy o léčivých rostlinách a Materiu Medicu od autorů vycházejících převážně z prací Plinia a Dioscorida. Kniha je plná nádherných ilustrací rostlin, živočichů a lékařských postupů v živých barvách. Fotky níže. Dov

Historie přírodního léčitelství I.

Prehistorický člověk; Zvířata a rostliny; Magie vůní; Metoda pokusu a omylu; Vzdálené civilizace - podobné léčivé rostliny; Pocta vědmám; Císař Šen-nung a Kniha klasických bylin; Dživaka a Védy; 10 000 léčivých bylin

Historie přírodního léčitelství II.

Imhotep a údolí Nilu; Od Aeskulapa k Hippokratovi; Římští bylináři: Dioskorides, Plinius, Galen; Byliny a travičství: od Mithridata k „theriakům"; Avicenna a počátek lékárnictví; Kláštery a léčivé likéry; Od léčitelek k čarodějnicím 

Historie přírodního léčitelství III.

Koření a mezinárodní obchod; Paracelsus a teorie znaků; Věk herbářů; Nicholas Culpeper - Robin Hood v bylinářství; Nemocní kolonisté a zdraví původních obyvatel Ameriky